Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ Φ/Β ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΕΩΣ 100ΚW

Δείτε τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για κτιρια και στεγαστρα. Μεγααλες εγκαταστασεις.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ
Φ Ω Τ Ο Β Ο Λ Τ Α Ϊ Κ Α    Ε Ω Σ    1 00 k W

ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ Η ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΕΩΣ 100ΚW
Αρ.
Δικαιολογητικά / Έντυπα / Αιτήσεις
ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΗ
1Τεχνικά εγχειρίδια Φ/Β στοιχείων
2Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων
3Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σταθμού (υπογεγραμμένο από το μελετητή)
4Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ (μόνο για την περίπτωση αυτοπαραγωγού) 
5Τοπογραφικό σχέδιο της ακριβούς θέσης της εγκατάστασης (προκειμένου για κτίρια εκτός σχεδίου πόλεως)
6Τίτλος Κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης
Για Ιδιόκτητο Χώρο από τον Κύριο του χώρου αυτού :

Τίτλος Κυριότητας του οικοπέδου και της οικοδομικής άδειας ή Συμβολαιογραφική Πράξη αγοράς κτιρίου και Πιστοποιητικό Μεταγραφής του στο ΥποθηκοφυλάκειοΓια εγκατάσταση από τρίτο, πλην του ιδιοκτήτη:

Μισθωτήριο συμβόλαιο (συμφωνητικό μακροχρόνιας μίσθωσης) σφραγισμένο από αρμόδια ΔΟΥ, ή συμβολαιογραφικό έγγραφο μίσθωσης με πιστοποιητικό μεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείοΓίνονται ΔΕΚΤΑ προσύμφωνα κυριότητας ή μισθωσης
7Κάτοψη του χώρου εγκατάστασης όπου θα αποτυπώνεται η ακριβής θέση τοποθέτησης των φωτοβολταικών στοιχείων θεωρημένα από πολεοδομία
8Αντίγραφο οικοδομικής άδειας (για εκτός σχεδίου περιοχές)
9Έντυπο Αίτησης : Σύνδεση με ΔΕΗ Κτιρίων έως 100kW
103-4 Φωτογραφίες Δώματος / Σκεπής / Τεχνικής Στεγάνωσης
11ΑΦΜΩς φυσικό πρόσωπο ή εταιρία
ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΕΗ
12

Τίτλος Κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του χώρου εγκατάστασης
Ως άνω

ΔΕΝ γίνονται ΔΕΚΤΑ προσύμφωνα αγοράς ή μισθωσης
13Κατά περίπτωση:

● Υπ. Δήλωση του Ν. 1599/86 από τον κύριο του φ/β συστήματος, και τον μηχανικό της εγκατάστασης ή

● Έγκριση εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας (για κτίρια σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικά τμήματα πόλεων και διατηρητέα κτίρια)
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΕΗ & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΕΣΜΗΕ
14Υποβολή Σύμβασης Σύνδεσης και καταβολή δαπάνης στη ΔΕΗ
15Υποβολή αίτησης κατάρτισης της Σύμβασης Συμψηφισμού στo ΔΕΣΜΗΕ
16Υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού με ΔΕΣΜΗΕ
ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
17Αντίγραφο σύμβασης Συμψηφισμού με ΔΕΣΜΗΕ
18Υπ. Δήλωση Υ.Δ.Ε. α) μονογραμμικό σχέδιο, νησιδοπ, ρυθμίσεις τάσεις, πρόβλεψη υπέρβασης αντιστροφέα
19Υπεύθυνη Δήλωση Παραγωγού για αίτηση Ενεργοποίησης Σύνδεσης με ΔΕΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ