Πέμπτη, 3 Απριλίου 2014

Δικηγορικό γραφείο -3- ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κ. ΚΟΛΛΥΡΗΤο γραφείο μας και ο υπογράφων δικηγόρος με ειλικρινή σεβασμό στην πολύ δύσκολη κατάσταση που ο μέσος παραγωγός Φ/Β βιώνει σήμερα μετά την ψήφιση του «πολυνομοσχέδιου», δεν επιδιώκει με την παρούσα να προστεθεί στη χορεία των εν μέρει νεόκοπων και εν μέρει βεβιασμένων προσφορών – προτάσεων συνεργασίας που είμαστε σίγουροι ότι σας έχουν ήδη κοινοποιηθεί από πολλά δικηγορικά γραφεία. Ο σεβασμός δεν είναι μια
ψευδεπίγραφη δικηγορική υπερβολή και τούτο διότι έχουμε ήδη συνεργασθεί στο πρόσφατο παρελθόν με δεκάδες εξ υμών και έχουμε καταστεί κοινωνοί και συμμεριζόμαστε την αγωνία και τη δικαιολογημένη αγανάκτηση σας απέναντι στις απαράδεκτες νομικά και ουσιαστικά μεθοδεύσεις του κράτους.

Μετά από προσωπική συνάντηση αλλά και τηλεφωνική επικοινωνία με δεκάδες εξ υμών, αποστέλλουμε, όπως δεσμευθήκαμε, και εγγράφως τις απόψεις μας. Επισημαίνουμε ότι μέχρι και αυτή τη στιγμή οι συνεργάτες του γραφείου μας (σημειώνουμε ότι όσον αφορά σε ειδικότερα ζητήματα εμπορικού δικαίου και ευρωπαϊκού δικαίου ανταγωνισμού το ζήτημα επεξεργάζεται από τον συνεργάτη του γραφείου μας κο Ψαρουδάκη Γεώργιο, Λέκτορα ΑΠΘ Εμπορικού Δικαίου) με προοεξάρχοντες τους υπογράφοντες μελετούμε ακόμα το νέο μόρφωμα, που έχει πολλές διαστάσεις, ώστε το παρόν αποστέλλεται προκειμένου να ενημερώσει σε πρώτη φάση και να καλύψει την αγωνία και τα εύλογα βασικά ερωτήματα που έχουν ανακύψει.  

Είναι σαφές και γνωστό τοις πάσι ότι το new deal, όπως και η έκτακτη εισφορά πέρυσι, όπως ακόμα και η καθυστέρηση πληρωμών, πάσχει νομικά ποικιλοτρόπως (θα αποφύγουμε να αναφερθούμε εκτενώς σκοπίμως, για λόγους αποφυγής παράθεσης τεχνοκρατικών λεπτομερειών, αλλά και γιατί είναι δεδομένο ότι γνωρίζετε ήδη πως παραβιάζονται σωρεία συνταγματικών και «ευρωπαϊκών» δικαιωμάτων σας) και επιβάλλονται άμεσα δικαστικές ενέργειες, διότι, παρά την φιλότιμη και καλά οργανωμένη προσπάθεια υμών μέσω και των συνδικαλιστικών σας φορέων και των πρωτοβουλιών ομάδων φυσικών προσώπων, δυστυχώς οι κυβερνώντες κυριολεκτικά σας «άδειασαν». 

Σας ενημερώνουμε ότι το γραφείο μας ήταν το πρώτο που κατέθεσε, όχι διαταγές πληρωμής για το λόγο ότι ανακόπτονται, κοινώς «παγώνουν», εύκολα από τον ΛΑΓΗΕ, ως έχει αποδείξει πολλές φορές η πράξη, αλλά για λόγους στρατηγικής ομαδικές αγωγές για δεκάδες συναδέλφους σας στα πολιτικά δικαστήρια, που μετά από αιτήσεις προτίμησης δικάζονται εφέτος (2014) και το 2015, ακριβώς για να προετοιμάσουμε νομικά την άμυνά μας για την επερχόμενη τότε μετά βεβαιότητας λαίλαπα του επονομαζόμενου new deal, αλλά και για να επιμεριστεί το κόστος που σε κανέναν δεν περισσεύει στις μέρες μας.  
Εμείς επίσης ήμασταν, αν όχι οι μόνοι, σε κάθε περίπτωση από τους πρώτους (για να μην αδικήσουμε κάποιο άλλο γραφείο) που κινηθήκαμε κατά των τραπεζών διεκδικώντας την «επανεκχώρηση των δικαιωμάτων» έχοντας έρθει σε επαφή με τις τράπεζες και έχοντας αποστείλει αιτήσεις / υπομνήματα έως και εξώδικα που προλειαίνουν το έδαφος για τη δικαστική διεκδίκηση εναντίον του ΛΑΓΗΕ από κοινού με τις τράπεζες, επιδιώκοντας να αναστρέψουμε την άτυπη «σύμπραξη» κράτους – τραπεζών με νομικές κινήσεις και για λόγους αποφόρτισης της πίεσης των τραπεζών προς τους εντολείς μας. 

Στα πλαίσια αυτά και έχοντας λόγω της ενασχόλησής μας και συνεργασίας μας με παραγωγούς Φ/Β πλήρη νομική και πραγματική γνώση των δεδομένων της υπόθεσης, σας προτείνουμε να κινηθείτε σε ομαδικό επίπεδο (αφενός για λόγους στρατηγικής, αφετέρου για λόγους εξοικονόμησης κόστους) για να αντιμετωπίσετε το new deal που συνεπάγεται βασικά δύο προβλήματα, πρώτον την έκδοση πιστωτικού τιμολογίου για το 2013 και δεύτερον τη μείωση των τιμών ως εξής σε βασικές γραμμές:
1) Άσκηση ασφαλιστικών μέτρων (με αίτημα και προσωρινής διαταγής) στα πολιτικά δικαστήρια κατά του ΛΑΓΗΕ για την προσωρινή ρύθμιση της κατάστασης ή/και τη συντηρητική κατάσχεση, ώστε να επιδιώξουμε τη μη έκδοση του πιστωτικού τιμολογίου και πάντως την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του ΛΑΓΗΕ ως και προ του new deal.
2) Άσκηση αγωγής κατά του ΛΑΓΗΕ για την ακύρωση των μειώσεων των τιμών (και για διατήρηση των υπαρχoυσών συμβάσεων προ new deal, για όσους δεν έχουν ήδη κάνει αγωγές) στα πολιτικά δικαστήρια. 
3) Κοινοποίηση εξώδικης πρόσκλησης – δήλωσης – διαμαρτυρίας σε ομαδικό επίπεδο με την οποία θα αμφισβητείται η νομιμότητα έκδοσης του πιστωτικού τιμολογίου (δηλαδή τεκμηριωμένη επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος).
4) Το γραφείο μας έχοντας πλούσια σχετική εμπειρία δεσμεύεται να αναλάβει ανά τράπεζα και ανά άτομο όπου χρειαστεί την εκπροσώπησή σας έναντι των τραπεζών, προκειμένου να εκτονωθεί η πίεση στην αποπληρωμή των οφειλομένων, για όσο χρόνο ο ΛΑΓΗΕ δεν ανταποκρίνεται προσηκόντως στις υποχρεώσεις έναντι των παραγωγών και μέχρι να κριθεί οριστικά η υπόθεση.
5) Αναφορά - Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή και Εθνική Επιτροπή Ανταγωνισμού για την κατάφωρη στρέβλωση – νόθευση του ανταγωνισμού εντός ΕΕ σε σύγκριση με παραγωγούς Φ/Β άλλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά και εν σχέσει προς άλλες ΑΠΕ στην Ελλάδα. Σας παρουσιάζουν ως «ακριβή ενέργεια» ενώ ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό δεν ισχύει.
6) Αναφορά - Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που έχει ήδη γίνει, αλλά επιβάλλεται να επικαιροποιηθεί ενόψει των νέων δεδομένων.
7) Υποβολή μηνυτήριας αναφοράς στον Εισαγγελέα για την προσωποποίηση των ευθυνών. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνω ότι:  α) δεν τίθεται ο οιοσδήποτε σοβαρός υποστατός κίνδυνος αντιμέτρων (αντι-μηνύσεων) από τον ΛΑΓΗΕ διότι θα περιγράφουμε στον εισαγγελέα τα γεγονότα και θα του ζητούμε την ποινική αξιολόγηση όπου υπάρχουν ποινικά αδικήματα, ώστε δεν τίθεται σοβαρά ζήτημα ανησυχίας για εναντίον μας υποβολή ψευδούς καταμήνυσης ή συκοφαντικής δυσφήμησης που έτσι κι αλλιώς δεν στοιχειοθετούνται ελλείψει δόλου κλπ. β) από τα υπάρχοντα στοιχεία και τη μέχρι σήμερα μελέτη φακέλου – πληροφορίες που έχουμε συλλέξει προκύπτει ότι στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα εις βάρος των αρμοδίων γ) η κίνηση αυτή θα είναι στρατηγικά κίνηση ΜΑΤ, διότι θα πιέσει αφόρητα την αντίδικο πλευρά λόγω προσωποποίησης ευθυνών, δ) η ελληνική δικαιοσύνη πρόσφατα απέδειξε ότι σε ποινικό επίπεδο έχει επιτέλους «αλλάξει» προσανατολισμό ανεξάρτητα από μέγεθος συμφερόντων.
8) Προσφυγή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, ως έσχατο καταφύγιο.

Όσοι συμφωνούν με την ως άνω συνολική πρόταση, η οποία κατά την γνώμη μας συνιστά την πλήρη και ενδεδειγμένη προστασία σας, λαμβανομένων υπ’ όψιν των σημερινών δεδομένων παρακαλούμε για την αποστολή στο email kolliris@hotmail.com, της ακόλουθης βασικής φόρμας και με συστημένο ταχυδρομείο στη δ/νση του γραφείου των ακόλουθων εγγράφων:
Έγγραφα (σε απλή φωτοτυπία):
1.      Σύμβαση με τον ΛΑΓΗΕ.
2.      Καταστατικό εταιρίας ή έναρξη επιτηδεύματος για τα φυσικά πρόσωπα.
3.      Ενημερωτικά σημειώματα για την έκδοση τιμολογίων έτους 2013-2014 που δεν έχουν πληρωθεί. 
4.      Αντίγραφο τιμολογίων που έχετε ήδη «κόψει».
ΔΗΛΩΣΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
ΟΝΟΜΑ:
ΕΠΩΝΥΜΟ:
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ:
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ:
ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:
ΕΜΑΙL:
ΑΦΜ - ΔΟΥ:

Όσον αφορά στο κόστος επιφυλασσόμαστε να σας κάνουμε μια οριστική προσφορά, εφόσον μας γνωστοποιηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων. Πάντως για να δώσουμε μια ενδεικτική τάξη μεγέθους, εφόσον όλα όσα προτείνουμε κινούνται σε ομαδικό επίπεδο το κόστος όχι απλά δεν θα είναι απαγορευτικό ανά φυσικό πρόσωπο, αντίθετα θα είναι κάτι πολύ βασικό, εφόσον βέβαια υπάρξει μαζική συμμετοχή ενδιαφερομένων.
Κλείνοντας με πάσα ειλικρίνεια επιτρέψτε μας να σας συστήσουμε το αυτονόητο, ήτοι να ασκήσετε τα κατάλληλα ένδικα μέσα προς υπεράσπιση των συμφερόντων σας με όποιο δικηγορικό σχήμα επιλέξετε, αλλά ιδίως να οργανωθείτε σε συλλογικά σχήματα με ενεργό όμως και όχι απαθή συμμετοχή εκάστου εξ υμών, για άσκηση ουσιαστικής πίεσης.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση, προκειμένου να συζητήσουμε και να οριστικοποιήσουμε κάθε σκέλος της παρούσας πρότασης.
Με εκτίμηση,

Η Λ Ι Α Σ  Δ.  Κ Ο Λ Λ Υ Ρ Η Σ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο Σ
Διδάκτωρ Δημοσίου Δικαίου Πανεπιστημίου  Χαϊδελβέργης Γερμανίας
LL.M. Δημοσιονομικού Δικαίου Universitaet Heidelberg
MΔΕ Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Αθηνών
Τηλ.: 6944.69.14.16


1 σχόλιο:

 1. Διαβάζοντας τα παρακάτω έχω την εξής απορία, πως γίνεται να ασκηθούν τα νόμιμα εναντίον των Διοικούντων οι οποίοι με τις ενέργειές τους ενδεχομένως να ζημίωσαν το δημόσιο συμφέρον και επιβάρυναν την κοινωνία, όπως μας αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας,( Where investments in renewable energy technologies in Greece have been overcompensated creating an undue potential burden on the public sector and the society at large).
  Το δημόσιο συμφέρον το οποίο είναι το βασικό επιχείρημα για την μονομερή τροποποίηση των συμβάσεων πως δικαιολογείται από την στιγμή που
  1. είναι πλέον δεδομένο ότι οι εισροή των ΑΠΕ στο σύστημα τεχνικά μειώνει την ΟΤΣ,
  2. η χρέωση της kwh του καταναλωτή δεν επιβαρύνεται από τις ΑΠΕ αλλά ορίζεται από τα τιμολόγια της ΔΕΗ η οποία τα αναπροσαρμόζει ως Ιδιωτική Εταιρία
  3. η ΔΕΗ χρεώνει στον καταναλωτή την ενέργεια από ΑΠΕ στο 3πλάσιο της τιμής που πληρώνει η ίδια στους παραγωγούς ΑΠΕ για την εν λόγω ενέργεια. Για την οποία δεν έχει κανένα ουσιαστικό κόστος το οποίο δεν καλύπτεται από τα πάγια που καταβάλλει ο παραγωγός και ο καταναλωτής μέσο των τιμολογίων της ΔΕΗ
  4. η ΔΕΗ ως Ιδιωτική Εταιρία δεν πρέπει να καταβάλλει αντίτιμο στην Πολιτεία για τους πόρους που χρησιμοποιεί για την παραγωγή ενέργειας π.χ οι υδάτινοι πόροι μπορούν να εκχωρούνται δωρεάν αυτό δεν έρχεται σε αντίθεση με το δημόσιο συμφέρον (τα τέλη υδάτινων πόρων είναι μνημονιακή υποχρέωση)
  5. δεν πρέπει να υπολογιστεί ως όφελος προς το Δημόσιο συμφέρον και την κοινωνία το κόστος το οποίο θα επιβαρυνόταν ο καταναλωτής εάν δεν υπήρχαν οι ΑΠΕ, η κατακόρυφη αύξηση της ΟΤΣ λόγω της εισροής στο σύστημα μονάδων φυσικού αερίου η οποίες για 3 χρόνια είχαν την ακριβότερη πρώτη ύλη σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη κατά 25%,
  6. οι επιδοτήσεις του φυσικού αερίου ως προσωρινή μηχανισμοί δεν έπρεπε να καταργηθούν από τον Σεπτέμβριο του 2013 (μνημονιακή υποχρέωση), δεν υπήρξε δημόσιο συμφέρον κατά την στιγμή που το ποσό επιδότησης των ΑΔΙ διπλασιάστηκε με αποφάσεις τις ΡΑΕ οι οποίες αμφισβητούνται http://www.energia.gr/article.asp?art_id=80626
  7. οι διατάξεις που αφορούν τις ΑΠΕ όπως αναφέρουν ότι δεν προκαλούν δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος δεύτερο αρ. φύλλου 1497 6/10/2010 α.υ/φ1/οικ17149 έχει δημοσιευθεί η Σύμβαση Πώλησης Ενέργειας που έχουμε υπογράψει με τον ΔΕΣΜΗΕ ή τον ΛΑΓΗΕ αναφέρει ότι « Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ έχοντας υπόψη:….17.Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε…Καθορισμός τύπου και περιεχομένου συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο….ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
  Εάν το δημόσιο συμφέρον αναφέρεται στην επιβάρυνση του καταναλωτή με αυξήσεις του ΕΤΜΕΑΡ έχω την απορία:
  1. Γιατί δεν τήρησαν την υφιστάμενη νομοθεσία Άρθρο 2 Αναστολή Διαδικασίας Αδειοδότησης ( Υπ. Απόφαση 1/10/2010 Α.Υ./Φ1/οικ19598 όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως τεύχος Δεύτερο Αρ.Φύλλου 1630 11/10/2010)
  2. Ποιοι νομοθέτησαν την εξάλειψη του έλλειματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ μέχρι το τέλος του 2014 μέσο της εξαμηνιαίας αύξησης του ΕΤΜΕΑΡ (19/11/2012 Πράξη νομοθετικού περιεχομένου)
  3. Ποιοι συμφώνησαν στο Μνημόνιο 2 και τις επικαιροποιήσεις αυτού την αναπροσαρμογή του ΕΤΜΕΑΡ με γνώμονα τον μηδενισμό του ελλείματος του ειδικού λογαριασμού
  4. Ποιοι φρόντισαν με την «αδράνειάς» τους να εκτιναχθεί το έλλειμα με συνέπεια την ασύμμετρη επιβάρυνση του καταναλωτή

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ