Τετάρτη, 17 Απριλίου 2013

Παγώνει η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών - εισφορά 40% με το νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ

Αναστολή στη σύναψη συμβάσεων σύνδεσης και συμβάσεων πώλησης με το ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ μέχρι το τέλος του έτους, προβλέπει για τα φωτοβολταϊκά το σχέδιο νόμου που έδωσε σε διαβούλευση ο υφυπουργός Ενέργειας κ. Μάκης Παπαγεωργίου. Η αναστολή δεν αφορά τα οικιακά φωτοβολταϊκά, αλλά αυτά που είχαν μεν πάρει όρους σύνδεσης ή άδεια από τη ΡΑΕ, αλλά δεν είχαν προχωρήσει παρακάτω τη διαδικασία.
Ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα επιστροφής των εγγυητικών που έχουν δώσει οι επενδυτές, στην περίπτωση που δηλώνουν ρητά ότι δεν θα υλοποιήσουν την επένδυσή τους.

Επιπλέον, η ειδική εισφορά επί του τζίρου καθορίζεται στο  40% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που είχαν κλειδωμένες ταρίφες πριν την 31η Ιανουαρίου του 2012 και τέθηκαν σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την έναρξη ισχύος του νόμου 4093/2012 με τον οποίο θεσπίστηκε η ειδική εισφορά.
Για τις επενδύσεις που είχαν κλειδώσει ταρίφα μετά την 31η Ιανουαρίου του 2012 και τέθηκαν σε δοκιαμστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, η ειδική εισφορά καθορίζεται στο 37%.
Συγκεκριμένα, στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο  αναφέρονται τα εξής:

Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς
1. Εγγυητικές επιστολές που προσκομίστηκαν πριν από την υπογραφή Συμβάσεων Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς επιστρέφονται μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου επενδυτή προς τον αρμόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σταθμού, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συμβάσεις πώλησης και σύνδεσης του σταθμού στο Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, ή το Σύστημα. Ο αρμόδιος διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν μητρώο των σταθμών του προηγουμένου εδαφίου.

2. Μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου επενδυτή προς τον αρμόδιο διαχειριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση φωτοβολταϊκού σταθμού, η οποία υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, επιστρέφονται ποσά που έχουν καταβληθεί στον αρμόδιο διαχειριστή στο πλαίσιο της οικείας Σύμβασης Σύνδεσης του φωτοβολταϊκού σταθμού και αντιστοιχούν στο μέρος των έργων σύνδεσης που δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι την έναρξη  ισχύος του παρόντος.
Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι σχετικές συμβάσεις πώλησης και σύνδεσης του σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Ο αρμόδιος διαχειριστής και ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τηρούν μητρώο των σταθμών του προηγουμένου εδαφίου.

3. Αναστέλλεται έως 31 Δεκεμβρίου 2013 η σύναψη Συμβάσεων Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με το Σύστημα ή το Δίκτυο συμπεριλαμβανομένου και του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
4. Αναστέλλεται έως 31 Δεκεμβρίου 2013 η σύναψη συμβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Διαχειριστή του Δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
5. Η αναστολή σύναψης συμβάσεων των δύο προηγούμενων παραγράφων μπορεί να αίρεται πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2013 με απόφαση του Υπουργού  Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής μετά από γνώμη της ΡΑΕ, εκτιμώντας την πορεία του ελλείμματος του ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 και την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται βάσει του άρθρου 1 του ν. 3468/2006.
6. Από την αναστολή των παραγράφων 3 και 4 εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εμπίπτουν στην ΚΥΑ «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα και στέγες κτιρίων».

 http://www.energypress.gr/news/Anastolh-gia-fwtoboltaika-kai-eisfora-40-me-to-nomoshedio-gia-tis-APE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ