Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2011

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΠΑΡΚΑ ΕΩΣ 100ΚW


Τα παρακατω ειναι ενδεικτικά. Πάρτε τηλεφωνο τις υπηρεσίες πριν να επιβεβαιώσετε τι ζητούν γιατι, δυστηχώς, αυτά μπορεί να διαφέρουν τοσο απο υπηρεσία σε υπηρεσία οσο και ανα περιοχή!!

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ
Φ Ω Τ Ο Β Ο Λ Τ Α Ϊ Κ Α ΠΑΡΚΑ   Ε Ω Σ    1 00 k W

ΣΕ ΓΗΠΕΔΑ/ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ / ΧΩΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΕΣ Η ΑΓΡΟΤΕΣ ΕΩΣ 100ΚW
Αρ.
Δικαιολογητικά / Έντυπα / Αιτήσεις
ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΗ
1Τεχνικά εγχειρίδια Φ/Β στοιχείων
2Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων
3Μονογραμμικό ηλεκτρολογικό σχέδιο σταθμού (υπογεγραμμένο από το μελετητή)
4Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ (μόνο για την περίπτωση αυτοπαραγωγού) 
5Τοπογραφικό σχέδιο της ακριβούς θέσης της εγκατάστασης και χάρτη ΓΥΣ 1:5000 με απεικόνιση του πολυγώνου τουγηπέδου (προκειμένου για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλεως)
6


Τίτλος Κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του γηπέδου εγκατάστασηςΤίτλος Κυριότητας του γηπέδου με α) Συμβολαιογραφική Πράξη ή μισθωτήριο συμβόλαιο από συμβολαιογράφο και β) πιστοποιητκό μεταγραφής της στο Υποθηκοφυλακείο ή νόμιμης κατοχής αυτού με μισθωτήριο συμβόλαιο από συμβολαιογράφο
Γίνονται ΔΕΚΤΑ προσύμφωνα αγοράς ή μισθωσης
7Έγγραφο εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής εκδοθέν από τη ΡΑΕ (ΜΟΝΟ για σταθμούς που έχουν λάβει απόφαση εξαίρεσης προ της έκδοσης του Ν. 3851/2010)
8Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 για αίτηση Ενεργοποίησης Σύνδεσης με ΔΕΗ στην οποία ο αιτών βεβαιώνει ότι α) ο σταθμός εξαιρείται από έκδοση απόφασης ΕΠΟ βάσει του Ν. 3851/2010, β) το αγροτεμάχιο χαρακτηριζεται /δεν χαρακτηρίζεται ως αγροτική γή υψήλής παραγωγικότητας γ) ολα τα στοιχεία που υποβάλλει με την αίτηση του είναι αληθή
9Tεχνική περιγραφή της εγκατάστασης (ΜΤ και ΧΤ) και του υποσταθμού ΜΤ/ΧΤ στο χώρο εγκατάστασης του φ/β σταθμού
10Αν πρόκειται για αγρότη, βεβαίωση της ιδιότητας του κατά κύριο επάγγελμα αγρότη (ΒεβαίωσηΟ.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.)
11Έντυπο Αίτησης : Σύνδεση με ΔΕΗ γηπέδων έως 100kW
123-4 Φωτογραφίες γηπέδου
13ΑΦΜΩς φυσικό πρόσωπο ή εταιρία
ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΕΗ
14

Τίτλος Κυριότητας ή νόμιμης κατοχής του γηπέδου εγκατάστασης 
Ως άνωΔΕΝ Γίνονται ΔΕΚΤΑ προσύμφωνα αγοράς ή μισθωσης
15Εγκριση εργασιων μικρής κλίμακας για εγκατασταση φ/β σταθμού, απο την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία
16Βεβαίωση απαλλαγής από απόφαση ΕΠΟ, από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή της οικείας περιφέρειας
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΕΗ & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΕΣΜΗΕ
17Υποβολή Σύμβασης Σύνδεσης και καταβολή δαπάνης στη ΔΕΗ
18Υποβολή αίτησης κατάρτησης της Σύμβασης Συμψηφισμου στο ΔΕΣΜΗΕ
19Υπογραφή Σύμβασης Συμψηφισμού με ΔΕΣΜΗΕ
ΠΡΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
20Αντίγραφο σύμβασης Συμψηφισμού ΔΕΣΜΗΕ
21Υπ. Δήλωση α) μονογραμμικό σχέδιο, νησιδοπ, ρυθμίσεις τάσεις, πρόβλεψη υπέρβασης αντιστροφέα
22Υπεύθυνη Δήλωση Παραγωγού για αίτηση Ενεργοποίησης Σύνδεσης με ΔΕΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ