Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2011

Δικαιολογητικα για ate leasing φ/β παρκα για ατομικη επιχηρηση

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ (CHECK LIST) ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ Φ/Β ΠΑΡΚΩΝ ΑΤΟΜ. ΕΠΙΧ.

ΟΝΟΜΑ_______________________________________________________________
ΣΥΣΤΑΣΗ______________________________________________________________

1
Άδεια Έναρξης Επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή τροποποίηση της υπάρχουσας
που να αναφέρει και την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκού πάρκου *


2
Εκκαθαριστικών σημειωμάτων και φορολογικών δηλώσεων Ε1 των τριών τελευταίων οικονομικών ετών*3
Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ της τρέχουσας περιόδου και της αντίστοιχης προηγούμενης (εάν υπάρχουν)*


4
Δήλωση ακίνητης περιουσίας Ε9 του 2005 και οποιαδήποτε τροποποίηση αυτού μέχρι σήμερα*


5
Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα (Πρωτότυπα)6
Σύμβαση Συντήρησης του πάρκου ελάχιστης διάρκειας ίση με την διάρκεια της Χ/Μ.*


7
Τραπεζικές Ενημερότητες σε περίπτωση που υπάρχουν δάνεια και leasing εκτός ΑΤΕΒΑΝΚ*


8
Ταυτότητα*


9
Οικονομικοτεχνική μελέτη και business plan (Πρωτότυπα)


10
Προσφορά προτιμολόγιο κινητού εξοπλισμού με πλήρη περιγραφή αυτού (Πρωτότυπα)


11

Βεβαίωση από την Περιφέρεια ότι δεν απαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών
Όρων (ΕΠΟ)* , για Φ/Β Σταθμούς από 500kw έως 1MW απαιτείται η Έγκριση                  Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).12
Έγκριση επέμβασης Μικρής Κλίμακας από την Πολεοδομία*


13
Βεβαίωση κατάταξης γηπέδου σε γη υψηλής ή μη παραγωγικότητας, από τον αρμόδιο
Φορέα*


14
Όροι Σύνδεσης με τη ΔΕΗ*


15
Σύμβαση μεταξύ του επενδυτή και του εγκαταστάτη – κατασκευαστή*


16
Πιστοποίηση ISO εγκαταστάτη


17
Αντίγραφο υπογεγραμμένης σύμβασης με τον ΔΕΣΜΗΕ*


18
Σύμβαση σύνδεσης μεταξύ ΔΕΗ και παραγωγού και αντίγραφο του παραστατικού
πληρωμής των όρων σύνδεσης*


19
Αίτηση χρηματοδότησης με όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα και
πρωτότυπη υπογραφή *


20

Για επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας Φ/Β συστημάτων άνω του 1MWp απαιτείται και η Άδεια παραγωγής ενέργειας από τη ΡΑΕ.*
Α.        Σε περίπτωση που το αγροτεμάχιο / οικόπεδο επί του οποίου θα εγκατασταθεί η επένδυση είναι ιδιόκτητο, παρακαλούμε    όπως μας προσκομίσετε και τα στοιχεία του συγκεκριμένου ακινήτου ήτοι :.


Α1
Τίτλος κτήσης του αγροτεμαχίου ή οικοπέδου που θα εγκατασταθεί το Φ/Β πάρκο*


Α2
Κτηματογραφικό απόσπασμα εάν η περιοχή έχει κτηματογραφηθεί, Τοπογραφικό διάγραμμα, πρόσφατα Πιστοποιητικά από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο : Βαρών, Ιδιοκτησίας, Μεταγραφής και μη Διεκδικήσεως, που αφορούν το αγροτεμάχιο / οικόπεδο επί του οποίου θα εγκατασταθεί το Φ/Β Πάρκο.*
!           Διευκρινίζεται ότι τα πιστοποιητικά του Υποθηκοφυλακείου μπορούν να
προσκομιστούν και σε δεύτερη φάση.


*τα έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα.                                        Ο/Η Ελέγξας/σα


ΠΗΓΗ: ATE LEASING.GR

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ