Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013

Το "σχεδον" αρθρο 24 για τους αγροτες και την παραταση Στη διεύθυνση http://www.hellenicparliament.gr/Nomothetiko-Ergo/Anazitisi-Nomothetikou-Ergou?law_id=5c7317e6-8bef-4a2b-9c26-24e78dae0abf, βλεπω το αρθρο για τους αγροτες (3o pdf file).

 Επίσης πιο κατω http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/c8827c35-4399-4fbb-8ea6-aebdc768f4f7/Sxedio%20Nomou1.pdf. Το ιδιο....δεν βλεπω τιποτα για παραταση μονο σε οσους εχουν παρει εγκριση απο  πειραιως και ατε!!!
Που το λεει πια!

 Άρθρο 24

Ρυθμίσεις για φωτοβολταϊκούς σταθμούς
1. Για όσους φωτοβολταϊκούς σταθμούς υποβλήθηκε
αίτηση για ενεργοποίηση της σύνδεσής τους έως τη 10η
Αυγούστου 2012, ως τιμή αναφοράς λαμβάνεται η τιμή
που ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής της ανωτέρω αίτη-
σης.
2. Συμβάσεις Σύνδεσης που έχουν υπογραφεί για φω-
τοβολταϊκούς σταθμούς από κατ’ επάγγελμα αγρότες, η
συμβατική διάρκεια των οποίων λήγει έως την 31η Μαρ-
τίου 2013, παρατείνονται κατά δύο μήνες μετά από σχε-
τικό αίτημα του ενδιαφερόμενου κατ’ επάγγελμα αγρότη
προς τον αρμόδιο διαχειριστή, που υποβάλλεται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.
3. Συμβάσεις Σύνδεσης που έχουν υπογραφεί για φω-
τοβολταϊκούς σταθμούς από κατ’ επάγγελμα αγρότες
και των οποίων η συμβατική διάρκεια έληξε κατά το χρο-
νικό διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 έως και την
έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται ενεργές και η
διάρκειά τους παρατείνεται έως την παρέλευση δύο μη-
νών από την έναρξη ισχύος του παρόντος μετά από σχε-
τικό αίτημα του ενδιαφερόμενου κατ’ επάγγελμα αγρότη
προς τον αρμόδιο διαχειριστή, που υποβάλλεται εντός
αποκλειστικής προθεσμίας ενός μήνα από την έναρξη ι-
σχύος του παρόντος.
4. Εγγυητικές επιστολές που προσκομίστηκαν πριν α-
πό την υπογραφή των Συμβάσεων Σύνδεσης για φωτο-
βολταϊκούς σταθμούς από κατ’ επάγγελμα αγρότες επι-
στρέφονται, μετά από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερο-
μένου κατ’ επάγγελμα αγρότη προς τον αρμόδιο διαχει-
ριστή ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σταθ-
μού.


Υπαρχει η πιο κατω αναρτηση ομως στο paragogi.net . Φανταζομαι οτι θα γινουν διορθώσεις στα τελικα αρθρα

Όπως ανέφερε συγκεκριμένα ο υφυπουργός ΠΕΚΑ, Μάκης Παπαγεωργίου στη συζήτηση με θέμα την επεξεργασία και εξέταση του συγκεκριμένου νομοσχεδίου:

Στο άρθρο 24 προτείνεται η αναδιατύπωση της παραγράφου 1, ώστε: Με τη διάταξη αυτή να αντιμετωπιστούν ορισμένες περιπτώσεις φωτοβολταϊκών σταθμών, για τους οποίους, ενώ υπεβλήθη αίτημα για την ενεργοποίηση της σύνδεσής τους, αυτή δεν πραγματοποιήθηκε εμπροθέσμως από τους Διαχειριστές, με αποτέλεσμα οι εν λόγω παραγωγοί να απολέσουν χωρίς υπαιτιότητά τους την τιμή αναφοράς, που ίσχυε κατά τον χρόνο σύναψης της σύμβασης πώλησης και να εφαρμοσθούν και γι’ αυτούς οι νέες, μειωμένες τιμές αναφοράς.

Επιπλέον, στο άρθρο 24 προστίθεται παράγραφος με σκοπό να διασφαλιστεί η τιμή αναφοράς για φωτοβολταϊκούς σταθμούς από κατ’ επάγγελμα αγρότες, προκειμένου να αντιμετωπισθούν περιπτώσεις κατ’ επάγγελμα αγροτών, οι οποίοι είχαν ζητήσει δάνεια από την Αγροτική τράπεζα, η έγκριση / εκταμίευση των οποίων καθυστέρησε λόγω της συγχώνευσης της τελευταίας με την τράπεζα Πειραιώς.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ