Σάββατο, 12 Απριλίου 2014

Δικηγορικό Γραφείο Παπακωνσταντίνου : NEW DEAL – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Επανέρχεται το γραφείο Παπακωνσταντίνου με ενεργειες και  τιμές! Μην ξεχάσετε να τσεκαρετε και με του υπολοιπους δικηγόρους.  και να ενημερώσετε ηλιος
ΠΡΟΣ: ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ (ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ – ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ)

Με την υποπαράγραφο ΙΓ.1 του ψηφισθέντος από τη Βουλή την 30.03.2014 νόμου («Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 4046/2012 και άλλες διατάξεις») επανακαθορίζονται οι τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς. Σύμφωνα με τις εν λόγω διατάξεις οι τιμές πώλησης που προβλέφθηκαν με τις συμβάσεις τις οποίες έχουν συνάψει οι παραγωγοί υφίστανται σημαντικές (περιπτώσεις κατ’ επάγγελμα αγροτών και
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις) ή ακόμη δραστικές μειώσεις (λοιπές περιπτώσεις Φωτοβολταϊκών Σταθμών). Επιπλέον, με την υποπαράγραφο ΙΓ.3 του νόμου προβλέπεται υποχρεωτική έκπτωση που επιβάλλεται, μάλιστα, αναδρομικά επί των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς προκειμένου για την παραχθείσα ενέργεια κατά το έτος 2013. Η εν λόγω έκπτωση καθορίζεται σε ποσοστό 20% για τους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς ισχύος έως και 100KW (ανεξαρτήτως εάν ανήκουν σε κατ’ επάγγελμα αγρότες ή μη) και σε κλιμακούμενο ποσοστό 34-37,5%, ανάλογα με την ημερομηνία σύνδεσης για τους υπόλοιπους Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς. Σύμφωνα με την ίδια διάταξη, έως την έκδοση και παράδοση από τον παραγωγό του πιστωτικού τιμολογίου για το έτος 2013, αναστέλλεται η υποχρέωση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (για το Διασυνδεδεμένο Σύστημα) και της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (για το Μη Διασυνδεδεμένο Σύστημα) καταβολής του τιμήματος για την ποσότητα ενέργειας που έχει παραδοθεί και δεν έχει εξοφληθεί.  Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω ρυθμίσεις δεν έχουν εθελοντικό αλλά υποχρεωτικό χαρακτήρα.
Με το περιεχόμενο αυτό, οι ως άνω διατάξεις αντιμετωπίζουν, κατά την άποψή μας, σοβαρά προβλήματα συνταγματικότητας και συμβατότητας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), αφού επιφέρουν, κατά τρόπο ανεπίτρεπτο, μονομερή τροποποίηση των όρων των συμβάσεων και, μάλιστα, κατά τα ουσιώδη αυτών μέρη. Αντίκεινται συνεπώς, κατά την ορθότερη άποψη, στις διατάξεις του Συντάγματος και της ΕΣΔΑ που κατοχυρώνουν την οικονομική ελευθερία και την ελευθερία των συμβάσεων (άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.), καθώς και την προστασία της περιουσίας (άρθρα 17 Συντ. και 1 ΠΠ της ΕΣΔΑ). Επιπροσθέτως, οι εν λόγω επίμαχες διατάξεις προσκρούουν, κατά την άποψή μας, στην αρχή της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.), αφού οδηγούν σε άνιση δυσμενή μεταχείριση σε βάρος των μη κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς σε σχέση με τους κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγούς.  Σημειώνεται μάλιστα ότι σοβαρές επιφυλάξεις για τη συνταγματικότητα των ρυθμίσεων αυτών, σε σχέση με την ελευθερία των συμβάσεων, διατύπωσε στη σχετική Έκθεσή της και η Νομική Υπηρεσία της Βουλής.
Η Δικηγορική Εταιρεία μας, η οποία είναι η πλέον ειδικευμένη στα αντικείμενα αυτά και αποτελείται από έγκριτους πανεπιστημιακούς και γνωστούς νομικούς που έχουν διδάξει επί σειρά ετών Συνταγματικό Δίκαιο και συνταγματικά δικαιώματα σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, θα προβεί σε σειρά άμεσων νομικών ενεργειών εκ μέρους ομάδων παραγωγών (τόσο κατ’ επάγγελμα αγροτών, όσο και των λοιπών παραγωγών), προκειμένου να προασπίσει, με τη δέουσα σοβαρότητα και με τον απαιτούμενο ρεαλισμό, τα συμφέροντά τους κατά τον καλύτερο δυνατόν τρόπο. Ειδικότερα, θα αποστείλει άμεσα προς τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και προς τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., καθώς και στους συναρμόδιους Υπουργούς εξώδικες δηλώσεις – προσκλήσεις, ενώ στη συνέχεια θα καταθέσει ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, με αίτημα αφενός να μην υποχρεωθούν οι συμμετέχοντες παραγωγοί στην υποχρεωτική έκπτωση για την παραχθείσα ενέργεια κατά το έτος 2013, αφετέρου δε να υποχρεωθεί η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (ή η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., αντίστοιχα) να καταβάλει το αντίτιμο της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τις τιμές που προβλέπονται στις συμβάσεις, έως την έκδοση αποφάσεως του Δικαστηρίου επί των αντίστοιχων αγωγών που θα ασκηθούν. Επιπλέον, θα ασκηθούν αγωγές ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων με αίτημα να υποχρεωθεί η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. (ή κατά περίπτωση η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) να συνεχίσει να αποδέχεται την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τους ενάγοντες παραγωγούς με βάση τους συμβατικούς όρους, καταβάλλοντας σε αυτούς τις, προ της ενάρξεως ισχύος του εν λόγω νόμου, συμφωνηθείσες εγγυημένες τιμές.
Είναι αυτονόητο ότι η Δικηγορική Εταιρεία μας θα αναλάμβανε με χαρά την άσκηση των ανωτέρω ενδίκων βοηθημάτων εκ μέρους σας. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 250 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, προκειμένου για μονάδες ισχύος έως 150KW, στο ποσό των 450 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, προκειμένου για μονάδες ισχύος άνω των 150KW και στο ποσό των 100 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα οικιακά φωτοβολταϊκά. Στο ως άνω ποσό περιλαμβάνονται η εκπόνηση και επίδοση των εξωδίκων, η άσκηση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, η συζήτηση των προσωρινών διαταγών, η συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων, η άσκηση των αγωγών και η συζήτηση των αγωγών.
Περαιτέρω, για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση των νομικών ενεργειών ενώπιον των ανώτερων δικαστηρίων (Εφετείο, Άρειος Πάγος), η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 350 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, προκειμένου για μονάδες ισχύος έως 100KW, στο ποσό των 580 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, προκειμένου για μονάδες ισχύος άνω των 150KW και στο ποσό των 150 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, για τα οικιακά φωτοβολταϊκά. Στο ως άνω ποσό περιλαμβάνονται η άσκηση (εφόσον απαιτηθεί) εφέσεων, η συζήτηση των εφέσεων, η άσκηση (εφόσον απαιτηθεί) αιτήσεων αναιρέσεως ενώπιον του Αρείου Πάγου, η συζήτηση των αιτήσεων αναιρέσεως, καθώς και η άσκηση (εφόσον απαιτηθεί) προσφυγών ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Στρασβούργο) και η συζήτηση αυτών.
Επισημαίνεται ότι οι παραγωγοί δεν θα επιβαρυνθούν με καμία επιπλέον δαπάνη και για κανέναν λόγο ή αιτία.
Σε περίπτωση που αποφασιστεί τούτο, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί παρακαλούνται να μας αποστείλουν, το αργότερο έως την 18η Απριλίου 2014, τα κάτωθι αναγκαία έγγραφα: 1. Σύμβαση πώλησης, 2. καταστατικό εταιρείας, 3. στοιχεία επικοινωνίας, 4. μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα για την έκδοση τιμολογίων έτους 2013, 5. αναλυτικό προσδιορισμό του ύψους της εφεξής (με βάση τον νέο νόμο) ποσοστιαίας μειώσεως της τιμής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, 6. Τον τελευταίο ισολογισμό της εταιρείας (ή επί φυσικών προσώπων το εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας οικονομικού έτους 2013), 7. Τυχόν δανειακές συμβάσεις με τράπεζες.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο γραφείο της Δικηγορικής Εταιρείας μας (210-7222007, κα Γαλάνη ή κα Μαρούτσου).
Είμαστε στη διάθεσή σας.               

Με φιλικούς χαιρετισμούς
             ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΠ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ - Γ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ – Ν. ΧΛΕΠΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
Πατριάρχου Ιωακείμ 30-32,  10675 Αθήνα - Κολωνάκι
Τηλ. 210-7222007, Fax 210-7222182
www.publiclaw-lawfirm.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ