Σάββατο, 15 Ιουλίου 2017

Παραγωγή Φωτοβολταϊκών Iανουαριος - Πληρωμή Ιούλιος 2017

Ενημερώστε όταν έχετε πληρωθεί  τράπεζα, περιοχή φ/β, ημ/νια πληρωμής και μην ξεχνατε το ποσο.