Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Βγήκε το New Deal - σε δημόσια διαβούλευση


"Βομβαρδίστε" τους! Ας γράψουμε ολοι τη γνώμη μας στο ΟPENGOV.

Εως Πεμπτη 13 Μαρτίου 2014, 16:00 τα σχόλια σας στο opengov  εδώ .

Στο γαλαζιο πινακα "Πλοήγηση στη διαβούλευση" πατήστε σε οποιο άρθρο σας ενδιαφέρει.  Εχει φόρμα ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΑ στο κατω μέρος της οθόνης μετά τα σχόλια πχ αρθρο 1 σε παει εδώ ηλιος


Δημοσιεύθηκε και θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση ως και την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 στις 16.00 το απόγευμα, το σχέδιο νόμου του "New Deal" για τις ΑΠΕ (δείτε εδώ τη σχετική δημοσίευση στο opengov.gr).
 
Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει τις εξής βασικές προβλέψεις:
- Επιβολή επιστροφής εσόδων από τους παραγωγούς προς τον ΛΑΓΗΕ μέσω πιστωτικού τιμολογίου, προκειμένου να καλυφθεί το συσωρευμένο έλειμμα. Η επιστροφή αυτή είναι 35% για τα φωτοβολταϊκά επί του τζίρου του 2013 και για τις υπόλοιπες ΑΠΕ 10%. Οι παραγωγοί δεν θα πληρώσουν έκτακτη εισφορά για τα ποσά που επιστρέφουν στον ΛΑΓΗΕ. Τα
φωτοβολταϊκά στις στέγες δεν θα πληρώσουν επιστροφή.

- "Κούρεμα" στις ταρίφες των υφιστάμενων σταθμών ΑΠΕ ανάλογα με την τεχνολογία, αλλά και την ειδική κατηγορία που ανήκει κάθε φωτοβολταϊκός σταθμός. Μεσοσταθμικά το κούρεμα στα φωτοβολταϊκά είναι 29,5%, στα αιολικά 6,4% και στα μικρά υδροηλεκτρικά 5,4%.  Τα φωτοβολταϊκά στις στέγες θα υποστούν και αυτά κούρεμα. Τα φωτοβολταϊκά των αγροτών και τα μικρά φ/β κάτω από 20 Κιλοβάτ έχουν ελάφρυνση στο κάθε φορά κούρεμα κατά 10%. Με τις νέες ταρίφες δεν θα δημιουργείται νέο έλλειμα στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.

Πρακτικά οι μειωμένες ταρίφες επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσμα με την έκτακτη εισφορά (η οποία καταργείται) αλλά γίνεται διαφορετική, παραμετροποιημένη, κατανομή των βαρών στις διάφορες τεχνολογίες ΑΠΕ και στις διάφορες κατηγορίες φωτοβολταϊκών επενδύσεων. Επιδιώκεται μια ομοιομορφία στις αποδόσεις των επενδύσεων.
- Παράταση στις συμβάσεις των υφιστάμενων φωτοβολταϊκών κατά 5 χρόνια. Σε αυτά τα χρόνια ο παραγωγός θα πρέπει να επιλέξει αν θα πουλάει μέσω ημερήσιας αγοράς ή με σταθερή τιμή που προσδιορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο.
- Άρση της αναστολής για την είσοδο νέων φωτοβολταϊκών στο σύστημα. Η αναστολή αίρεται από την ψήφιση του νόμου, αλλά τίθεται πλαφόν για κάθε τεχνολογία στο πόσα Μεγαβάτ μπορούν να πάρουν εγγυημένη τιμή. Για παράδειγμα για τα φωτοβολταϊκά μπορούν να μπαίνουν με fit 200 MW το χρόνο. Δίνεται η δυνατότητα και για διαγωνισμούς μέσω των οποίων θα επιλέγονται αυτά τα 200 MW.
Παράλληλα, με την πρόταση του ΥΠΕΚΑ, επανακαθορίζονται από την έναρξη ισχύος της ρύθμισης οι τιμές πώλησης της ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κλιμακωτά ανάλογα με τηνπερίοδο σύνδεσηες, την ισχύ αλλά και το εάν βρίσκονται στο διασυνδεδεμένο σύστημα ή όχι. Η μεσοσταθμική μείωση είναι λίγο κάτω από 30% για τα φωτοβολταϊκά και 5 - 6 % για τις άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ.
Πρέπει να σημειωθεί ότι στο σχέδιο δεν περιλαμβάνεται καμμία πρόβλεψη σχετικά με τα δάνεια των τραπεζών. Οι ρυθμίσεις αυτές αναμένεται να παρουσιαστούν στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου.
Οι νέες ταρίφες
Οι νέες αναπροσαρμοσμένες τιμές έχουν ως εξής (κλικ στις εικόνες για πλήρες μέγεθος):
Φωτοβολταϊκά:

(* ΧΕ: Χωρίς Επιδότηση, ΜΕ: Με Επιδότηση)

Για τα φωτοβολταϊκά σημειώνεται ότι:
Για σταθμούς ισχύος έως και 20 kW, που δεν εντάσσονται στο «ειδικό πρόγραμμα ανάπτυξης φωτοβολταϊκών σε κτίρια», οι τιμές του πίνακα προσαυξάνονται κατά 10%. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις σταθμών που η προσαύξηση του 10% οδηγεί σε τιμή υψηλότερη της τιμής αποζημίωσης που εφαρμόζεται για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης για την ενέργεια που έχει παραχθεί τον Ιανουάριο του 2014.

Για σταθμούς ισχύος έως και 100 kW που ανήκουν σε κατ΄ επάγγελμα αγρότες, οι τιμές του πίνακα προσαυξάνονται κατά 10%. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στις περιπτώσεις σταθμών που η προσαύξηση του 10% οδηγεί σε τιμή υψηλότερη της τιμής αποζημίωσης που εφαρμόζεται για την εκτέλεση των συμβάσεων πώλησης για την ενέργεια που έχει παραχθεί τον Ιανουάριο του 2014 Σε περίπτωση μεταβίβασης του σταθμού σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δεν ανήκει στην κατηγορία των κατ΄επάγγελμα αγροτών επενακαθορίζεται η τιμή αποζημίωσης, από την ημερομηνία μεταβίβασης, με βάση τις διατάξεις του παρόντος χωρίς την προσαύξηση του 10%.
Αιολικά, Υδροηλεκτρικά και ΣΗΘΥΑ:

Πενταετής παράταση των συμβάσεων
Πέραν από το «κούρεμα» στις τιμές, το “New deal” προβλέπει επίσης 5ετή παράταση των συμβάσεων. Όπως αναλυτικότερα αναφέρεται στο ν/σ:
« Για όλους τους σταθμούς ΑΠΕ που λειτουργούν για λιγότερο από 12 χρόνια με σημείο αναφοράς την 1η Ιανουαρίου 2014, επεκτείνεται αυτοδίκαια η σύμβαση πώλησης και η σύμβαση συμψηφισμού του «ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών στα κτίρια», κατά 5 χρόνια και για ίσο χρόνο οι απαιτούμενες άδειες παραγωγής και λειτουργίας και για εγκατεστημένη ισχύ ίση με την ισχύ κατά την 1η Ιανουαρίου 2014. Στους παραγωγούς των σταθμών του προηγούμενου εδαφίου κατά το διάστημα επέκτασης της σύμβασης πώλησης δίδονται οι δυνατότητες:
- Πώλησης της παραγόμενης ενέργειας με όρους λειτουργίας συστήματος και αγοράς.
- Πώλησης της παραγόμενης ενέργειας κατά προτεραιότητα και με τιμή που καθορίζεται σε 80 €/MWh, για μέγιστη ετήσια ποσότητα ενέργειας που υπολογίζεται από τη μαθηματική σχέση:
Ενέργεια (KWh) = Εγκατεστημένη Ισχύς (KW) X Συντελεστής Απόδοσης
(KWh/KW)»

3 άξονες
Όπως αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση στο opengov , «το παρόν σχέδιο νόμου αποτελείται από τρεις βασικούς άξονες:
α) προσαρμογή τιμών ώστε να συγκλίνουν, κατά το δυνατό, τα οφέλη από τον μηχανισμό στήριξης στα ίδια περίπου επίπεδα για όλες τις κατηγορίες παραγωγών, δηλαδή προσαρμογή που να στοχεύει, κατά το δυνατόν, στις ίδιες αποδόσεις μεταξύ των επενδύσεων,
β) προστασία των επενδυτών λαμβάνοντας υπόψη και τις συμβάσεις χρηματοδότησης και
γ) νέες τιμές αποζημίωσης των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, συμβατές με τις ανάγκες του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, που συμβάλλουν στη μείωση του ενεργειακού κόστους εξασφαλίζοντας συγχρόνως εύλογες αποδόσεις.

Οι προβλεπόμενες αναπροσαρμοσμένες τιμές εκτιμήθηκαν λαμβάνοντας υπ’ όψιν σειρά κριτηρίων που αποδεδειγμένα επηρεάζουν την απόδοση των επενδύσεων.
Ειδικότερα, συνεκτιμήθηκαν τεχνολογικής φύσεως παράμετροι (κόστος κατασκευής, παραγωγική ικανότητα, λειτουργικό κόστος), η χρονική στιγμή της σύνδεσης (κόστος κατασκευής, χρόνος λειτουργίας της επένδυσης), καθώς και ενδεχόμενη υπαγωγή της επένδυσης σε οποιαδήποτε μορφής ενίσχυση (άμεση επιχορήγηση, φορολογική απαλλαγή, κλπ.)».

ΠΗΓΗ  http://www.energypress.gr/news/Bghke-se-diaboyleysh-to-New-Deal-gia-tis-APE
---------------------

522 σχόλια:

 1. Συνολο kwh 148480
  Τιμη kwh 0,4516 €
  Συνολο 67.053,57 €
  ΦΠΑ 8.716,96 €
  Συνολο με ΦΠΑ 75.770,53 €

  Εκτ. Εισφορα 30% 20.116,07 €

  Πιστωτικό Τιμ. Επι του Τζιρου 23.468,75 €
  ΦΠΑ 3.050,94 €
  Συνολο πιστωτικού με ΦΠΑ 26.519,69 €

  Νεος Τζιρος 2013 43.584,82 €
  Εκτ. Εισφορα 30% 13.075,45 €
  Διαφορα εισφορας 7.040,62 €

  Υπόλιοπο οφειλής Λαγηε 2013 31.586,01 €
  Πιστωτικό Τιμ. Με ΦΠΑ 26.519,69 €
  Διαφορα εισφορας 7.040,62 €

  Τελικο Συνολο Οφειλής Λαγηε 2013 12.106,94 €

  Οπως Προκύπτει από τις πράξεις ενώ ο Λαγηε χρωστούσε για το 2013 31.586,01€ θα με χρωστάει πλέον 12.106,94 €

  Δηλαδή σε τζίρο 67.053,57 € το κράτος μας κλέβει 23.468,75 € από το πιστωτικό τιμολόγιο, και 13.075,45€ απο την αναπροσαρμοζμένη έκτακτη εισφορά. Σύνολο 36544,20€

  Σύνολο 67.053,57€ - 36544,20€ = 30509,37€ κέρδος προ φόρων, προ δανείων, προ λειτουργικών εξόδων.Δηλαδή μας κρατάει στην πηγή το 55% του Τζίρου.

  Βάλτε και 26% ΦΟΡΟΛΟΓΊΑ

  Σε ποιο πανεπιστήμιο σπόυδασαν οι υπουργοί μας??
  ΑΥτό το έκτρωμα δεν πρέπει να περάσει!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. τα τακτοποιούν όλα μέχρι και τα ΕΛΠΕ ο Μανιάτης για να φύγουν και να εχουν καπου να ακουμπήσουν στο μέλον και οι 2 και ο υπουργός και ο υφυπουργος ΟΛΟΙ ΚΑΤΑ ΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΜΑΣ.........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. επειδη δεν μπορω να καταλάβω την μειωση σε σχεση με τον πινακα
  θα ηθελα να ρωτησω
  Εγω εχω φ/β στεγης με τιμη 0,495 και εχω παραγωγη 15600 για το 2013
  η νεα τιμη ποια λενε πως θα ειναι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. δεσ ποτε συνδεθηκε το φβ σου κ κοιτα τον πινακα

   Διαγραφή
  2. Μαλλον εχεις βαλει μερικα πανελ παραπανω ...

   Διαγραφή
  3. Ειναι τελειος παλαβοι οι τυποι, εγω κληδωσα 50 λεπτα το 2012 και ενεργοποιηθηκαν τον νοεμβριο του 12 και τωρα με πανε στα 25 λεπτα 50% μειωση. Θα με τρελανουν τελειος ουτε το δανειο δεν φτανει να πληρωνο

   Διαγραφή
 4. Ειναι για γελια αυτοι που χρειασθηκαν περιπου ενο χρονο για να βγαλουν αυτο το εκτρωμα και οσοι φωναζαν εδω μεσα και δεν σηκωνονταν απο τον καναπε και οι στεγες που δεν τους καιγοταν καρφι και του ΜΔΝ τωρα ολοι βλεπουν οτι οταν καιγετε του γειτονα το σπιτι αν βεν βοηθησεις θα καει και το δικο σου τωρα ειναι η ευκαιρια ολοι να αντιδρασουμε η μαχη δεν ειναι μεταξυ των παρκων 100 KW η μαχη ειναι μεταξυ των μεγαλων και των μικρων να βρουμε την κατασταση του Λαγηε ποσα και τι μεγεθος και σε ποιες εταιριες περασαν αυτα τα παρκα να δουμε τελικα ποιος επωφελειται απο αυτη την ΝΤΡΟΠΗ και κατι αλλο που ειναι σπουδαιο πηγαμε υπογραψαμε μια συμβαση γνωριζοντας οτι θα μεσολαβησει ενα χρονικο διαστημα για την υλοποιηση γιατι χρειαζονταν οι οροι συνδεσης το δικτυο της ΔΕΗ να ερθει και τωρα παταει πανω σε αυτο να σε παει σε αλλη κατηγορια δηλ με την συνδεση αρα να σου δωσει χειροτερη τιμη ολοι εχουμε υπογραψει συμβαση και ενοειται οτι μεταγενεστερη θα ηταν η συνδεση αρα ολοι μπαινουμε σε αλλες κατηγοριες ΝΤΕΠΟΜΑΙ ΠΟΥ ΖΩ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΛΑΜΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΕΞΥΠΕΡΕΤΗΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΟΛΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΜΕ ΟΤΙ ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΜΕΙΝΕΙ η ΤΩΡΑ η ΤΕΛΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΕΙΛΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αν νομίζουν οτι ζούμε στο Βλαδιβοστοκ το 1920 και με τον τσαμπουκά θα κάνουν οτι θέλουν ειναι βαθειά νυχτωμένοι. Θα το ψηφίσουν και ειναι βέβαιο , όμως το οτι θα τους τσακίσουν αρκετοί στις μηνύσεις ειναι βέβαιο. Οποίος σέβεται τον εαυτό του να κινηθεί εναντίον τους. Εγω την ζωή μου δεν θα τους την χαρίσω. Υπάρχει και το δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εδω πλεον μας εξοντώνουν ως ανθρώπινη οντότητα. Μας εξαθλιωνουν και μηδενίσουν το επιχειρηματικό μας πλάνο. Μόνοι μας δεν πήραμε υπογραφές. Αυτοί γνώριζαν και υπέγραψαν όσες συμβάσεις θεώρησαν σωστό.θελουν να κάνουν πλάτες στα φιλαράκια τους. Την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσω κινήσεις με δικηγορικό γραφείο. Οποίος επιθυμεί να κινηθούμε μαζι μπορει να με ενημερώσει.οσο περισσότεροι τοσο καλύτερα. Οι σύλλογοι τελικα εξυπηρετούν συμφέροντα. Μην φοβάστε έχουμε με το μέρος μας πολλα όπλα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ασε όμως στοιχεια επικονωνίας.

   Διαγραφή
  2. με ενδιαφέρει η δικαστική κίνηση
   το mail μου είναι vladicat76@gmail.com
   αν θέλεις επικοινώνισε μαζί μου.

   Διαγραφή
 7. την διαβούλευση την κόβουν στα μέτρα τους τα σχόλια τα λογοκρίνουν παντου ....ακόμα και στις σελίδες των συλόγων κοιτάξτε στο energypress και στο afo.gr πεφτει λογοκρισία αλλιώς θα γινότανε κόλαση κακά παραδείγματα .........κολαση παντου....ειχαν ετοιμους τους μηχανισμούς λογοκρισίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλα μωρε σοβαρολογειτε !!!!! σε λιγο θα μας πειτε πως δεχομαστε επιθεση απο Αρειανους !!!!! εχετε ξανασυμμετασχει σε Δημοσια Διαβουλευση !!!! ολοκληρη εισαγγελικη ομαδα, τα παντα καταγραφονται απο ειδικη ομαδα εμπειρογνωμονων, τα αρχεια φυλασσονται στην Βουλη, ελεγχονται τα ηλεκτρονικα αποτυπωματα κλπ τι λετε επιτελους !!!

   Διαγραφή
  2. Καταλαβα που ειναι το θεμα !!! μπερδευετε τα σχολια των blogs, με την επισημη σελιδα της Δημοσιας Διαβουλευσης !!!! ετσι εξηγειται, λεω και γω !!!!!

   Διαγραφή
 8. Τι γράφετε ρε εδώ μέσα; Ας οργανωθεί από όλους μία πορεία στην Αθήνα. Πάνω από 3.000 πρέπει να είμαστε.
  Χούντα ρε, αποφασίζουν και διατάζουν. Δηλαδή εγώ που δεν συμφωνώ τι θα γίνει; Θα τους πάω στα δικαστήρια τα οποία θα αποφασίσουν σε 2 χρόνια ενώ αυτοί σε 2 μήνες από τώρα θα πάψουν να με πληρώνουν;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Η εκτακτη εισφορα μέχρι πότε θα ισχύει;;; μεχρι την δημοσιευση στο ΦΕΚ; μεχρι 30.6.14 ή επ αόριστο; Εχει σημασία για την τρέχουσα ρευστότητα εξαιτιας και του πιστωτικού!
  Μπορεί καποιος να με ενημερωσει, επειδη δεν το διαπίστωσα απο το διαβασμα του προσχεδίου. ευχαριστω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Η εκτακτη εισφορα, καταργειται απο την ψηφιση του παροντος σχδιο νομου.

   Διαγραφή
 10. Καλημέρα,
  Κατά τη γνώμη μου τα σχόλια είναι περιττά πλέον με αυτό το έκτρωμα. Το ΥΠΕΚΑ προσπαθεί να κερδίσει χρόνο.
  Όσοι μπορούν πρέπει να στείλουν ένα τελεσίγραφο στους βουλευτές τους και να διοργανωθεί μια μαζική κινητοποίηση από όλους τους συλλόγους.
  Σε δεύτερη φάση πάμε δικαστικά και καθαρίζουμε σε 7 έως 10 χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι εγινε παιδια !!!!! ξαναθυμηθηκαμε τους βουλευτες !!!!!!!! ¨τα κοπροσκυλα¨ που βριζατε μεχρι χθες !!!!! αυτους που ¨κατεστρεψαν την Ελλαδα¨!!!! αιντε στους βουλευτες σας λοιπον, ξαναγλυψτε !!!!

   Διαγραφή
 11. Δεν πρεπει να μιλας εσυ για γλειψιμο εισαι τοσο σπεσιαλιστας εσυ ο λουμακης και το συναφι σας αλλα να ξερετε οτι αυτο το εκτρωμα δεν θα περασει ολη ελλαδα κινητοποιητε και θα περασει η ωρα τους και σας και θα ηταν μεγαλη μας χαρα να σταματησεις τις ανουσιες αναρτησεις σου εχουμε και σοβαροτερα ατομα να ασχοληθουμε που εχουν κατι να πουν οχι καθε τρεις και λιγο irr 10,5 αν θες πηγαινε στα φιλαρακια σου στο energypress που ειναι πολλοι σαν εσενα εκει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι εγινε Σπυρο !! θα μου αφαιρεσεις και τον λογο !!!! ρε σεις, που ησασταν δυο ολοκληρα χρονια !! δηλ και το θρασσος εχει τα ορια του !!! που ησουν Σπυρο οταν εγω καταστρεφομουν !! να αποσβεσω 400.000 ιδια κεφαλαια και να πληρωσω 300,000 δανειο στην Τραπεζα !!! που ησασταν να πειτε μια κουβεντα ρε αδερφε !!! τι γινονται ρε αυτοι οι ανθρωποι, πως πληρωνουν, πως ζουν !!!!!! και τωρα που πηγατε, και παλι, σε σχεδον διπλασιες αποδοσεις απο μας !!! αν ειναι δυνατον !!! σηκωνετε τον κοσμο !!! και τι περιμενεις ρε Σπυρο να κανω εγω !!! τι εκανες εσυ για μενα δυο χρονια !!!

   Διαγραφή
  2. Ακομα και τωρα μετα την φανερη αδικια στο εκτρωμα που δημοσιευθηκε (αν διαβασετε προσεκτικα τον πινακα θα καταλαβετε) ,υπαρχουν οι δοσιλογοι εδω μεσα που κανουν την δουλεια των αφεντικων τους..ειναι γελασμενοι αν νομιζουν οτι θα το αφησουμε να περασει ετσι..

   Διαγραφή
  3. Αίαντα, γιατι κανεις σα να μην καταλαβαίνεις, κανεις νομιζω δεν εγραψε εναντίον σου, ουτε τωρα υπαρχει καποιος να θελει την καταστροφή σου.
   Ολοι γραφουν όπως αντιλαμβάνονται τα πραγματα και για την δική τους περιπτωση.
   Αν με αυτ'ό το σενάριο εσυ εισαι καλυμενος μπραβο σου, Πολλοι αλλοι όμως εχουν σοβαρό πρόβλημα.
   Ελπιζω να καταλαβαίνεις.

   Διαγραφή
  4. ok papagopoulos, το σεβομαι. λιγο σεβασμο σε μας ομως που τραβηξαμε δυο χρονια, τα παθη του Χριστου, δεν βλαπτει !!!

   Διαγραφή
  5. Αν ήθελε καποιος να κινηθούμε μαζι νομικά ας απαντήσει στο σχόλιο μου.
   Ειμαι απο θεσσαλονικη και εχω μιλήσει με δικηγόρο από Αθήνα.
   Θα κατέβω Αθήνα τελος της επόμενης εβδομάδας.
   Περιμενω το mail οποίου θελει να κινηθούμε σαν γροθιά υπερασπίζοντας το δικαίωμα μας στην ελεύθερη οικονομία.
   Ευχαριστω.

   Διαγραφή
  6. Και εγώ είμαι από την Θεσσαλονίκη. Με οικιακό Φ / Β. Αν περάσουν αυτό το έκτρωμα, όλοι πρέπει να κινηθούμε δικαστικά εναντίον τους. Και αυτήν την υπόθεση θα την χάσει το Δημόσιο, αφού έχουμε υπογεγραμμένες συμβάσεις. Και φυσικά στις ερχόμενες εκλογές, θα γίνουν κατάμαυροι.

   Διαγραφή
 12. ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΠΕΦ: http://www.energypress.gr/news/SPEF:-To-mesostathmiko-30-sta-f-b-arkei-fthanei-na-plhrwsoyn-oloi
  ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΣΠΕΦ ΑΠΟΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Ο ΡΟΛΟΣ ΣΑΣ.
  ΗΣΑΣΤΑΝ Ο ΔΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ ΤΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΔΕΗ, Φ.Α.). Ο ΣΤΟΧΟΣ ΣΑΣ ΗΤΑΝ Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΤΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥ.
  ΟΙ ΜΙΚΡΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΝ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ ΣΑΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιατι φιλε ημαστε ο δουρειος ιππος του κατεστημενου !!!! δηλαδη εσεις τι ησαστε, περαστικοι επενδυτες !!!!!

   Διαγραφή
 13. Για τον φίλο με το οικιακό, θα πρέπει να δει πότε κλείδωσε την τιμή και όχι πότε συνδέθηκες με το δίκτυο. Διότι η σύνδεση μπορεί να κράτησε την διορία του εξαμήνου που ίσχυε τότε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δηλαδή η "Περίοδος διασύνδεσης" είναι τότε που υπογράψαμε το πακέτο και όχι τότε που συνδεθήκαμε στο σύστημα? Για οικιακό ενδιαφέρομαι.

   Διαγραφή
  2. Ρε φιλε , 30% κουρεμα. Η ακριβης τιμη σε μαρανε ? Απο το Γ τριμηνο του 12 οι στεγες πληρωνονται με τιμη ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΚΑ !!!!!

   Διαγραφή
 14. Ο ΛΑΓΗΕ οφείλει απο τον Ιούλιο του 2013 την πληρωμή 415.000 kwh που αντιστοιχούν σε ποσόν 415.000 kwh X 0,38 (ταρίφα) X ( 1-30% εκτακτη εισφορά) + 415.000 kwh X 0,38 Χ 0,13 (φπα) = 131.000 €.

  Το σύνολον των Kwh το 2013 ήταν 820.000 € συνεπως θα πρέπει να κοπεί πιστωτικό τιμολόγιο 820.000 Χ 0,38 Χ 0,35 ( νεα μείωση) Χ 1,13 (φπα) = 123.300 €.

  Δηλαδή με άλλα λόγια τους χαρίζουμε όλο το υπόλοιπο 2013.

  Εχει καταλάβει κανείς αν ισχύουν τα παραπάνω ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. στο πιστωτικό τιμολόγιο συμψηφίζεις το φπα...

   Διαγραφή
 15. Τουλαχιστον αυτο το εκτρωμα πιο πολυ μας συσπειρωνει παρα μας διαιρει.
  Εγω προσωπικα νοιωθω πολυ προδομενος απο την πατριδα μου οπως ολοι σας, ισως εγω και μια αλλη μικρη μεριδα διπλα
  προδομενοι διοτι εμενα με συγκαταλεγουν στην κατηγορια Μ.Ε για παρκο τελη του 12 επειδη ειχα την ατυχια να βγαλω δανειο μεσω ΕΤΕΑΝ. 33.33% του ποσου δανειου με μηδενικο επιτοκιο! Θα πρεπει να χαιρομαι κανονικα, ε λοιπον οχι γιατι
  1. Με καθυστερησαν πανω απο 4 μηνες και πλεον να το βγαλουν χανοντας τους καλοκαιρινους μηνες (συνδεση νοεμβριο)
  2. Ανηκω σε αλλο τριμηνο τιμης λογω της 4μηνης καθυστερησης με ιδιο κοστος εξοπλισμου!
  3.Γλυτωσα καποιους τοκους λογω επιδοτουμενου επιτοκιου αλλα με 6,5 cent μικροτερη ταριφα λογω κατηγοριας "Μ.Ε" (απο 39,5 στα 24!!!) τελικα το δανειο "επιχειρηματικης αναπτυξης" εξελισεται στην πραξη ενα μπουμερανγκ οπου τη διαφορα στους τοκους θα την πληρωσω τριδιπλα!!

  Λυπαμαι αν ημουν γραφικος και συναισθηματικος αλλα δυστυχως δεν ειμαστε ρομποτ μα ανθρωποι με οικογενειες που νοιωθουν τα ιδια με μας και αυτα που περναω εγω τα τελευταια χρονια τα περναμε ΟΛΟΙ.

  Ντρεπομαι για λογαριασμο του κρατους αλλα αν αυτο μας πολεμα τοτε θα κανουμε και εμεις με τις οικογενειες μας το ΙΔΙΟ με ΚΑΘΕ τροπο που μπορουμε.

  Κυριοι φωστηρες του ΥΠΕΚΑ θα λογοδοτησετε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν οι τοκοι που είναι η επιδότηση είναι πανω από 20% των τιμολογίων τοτε εχεις θέμα. Δες τη συμβαση σου με την τράπεζα. Γράφει συγκεκριμένο ποσό.

   Διαγραφή
  2. Spyro T….Ο βασιλης Τσιωνας έχει δίκιο, η επιτοκιακή σου ενίσχυση δεν είναι πάνω από το 20% του κόστους έγου. Δες το De Minimis που έχεις υπογραψει στην Υπευθυνη Δήλωση που έχεις καταθέσει και θα δεις τη ενίσχυση που έχεις σε ευρώ. Το αναγράφει. Δεν πρεπει να εισαι στην Μ.Ε…..

   Διαγραφή
  3. Συναδελφοι καταρχην ευχαριστω για την συμβουλη να κοιταξω αυτα που αναφερατε και κατα δευτερον μαλλον εχετε δικιο. Το ποσο της επιδοτησης τοκου ανερχεται καπου λιγοτερο απο τις 11000 ευρω οποτε μαλλον δεν ανηκω στην κατηγορια Μ.Ε.

   Ευχαριστω μαλλον με γλυτωσατε απο το "μπαλκονι" η εστω στην καλυτερη απο τα ψυχοφαρμακα...

   Διαγραφή
  4. Σπύρο Τ. σε σκέφτηκα διοτι είμαι στην ιδια κατηγορία που είσαι, και το τσέκαρα και γω μόλις διαβασα την διαβούλευση νόμου και δεν μας πιάνει. Είναι δάνειο κανονικότατο που παίρνουμε το οποίο το επιστρέφουμε , δεν είναι αναπτυξιακο με "τσαμπα" χρήμα, απλά το επιτόκιο είναι κάπως καλύτερο. Οπότε οταν διάβασα το σχολιο σου ήθελα να σε καθυσηχάσω συνάδεφε. Μην ανησυχεις….είσαι Χ.Ε!! νασαι καλά και χαίρομαι που σε γλύτωσα από κάτι άσχημο….καλή συνέχεια.

   Διαγραφή
 16. και γω δε καταλαβα τι ακριβωσ θελουν.επιστοφη εσοδων του 2013 35% ΜΕ Η ΧΩΡΙΣ την εκτακτη εισφορα του 2013.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Νομίζω ότι ο λογαριασμός είναι: Αν σου παρακρατούν έκτακτη εισφορά 25% θα εκδόσεις πιστωτικό επί πλέον 10% για το 2013. Αν η παρακράτηση είναι 30% πιστωτικό 5% κ.ο.κ. Απλά τώρα πληρώνουμε ΦΠΑ για ποσό που δεν εισπράττουμε κι αυτό ξεκαθαρίζει υποθέτω. Όχι ότι συμφωνώ με τα χάλι αυτό… αλλά ξεκαθαρίζει κάπως η κλοπή της έκτακτης εισφοράς.

   Διαγραφή
 17. Επιστροφή του 35% επί του ετήσιου τζίρου, συν το φπα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Re paidia imeres diasindesis pote einai..apo tote pou sundethike sto diktio?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μάλλον ναι γιατί στο τέλος λέει
   "Ως ημερομηνία Διασύνδεσης στους ανωτέρω πίνακες νοείται η ημερομηνία που οι σταθμοί τέθηκαν σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία ή, εάν δεν προβλέπεται περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας, ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους."

   Διαγραφή
 19. Επειδή δεν το κατέχω λύστε μου λίγο μια απορία... σχετικά με τα φωτοβολταϊκά στις στέγες, αν κατάλαβα καλά, αυτοί που διασυνδέθηκαν πριν το Δ τρίμηνο του 2010, θα έχουν 53,5-55 λεπτά την κιλοβατώρα, σωστά; Πράγμα που σημαίνει ότι εφόσον έχουν περάσει περίπου 5 χρόνια ή και παραπάνω, αυτοί ή είναι στα όρια ή έχουν κάνει ήδη απόσβεση και θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν υψηλές τιμές πώλησης;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεν πας καλά! Το 2ευτερο τρίμηνο του 2010 συνδέθηκα με τιμή 0,55 9.87 KW και κόστος 45.500 € υπολόγησε έκανα απόσβεση του συστήματος με αυτά τα δεδομένα μέχρι τώρα; Και επιπλέον όλο με δάνειο και επιτόκιο κοντά στο 7%. Η απόσβεση θα διαρκέσει τουλάχιστον μιά δεκαετία.

   Διαγραφή
  2. Ο υπολογισμός μου ήταν για αυτούς που είχαν τα χρήματα και πλήρωσαν από την τσέπη τους.

   Διαγραφή
  3. Να συμπληρώσω...

   και κυρίως για αυτούς που επένδυσαν πριν από το 2009

   Διαγραφή
 20. Σωστα φιλε Παν και στα παρκα το ιδιο ειναι ειδικα του 2009..αδικιες φιλε μου που μονο με τα οπλα θα λυθουν..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εφόσον μου έλυσες την απορία, έρχομαι στο δεύτερο/α ερώτημα/τα... πέρα από τους απλούς επενδυτές της τότε εποχής, ποιοι άλλοι είχαν επενδύσει; Έχουν κάποιο λόγο αυτοί οι "άλλοι" να ψηφίσουν κατά της νέας πρότασης όταν τα κέρδη και οι αποδόσεις τους διασφαλίζονται; Οπότε γιατί να μην το ψηφίσουν;

   Που ακριβώς ισχύει το παρακάτω που αναφέρεται στο άρθρο;...

   "Επιδιώκεται μια ομοιομορφία στις αποδόσεις των επενδύσεων."

   Πάλι θα την πληρώσουν αυτοί που δεν είχαν τα μέσα και τα έξω και αποφάσισαν να επενδύσουν αργότερα! Ελλάς το μεγαλείο σου!

   Διαγραφή
 21. Τωρα που ειμαστε ολοι πικραμενοι επιτρεψτε μου να γελασω επιχειρηματιες του γλυκου νερου που ψαχνατε να βρειτε και λυσεις.Αυτο ειναι μονο η αρχη.Αυτο θα επαναληφθει σε μια πενταετια αλλα χειροτερα.Τα πρωτα μετρα ειναι ελαφρια για να δουν τις αντιδρασεις.Τα επομενα θα ειναι νεο new deal με νεο κουρεμα και νεα τιμη 50Ε/ΜWh με αντισταθμισμα δεκαετη παραταση με 5Ε/MWh.Oι συνταξεις 300Ε και οι μισθοι 250Ε για οποιον εχει δουλεια.Εσωτερικη υποτιμηση με ευρω το λενε και οχι με δραχμη για να μη σβηστει το χρεος και οι ντοπιοι προδοτες να προστατεψουν τα συμφεροντα των αφεντικων τους.Μονη λυση να παμε ολοι εκει και να κανουμε ριζικη ανακαινηση.Περαστικα μας και βριστε οσο θελετε ,μονο θυμηθειτε με.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Οι δολοφόνοι μας έχουν όνομα ΣΠΕΦ καιΥΠΕΚΑ και αντί να κρύβονται, τα τσιράκια τους τύπου Αίας ,Κύρου κλπ γέλανε καί φτύνουν πάνω στο πτώμα μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι ειπες να κανω !!!!!!!!!!!!!!!!!! να κρυβομαι, ρε σεις, πατε καλα, πατε καλα μωρε !!!!!!!!!!!!!! που οταν εγω ξεκινησα , νομιζατε πως με τα φωτοβοβολταικα καθαριζουν τα αυτια !!!!! για λιγο ντροπη !!!!! ακου ¨οι δολοφονοι μας¨ , ανοιξαμε την αγορα, για να βρεις φως και να μπεις, πληρωσαμε ενα σκασμο λεφτα, μα΄θαν πανω μας οι παντες, Υπουργεια, ΔΕΗ, αρχαιολογιες κλπ , για λιγο σεβασμο.

   Διαγραφή
  2. Στεφόπουλε εδω είμαι κι εγώ... εξ ιδίων κρίνεις τα αλλότρια… έτσι κάνεις εσύ στα δύσκολα…. Απλά το ψάχνουμε όσο πιο καλά γίνεται πριν βγούμε σαν κι σένα να κλαψουρίζουμε. Βιάζεσαι να γίνεις ήρωας μου φαίνεται…!!!!

   Διαγραφή
 23. Μην Μασατε παιδια, Ερχονται εκλογες σε δυο μηνες και μετα εχει και συνεχεια,

  Πρεπει:
  1. Ο καθενας να μαζεψει 10-20 φηφους απο οικογενεια και φιλους
  2. Οι ψηφοι πρεπει να ειναι φηφοι αντιδρασης σε οποιο κομμα σας αρεσει εκτος απο τα Λαμογια.
  3.Γραψτε την γνωμη σας στο OPENGOV
  http://www.opengov.gr/minenv/?p=5730
  4.Επικοινωνηστε με τον βουλευτη σας και πεστε του την γνωμη σας τα εμαιλ τους ειναι
  http://oimos-athina.blogspot.gr/2012/11/e-mail.html
  5. Πατε στο γραφειο του βουλευτη σας και απαιτηστε να του μιλησετε
  6. ΒΡΕΙΤΕ Δικηγορο και ετοιμαστε ΑΓΩΓΗ κατα Ελλ. Δημοσιου, ΛΑΓΗΕ και Υπαληλων ΡΑΕ, ΥΠΕΚΑ για ευθυνες που δεν εκανα καλα την δουλεια τους οπως και για διαφηγοντα κερδη απο αυτες τους τις ενεργειες.

  Εδω μεσα υπαρχει τουλαχιστον ενα παπαγαλακη ο ΑΙΑΝΤΑΣ που εχει ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Μην του δινετε σημασια απλως διχνει ποσο καλα οργανωμενο σχεδιο υπαρχει. Καποια στιγμη θα τον βρουμε ποιος ειναι.
  Ζουμε σε πολεμο και πρεπει να πολεμησουμε ο καθενας οπωσ μπορει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγω σε διατεταγμενη υπηρεσια !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! θα σε βολευε φιλε μου, αλλα χανεις, θυμωμενος ΑΙΑΝΤΑΣ ναι, μας βριζετε δυο χρονια, ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΑ ΤΟ ΚΑΝΑΤΕ !!!!! αν ναι, τοτε και λειτουργο ετσι, μας κουρασαν οι υπερβολες φιλε μου, αυτο φταιει, ουρλιαζετε που μετα το νεο σχεδιασμο, θα ειστε σε διπλασιασες αποδοσεις απο εμας !!! αυτη η αληθεια να μην ακουστει !!!!!! το δικο μας δικαιο, να μην ακουστει !!! ακου διατεταγμενη υπηρεσια !!!

   Διαγραφή
  2. Παπαγαλακη δεν πειθεις κανεναν

   Διαγραφή
 24. Λοιπον, επειδη φιλοι μου ακουω και διαβαζω τρελα πραγματα, δεν υπαρχει καμμια συλλογικοτητα, ο καθενας βλεπει την παρτη του, θα κανουμε λοιπον το ιδιο και μεις. Κατατεθηκε το σχεδιο της παραμετροποιησης, διακαιωθηκαμε και μαλιστα όχι με μεσο irr του κλαδου, που θα επεπε να προβλεπεται αλλα 10,2 , πληρωσαμε οριζοντια εκτακτη εισφορα του 2012, 2013 !!, επρεπε, όχι!! Και τωρα θα πληρωσουμε και οριζοντιο 35% !!! , όχι φιλοι μου, αφου βλεπετε μονο την παρτη σας, θα δουμε και μεις την δικη μας, δεν θα δωσουμε και αλλα ευρω για να μηδενιστει Ο ΚΟΙΝΟΣ ΜΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ, όλα λοιπον στην αναλογικοτητα, θα δωσουμε και μεις, αυτά που δικαια μας αναλογουν !!! Ναι, με αυτα τα δεδομενα, πρεπει να αλλαξουν καποια σημεια του Νεου Νομοσχεδιου !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αίαντα χαλάρωσε…… μπορεί ο φίλος μας ο Μιχάλης ή ο Στεφόπουλος να έχουν τις ‘ακρες’ τους και να προτείνουν λύσεις που εμείς οι απλοί θνητοί δεν μπορούμε να φανταστούμε. Ή μπορεί και να εξαφανιστούν και μην ξαναγράψουν τίποτε όπως το έκαναν ήδη τόσο καιρό.

   Διαγραφή
  2. ... τελικά ποιοί είσατε ΕΣΕΙΣ (όπως λές)????
   γιατί εγώ εδώ μέσα βλέπω ΕΜΑΣ και ΕΣΕΝΑ...

   Διαγραφή
  3. Συνάδελφοι συνδέθηκα πρώτο τρίμηνο του 13 και έχω 80% ίδια κεφάλαια και 20% γραμμάτια ειμαι στην κατηγορία ΜΕ η ΧΕ? ευχαριστώ όποιον απαντήσει.

   Διαγραφή
 25. Νατο το παπαγαλακη παλι. Μην του δινετε σημασια απλως διχνει ποσο καλα οργανωμενο σχεδιο υπαρχει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. ην Μασατε παιδια, Ερχονται εκλογες σε δυο μηνες και μετα εχει και συνεχεια,

  Πρεπει:
  1. Ο καθενας να μαζεψει 10-20 φηφους απο οικογενεια και φιλους
  2. Οι ψηφοι πρεπει να ειναι φηφοι αντιδρασης σε οποιο κομμα σας αρεσει εκτος απο τα Λαμογια.
  3.Γραψτε την γνωμη σας στο OPENGOV
  http://www.opengov.gr/minenv/?p=5730
  4.Επικοινωνηστε με τον βουλευτη σας και πεστε του την γνωμη σας τα εμαιλ τους ειναι
  http://oimos-athina.blogspot.gr/2012/11/e-mail.html
  5. Πατε στο γραφειο του βουλευτη σας και απαιτηστε να του μιλησετε
  6. ΒΡΕΙΤΕ Δικηγορο και ετοιμαστε ΑΓΩΓΗ κατα Ελλ. Δημοσιου, ΛΑΓΗΕ και Υπαληλων ΡΑΕ, ΥΠΕΚΑ, ΛΑΓΗΕ για ευθυνες που δεν εκανα καλα την δουλεια τους οπως και για διαφηγοντα κερδη απο αυτες τους τις ενεργειες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Λοιπον Αναστασια !!! καταλαβες γιατι μιλω 100 φορες για irr και δικαιοσυνη !!!! και παπαγαλακι ο Αιας !!!! μη μου λες τοτε γιατι γραφεις συνεχεια !!!!! βλεπεις να καταλαβε ο κυριος !!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΝΑτο παλι το Παπαγαλακη το πληρωνουνε εχτρα για Σαββατοκυριακο μαλλον

   Διαγραφή
  2. Ναι, 28700 ευρω ειναι το 35%, 552 ευρω το σαβατοκυριακο παιρνω, οχι φιλε, αυτη την φορα, δεν θα δωσω τιποτε, ολα αναλογικα.

   Διαγραφή
  3. αν στο irr και τη δικαιοσυνη προσθετες και τη βιωσιμοτητα μπορει να σε ακουγα... με παρκο αρχες 13 που μου στοιχισε 200.000 με δανειο και που ειναι εκ των πραγματων μη βιωσιμο δεν εχω την πολυτελεια να επικροτησω τη δικαιοσυνη που επικαλεισαι... με irr 5 σε ολους παλι θα υπηρχε δικαιοσυνη ξερεις...
   προσωπικα εδωσα 20.000 ορους συνδεσης και λοιπα πρωτα εξοδα, συν το χωραφι που υποθηκευτηκε μαζι με τη συμβαση... και δεν προκειται να δωσω αλλα και γιατι δεν αξιζει πιστευω αλλα και γιατι δεν εχω!
   ειναι αλλοι στην ιδια κατασταση αραγε; αν ειμαστε αρκετοι πιστευω θα ταρακουνηθουν οι τραπεζες με τα μη εξυπηρετουμενα δανεια...

   Διαγραφή
  4. Αναστασια, μου λες πως δεν ειναι βιωσιμο το παρκο των 200.000 ευρω, αρχες του 2013, καταννοεις πως εγω με τα ιδια χρηματα που επενδυσα το 2008, θα ειχα αρχες του 2013, τρισημιση τετοια παρκα και εχω ενα !!!!! αν το δικο σου δεν ειναι βιωσιμο, το δικο μου !!!!!!!! με 25% οριζοντιο χαρατσι !!!!! σι΄αυτο μιλω για δικαιοσυνη !!! Για να σου το κανω αριθμους, εγω εχω ετησια παραγωγη 182.000 Kw/h επι 0,45714= 83000, αν επενδυα αρχες του 13 οπως εσυ, θα ειχα παραγωγη 560.000 Kw/h επι 0,39 = 218.000, που ειναι Αναστασια η δικαιοσυνη !!!!! δυο τινα θα επρεπε να συμβουν, ή το δικο σου 0,39 να γινει 0,15 ή το δικο μου 0,45714 να γινει 1,2 Αναστασια, αυτο σημαινει στρεβλωση της αγορας !!!

   Διαγραφή
 28. Μιλησα με Δικηγορο γνωστο μου και με πηρε τηλεφωνο μωλις τωρα. Κατα λεξη μου λεει οτι δεν προκειται να αντεξει σε κανενα δικαστηριο αυτος ο νομος. Ο αθρωπος γελουσε. Υπαρχουν λεει ποινικες ευθυνες για τους υπηρεσιακους παραγωντες που υπεγραφαν συμφωνητικα με Φ/Β μεχρι και πριν ενα μηνα!!! οπως επισης για τους παραγοντες που δεν εκανα κανενα ελενχο ως οφειλαν με αποτελεσμα να παει το ΕΛλειμα εκει που ειναι. Λοιπον ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ να βρουμε ποιος φταει και το καλυτερο οπλο ειναι οι εκλογες

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μιχάλη όλοι θέλουμε έναν καλό δικηγόρο.... δημοσίευσε το mail του ή το τηλέφωνό του, για να δούμε από πότε θα μπορούμε να αρχίσουμε, γιατί εάν δεν γίνει νόμος το έκτρωμα δεν νομιμοποιούμαστε να κάνουμε τίποτα σε ανύπαρκτο νόμο.. Στον δικό μου δικηγόρο δεν μπορώ να πάω γιατί του χρωστάω από διαταγή πληρωμής που έκανα στον ΛΑΓΗΕ και την πάτησα γιατί και τα δικαστήρια αλληθωρίζουν εις βάρος μας και προς όφελος των απατεώνων του κράτους.

   Διαγραφή
 29. Γραψτε την γνωμη σας στο OPENGOV

  http://www.opengov.gr/minenv/?p=5730

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. κανενας δεν μιλησα για το λουκουμακι με τα 5 χρονια , που ειναι με τιμη που θελουν αυτοί

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Egw re paidia apo 0.496 piga 0.255............

  Pws legete ayto?


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. το παραμύθι για τα πάρκα του ΣΠΕΦ έχει εκπέσει και για να μη τα μπερδεψουμε παραπάνω για τον φίλο τον αιαντα μιλάω με πάρκο 700000 ευρώ ας μας εξηγήσει πόσα KW γιατί δεν μπορούμε να τρελαθούμε με τα ΨΕΜΑΤΑ ΣΑΣ
  Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΧΕΙ ΣΑΝ ΚΡΗΤΙΡΙΟ ΤΟΝ ΣΠΕΦ και τα παρκα του ΛΟΥΜΑΚΗ αρα αυτόν και τους γύρω τους εξυπηρετεί και εξυπηρετούσε βεβαια γιατί αν γυρίσουμε το παρελθόν πίσω θα δούμε εκτρωπα όπως ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΑΔΕΙΩΝ ψεύτικες εγκαταστάσεις με υπερτιμολογήσεις για να μπούνε στον αναπτυξιακό και σίγουρα ΔΕΝ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΣΠΕΦ και τα ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ δεν φωτογραφιζω εσενα αιαντα αλλα σιγουρα τους πολλούς ΛΟΥΜΑΚΙΔΕΣ ..............της κολασμένης εποχής ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΚΑΙ ΡΕΜΟΥΛΑΣ .......επιτέλους δεν ανήκεις στην κατηγορία την δική μας και δεν εχεις τα ίδια συμφέροντα με εμας ...τώρα τι θέλεις να παλέψουμε μαζί το να μη σου παρει το 35% ε! πάρε τηλ....τον ΣΠΕΦ και θα σου το λύσει το πρόβλημα και άσε μας εμάς στην ησυχία μας.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φιλε μου, το εχω γραψει 15 φορες και ελεγχθηκα 35 !!! 700.000 ευρω με trackers και ορους συνδεσης, δεν καταλαβαινω, γιατι εδω δεν μιλουν οι σοβαροι εγκαταστατες, για τα κοστη τελος 2007, αρχες 2008 !!!!! φιλε μου, σου φαινομαι για προσωπικοτητα που λεω ψεματα, παρακληση, λιγη φειδω στους χαρακτηρισμους, μη μου θυμιζετε ενα σιχαμα που εγραφε εδω μεσα !!!!!!

   Διαγραφή
  2. Και ρε παιδια, αυτο το παραμυθι με τον Λουμακη καΙ τον ΣΠΕΦ, δεν παρατραβηξε !!!!! ανεβαστε εδω και τωρα, την δευτερη ολοκληρωμενη, ποσοτικοποιημενη, κοστολογημενη, βιωσιμη προταση που κατατεθηκε στο ΥΠΕΚΑ !!!!!!

   Διαγραφή
 33. δηλαδη αν καταλαβα καλα για τα 5 χρονια θα ισχθει για παρκο 100KW 100X1500=150000KWh=150MWhX80=12000 το χρονο?και εδω κλεφτες.καλυτερα να ειχαμε για πρωθυπουργο το ρωχαμη ή τον παλαιοκωστα.αυτο να πειτε στους εντιμους βουλευτες σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. επειδή έγινε σχόλιο για το opengov ας μας πούνε οι φασιστες του σαμαροβενιζέλου πόσα σχόλια βλέπουν γιατί εγώ ακόμα δεν βλέπω κανένα και ας έκαναν πολύς κόσμος...........υπάρχει λογοκρισία?????
  ΖΗΤΩ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΓΚΕΜΠΕΛΣ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ας μην αναρωτιούνται λοιπόν οι δήθεν δημοκράτες γιατί η Χ.Α η ότι άλλο φασιστικό εκτρωμα θα βγεί ίσως και δεύετερο κόμα στις ευρωεκλογές..............

   Διαγραφή
  2. Σας παρακαλω, αφου δεν εχετε εμπειρια απο θεματα Δημοσιας Διαβουλευσης, μη λετε υπερβολες !!! θα ανεβουν τα παντα που αποτελουν μερος της Δημοσιας Διαβουλευσης ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ή ΒΡΙΣΙΕΣ !!!!!!

   Διαγραφή
 35. δηλαδη εμεις παλι δε μπορουμε να κανουμε τιποτα και θα περιμενουμε αλλους π.χ χρυση αυγη να ενεργησει για εμας?τοσο αναπηροι ειμαστε?να κανουμε συγκεντρωση με χιλιαδες κοσμο και τις οικογενειες μας.δε πηρατε χαμπαρι οτι ολα τα γουρουνια εχουν την ιδια μουρη?κλεφτες ,απατεωνες,συννενοχοι,πουλημενοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Η έκτακτη εισφορά καταργείται από τη ημερομηνία δημοσίευσης του εκτρώματος Αρ. 10 σημείο 4. Εμείς όμως έχουμε μειωμένες τιμές από 1/1/2014 σύμφωνα με το έκτρωμα, οπότε μέχρι να ψηφιστεί το έκτρωμα έχουμε και μειωμένες τιμές και η έκτακτη εισφορά τρέχει κανονικά.
  Οι παλιοί Φ/Β και όσοι έχουν ΑΠΕ εκτός Φ/Β πανηγυρίζουν αν γίνει αυτό και όπως μου είπε φίλος είναι σαν να μου χρωστάνε επιταγές και να τις πηγαίνω για προείσπραξη, τι να κάνω αν είναι να πληρώνομαι; Άρα μην περιμένετε να αντιδράσουν...
  Τα νέα έργα με μεγαλύτερη τιμή της ΟΤΣ επιβαρύνουν τον λογαριασμό γιατί αμφιβάλλω αν τα πράσινα πιστοποιητικά μπορούν να καλύψουν τη διαφορά μεταξύ αποζημίωσης και ΟΤΣ. Άρα όχι νέα έργα με τιμή πάνω από την ΟΤΣ αν δεν διασφαλιστούν τα παλιά.
  Το ΥΠΕΚΑ πριν τη βουλή θα αυξήσει ελάχιστα τις τιμές και θα μειώσει το πιστωτικό τιμολόγιο όπως και με την έκτακτη εισφορά σε στυλ ανατολίτικα παζάρια. Εκεί στην ανατολή όμως όταν χάθηκαν 500 εκ. Δολάρια για επενδύσεις σε bitocoin κάποια 28χρονη που είχε σχέση με την ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων κατέληξε σε χαντάκι... Εδώ με ζημίες πολλαπλάσιες οι υπεύθυνοι του ΥΠΕΚΑ τι προβλέπεται να γίνουν;
  Όλες οι συμβάσεις στους εθνικούς εργολάβους είναι με ΥΑ άρα η κυβέρνηση μπορεί με νόμο να τους μειώσει τα έσοδα π.χ. siemens, υποβρύχια, διόδια Αθηνών-Πατρών κλπ για να κάνει "κοινωνική πολιτική". Για αυτό οι ξένοι ζητάνε οι παραχωρήσεις πετρελαίων να γίνουν με νόμο από βουλή που θα περιλαμβάνει τους κανόνες.
  Και μην ανησυχείτε αν χρειαστεί να μιλήσετε σε μπλε βουλευτές γιατί και αυτοί τα έχουν με τους συγκεκριμένους που τα έχουμε και εμείς, προδότες τους θεωρούν. Θα δούμε τα αποτελέσματά των κινήσεών τους πριν τις εκλογές.
  Παρακαλούνται οι ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ να μεταφέρουν στα αφεντικά τους ότι ετοιμάζεται κοινωνική αναταραχή που θα κλιμακωθεί πολύ κοντά στις εκλογές.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Αν θέλετε να κλείσετε το φετινό έλλεμμα, να βρείτε τους υπεύθυνους απο το φαγοπότι στις ΜΚΟ και να κάνετε δέσμευση της περουσίας τους. ΔΕΝ ΧΑΡΙΖΟΥΜΕ 35%. Σίγουρα θα γίνει ΜΟΝΙΜΟ αυτό το ΧΑΡΙΣΜΑ ανάλογα τι θα τρώτε απο το ταμείο κ αν δεν βγαίνει, πληρώνουν άλλοι. Κατά τ' άλλα η παραμετροποίηση φαίνεται ορθολογική.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επιτελους !!!!!!! κατι εινα κι΄αυτο, ναι φιλοι μου παλιοι, δεν γινετε να σηκωνω μονος ολο το βαρος της αδικιας που υποστηκαμε δυο χρονια !!!

   Διαγραφή
  2. Ρε ΡΟΥΦΙΑΝ - ΑΙΑ μην περιμένεις μόνο 5 λεπτά για να ξαναμπείς με άλλο λογαριασμό... Καρφώνεσαι... Πες την προπαγάνδα σου όπως στις "2 Μαρτίου 2014 - 10:26 μ.μ." που είπες ότι:
   "Οσο για την διασφαλιση της βιωσιμοτητας του κλαδου και την μη ΑΡΠΑΓΗ κεφαλαιων απο τον ειδικο λογαριασμο !!! παλευω με οσα μεσα διαθετω συνεχεια !!! Αν βρω τρελα irr , σε οποιον κλαδο και οπου, θα το κανω πρωτος βουκινο ΠΑΝΤΟΥ ΟΜΩΣ. Απ΄οτι διαφαινεται, μονο ο Πρωθυπουργος της χωρας μπορει να εγγυηθει την εμπιστοσυνη των επενδυτων, αφου ομως εξορθολιστει ο κλαδος απο τις στρεβλωσεις των αποδοσεων, και ετσι καπως θα γινει.
   το Link είναι εδώ για κάθε ενδιαφερόμενο που θέλει να δει το ρόλο του ΡΟΥΦΙΑΝ-ΑΙΑ που το παίζει και ρομπέν των επενδύσεων με χαμηλό IRR:
   http://fotoboltaika.blogspot.com/2014/02/blog-post_1669.html#more
   Καλή συνέχεια στους πραγματικούς ιδιοκτήτες πάρκων.

   Διαγραφή
  3. Ολοκληρο το σχολιο !!!! ειναι κριμα να το ψαχνετε !!!

   Α ρε Σπυρο, μου ζητας να τοποθετηθω επι παντως επιστητου, μακαρι να μπορουσα να σου μιλησω ελευθερα, δεν γινετε, ξερεις υποθετω, πως η χειροτερη συμβουλη στην πολι που προκειται να γινει σεισμος σε δεκαπεντε λεπτα ειναι να πεις ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΕΙΣΜΟΣ ΣΕ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ, γιατι τα θυματα του πανικου θα ειναι πολλαπλασια του σεισμου !!!!. Οχι, οι Ελληνικες τραπεζες δεν θελουν περαιτερω επανα - κεφαλαιοποιηση, αν συμβει αυτο στην Ελλαδα, τοτε μονο η Deutsche Bank, θα χρειαστει αναλογικα 100 billion, βαλε ποσα αλλα οι περιφερειακες κεντρικες τραπεζες των κρατιδιων της Γερμανιας που ειναι ¨κουφιες¨ !!! Μη το ψαχνεις ετσι, θα χαθουμε τελειως !!! Χαιρομαι, που εστω και εμμεσα, απαντησες στην ερωτηση μου !!! Οσο για την διασφαλιση της βιωσιμοτητας του κλαδου και την μη ΑΡΠΑΓΗ κεφαλαιων απο τον ειδικο λογαριασμο !!! παλευω με οσα μεσα διαθετω συνεχεια !!! Αν βρω τρελα irr , σε οποιον κλαδο και οπου, θα το κανω πρωτος βουκινο ΠΑΝΤΟΥ ΟΜΩΣ. Απ΄οτι διαφαινεται, μονο ο Πρωθυπουργος της χωρας μπορει να εγγυηθει την εμπιστοσυνη των επενδυτων, αφου ομως εξορθολιστει ο κλαδος απο τις στρεβλωσεις των αποδοσεων, και ετσι καπως θα γινει.

   Διαγραφή
 38. ποιό βάρος ρε φίλε. Έχεις ξεφύγει εντελώς. Δε νομοθετούμε εδώ. Πήγαινε αλλού να γλεντήσεις κι άσε μας. Trolareis χειρότερα από τον αντιφωτοβολταϊκό, Σύνελθε και μην εκτείθεσε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Γιωργο, κανε την δουλεια σου και ασε εμενα να κανω την δικη μου, ενημερωνεις, λες τις αποψεις σου και κανω ακριβως το ιδιο, αν εσυ τρολλαρεις, αν ολοι οσοι γραφουν εδω τρολλαρουν, τοτε τρολλαρω και γω, εκτος αν αγνοεις την εννοια του τρολλαρω, εγω παντως λεω μονο τα πραγματα με το ονομα τους, υπερασπιζεις την γνωμη σου και κανω ακριβως το ιδιο.

   Διαγραφή
  2. ΑΙΑ, απο ότι φαίνεται δεν έχεις άλλη δουλεια παρά να φυτρώνεις σαν την αγριάδα παντού.
   Συνέχισε και κάποιος θα βρεθεί να σε "ξεπατώσει' και εσένα...

   Διαγραφή
  3. ajax και μετά ήρθαν οι πέστροφες
   και μπαμπινιώτης ο "παλιός".....

   Διαγραφή
 39. Φωτοβολταϊκά ΦΟΥΣΚΑ!!!

  …και μου είπε το ευνομούμενο Δημοκρατικό κράτος, «έλα να κάνεις μια επένδυση στην πράσινη ενέργεια», δίνοντας μου και τους όρους.
  Το πίστεψα, διότι λέω η μείωση των συντάξεων, το κούρεμα των ομολόγων, το χαράτσι στην ακίνητη περιουσία και η φορολογική λαίλαπα αφορούν την κακή διαχείριση των προηγούμενων ετών (προ μνημονίου).
  Στην περίπτωση λέω, εν μέσω κρίσεως δεν μπορεί παρά το κράτος να έχει λάβει υπ’ όψη του όλα τα δεδομένα και ότι η Σύμβαση που υπογράψαμε θα είναι αξιόπιστη.
  Παρ’ όλα αυτά μετά την υλοποίηση της επένδυσης πήρα τα παρακάτω μαθήματα:

  Μάθημα 1ο. Πληρωμή της πωληθείσας ενέργειας όχι σύμφωνα με τη Σύμβαση εντός 21 ημερών από την παραλαβή του τιμολογίου, αλλά στην καλύτερη των περιπτώσεων μετά από 6 ΜΗΝΕΣ.

  Μάθημα 2ο. Επιβολή «έκτακτης εισφοράς» ΧΑΡΑΤΣΙ 34% στην αξία της πωληθείσας ενέργειας.

  Μάθημα 3ο. Το «Σουλτανάτο», λόγω λέει της «ΤΡΥΠΑΣ» που έχει δημιουργηθεί στον ΛΑΓΗΕ θα βγάλει προσεχώς «ΦΙΡΜΑΝΙ» με το οποίο θα καταργήσει ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ την αρχική Σύμβαση καθορίζοντας νέες κατώτερες τιμές πώλησης της KWh και αποφασίζοντας να του ΧΑΡΙΣΩ το 35% της αξίας της πωληθείσας ενέργειας για το 2013.

  Εγώ ξέρω ότι αν ανοίξω μία «τρύπα» στα οικονομικά μου θα πρέπει να την κλείσω εγώ χωρίς την βοήθεια κανενός.
  Ποιος άνοιξε την «ΤΡΥΠΑ» στον ΛΑΓΗΕ ??? Όχι βέβαια εγώ!!!

  Και δίνω όσα μου ζητάει το κράτος για να κλείσει η «ΤΡΥΠΑ», άραγε θα κλείσει ή αύριο θα μου πει ότι η «ΤΡΥΠΑ» παραμένει ανοικτή και πρέπει να δώσω και άλλα χαράτσια ???

  Επειδή βέβαια κανείς δεν μπορεί να με διαβεβαιώσει ότι η «ΤΡΥΠΑ» θα κλείσει και το Σουλτανάτο όποτε θέλει με νέα Φιρμάνια (νόμοι) καταργεί παλαιότερα, γι’ αυτό βλέπω να με παίρνει «ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ».

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. Κύριοι συνάδελφοι πέστε μου σας παρακαλώ. Η τιμή που λέει ο πίνακας είναι απο τη στιγμή της υπογραφής με το ΔΕΣΜΗΕ ή από τη σύνδεση με το δύκτιο της ΔΕΗ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Jasony όταν συνδέεσαι... Οπότε αν έχασες τρίμηνο εξαιτίας της ΔΕΗ μύνηση στη ΔΕΗ...

   Διαγραφή
 41. Ιδού τι απόδοση έχει ένας επενδυτής με ΦΒ πάρκο (ταρίφα 0.38) για το 2013.

  Με αναγωγή όλων των ποσών σε ποσοστό επί του τζίρου:

  +
  Πάρκο ΦΒ με ετήσια έσοδα 100 ευρώ: 100%

  -
  Εισφορά συν "έκπτωση": 57%
  Κόστος λειτουργίας (χωράφια, φύλαξη, λογιστήρια, συντήρηση κλπ): 8%
  Τοκοχρεολύσια: 40%
  Φόρος συν προκαταβολή επόμενου έτους: 35%
  ΣΥΝΟΛΟ: 140%

  Κοινώς, με έσοδα 100 ευρώ θα πρέπει να βάλει και 40 ευρώ από την τσέπη του για να μην κλείσει το μαγαζί. Άρα έχει ένα "εύλογο" (sic) κέρδος για το έτος -40Ε. Μπεεεεε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. Μπορεί να μου πει κάποιος που γνωρίζει αν είναι υποχρεωτική η αποδοχή αυτού του εκτρωματος ; Αν δεν το υπό γράψεις τότε τι παίζει ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε σου αλλάζει τη σύμβαση μονομερώς και στη στέλνουν αυτοί μέχρι το τέλος του 2014. Διάβασε το κείμενο. Δε σου δίνει δικαίωμα να αρνηθείς η χουντα που έχουμε...

   Διαγραφή
  2. Λύστε φίλοι και συνάδελφοι μου σας παρακαλώ μιά απορία. Όποιος έχει κάνει τα χαρτία του για αναπτυξιακό και δεν έχει πάρει ΤΙΠΟΤΑ με τι τιμή θα πληρώνετε? Με τιμή ΧΕ ή ΜΕ , όπως λέει και το προς διαβούλεψη νομοσχέδιο?
   Καλούς δικαστικούς αγώνες σε όλους.

   Διαγραφή
  3. με ΧΕ..Απο την στιγμη που δεν εχει εγκριθει και δεν εχεις παρει λεφτα,ειδικα ανω του 50% την επιδοτησης,εισαι με ΧΕ!!!

   Διαγραφή
  4. Eυχαριστώ με έσωσες από εγκεφαλικό

   Διαγραφή
  5. Πολλοι ειμαστε που περιμεναμε εγκριση απο το αναπτυξιακο...Τελικα,δεν αξιζει να το παρει κανεις!!! οσον αφορα το επιδοτουμενο επιτοκιο,αφορολογητα αποθεματικα τι αφορα κυριως?? μπορει κανεις να μου εξηγησει???

   Διαγραφή
 43. αυτό το πράγμα υπάρχει περίπτωση να περάσει από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή;αν ναι είναι χειρότερα και από χούντα κατάλυση συντάγματος με δημοκρατικο περιτύλιγμα.αυτό δεν είναι στα όρια της νομιμότητας και συνταγματικότητας έχει πάει στη πλευρά της καταστρατήγηση συντάγματος και διεθνούς δικαίου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Το οτι η συμβαση μας δε σπαει μονομερως κανουν πως δεν ισχυει ετσι??? Τοσους μηνες προσπαθουσαν να βρουν πως θα σταθει δικαστικα αυτο το εκτρωμα?? Ε κυριοι,γελανε οι δικηγοροι με αυτο το σχεδιο νομου!!! ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΜΑΣ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Θα τον πετύχω σίγουρα τον που... τον Σαμ στην Καλαμάτα και θα τον gami...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Βρε αφήστε τους τσαμπουκάδες και πέστε καμιά ιδέα και πρόταση για να κινηθούμε...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 47. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (αν υπάρχει δικαιοσύνη , που από την πείρα μου δεν.....)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. Ξερω ολοι εχουν επιδοθει στο να διαβαζουμε σειρα προς σειρα το σχεδιο νομου,μπορει κανεις να μου εξηγησει το συγκεκριμενο?? (αφορολόγητα αποθεματικά, απαλλαγή από
  φόρο εισοδήματος, επιδότηση επιτοκίου??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Στο πίνακα με τις νέες τιμές τι ισχύει;Ισχύει η εγγυημένη τιμή που κλείσαμε και πληρωνόμαστε μέχρι σήμερα η όταν μας συνέδεσε η ΔΕΗ; Δηλαδή αν είχα εγγυημένη τιμή 0,40 μέχρι το Γ! τρίμηνο του 2011, μπορούν να την αλλάξουν και να την πάνε σε άλλο τρίμηνο; Ποιος ξέρει με ασφάλεια να μου πει;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αφορα την ημερομηνια που σου συνδεσε η ΔΕΗ το εργο με το δικτυο της!!!

   Διαγραφή
  2. παλικάρια το μενού έχει νηστεία !!!!
   καλή σαρακοστή

   Διαγραφή
 50. Το ερωτημα το πιο σημαντικο οτι οταν εκτελεσμε τα εργα ειχαμε κλειδωσει την τιμη και δεν πηραμε τιμη στην συνδεση αλλη μεγαλη παραβιαση της συμβασης απο παντου μπαζει αυτο το εκτρωμα και να σου λεει τωρα οτι τα 200 mw που θα μπαινουν θα μπορουν να μπουν με 300 εως 400 E ανα mwh δηλ ειναι φωτογραφικη ρυθμιση για να μπουν τα fast track κατα τα αλλα ειναι απλως λοποδυτες και πρεπει να πανε φυλακη αυτοι και οι συνεργοι τους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτά τα 200 ανα ετος θα μπαινουν με κατω από 100 ανα mwh, τα fast truck θα ερθουν μετά από την πισω πορτα.

   Διαγραφή
 51. Συνδέθηκα το πρώτο τρίμηνο του 13 έχω 80% ιδία κεφάλαια και 20% γραμμάτια είμαι με ΜΕ η ΧΕ? Ευχαριστώ σε όποιον απαντήσει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. τι ειδους γραμμάτια είναι αυτα? Κρατική ενίσχυση? καποιο πρόγραμμα??

   Διαγραφή
  2. Τίποτα από τα δύο γραμμάτια από εταιρεία ιδιωτική γιά να μου κατασκευάσει το έργο.

   Διαγραφή
 52. Συνάδελφοι δεν πρέπει κανείς να υπογράψει αυτόν το εκβιασμό. Θα είναι ολέθριο λάθος Οι πρώτες νομικές συμβουλές που έχω, είναι ότι καταστρατηγείται κατάφορα η σύμβαση που έχουμε υπογράψει και θα εκπέσει διότι έχει πλήθος αντισυνταγματικών και μονομερών πράξεων.Οι εκβιαστές ποντάρουν στο χρονικό αιφνιδιασμό αλλά και στην απουσία συλλογικής αντίδρασης. Ποντάρουν επίσης στο εκφόβισμό που θα ασκηθεί και στην έλλειψη κεντρικής και συνολικής οργάνωσής μας. Μην ξεχνάτε και την προνομιακή μεταχείριση που απολαμβάνει μερίδα παραγωγών και την οποία θα αξιοποιήσουν. Μέσω των συλλόγων μας να υπάρχει άμεσος συντονισμός και ενημέρωση για κοινή δράση. Δυστυχώς η ευτυχώς το θέμα θα αντιμετωπισθεί και πολιτικά στη βουλή. Επομένως να ασκηθεί και πίεση σε βουλευτικό επίπεδο. Μην γίνουμε εύκολα θύματα. Η κατάσταση είναι αναστρέψιμη. Αρκεί να το πιστέψουμε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Το θέμα δεν είναι να πιστέψουμε αλλά να έχουμε και λύσεις και κινήσεις αντίδρασης.
   Μια πρώτη κίνηση είναι πίεση στους βουλευτές να μην το ψηφίσουν. Από εκεί και πέρα τι ;
   Το μην υπογράψετε δεν ξέρω καν αν παίζει σαν σενάριο και ούτε μπορείς να είσαι σίγουρος ότι δεν θα υπογράψουν πολλοί και μόνο με την ελπίδα να πάρουν κάποια λεφτά. Πρέπει να αντιδράσουμε κάπως και γρήγορα. Ιδέες και σκέψεις περιμένουμε....

   Διαγραφή
 53. όπως και άλλοι έτσι και εγώ θα σας ρωτήσω ξανά
  υπάρχει ή δεν υπάρχει
  σύλλογος που να εκπροσωπεί τα οικιακα φωτοβολταικα ;;;;;;;; ????
  ξερει καποιος να μας πει ??

  ΑπάντησηΔιαγραφή


 54. "Αίας8 Μαρτίου 2014 - 9:11 μ.μ.

  "Σας παρακαλω, αφου δεν εχετε εμπειρια απο θεματα Δημοσιας Διαβουλευσης, μη λετε υπερβολες !!! θα ανεβουν τα παντα που αποτελουν μερος της Δημοσιας Διαβουλευσης ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΠΑΡΑΠΟΝΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ Ή ΒΡΙΣΙΕΣ !!!!!!"

  το συμπέρασμα είναι ότι κάποιος τα κοσκινίζει και μετά τα ανεβάζει ΕΧΩ ΛΑΘΟΣ? αλλά τους έχουμε τόση εμπιστοσύνη που δεν φαντάζεσαι θα το διαπιστώσεις στις ερχόμενες εκλογες για του λόγου το αληθές ....και εκεί βέβαια θα δείς και τα σχόλια μας αλλά φυσικά εν μέσω ΚΑΛΠΗΣ.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΣΕ ΚΆΤΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ 2.5 ΜΗΝΕΣ έτσι για να μη ξεχνιόμαστε ........................κοίτα τα γκάλοπ και πιστεψε εντελώς τα ΑΝΤΙΘΕΤΑ .........ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΛΟΙ ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝΙΞΤΕ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ ΤΑ ΧΕΙΡΟΤΕΡΑ.

   Διαγραφή
 55. Από τα γραφόμενα καταλαβαίνω οτι κάποιοι έχουν δει μόνο τον πίνακα αλλά δεν έχουν μπει καν στο κόπο να διαβάσουν ολόκληρο το νομοσχέδιο.Ένας πίνακας από μόνος του δεν λέει τίποτα,προσοχή λοιπόν.Σας εκθέτω τις δικές μου παρατηρήσεις...
  Άρθρο 1.
  Πήραν όπως είχε κάνει και ο ΣΠΕΦ κοστολόγηση εξοπλισμού την ημερομηνία σύνδεσης του πάρκου.Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε κλειδώσει τιμές εξοπλισμού μήνες νωρίτερα.Οι συμβάσεις μας με τους κατασκευαστές είναι κατατεθειμένες στην ΕΦΟΡΙΑ,έχει πληρωθεί ο ΦΠΑ κ.τ.λ.Συνεπώς ο ισχυρισμός που να βρούμε με ακρίβεια τα κοστολόγια είναι ΓΕΛΟΙΟΣ!Υπάρχουν περιπτώσεις που ενώ τα πάρκα ήταν έτοιμα περίμεναν μετρητές της ΔΕΗ πάνω από 4 μήνες.Στην συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχει από πλευράς μας η δήλωση ετοιμότητας για να ληφθεί υπ΄ όψην και όχι η ημερομηνία σύνδεσης.
  Στις τιμές του πίνακα γίνεται κατάφορη αδικία σε ορισμένες κατηγορίες ενώ ευνοούνται απίστευτα άλλες.ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ αναφέρω το κούρεμα που έχουν υποστεί οι μονάδες από 1MW -5ΜW.Υπάρχει κούρεμα λιγότερο από 12% σε κάποιες περιπτώσεις!!!
  Γίνεται κατακρεούργηση των μικρών πάρκων έναντι των πολύ μεγάλων

  Άρθρο 3. Κάνει λόγο για κούρεμα 35% στο σύνολο του τζίρου που κάναμε το 2013 με σκοπό να κλείσει το συσσωρευμένο έλλειμα.Σε στιγμή που το υπουργείο δέχεται την παραμετροποίηση δημιουργούνται τα εξής ερωτήματα :
  Πώς γίνεται το πάρκο που συνδέθηκε 12/2013 να κουρεύεται το ίδιο με ένα που συνδέθηκε 12/2010;;΄Εχουν δημιουργήσει το ίδιο ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΟ έλειμα στον ειδικό λογαριασμό;Εδώ προφανώς η παραμετροποίηση καταργείται.
  Παράγραφος 3 :
  Eαν δεν στείλουμε το εκπτωτικό τιμολόγιο αναστέλλεται η υποχρέωση του ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ να μας πληρώνει;Δεν είμαι νομικός αλλά δεν νομίζω οτι αυτό ευσταθεί νομικά.
  Στα αιολικά το πραγματικό κούρεμα είναι περίπου 8.5%.Τα αιολικά πλήρωναν 3% στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) το οποίο το μειώνει στο 50% δηλαδή 1,5%.Υπάρχει μελέτη που να αποδεικνύει οτι τα αιολικά επιβαρύνουν το σύστημα κατά αναλογία 8,5% ;;;;;Δεν το γνωρίζω,απλά έχω την απορία.
  "Ο κύριος Μαυραγάνης εξουσιοδοτείται να καθορίσει τις λεπτομέρεις απεικόνισης της συναλλαγής".Δεν ξέρω ποιό τρόπο θα σκεφτεί ο κύριος Μαυραγάνης αλλά με την έκδωση πιστωτικού τιμολογίου δημιουργείται ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΦΠΑ.Πως θα κάνουμε την εγγραφή;με τροποποίηση της περιοδικής του 12/2013 ;Πλέον με νέο νόμο αυτό έχει ΤΣΟΥΧΤΕΡΟ πρόστιμο.Την εγγραφή στα βιβλία μας πότε θα την κάνουμε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Άρθρο 4.
  Δίνεται η δυνατότητα στον παραγωγό να επιλέξει αν θα πουλάει στην τιμή αγοράς ή με 8 ΣΕΝΤΣ.Παίρνοντας ως παραγωγή ενός πάρκου(100kw/p) 150.000kw/h το χρόνο στην 20ετια θα παράγει περίπου 120.000kw/h.Με τιμή πώλησης 0,08 θα έχει τζίρο 9600 ευρώ.
  Ένα πάρκο (100kw/p) με tracker αν τώρα παράγει 200.000 στην 20ετια θα παράγει 160.000.Στο διασυνδεδεμένο όμως θα μπορεί να πουλήσει 150.000!Τα πλεονάζων 10.000 τι θα απογίνουν;O δε τζίρος είναι 12.000.Σε μια 20ετια,με την αύξηση του πληθωρισμού,λειτουργικά έξοδα,ασφαλιστικά ταμεία,αυξημένες δαπάνες συντήρησης ισοδυναμεί με ΧΑΡΙΣΜΑ του πάρκου στο κράτος
  Στους παραγωγούς που έχουν ΟΑΕΕ η ασφάλιση είναι υποχρεωτική.Υπάρχει κόσμος που δεν θα μπορεί να πάρει σύνταξη και θα πρέπει να περιμένει άλλα 5 χρόνια!Θα πρέπει το κράτος να νομοθετήσει ανάλογα για να τους προστατέψει.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. ΤΟ ΚΥΡΙΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΟΛΑ
  ΑΡΘΡΟ 4 παράγραγος 2
  "Ο ΛΑΓΗΕ,ο ΔΕΔΔΗΕ, ή ο Προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά περίπτωση, προβαίνουν έως 31.10.2014 σε μονομερή τροποποίηση της σύμβασης πώλησης/ συμψηφισμού με την οποία θα προσδιορίζεται η νέα τιμή αποζημίωσης βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου καθώς και η δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης με δήλωση του παραγωγού και την αποστέλλουν στον αντισυμβαλλόμενο έως 31.12.2014. "

  Για πρώτη φορά στην ιστορία του Ελληνικού κράτους,νόμος δίνει το δικαίωμα στο δημόσιο να ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΜΟΝΟΜΕΡΩΣ μια ΣΥΜΒΑΣΗ!!!
  Έστω οτι στον πίνακα δεν υπάρχει καμία αδικία.έστω οτι εμείς φταίμε για όλα.Με το παρόν σχέδιο νόμου μπορεί να προστίθονται στο σύστημα 200MW/p ΤΟ ΧΡΟΝΟ!Αν πάλι κάνουν τα κόλπα που δοκίμασαν πριν μερικούς μήνες (π.χ. fast track με σύνδεση στο δίκτυο μέσα στο 2014 και τιμή πώλησης 0,32 τον ειδικό λογαρισμό ΠΑΛΙ θα τον τινάξουν στον αέρα.Πάλι θα προκύψει έλλειμα!Σε στιγμή που θα έχουμε υποχωρήσει των αρχικών μας συμβάσεων με έναν απλό πλέον νόμο θα μας ΞΑΝΑΚΟΥΡΕΨΕΙ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Άρθρο 7 παράγραφος 2.
  Αναιρεί την δέσμευση που είχαν τα αγροτικά πάρκα να πουληθούν για μια 5 ετια.Τον έπιασε τον κύριο Παπαγεωργίου το ΦΙΛΟΤΙΜΟ;H μήπως επειδή ξέρει οτι πολλά αγροτικά δεν βγαίνουν και θα βγουν στο σφυρί πάει να καλύψει τις ΤΡΑΠΕΖΕΣ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Στο τέλος του άρθρου 27 Α του ν.3734/2009 (Α΄ 8) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
  «10. α) Το επίπεδο συνολικής ισχύος σταθμών που τίθενται σε δοκιμαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους μετά την 1.1.2014 και η παραγόμενη ενέργεια των οποίων ΘΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡΓΡΑΦΟΥ 3 ανέρχεται σε 200 MW ανά έτος μέχρι και το έτος 2020."

  ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Τα 200 mw που θα συνδεθούν το 2014 θα πουλάνε με τιμή 302,56€/mwh ανεξαρτήτου μεγέθους. Εκτός εάν η τιμή στις παραπάνω περιπτώσεις δεν κλειδώνει με την σύνδεση αλλά με την υπογραφή οπότε μιλάμε ακόμα χειρότερα για τιμές 400€ / mwh. Δεν προκύπτει από πουθενά στην παραπάνω διάταξη ότι η τιμή θα κλειδώνει με την σύνδεση. Το αφήνει στο φλου. Οπότε με μία διευκρινιστική θα προβλέπει ότι για τις περιπτώσεις αυτές η τιμές αφορούν ημερομηνίες υπογραφής. Αλλά έτσι και αλλιώς η προσθήκη 200 και πλέον mw το 2014 με τιμές 302,56€/mwh συνιστά μέγα σκάνδαλο. Ο παράγραφος 3 του 27 Α του ν.3734/2009 ουδέποτε τροποποιήθηκε ή τουλάχιστον δεν βρήκα εγώ κάποια τροποποίηση. Υπήρξαν υπουργικές αποφάσεις όπως η 2262/2012 ή η περιβόητη Υ.Α. 2301/10-8-12 με το οποία τροποποιούνταν οι τιμές πώλησης για όσους δεν έχουν συνδεθεί εντός 18 ή 36 μηνών ή για όσους δεν έχουν υπογράψει συμβάσεις. Όμως καμία Υ.Α. δεν μπορεί να αλλάξει νόμο. Το άρθρο 27Α δεν το τροποποιεί ούτε ο Ν. 3851/2010 ούτε ο 3093/12 ούτε ο 4152/13. Τροποποιείται με το παρόν νομοθέτημα όπου προστίθεται η παράγραφος 10. Συνεπώς, όταν ο παρών νόμος λέει ότι η αποζημίωση των 200mw θα είναι με τα ποσά του πίνακα της παραγράφου 3, η αποζημίωση θα είναι αυτή που ορίζεται στην παράγραφο 3 του 27 Α του ν.3734/2009 που δεν τροποποιήθηκε ποτέ, ασχέτως μεταγενέστερων υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες, ακόμα και αν έρχονταν σε αντίφαση με το παρόν νομοθέτημα , που εγώ τουλάχιστον δεν αντιλαμβάνομαι κάτι τέτοιο, παρακάμπτονται από τον παρόντα Νόμο. Και επαναλαμβάνω ότι πολύ φοβάμαι ότι, δεδομένου ότι δεν ξεκαθαρίζεται εάν η τιμές του πίνακα 3 ισχύουν για τις ημερομηνίες της σύνδεσης ή τις ημερομηνίες υπογραφής, μιλάμε για τιμές 400€ / mwh και για τα έργα που θα συνδεθούν και μετά το 2014, τα οποία έχουν υπογράψει συμβάσεις με λαγηε και με βάση το δελτίο του λαγηε είναι μαζί με ΣΥΘΥΑ 1954 MW. Πάντως δεν προκύπτει από πουθενά ότι η τιμή στα συγκεκριμένα έργα θα κλειδώνει με την σύνδεση και όχι με την ημερομηνία της σύμβασης. ΜΑΚΑΡΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΛΑΘΟΣ.
  Αλλά και μόνο για 200mw να μιλάμε, μιλάμε για ετήσια έσοδα 90 εκατομ. ευρώ το χρόνο δηλαδή σε 20 χρόνια 1,8 ΔΙΣ ΕΥΡΩ από το ταμείο του ΛΑΓΗΕ δηλαδή από τα δικά μας κουρεμένα χρήματα για να εισπράξει τα λεφτουδάκια του ο Κοπελούζος και ο Προβόπουλος ως μέτοχος της γνωστής εταιρίας που πρώτη από όλες θα ωφεληθεί. Για να καταλάβουμε γιατί κουρευόμαστε. Όχι ότι δεν το ξέραμε δηλαδή……. 15.000 οικογένεις πτωχεύουν για να ωφεληθούν 5 νταβατζήδες. Εξαιτίας αυτού του αλήτη περνάνε από το μυαλό μου πράγματα που πριν κανένα χρόνο ούτε θα το φανταζόμουνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ηδη ΥΑ εχουν τροποποιησει νομο, η 2262/2012 και Υ.Α. 2301/10-8-12, Οι τιμές συνδεσης ηταν βαση των ΥΑ. Αλλωστε δεν απαιτούνται Νόμοι για την τροποποίηση των τιμών σύνδεσης, δες στον 3468/06. Οι τροποποιηση των τιμών γινετε με ΥΑ.
   κατά συνέπεια τα νεα εργα θα μπουν με 80 € / MWH ! ! ! ! αντε να βρουν μαλακες με τέτοιες τιμές,
   πιστευω ότι η διαταξη είναι για τα ματια του κοσμου, δεν μπορω να καταλαβω τι εξυπηρετει,
   τα σκανδαλα των fast truck θα ερθουν νυχτα από την πισω πορτα.

   Διαγραφή
  2. Ακριβως, αυτη ειναι η απαντηση.

   Διαγραφή
 60. αδιέξοδο είναι! προσωπικά δεν έχω εμπιστοσύνη πουθενά! ούτε στα δικαστήρια! κάποιος "τρόπος" θα υπάρχει να παίρνουμε τα λεφτά μας! στην Ελλάδα των λαμογιών, των απατεώνων και των κλεφτών ζούμε! δεν θα πάω με το σταυρό στο χέρι!
  αρκετά μας δούλεψαν!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Καλημερα! Η διαβουλευση αρχισε συμφωνα με το opengov 7 Μαρτιου 2014 ,15:00,ειμαστε 9 Μαρτιου 2014 10:20 και δεν εχουν αναρτησει κανενα απο τα σχολια μας...η διαβουλευση ληγει 13 Μαρτιου ,16:00..τι περιμενουν να αναρτησουν κανενα σχολιο; Να ληξει η διαβουλευση;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. Έχω μεγάλη απορία τι θα κάνουν οι τράπεζες όταν τις στείλουμε τα εξώδικα που θα τις εγκαλούμε να πράξουν τα νόμιμα προς την διασφάλιση των εκχωρημένων συμβάσεων λόγω της επικείμενης μονομερής αλλαγής της σύμβασης με τον ΔΕΣΜΥΕ?? Έχω μεγάλη απορία αν μου ξαναπούν ότι οι δουλειά τους δεν είναι να κάνουν δικαστήρια στο Δημόσιο??
  Έχω απορία κάποιοι που έχουν καταθέσει αγωγές για αυτά τα χρήματα (πιστωτικά τιμολόγια) και υπάρχει εκκρεμοδικία θα τους απαγορεύσουν και το συνταγματικό τους δικαίωμα για απονομή δικαιοσύνης στα ελληνικά δικαστήρια?
  Δεν ξέρω με αυτά που σκέφτονται να νομοθετήσουν πόσο ΄"πλάτη¨ ακόμα θα κάνει η ελληνική δικαιοσύνη, αυτό που ξέρω είναι ότι υπάρχει και Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για αυτά τα θέματα.
  Όχι κύριοι δεν θα γίνουμε Ουγκάντα γιατί κάποιοι είναι εκτελεστές αποστολών επιτέλους υπάρχει και ένα όριο στην παράνοια του Κράτους.
  Ας σκεφτούν κάποιοι λαλίστατοι συνάδελφοι εδώ στο blog τι σημαίνει μονομερής αλλαγή της σύμβασης μεταξύ εταιριών με νομοθετική παρέμβαση του κράτους και μετά να μιλάνε για βιώσιμες, εμπεριστατωμένες λύσεις επιτέλους να υπάρχει και λίγο "τσίπα"?? Δεν είναι κακό να πούνε ότι τόσο καιρό ότι, είτε ήξεραν τι θα παιχτεί και μας δούλευαν ψιλό γαζί για να είμαστε σε καταστολή ή ότι και αυτοί δεν ήξεραν και άνοιξαν την κερκόπορτα χωρίς να καταλαβαίνουν τι κάνουν!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. Κυριοι που υπογραφετε αυτο το εκτρωμα και καταστρεφετε Ελληνικες οικογενειες για χαρη των αφεντικων σας,να μην κοιμαστε ησυχοι..ξερουμε οτι ειστε Εθνικοι Προδοτες,μασονοι,Σιωνιστες,δεν εχετε πατριδα,ουτε θρησκεια..αλλα οσος καιρος και να περασει,θα πληρωσετε αυτα που μας κανετε..ελπιζω να διαβαζουν καποιοι απο τους βουλευτες των κυβερνωντων κομματων που θα πανε να το ψηφισουν σε μερικες μερες..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 64. Κυριε Παπακυριακου, ωφειλω να ομολογησω πως απο το συνολο των σχολιων που διαβασα, τα δικα σου σχολια ειναι τα πλεον εμπαριστατωμενα, ελπιζω να τα διαβασω και στην σελιδα της Δημοσιας Διαβουλευσης, με τις αναλογες προτασεις φυσικα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 65. εκτος απο την ετησια εισοδων των 200MW/p με τιμη ο,32, οχι Γιαννη, αν μπουν, θα μπουν με 0,08.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 66. Επειδή γράφουν αρκετοί ότι η ευθύνη υπάρχει αποκλειστικά σε ένα ή δύο πολιτικά πρόσωπα θέλω να σας ενημερώσω ότι πρόκειται για κεντρική πολιτική απόφαση και κανένας δεν είναι άμοιρος ευθυνών. Δεν υπάρχουν κακοί υπουργοί και καλός πρωθυπουργός. Διαβάστε σήμερα την <> για τα έργα και τις ημέρες του κ. Μυτιληναίου. Η πρόταση είναι ότι εμείς τους ψηφίζουμε και πρέπει να πιέσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να αλλάξει αυτό το έκτρωμα. Μπορεί να γίνει πολύ καλύτερο και να επιβιώσουμε όλοι οι μικροί και όχι να καρπώνονται τον ιδρώτα μας 5-6 μεγαλοκαρχαρίες με τις ευλογίες της κυβέρνησης.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 67. καλημέρα ορεστη όπως τα λες είναι πανε να το περασουνε νυχτα φωτογραφικα για να μας πουνε σε ένα χρονο ότι παλι δεν βγαινουνε τα νουμερα και ελατε παλι να σας σκισουμε

  θεοφιλος κοτανιδης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Με τον Ορέστη συμφωνώ, σε οσα λεει για τις νεες τιμές που εισαγει το σχεδιο-νομου. Παραλογες ειναι οι περισσοτερες και δημιουργουν ερωτηματα.

   Για τις τιμές του 2014 όμως, θα ειναι σιγουρα 80 € για ολες σχεδόν τις συμβασιοποιημένες από την στιγμή που εχει παρελθει η προθεσμία του 18 μηνου που ειχαν για ενεργοποίηση.
   Αν καποιο εργο ειναι μεσα στο 18 μηνο τοτε ναι εχεις δίκιο, αλλα τέτοια εργα δεν υπαρχουν πλεον καθώς η αναστολή διαρκεί 2 χρόνια τωρα.

   Μην πεταμε την μπαλα στην κερκιδα, ενώ καταστρεφουν με τις νεες τιμές σχεδόν όλους μας.

   Διαγραφή
 68. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 69. ένα από τα ερωτήματα που θα υποβάλλω και στη διαβούλευση στο opengov
  Συνδέθηκα Ιούλιο του 2012, το μήνα από τον οποίο ξεκίνησε η έκτακτη εισφορά (30%). Συνεπώς δεν έχω πληρωθεί ούτε ένα μήνα το σύνολο του τζίρου μου. Συνεπώς δεν έχω επιβαρύνει το σύστημα καθόλου. Τώρα αντί για έκτακτη εισφορά, μου επιβάλλεται μείωση της τιμής πώλησης 31% ώστε να μην επιβαρύνω και μελλοντικά τον ειδικό λογαριασμό....Για πoιο λόγω πρέπει να επιστρέψω και το 35% της παραγωγής του 2013?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 70. ΕΠΑΝΕΡΧΟΜΑΙ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΘΕΩΡΩ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ.
  Ο 2262/12 δεν τροποποιεί τον 3734/09. Οι αλλαγές στις τιμές αφορούσαν πάρκα που δεν συνδέθηκαν εντός της προθεσμίας ή που δεν είχαν υπογράψει σύμβαση δηλαδή για συγκεκριμένες περιπτώσεις, ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ.
  ΚΑΜΙΑ Υ.Α ΔΕΝ ΑΚΥΡΩΝΕΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΝΟΜΟ ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ. Το άρθρο 14 παρ. 3 του 3468/06 πράγματι εξουσιοδοτεί τον Υπουργό να τροποποιεί τις τιμές αποζημίωσης. Με την Υ.Α. 2262 πράγματι αλλάζουν οι τιμές αλλά οι αλλαγές αφορούν ΠΑΡΚΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΘΗΚΑΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ Η ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗ. ΕΔΩ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ. ΤΑ ΠΑΡΚΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΜΠΙΠΤΟΥΝ ΣΤΗΝ Υ.Α 2262 Η ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΩΝ Υ.Α. ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3468/06 ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ.
  ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΝΟΜΟΣ ΟΠΩΣ Ο ΤΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΠΑΡ. 3 ΕΝΟΣ ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΟΥ, ΤΟΤΕ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ, ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΜΕ ΑΛΛΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΜΟΝΟ, ασχέτως αν υπάρχουν οποιεσδήποτε άλλες συμπληρωματικές Υ.Α. ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΡΧΟΝΤΑΝ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ - ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ - ΠΑΡΑΚΑΜΠΤΟΝΤΑΙ . Η ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3 ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ.
  Δεν θα επέμενα αλλά μιλάμε για δις ευρώ από το ταμείο του ΛΑΓΗΕ.
  Τώρα το γιατί μερικοί εδώ μέσα έχουν αγωνία να μην θίξουμε τον υπουργίσκο και το έκτρωμά του, και να μη ξεσκεπαστούν οι προθέσεις του δεν χρειάζεται ανάλυση. Απλά θέλω φίλε Αία να μου βγάλεις το IRR για αυτήν την επένδυση τον Κοπελούζου που αν δεν απατώμαι είναι μέλος του ΣΠΕΦ.
  Μάλλον ικανοποιηθήκατε τα 400 μέλη του ΣΠΕΦ με συνδεδεμένη ισχύ 400MW (1 MW μέσο όρο ο καθένας) που δεν σας κουρεύει ούτε 1 λεπτό ακόμα και εσάς που πήρατε αναπτυξιακό, ακόμα και 60% μερικοί, το 2009 και έχετε αγωνία να περάσει το Ν/Σ. Στρατιωτάκια σε εντεταλμένη υπηρεσία του υπουργού. Εξάλλου κάθε υπουργός θέλει τους χαφιέδες του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν και αποφασισα να μην ξαναγραψω, σας βολευει να μην γραφω, οταν προκαλουμε, εχω θεμα !!!!! Φιλε μου, 1 MW με τιμες 2008, κοστιζε, με οικονομιες κλιμακος, 4,5 εκατομμυρια ευρω, ακομα και να παρω σωστο το σεναριο σου, αρα μιλας με 400 εκατομμυριουχους ετσι !!! εκ των οποιων ενας, ειμαι και γω !!!!!!!!!!! Αυτος λοιπον ο εκατομμυριουχος, το 2008 με 4,5 εκατ, εχτισε 1 Mw/p, και θα ειχε εσοδα 650.000 ευρω το χρονο, θα επιβαρυνε λοιπον τον ειδικο λογαριασμο με το αναλογο ποσο, τωρα, Ο ΙΔΙΟΣ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ, ΑΝ ΕΠΕΝΔΥΕ ΤΑ ΙΔΙΑ ΧΡΗΜΑΤΑ, ΤΟΝ 8/2012, ΘΑ ΕΧΤΙΖΕ 2,64 Mw/p, ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΧΕ ΕΣΟΔΑ 1.254.000 ΕΥΡΩ, αρα, με τα ιδια επενδυτικα κεφαλαια, θα κερδιζε επιπλεον 604.000 ευρω, και μπραβο του, το θεμα ομως ειναι , πως ο ειδικος λογαριασμος, θα επιβαρυνοταν, με το διπλασιο ακριβως ποσο !!! και αφου οπως λες ειναι 400, ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΑΥΤΟΙ ΕΠΕΝΔΥΑΝ , ΤΑ ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΤΟΝ 8/2012, ΘΑ ΚΟΣΤΙΖΑΝ ΣΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ, 240.000.000 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ, ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΩΝΟΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ 2008 !!! αυτο λεω, τιποτε αλλο, αυτη την στρεβλωση, πληρωνουμε ολοι τωρα, εδω κατηγορω την ολιγωρια του Κρατους , που δεν φροντισε εγκαιρα να προσαρμοσει, τοτε, εν τω γεννασθαι τις αποδοσεις, και να διαφυλαξει , τα αποθεματικα του ειδικου λογαριασμου, αυτα.

   Διαγραφή
  2. και πως ρε Αια, εσυ εφτιαξες το 100αρι σου με 700 χιλ. μηπως μας επεξεργαζεσαι ;

   Διαγραφή
  3. Τι ¨σιωπη¨ ειναι αυτη φιλοι μου !!!!! σας κανει εντυπωση που με αποκαλειτε ¨κυβερνητικος¨, και χρεωνω στην εκαστοτε Κυβερνηση το αυτονοητο ε !!!!! τις ευθυνες της !!! Και ο τραγελαφος του πραγματος ειναι, πως αν ολοι εμεις, διαβαζαμε μια αλλη, καλυτερη, ολοκληρωμενη, τεκμηριωμενη προταση, που να ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΑ ΚΕΚΤΗΜΕΝΑ ΟΛΩΝ, ανεξαρτητως αποδοσεων, που να δινει λυσεις στην βιωσιμοτητα και εξυγιανση του ειδικου λογαριασμου, να πληρωνομαστε εγκαιρα και σταθερα ολοι, ΘΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΑΜΕ ΟΛΟΙ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΥΛΛΟΓΩΝ !!!!!!! Ομως, μια υπαρχει φιλοι μου, σε επιπεδο των συλλογων, και αυτη ειναι του ΣΠΕΦ. Ψαξτε εσεις, χρεωστε εσεις, γιατι ειναι μονο μια, εδω και δυο χρονια !!!

   Διαγραφή
  4. Ορεστη, συνφωνω σε οσα λες για τις νεες τιμές που εισαγει το σχεδιο-νομου. Παραλογες ειναι οι περισσοτερες και δημιουργουν ερωτηματα.

   Αλλα, για τις τιμές του 2014, θα ειναι σιγουρα 80 € για ολες σχεδόν τις συμβασιοποιημένες από την στιγμή που εχει παρελθει η προθεσμία του 18 μηνου που ειχαν για ενεργοποίηση.
   Αν καποιο εργο ειναι μεσα στο 18 μηνο τοτε ναι εχεις δίκιο, αλλα τέτοια εργα δεν υπαρχουν πλεον καθώς η αναστολή διαρκεί 2 χρόνια τωρα.

   Διαγραφή
  5. Ρε Κωστα, τις παραδοχες τις ελαβες υποψη σου !!! ειπα ¨1 Mw με οικονομιες κλιμακος¨ !!! τις αποδοσεις που κατεγραψα, τις ειδες !!! σταθερο. Το δικο μου ειναι ενα των 100 Kw με Trackres, δυστυχως, δεν ειμαι ενας απο τους 400 εκατομμυριουχους!!! και αυτο, με τα χιλια ζορια !!!

   Διαγραφή
  6. Αια, πιστεψε με, καταλαβαινω την θεση σου, δεν ειμαι απεναντι σου. Ομως καταλαβε και συ οτι υπαρχει μεγαλο προβλημα για τους περισσοτερους παραγωγούς. Αυτό το πραγμα δεν μπορει να προχωρησει.
   Αλλο εξορθολογισμός και αλλο σφαζουμε το 80% των παραγωγών.

   Διαγραφή
  7. Ναι ρε Κωστα, αυτο κανω εδω και δυο χρονια, υπομονη, και φυσικα καταλαβαινω τι μου λες, αφου, οπως και συ καταλαβαινεις, ειμαι απο τους ηδη σφαγμενους, εγω σφαχτηκα τον 7/2012.

   Διαγραφή
 71. Καλημέρα σας!!!

  Είμαι και εγώ νέος παραγωγός στην παρέα των παθόντων !!!

  Εκτός ότι έχω φρικάρει με το έκτρωμα της φιλελληνικής κυβέρνησης μας όπου σκίζει εδώ και κάμποσο καιρό!!! και εμεις είμαστε θεατές σε κώμα στην εντατική !!!

  Θέλω με την σειρά μου να σας αναφέρω ότι,

  Κατ' αρχάς προέρχομαι από τον ξενοδοχειακό και τουριστικό χώρο...
  Εκεί οι συνθήκες αντίστασης σε κάθε έκτρωμα που ετοιμάζει η εκάστοτε κυβέρνηση έχουν ως εξής:
  Κάθε νομός διατηρεί μια Ένωση, όλες οι ενώσεις έχουν την "ΠΟΞ" (Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων) και κάθε πρόβλημα συλλέγετε από τις ενώσεις κωδικοποιείται και γίνεται από κοινού αντίσταση κατά τις οποίας αρχής!!!

  Τα προβλήματα της κάθε περιοχή όπως γνωρίζεται λόγω της ιδιομορφίας της χώρας μας ποικίλουν αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι χωρισμένοι σε πολλά κομμάτια όπως συμβαίνει και εδώ στον κλάδο των (ΑΠΕ). Επίσης δεν σημαίνει ότι η κάθε ένωση δεν μπορεί να κινείται και αυτόνομα με παρεμβάσεις σε υπουργεία ή φορείς έχοντας στο πλευρό την ΠΟΞ!!!

  Κάνεις δεν διεκδικεί να είναι μπροστά, ώστε του κόβεται το κεφάλι... αντίθετα με τους ΑΠΕ, όπου κάποιοι διέκρινα και διορθώστε με εάν κάνω λάθος θέλουν αυτοπροβολή... Το Μεγάλο ΕΓΩ !!! και είναι τεράστιο πρόβλημα σε συνθήκες εκτάκτων αναγκών όπως αυτή που αντιμετωπίζουμε σήμερα!!!!

  Διέκρινα ακόμα στην τελευταία συνάντηση για της πληρωμές του ΛΑΓΗΕ ότι υπήρχαν διάφορα μέτωπα και θα τα απαριθμήσω για να σας δώσω να καταλάβετε ότι, το διαίρει και βασίλευε είναι αυτό που επιδιώκουν για να περνούν τα όποια νομοσχέδια!!!!

  α) Φωτοβολταϊκοί Διασυνδεδεμένου Δικτύου
  β) Φωτοβολταϊκοί μη Διασυνδεδεμένου Δικτύου

  Και διέκρινα ακόμη, μια κόντρα μεταξύ τους γιατί αυτοί και όχι εμείς....???

  Τεράστιο Λάθος..................... γιατί ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ!!! Πονάς εσύ πονάμε μαζί σου και εμείς!!!

  και

  για να σας πληροφορήσουμε ήμασταν και εμείς από τα νησιά δίπλα σας για συμπαράσταση... αναφέρομαι σε όσους είχαν το καημό ότι δεν ήμασταν εκεί!!!

  συνεχίζω με
  γ) Φωτοβολταϊκοί Αγρότες Διαφόρων περιοχών της Ελλάδας!!!
  δ) Έλειπαν ή τουλάχιστον δεν συνάντησα κάποιον αντιπρόσωπο από Ανεμογεννήτριες ή Βιομάζα ή άλλες ΑΠΕ!!!

  Διέκρινα όπως στην αρένες της εποχής των αρχαίων... προτάσεις δια βοής και αντιπροσωπεύσεις στο γόνατο... ή ακόμη να παίρνουνε τα μικρόφωνα και οι αγρότες για να δηλώσουν την παρουσία τους….. και εκεί ανακαλύψαμε ότι είχαν άλλο deal με τους κυβερνώντες....

  Με μια λέξη που το χαρακτηρίζει !!! Χ Α Ο Σ !!!

  Αυτό θέλανε και το επέτυχαν... δεν είμαστε μια δυνατή ομάδα που θα τους κολλήσουμε στον τοίχο...

  Αν με ρωτάτε τι προτείνω : άμεσα μια ΠΟΑΠΕ ( Πανελλήνια Ομοσπονδία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) ή Πανελλήνιο Σύνδεσμο ΑΠΕ με μόνιμο νομικό τμήμα που θα εξετάζει και θα έχει γνώση κάθετα για το τι ακριβώς συμβαίνει στον κλάδο!!!
  (Όχι το φιάσκο που άκουσα ότι προσπαθούσαν από κάποιο σύνδεσμο να εξηγήσουν στου δικηγόρους τι ακριβώς είναι Δεσμιε, το Αδμιε,και το Δεδηε!!!)

  Έλεος στην εποχή του 2014!!! Εμείς είμαστε ακόμα στη προϊστορική εποχή!!!

  Έλεος στην εποχή του 2014 να μην υπάρχει οργάνωση!!! για να σταθούμε δυνατά και να φωνάξουμε τους συνάδελφους για συμπαράσταση από τα άλλα μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής ένωσης, να μην διεκδικήσουμε τα δικαιώματα μας σε διεθνή δικαστήρια όπως πχ αυτό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων!!!!

  Αυτά όλα από μόνοι και μεμονωμένα δεν μπορούμε να τα οργανώσουμε... θέλουμε έναν φορέα μακριά από κόμματα, παπαγαλάκια και γραμμές ανεξάρτητο για τον κλάδο μας τον «ΑΠΕ»....

  Μετά το παιχνίδι θα είναι πολύ σκληρό για του εκάστοτε κυβερνώντες...

  Και για να κλείσω... Τι θα πει τιμές KWHp με εγγύηση του Ελληνικού Κράτους??? Είναι για γέλια και για κλάματα το κράτος μας!!!
  Σας παρακαλώ μην μαλώνετε εδώ μέσα και αναλωνόμαστε στα γραπτά… ας ενωθούμε όλοι μαζί μπορούμε!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 72. Εγω συνδεθηκα το 22/1/2013 και αρχισαν οι πληρωμες μου μ37% εκτακτη που αντιστοιχει σε τιμη 0,27 η τιμη του πινακα λεει 0,30 γιατι να πληρωσω το 35% και μαλιστα θα επρεπε να μου δωθει και επιστροφη 0,03 λεπτα ανα kwh παραγωγης γιατι με την τιμη πληρωμης δεν συνεβαλα στο ελλειμμα το πριμοδοτουσα Αυτο το νομοσχεδιο μπαζει απο παντου και επιπλεον πιθανον οι υπευθυνοι να νομιζουν (η θελουν να πιστεψουμε) οτι τα εργα στην ΕΛΛΑΔΑ γινονται ευθημερον .Η Δεη χρειασθηκε 7 μηνες για να φερει το δικτυο στο χωρο μας ποιος θα παει να κανει εγκατασταση χωρις να να υπαρχουν τα δεοντα οι οροι συνδεσης χρειασθηκαν 5 μηνες για να βγουν οι αδειες απο πολεοδομια μουσεια κτηματολογιο υπουργειο αγροτικς αναπτυξης δασαρχειο περιφερεια και επειδη το κρατος γνωριζε και γνωιζει οτι αυτα ειναι προβληματα του δημοσιου τομεα σου εδινε το χρονο για την υλοποιηση και τα μεγαλα προβληματα του τα φορτωνει στους επενδυτες τα δικα του λαθη που εβαλε αλογιστα και χωρις μελετη παλι εμεις θα το πληρωσουμε στην ελλαδαρα του ΜΕΓΑ ΣΑΜΑΡΑ (οπως ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ) ολοι οι αλλοι ειναι υπευθυνοι οι μικροι ΦΒ οι ομολογιουχοι οι αρρωστοι που αρρωσταινουν και αυτοι ΤΙΠΟΤΑ Για τα εγκληματικα λαθη αν νομιζετε οτι με τα ψευτογκαλοπ που βγαζετε θα παραπλανησετε το κοσμο εισαστε οικτρα γελασμενοι μονο οι αγροτες ΦΒ οικιακα και τα επαγγελματικα που θιγονται κανουμε τι κυβερνηση σου κουρελοχαρτο παρτε πισω το εκτρωμα τωρα γιατι οταν παψετε να ειστε υπουργοι ειστε απλοι ανθρωποι και παυει η ασυλια θα στραφουμε εναντιον σας και θα σας παρουμε και τα σωβρακα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 73. Το παρακάτω σχόλιο το βρήκα εδώ:
  http://www.4green.gr/data/news/preview_news/88855.asp

  Σε πολλές συζητήσεις με γνωστούς και φίλους προέκυπταν ερωτήματα, για το αν οι συμβάσεις πώλησης του ρεύματος, «θα ισχύουν για 20-25 χρόνια» ή αν ξαφνικά μας πουν, «τέλος, μέχρι εδώ ήταν» ή αν αίφνης, η συμφωνημένη τιμή πώλησης της Kwh, μειωθεί. Προσπαθήσαμε λοιπόν να απαντήσουμε σ’ αυτά και σε κάποια ακόμη ερωτήματα ζητώντας την άποψη των ειδικών νομικών της δικηγορικής εταιρείας MStR ΜΙΧΕΛΗΣ-ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ-ΡΑΙΝΧΑΡΤ. Διαβάστε στη συνέχεια τις απαντήσεις στα ερωτήματα που τέθηκαν και η εικόνα πλέον θα είναι πολύ πιο ξεκάθαρη.
  Ένα σηµαντικό ερώτηµα που προκαλεί ανασφάλεια στους επενδυτές είτε οικιακών είτε µη οικιακών φωτοβολταϊκών εφαρµογών είναι αν οι όροι του συµβολαίου πώλησης της ενέργειας που παράγουν µε τον αρµόδιο φορέα (Δ.Ε.Η ή Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε), µπορεί να αλλάξουν από τους φορείς. Για παράδειγµα µπορούν να αλλάξουν τη διάρκεια της σύµβασης ή την τιµή πώλησης που έχει συµφωνηθεί στο συµβόλαιο; Νοµικά, τι ισχύει ; Και γενικότερα, έχουν τη δυνατότητα να καταργήσουν τις υπογεγραµµένες συµβάσεις;
  Αντιλαμβάνομαι τα νομικά ερωτήματα που θέτουν οι επενδυτές αυτή την περίοδο. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης ή ραγδαίων οικονομικών μεταβολών, όλοι προβληματιζόμαστε για ενδεχόμενες αλλαγές σε συμβατικές σχέσεις ή σε καταστάσεις με οικονομικό αντικείμενο, δεν νοµίζω όµως ότι συντρέχει περίπτωση νοµικής αβεβαιότητας για όσους έχουν επενδύσει ή σκοπεύουν να επενδύσουν στην ελληνική αγορά των φωτοβολταϊκών εφαρµογών. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Καμία σύμβαση, ούτε αυτή της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε αυτή του συμψηφισμού για τις οικιακές εφαρμογές, μπορούν να τροποποιηθούν μονομερώς, είτε από τη μεριά του παραγωγού, είτε από τη μεριά του φορέα (ΔΕΗ-ΔΕΣΜΗΕ). Τέτοια δυνατότητα δεν παρέχεται από τις συμβάσεις, απαγορεύεται δε, τόσο από τις γενικές όσο και από τις ειδικές διατάξεις του αστικού δικαίου. Συνεπώς ο φορέας δεν µπορεί να αλλάξει µονοµερώς τη διάρκεια της σύµβασης ή την τιµή πώλησης της παραγόµενης ενέργειας ή να καταργήσει υφιστάµενη σύµβαση ή οτιδήποτε άλλο. Οι συμβάσεις παρέχουν μόνο τη δυνατότητα μονομερών ενεργειών (όπως η αναστολή πληρωμής κλπ) στα σχετικά άρθρα περί ανωτέρας βίας, η οποία όμως πρέπει να προκύπτει και να αποδεικνύεται δεόντως. Η μεταβολή οικονομικών συνθηκών στο βαθμό που τη βιώνουμε σήμερα, δεν συνιστά κατά τη γνώμη μου γεγονός ανωτέρας βίας. Επίσης, ο αστικός κώδικας παρέχει τη δυνατότητα αλλαγών σε μία σύμβαση, μετά από δικαστική κρίση, εάν κριθεί από το δικαστήριο ότι συντρέχει περίπτωση «απρόοπτης μεταβολής των συνθηκών». Κατά την άποψή μου, ούτε τέτοια περίπτωση συντρέχει μέχρι στιγμής, ώστε να συζητούμε για απρόοπτη μεταβολή συνθηκών, στις οποίες τα μέρη βασίστηκαν για την υπογραφή των άνω συμβάσεων. Τέλος, μπορεί κανείς να προχωρήσει τα ερωτήματά του προς την κατεύθυνση μίας έκτακτης και ειδικής νομοθέτησης, η οποία στο βαθμό που επηρεάζει υφιστάμενες ενοχικές σχέσεις (συμβατικές σχέσεις μεταξύ ιδιωτών) ελέγχεται ως προς τη νομιμότητά της σε σχέση με το Σύνταγμα και τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού Δικαίου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ φιλε!!!
   Διάβασα την ερώτηση και την απάντηση

   Ακούγεται ότι η Κυβέρνηση συζητά τη µείωση της εγγυηµένης τιµής µέσω της επαναδιαπραγµάτευσης των υφιστάµενων συµβολαίων. Έχουν τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσουν;

   Η απάντησή μου συνδέεται με την απάντηση στο πρώτο σας ερώτημα. Τα συμβόλαια δεν προβλέπουν τη δυνατότητας οιασδήποτε μονομερούς κίνησης του φορέα (ΔΕΗ - ΔΕΣΜΗΕ). Ο φορέας δεν έχει δυνατότητα επαναδιαπραγµάτευσης της εγγυηµένης τιµής των υφιστάµενων συµβολαίων. Ακόμη και η πιθανότητα κανονιστικής ρύθμισης για υφιστάμενα συμβόλαια, δημιουργεί θέμα νομιμότητας της ρύθμισης και κατά τη γνώμη μου, αξίωση αποζημίωσης του επενδυτή.
   =======

   Τι θα πει τιμές KWHp με εγγύηση του Ελληνικού Κράτους???

   Είναι για γέλια και για κλάματα αυτο το κράτος!!!

   Διαγραφή
 74. for everyone in here that is objection to this legislation :
  I suggested a couple of months ago to get signatures and sent them to commission but everyone was barking alone ...
  Any way I have an idea .I will publish AGAIN the email contact of the HEAD of the Energy COMMISSION and ALL THE PRODUCERS SHOULD PUT TOGETHER AN OBJECTION EMAIL IN ENGLISH AND SENT IT TO HER DIRECTLY
  PLEASE DO NOT SENT ABUSIVE EMAILS ,JUST THE FACTS AS SHORT AS POSSIBLE.
  If they receive a lot of emails there will be pressure and the respond is instant
  that is my suggestion at the moment.
  on your email include your production number as a solar producer so as to validation of your status.
  It takes 5 minutes of your time but it is worth a try.

  EMAIL CONTACTS : Gabriella.SZIJ@ec.europa.eu (president )

  European Commission
  Directorate General for Energy
  DM24 4/138
  B-1049 Brussels/Belgium
  +32 2 295 38 05
  paula.abreu-marques@ec.europa.eu ( head of unit)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  2. Αναρτήστε το πρότυπο της Αίτησης Διαμαρτυρίας ώστε να το συμπληρώσουμε και το στείλουμε σε όλους τους παραγωγούς που γνωρίζει ο κάθε ένας από εμάς

   Immediately!
   Attach the standard of the Application Protest to fill and send to all producers who knows each one of us!

   Διαγραφή
 75. European Commission
  Directorate General for Energy
  DM24 4/138
  B-1049 Brussels/Belgium
  +32 2 295 38 05
  paula.abreu-marques@ec.europa.eu


  sent Fri 3/7/2014 09:13 pm

  Dear Ms. Gabriella,

  I am taking liberty of sending you the new proposed legislation with Protocol no:
  40 Ν. 2773/1999 ,of the Greek renewable source of power alteration ,as it was published today at the official Government Gazette web site for public viewing !

  -On page 8 clause 3/1, the legislator demands that within two months of the publication of the law ,we are expected to issue CREDIT OF 35% OF OUR TOTAL PRODUCTION FOR THE YEAR 2013!
  -Over and above , that the Government is proceeding to ALTER ONE WAY the sales contracts with a permanent reduction of 29,5% for the 20 years locked feed in tariff!(in my case).
  -They are extended our sales contracts agreement for a further period of 5 years, HOWEVER AT A FURTHER REDUCED SALE OF 80EURO/MWH !(FROM 400/MWH currently)
  On page 9 ,article 4/2 they clearly state “ that the relative department IS PROCEEDING UP UNTIL 31.10.2014 TO ALTER ONE WAY ,THE SALES LEGAL AGREEMENTS “

  Clearly of the above developments, I conclude the following:

  -Greece has ceased to respect and apply its Constitution therefore is NOT a Democratic country.
  -Greece does not RECOGNIZE the LEGAL binding validity of a BUSINESS SALES AGREEMENT between legitimate companies and State.
  -Greece does not RESPECT the recent public announcements of the European Commission of Energy , to Honor the locked feed in tariffs on solar parks already in operation.
  -Commission is in FULL “relaxation “ of such move by the Greek ministry of Economics and Energy thus ALLOWING Greece TO PROCEED with such decisions AFTER the meeting that took place with your organization last week.

  -If this insane legislation goes through ,thousands of people like myself will be forced to declare bankruptcy due to the above decisions of Greece/Commission (AS THIS IS THE ONLY SOURCE OF INCOME for many of us) , to indirectly “Nationalized “ THEIR legally owned company within Europe and thus is forcing them to suffer a total financial lose ,not to be able to support their family and children! Last time I checked Communism practicing was not part of the European agenda and FREE trade with profit of our investments was in order.
  And all of the above tragic consequences in order for Greek politicians to make room for EXTRA licenses and extra solar parks to be built in future so a few can profit further.

  Regrettably we will turn to the European court for justice and protection from such failed system.
  Since I represent quite a few producers, here in Greece I would kindly request for your “into the point “comments and propositions to prevent such a disaster from happening.

  Best Regards
  A.DANIKAS
  SOLAR POWER PRODUCER
  GREECE

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Aris, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού πρεπει να πάει ! ! ! !
   Και στα Ελληνικά μπορεί να συνταχθεί !

   Διαγραφή
 76. Σώστε τα σχόλια σας στη "διαβούλευση" με το Print Scrn του πληκτρολογίου που κοπιάρει την επφάνεια εργασίας (φωτογραφίζει την οθόνη με το σχόλιο) πηγαίνετε στο πρόγραμμα ζωγραφική και κάντε το εικόνα και μετά στείλτε τις εικόνες στό blogόσφαιρα και στα email των βουλευτών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 77. Στείλτε σχόλια ότι θα τους πάτε Εισαγγελέα αν ασκήσουν λογοκρισία που δεν επιτρέπεται στο Open Gov. ζητήστε το τηλέφωνο του διαχειριστή, εγγυητής του O/G είναι ο Πρωθυπουργός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 78. papadoloulos,
  let me worry about were my emails will go to .I have been dealing with COMMISSION and Troika representatives DIRECTLY for the last years that I chose to repatriate in Greece and INVEST IN SOLAR .
  Commission will if deem necessary FORWARD our complains to the fare competitor board of EU..
  Furthermore , I don't think typing in Greek of any complain at this present and sent it to an English speaking European Board will help us with time.
  Time is what is against us write now. Also ANYONE can type a free message and sent it to the email address I mentioned earlier on ,they ALWAYS read them, and respond -well they did to me anyway- In the past and for the last 2 years my feed back on developments in the Greek solar power problems was used on the various conferences according to them.
  So people PROCEED with emails ,we have nothing to lose ONLY to gain.
  ps: regrettably I am not the best speller in Greek since I was away for 20 years)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ηδη εχουν φυγει καποια mail με με περιεχομενο περίπου αυτό που προτείνεις.
   Αν θες στειλε μου το maιl σου, στο <01.papadopoulos@gmail.com> για επικοινωνία.

   Διαγραφή
  2. Και όχι μόνο!!!
   Ως προς το θέμα τις ορθογραφίας δεν μας πειράζει καθόλου ... μπορείς και με greekenglish να γράφεις!!!!!!!

   Διαγραφή
 79. Κύριοι τα πράγματα κατά την άποψη μου έχουν ως εξής το ΥΠΕΚΑ θέλει να σώσει την κατάσταση στην ενέργεια και να είναι όπερ των 5 μεγάλων που τα κονομαναι χοντρά από την ενέργεια. Βρισκόμενοι τόσους μήνες σε αδιέξοδο έπρεπε να βρουν τρόπο να αλαξουν τις συμβάσεις μας. Αυτός ο τρόπος νόμιμα δεν υπάρχει οπότε και βγάζει αυτό το έκτρωμα να το περάσει να αλλάξει την κατάσταση τώρα και λέει αστούς να πάνε να δικαιωθούν στα δικαστήρια και μέχρι τότε βλέπουμε τι θα κάνουμε άσε που εμείς δεν θα είμαστε κυβέρνηση και θα έχουμε βολευτεί στις 5 αυτές εταιρείες με κάλο μισθό. Η άποψη μου αυτή πηγάζει από τα θέματα που έχουν διαχειριστή αυτοί που μας κυβερνούν την τελευταία 5 ετια. Όλα γίνονται στο πόδι και με πρόβλεψη 1 έτους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 80. Διαβασα παραπανω εγγυητης του οpengov ειναι ο Πρωθυπουργος!! Ας γελασω,γιατι ο πρωθυπουργος ειναι ο κυριος υπευθυνος της καταστροφης μας..συναδελφοι πρεπει να κανουμε κατι συντομα..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Είπα ότι είναι εγγυητής της λειτουργία του θεσμού, όπου μπορείς να λές αυτά που νομίζεις και να τα διαβάζουν οι βουλευτές, όχι κάτι άλλο, το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν αναρτηθεί τα σχόλια

   Διαγραφή
 81. Μπορουμε να επικοινωνήσουμε με τον πρωθυπουργός μας !!!!.................

  YOUTUBE :::::: http://www.youtube.com/user/PrimeMinisterGR

  TWITTER ::::::: https://twitter.com/primeministergr

  ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ
  Γραφείο Tύπου
  Tηλ.: 210 - 33 85 233 και 33 85 224
  Fax.: 210 - 88 26 166
  http://www.primeminister.gr


  Εμπρος λοιπόν !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 82. Γι'αυτούς που τσακώνονται(παλιά πάρκα, νέα πάρκα, οικιακά) ισχύει μεταφορικά το : "Δύο γάιδαροι τσακώνονταν σε ξένο αχυρώνα". Διαβάστε γιατί : http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=419570

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 83. Οι κινησεις που πρεπει να κανουμε ειναι να στειλουμε ολοι επιστολες προς την επιτροπη ενεργειας για να ειναι αποδεκτες μεγαλων διαμαρτηριων προς τους ευρωπαικους θεσμους αλλα το κυριοτερο πρεπει να γινει συγκεντρωση πριν το τελος της διαβουλευσης ο πολεμος ειναι ενας μικροι παραγωγοι (10αρακια 100αρια αγροτικα επαγγελματικα διασυνδεμενο και μη ) εναντι του υπεκα των μεγαλων εταιριων και των λαμογιων του σπεφ και του ΛΟΥΜΑΚΗ που που βγηκε μπροστα να μιλησει εκ μερους μας οταν το πολυ αντιπροσωπευει μετα βιας το 15% των εγκατεστημενων φωτοβολταικων και αν αυτο δεν ειναι πραξικοπημα δεν ξερω τι ειναι ειναι πρεπει να καταλαβουμε ποιοι ειναι αληθινα οι εχρθοι μας(και ποιοι κρυβονται απο πισω Τραπεζες,ΦΑ,Μεγαλα αιολικα Μεγαλα ΦΒ Παλιοι Πριν 2010) να τους τσακισουμε ηρθε η ωρα των εργων τερμα το πληκτρολογιο τερμα ο καναπες τερμα ο ωχαδερφισμος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 84. http://www.enet.gr/?i=news.el.ellada&id=419570

  ξαναεπισυναπτω το σχολιο του Βασιλη παραπανω ,γιατι πιστευω οτι ειναι πολυ σημαντικο και πρεπει να διαβαστει απο ολους για να καταλαβουμε ολοι τι γινετε..και μπορει δεν ξερεις καμια φορα να διαβαζει και κανενας ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ τα μηνυματα μας,για να κανει τα αυτονοητα που θα γινοταν σε ολες τις χωρες..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 85. Μία ψύχραιμη.. Όσο γίνεται άποψη!
  Επειδή διαβάζω και βλέπω ότι σε όλους μας ή Αγανάκτηση έχει ξεχειλίσει θα ήθελα να επισημάνω κάποιες αλήθειες επειδή πάνω από ΌΛΑ σημασία έχει η επιβίωση μας!
  1.Ζούμε σε μια πτωχευμένη χώρα.
  2. Το να στραφούμε εναντίον του ΛΑΓΗΕ μικρή σημασία έχει.. Διότι απλά το κράτος μπορεί αν συνεχίσει το πρόβλημα ΑΠΛΑ να τον πάει σε εκαθάριση και να διμιουργήσει ένα άλλο φορέα.
  3. Έχω την άποψη ότι πρέπει να παλέψουμε ώστε να μηδενιστεί το ελειμα του ΛΑΓΗΕ με οσο δίκαιο τρόπο μπορεί να γίνει με κάποιες βελτιώσεις στο παρόν Νομοσχέδιο.
  4. Πρέπει να πιέσουμε με όλους τους τρόπους ώστε να μην μπούνε αλλα έργα μέχρι να επιβεβαιωθεί η ευστάθεια του συστήματος.
  5. Να προσπαθήσουμε ώστε η ημερομηνία σύνδεσης να υπολογίσει κατ ελάχιστα 45 - 60 ημέρες την καθυστέρηση που προκάλεσε η ΔΕΗ για την σύνδεση μας.
  Και τελευταίο.. Η πενταετία που μας δίνουν να είναι πραγματική και ΟΧΙ ΚΟΡΟΪΔΊΑ!
  Επι παραδείγματατι Η ΤΙΜΗ ΝΑ ΕΊΝΑΙ ΤΟΥΛΆΧΙΣΤΟΝ 50 % επάνω από την ανώτερη τιμή που θα υπάρχει τότε στο σύστημα!
  Όλα τα παραπάνω νομίζω ότι είναι Λογικά και θα μπορούσαν.. Έστω να βελτιώσουν το παρόν σχέδιο ΝΌΜΟΥ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό δεν είναι ψυχραιμη αποψη είναι αποψη ελάτε και παρτε ότι εχει απομεινει.
   Η χωρα είναι πτωχευμενη μονο για εμας ; όχι για το ΦΑ, που τα ΑΔΙ εχουν αυξηθεί τρεις φορες σε 2 χρονια ; Που καταργηθηκε το 30% για τους θερμοηλεκτρικούς και τωρα θα πληρωνονται 300 εκατ. διχως να παραγουν ουτε μιση κιλοβατορα ;
   Δεν ισχυει για τις ανεμογεννήτριες ;
   Αν ο ΛΑΓΗΕ κλεισει καλως να κλεισει. Εμεις δεν εχουμε συμβαση με τον ΛΑΓΗΕ αλλα με τον διαχειριστή του συστήματος όποιος και αν είναι αυτός. Πριν ήταν ο ΔΕΣΜΗΕ αν θυμασε.
   Δεν μας αφορά μπουν δε μπουν αλλα εργα ! Αν θελουν να μπουν καλως να μπουν ! Εμεις να πληρωνόμαστε την συμβαση θελουμε, και αντικειμενικά αυτό είναι εφικτό και είναι καθορισμένο και το πως ! Με την αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ.
   Αν θελουν να μοιραζουν εκατομ. στους Βαρδινογιαννη - Μυτιληναίο Περιστερι και λοιπους εμας δεν μας νοιαζει ας το κανουν !: Εμεις θελουμε τα χρηματα που εχουμε υπογραψει !!
   Δεν εχει νόημα για διαπραγματευση με το ΥΠΕΚΑ για ευνοϊκότερους ορους.
   Κανένας ορος δεν μας παρέχει εξασφαλιση.
   Απλα αυτό το πραγμα δεν πρεπει να περάσει.
   Αυξηση του ΕΤΜΕΑΡ.

   Διαγραφή
  2. Καταλαβαίνω την αγανάκτηση σου.. Και εγώ τα ίδια πιστεύω.. Αλλά υπάρχει η λογική του εφικτού! Προκειμένου να περάσει το έκτρωμα ως έχει.. Τουλάχιστον ας το φτιάξουμε λίγο!

   Διαγραφή
 86. ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ . ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΒΟΥΜΕ ΟΛΟΙ. !! ΟΛΟΙ !!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ελα η συγκεντρωση ξεκινησε, εξω από το ΥΕΠΑΚΑ, διαρκειας, όχι μαλακιες

   Διαγραφή
 87. Ξερω οτι δεν ειναι ωρα για ερωτησεις , αλλα εχω χάσει την ψυχραιμια μου και δεν μπορω να κάνω ούτε τους υπολογισμους να δω τι προκύπτει απο το εφάπαξ 35% του 2013. Παρακαλω κάποιον που εχει την ευχέρεια να μου πει αν το παρακάτω παραδειγμα ειναι σωστο:
  Εστω
  100.000 τζίρος 2013
  -55.000 ήδη εισέπραξα το α΄6μηνο
  45.000 μου χρωστά ο ΛΑΓΗΕ
  -35.000 «πιστωτικό παραστατικό» 35% ετους
  10.000 μένουν προς είσπραξη
  ----------------------------------------
  30.000 Αρχική «εισφορά» 2013

  19.500 Νέα «εισφορά» (μείον 35%)
  -16.500 Εισφορά που ήδη κρατήθηκε το α΄6μηνο
  3.000 Υπόλοιπο εισφοράς για παρακράτηση για 2013
  Άρα εχω λαμβάνειν 10.000, μείον 3.000 εισφ. = 7.000,
  πλέον πιστωτικό 4.500 ΦΠΑ του χαρατσιού ,
  τελικό 11.550€ . Σωστά ή όχι;
  Ευχαριστω εκ των προτέρων.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. file mou panw katw etsi einai!!!! tosous mhnes pou h RAE fwnaze gia to elleimma pou fouskwne to YPEKA kwfeuai!!! epithdes afhse to elleimma na ektinax8ei gia na parei osa perissotera mporei me auto to sxedio nomou alla kai na apeilhsei tous vouleutes pws an de to pshfisoun 8a th plhrwsei o laos!!!! de gnwrizw an o samaras eixe idea gia to nomo8ethma auto h' oxi alla kalo 8a einai na pathsei podi suntoma!!! oute kinhtra apo trapezes to sxedio oute tpt!!! epi 8 mhnes pou eimaste aplhrwtoi kai xrwstame se trapezes kai efories,8a mas pei pws 8a ta plhrwsoyme???? MAS DOULEOYN 3AKA8ARA!!!!

   Διαγραφή
  2. Κάπως έτσι είναι μόνο που δεν υπολογίζεις πως θα πληρωθεί η τράπεζα , η εφορία , ο οαεε, τα λειτουργικά έξοδα. Καλούς δικαστικούς αγώνες σε όλους.

   Διαγραφή
 88. Έχει κανονιστεί συγκέντρωση στο ΥΠΕΚΑ? Και αν ναι πότε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 89. Τελικα οπως καταλαβαινω η μειωση που θελουν να περασουν θα πιασει απο την ημερα συνδεσης της Δεη ,εμεις συνδεθηκαμε μετα απο εξι μηνες στα χρονικα περιθωρια που ειχε και η Δεη και τωρα μας κοβουν πανω απο 50% 0,495 ειχα οταν εκλεισα την τιμη τον αυγουστο του 2013 και η συνδεση εγινε τον Ιανουαριο του 2014 και τωρα θ αμου το κανουν 0,23 και σε αλλους θα μεινει 0,53 φυσικα και θ αχαρουν αυτοι οι τελευταιοι ,τι ειναι αυτο το πραγμα ? εαν δεν ειναι αδικο ολο αυτο τοτε τι ειναι ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 90. ΜΗΝ ΓΕΛΙΕΣΤΕ, ΟΣΟ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΠΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ.
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΤΩΝ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ ΓΙΑ 3 ΩΡΕΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΔΙΑΚΟΠΤΩΝ 3 ΩΡΕΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ.
  ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΔΟΥΝ ΠΟΣΑ ΑΠΙΔΙΑ ΒΑΖΕΙ Ο ΣΑΚΚΟΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 91. Ας ξεκινήσουμε όλοι λοιπόν να στείλουμε το email που συνέταξε ο κος Δανίκας σε πρώτη φάση στην κομισιόν για να δούμε αντιδράσεις όταν θα δουν τόσα πολλά μαζεμένα. Αντε και καλό κουράγιο και καλή αρχή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 92. Παιδια απο μια πρωτη αναγνωση 2-3 σελιδων με πιασαν τα εγκεφαλικα θελουν και ρεστα αρα ρε σφαλιαρες που θελει ο Λουμακης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 93. Α7

  Αγαπητοί Συνάδελφοι Παραγωγοί και ΜΗ υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΛΥΣΗ!!!

  Είναι προφανές ότι, με το σχέδιο νόμου ευνοούνται όσοι κατασκευάσανε ΦΒ Πάρκα και εν γένει έργα ΑΠΕ έως το 2009 διότι τους ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕΙ στο ΕΠΑΚΡΟ τις τιμές και τους ΕΠΙΔΟΤΕΙ ΜΕ ΕΠΙΠΛΕΟΝ 5 ΕΤΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ!

  Θέλω να υπενθυμίσω σε όλους όσοι πιθανόν έχουν ΑΜΝΗΣΙΑ ότι, τα παραπάνω έργα έγιναν από τα ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ διότι με τον Ν2006 δεν ήταν εφικτό να διασφαλίσουμε (οι περισσότεροι μας) επιστολές από τα τραπεζικά ιδρύματα για κατάθεση αιτήσεων στην ΡΑΕ (ήταν υποχρεωτική η διαδικασία).

  Πολλοί (όχι όλοι) εκείνοι την περίοδο (βολεμένοι εννοείτε αφού έπρεπε να έχουν πρόσβαση στο Τραπεζικό σύστημα και όχι μόνο) κατέθεταν αιτήσεις για ΦΒ πάρκα (ιδιαίτερα δε στην περιοχή του ΚΙΛΚΙΣ) και μπήκαν στη διαδικασία του εμπορίου αδειών μέχρι το 2008 οπότε και έγινε εμφανές το πρόβλημα από το Υπουργείο και αποφασίστηκε τον Νοέμβριο του 2009 να υπάρξει αναστολή κατάθεσης αδειών μέχρι να έρθει ο Ν3851/2010!!!!!

  Βέβαια το Ελληνικό Δαιμόνιο λειτούργησε μέχρι το Φεβρουάριο του 2010 καταθέτοντας άδειες 20kW σε χωράφια κατατμισμένα επειδή γινόταν εκτός ΡΑΕ αλλά με κατάθεση φακέλων στη ΔΕΗ ανά περιοχή. Το Φεβρουάριο/Μάρτιο του 2010 αποφασίστηκε η μη παραλαβή των αιτήσεων ούτε για 20kW από τις τοπικές ΔΕΗ αναμένοντας τον Ν3851/2010.

  Όλα τα παραπάνω τα γράφω για να τα θυμηθούν οι παλαιότεροι και να τα μάθουν επιγραμματικά οι νεότεροι. Οι παραπάνω ημερομηνίες μπορεί να διαφέρουν αλλά έτσι γίναν μέσα στις άκρες.

  Μέχρι τον ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2010 θεωρητικά με τα έως τότε δεδομένα το ΣΥΣΤΗΜΑ ήταν βιώσιμο.

  Λαμβάνοντας υπόψην τα παραπάνω, ο ΣΠΕΦ είναι το μόνο σίγουρο (επειδή είναι ίσως ο πρώτος σύνδεσμος) ότι ΔΙΑΣΦΑΛΗΣΕ τα συμφέροντα των ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, επομένως μην ΕΛΠΙΖΕΤΕ σε βοήθεια γιατί τα μεγάλα ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΑΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥΣ πριν το 2009 (δυστυχώς βέβαια υπάρχουν και εξαιρέσεις εντός του ΣΠΕΦ αλλά είναι πολύ λίγες και βρίσκονται στην ίδια μοίρα με εμάς).

  Τον ΙΟΥΝΙΟ του 2010 ήρθε προς ψήφιση ο περίφημος Νόμος 3851/2010. Έκτοτε όλοι γνωρίζουμε τι συνέβη γιατί πιστέψαμε στο ΝΟΜΟ του κράτους και μπήκαμε στις διαδικασίες κατάθεσης φακέλων και επενδύσαμε στα ΦΒ πάρκα.

  Τα Οικιακά ΦΒ να υπενθυμίσω ότι ξεκίνησαν με την ΥΑ τον Ιούνιο του 2009 και άρχισαν να συνδέονται από τον Οκτώβριο του 2009 με την έξαρση να εμφανίζεται το 2011!!!

  Γιατί άραγε από τις πρώτες θέσεις του ΣΠΕΦ ήτανε να επιβαρυνθούν και τα ΟΙΚΙΑΚΑ ΦΒ ενώ ουσιαστικά δεν ήταν αυτό το πρόβλημα???? Ας απαντήσει το Διοικητικό τους συμβούλιο, νομίζω ότι όσα έγραψα παραπάνω καταδεικνύουν τους λόγους.

  Παρόλα αυτά από τον ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2010 μέχρι και τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ του 2014 ήρθανε από τον κ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΗ και το επιτελείο του 4 ή 5 νομοσχέδια με στόχο τον εξορθολογισμό του ταμειακού ελλείματος κάτι που ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΔΕ ΚΑΤΑΦΕΡΑΝ.

  Επέτρεψαν από τον Αύγουστο του 2012 μέχρι και τον Μάρτιο του 2014 να συνδεθούν ΦΒ πάρκα ενώ γνώριζαν το πρόβλημα γιατί ψήφισαν νόμους χωρίς να επιφέρουν την οποιαδήποτε βελτίωση στο ταμειακό έλλειμα παρά μόνο ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗ.

  Προχτές βγήκε το ΠΕΡΙΦΗΜΟ NEW DEAL σε δημοσίευση, το οποίο αναμένουμε από τον ΙΟΥΝΙΟ του 2013, το οποίο δε λέει απολύτως ΤΙΠΟΤΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 94. A7

  1. Όταν αλλάζει μία σύμβαση εάν και εφόσον συμφωνήσουν τα δύο μέρη υπάρχουν ΡΗΤΡΕΣ ΑΘΕΤΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ. Ποιες είναι οι ΡΗΤΡΕΣ του ΚΡΑΤΟΥΣ έναντι των ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ????

  2. Δεν υπάρχει αναφορά στα έργα που γίνανε με Τραπεζικό Δανεισμό τι θα γίνει δηλαδή με τα Τραπεζικά Δάνεια και τις Τράπεζες (που είναι η ενίσχυση του κράτους)???

  3. Ζητάει το 2014 Πιστωτικό τιμολόγιο της τάξεως του 35% για παραγωγή 2013 χωρίς να αναφέρει τι θα ισχύσει για τους επενδυτές ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ στον ΚΒΣ. Δηλαδή, θα φορολογηθούμε σα να εισπράξαμε τα ποσά του 2013 που θα σημαίνει φόρο από 8000 έως 35000 στους επενδυτές ή θα εκπέσει από το έσοδο του 2013 και θα φορολογηθεί με τα ΝΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ο επενδυτής για το 2013?? Έτσι και ισχύσει το πρώτο ενδεχόμενο ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΜΕ!

  4. Τι θα γίνει με τους ΤΟΚΟΥΣ ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑΣ από τα ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ????

  5. ΠΟΤΕ θα εξοφληθεί το ΥΠΟΛΟΙΠΟ των λογαριασμών των ΦΒ Παραγωγών?

  6. Γιατί δεν αναφέρεται ΤΙΠΟΤΑ για τους ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥΣ ΦΠΑ και ΦΟΡΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ που δεν έχουμε εισπράξει σε πιθανές ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΝΕΕΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ?

  7. Είναι δυνατόν να ζητάει από τους ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ να αποδεχτούν το κόψιμο των τιμών και να ΕΧΕΙ τη δυνατότητα το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ να εκδίδει 200MW το χρόνο άδειες ΑΠΕ στο σύστημα???? Το ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΑΤΕ ΟΤΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΙ ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ???? Αν όχι τι θα γίνει??? ΠΑΛΙ ΘΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ???

  8. Γιατί δεν αποφασίσανε να ΑΥΞΗΘΕΙ ΤΟ ΕΤΜΕΑΡ ΠΡΟΣ 50% μεσοσταθμικά και να υπάρξει μεταβολή στις συμβάσεις μας κατά 15% μεσοσταθμικά και ΟΧΙ 30%??? Ποια είναι τα συμφέροντα???

  9. Εάν συμφωνήσουμε, ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΣΤΕ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΚΤΩ ΜΗΝΕΣ Η ΣΤΟ 20ΗΜΕΡΟ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ???? ΑΝ ΔΕ ΤΗΡΗΘΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΙΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ??? ΡΗΤΡΑ???

  10. Γιατί επιτρέψανε τα αγροτικά ΦΒ Πάρκα να πωλούνται και πριν από την 5ετία ενώ δεν έχει ζητηθεί κάτι τέτοιο από το Σύνδεσμο των Αγροτών (αν δε κάνω λάθος)??? ΠΟΥ ΑΠΟΣΚΟΠΕΙ???

  Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι το σημερινό ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ κατατέθηκε από την ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ επομένως και από τον κ. ΣΑΜΑΡΑ. Εννοείτε επίσης ότι ΠΡΕΠΕΙ να αποσυρθεί στην μορφή του!

  Το πιο πιθανόν είναι να οδηγηθούμε στα δικαστήρια όλοι μας. Επομένως θα πρέπει στην περίπτωση που δε καταφέρουμε να πιέσουμε τους βουλευτές και το Υπουργείο, να ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ γιατί δε πρέπει να ΠΕΡΑΣΕΙ ΕΤΣΙ!!!

  Σήμερα δε τίθεται θέμα irr, prr, mrr και ότιrr θέλετε, σήμερα ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΑΣ.

  ΣΗΜΕΡΑ ΤΙΘΕΤΑΙ ΘΕΜΑ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙΣ.

  ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΑΦΟΠΛΑΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2009 ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΠΕ!!!

  ΟΡΓΗ ΛΑΟΥ ΦΩΝΗ ΘΕΟΥ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 95. Με πρωτη αναγνωση βλεπω και ο ΣΠΕΦ δε συμφωνει και διατυπωνει συγκεκριμενα τις κινησεις και καθε πτυχη του νομοσχεδιου που πρεπει να διορθωθουν!!!! Αμεσως μολις εβγαλε ανακοινωση ο ΣΠΕΦ παλι ξεσηκωνεστε παλιοι νεοι οικιακα!!!! βλεπω IRR 15% για ολους,βλεπω παραταση εξορθολισμου του ελειμματος στο 2015!!! ΕΔΩ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΠΩΣ Ο ΣΠΕΦ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΥΠΕΚΑ!!! ασχετως αν συμφωνω ή οχι με το ΣΠΕΦ,σε σχεση με αυτο το εκτρωμα ειναι πιο εμπεριστατομενο!!! ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ!!! ΔΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΙΡΑΧΤΕΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗ!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 96. Θαναση τα λες πολυ καλα! Συμφωνω απολυτα μαζι σου! Βασικα δεν φοβουνται ρε γαμωτο δεν εχουν οικογενειες,τι στο διαολο ανθρωποι,τι διεστραμενα μυαλα πρεπει να εχει καποιος να νομοθετει τετοια εκτρωματα..το 2009 δεν το πειραζουμε καθολου ε;;; Μπειτε στο sunny portal της sma να δειτε ποιος εχει καμια 20αρια 100σταρια του 2009..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 97. πριν βγαλει την ανακοινωση ο ΣΠΕΦ μια χαρα ενωμενοι ειμασταν!!! γτ τωρα παλι διασπαζομαστε!!!!??? ασ μη το κανουμε αυτο και δωσουμε πατημα στο ΥΠΕΚΑ!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 98. Αγαπητοι φιλοι, μπητε στην σελιδα του ΣΠΕΦ, μελετηστε το κειμενο της Δημοσιας Διαβουλευσης, και θα κατανοησετε γιατι οι θεσεις του, γινονται διαχρονικα αποδεκτες. Παρακαλω, αντι φωνων και υπερβολων, καταθεστε αναλογα τεκμηριωμενη θεση, που να μην θιγει τα κεκτημενα κανενος, να μειδενιζει το υπαρχων ελλειμα, να οδηγει στην εξυγιανση του ειδικου λογαριασμου, στις απροσκοπτες πληρωμες ολων μας, και μεις θα ειμαστε μαζι σας, αναφανδον.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ Φι....λε Αιαντα η απάντηση σε οσα εσεις πρεσβεύετε στον ΣΠΕΦ
   Το νομοσχέδιο- έκτρωμα δεν λύνει κανένα απολύτως πρόβλημα . Αντιθέτως αυξάνει .

   Το πρόβλημα του ελλείμματος είναι η στρεβλή λειτουργία της αγοράς . Το πρόβλημα αυτό δεν το ακουμπάει καθόλου.

   Το νομοσχέδιο εισάγει ένα μεσοσταθμικό κούρεμα 30% . Μα μεστοσταθμικό κούρεμα υφίσταται και σήμερα και μάλιστα μεγαλύτερο.

   Εξαφανίστηκε το έλλειμμα ; ΟΧΙ

   Βελτιώθηκαν οι πληρωμές μας ; ΟΧΙ

   Τότε γιατί να λυθεί το πρόβλημα του ειδικού λογαριασμού με το νομοσχέδιο αυτό τη στιγμή μάλιστα που άρει την απαγόρευση των νέων ΦΒ και αυξάνει τις τιμές αρκετών άλλων ΑΠΕ σε σχέση μ’ αυτές που ισχύουν σήμερα ;

   Είναι δυνατόν βάζοντας νέους με ακόμα μεγαλύτερες τιμές να μειώσεις το ΕΛΛΕΙΜΑ .

   ΣΤΑΧΤΗ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ .

   Δεν είμαστε αντίθετοι στην είσοδο νέων ΑΠΕ αλλά αν και εφόσον μπουν πρέπει να εξασφαλιστούν και οι αντίστοιχοι πόροι για τον ειδικό λογαριασμό. Όχι να κόψουν από εμάς για να βάλουν κι άλλους . Ποια είναι η μελέτη που δείχνει το πώς θα καλυφθεί το κόστος πάνω από την ΟΤΣ των νέων MWh; Ασφαλώς δεν υπάρχει. Συνεπώς ο κ. Παπαγεωργίου συνεχίζει την ίδια πολιτική που μας οδήγησε εδώ σήμερα. Παρέχει την δυνατότητα εισαγωγής εκατοντάδων MW και όταν μετά από πολύ λίγα χρόνια θα εμφανίζεται και πάλι έλλειμμα στον ειδικό λογαριασμό θα βάλει και πάλι το γνωστό δίλημμα : ή μειώνουμε τις ταρίφες ή αυξάνουμε το ΕΤΜΕΑΡ. Μόνο που τότε θα είναι πιο εύκολη η διαδικασία της μονομερούς αλλαγής της σύμβασης αφού ο δρόμος θα έχει ανοίξει.

   Τον Νοέμβριο του 2012 ο κ.Παπαγεωργίου δήλωσε ότι με την έκτακτη εισφορά που μπήκε με αναδρομική ισχύ από τον Ιούλιο του 2012 θα έλυνε το πρόβλημα του ελλείμματος.

   Σε λιγότερο από έξι μήνες τον Απρίλιο του 2013 πήρε νέα μέτρα με αύξηση της έκτακτης εισφοράς και δήλωσε ξανά ότι έτσι θα λυθεί το πρόβλημα.

   Σε λιγότερο από ένα χρόνο επανέρχεται και ισχυρίζεται και πάλι ότι θα λύσει το πρόβλημα.

   Θα τον πιστέψουμε ; ΟΧΙ

   Θα τον αφήσουμε να μας καταστρέψει ; ΟΧΙ

   Το νομοσχέδιο μιλάει για μονομερή τροποποίηση των συμβάσεων μας. Αν αυτό περάσει τότε ανοίγει ο δρόμος για την μονομερή τροποποίηση όλων των συμβάσεων. Τότε καμία επένδυση δεν θα μπορεί να θεωρηθεί σίγουρη στην Ελλάδα.

   Το νομοσχέδιο εξυπηρετεί τα μεγάλα συμφέροντα. Εξακολουθεί να καλύπτει και να έχει στο απυρόβλητο όλους αυτούς που τόσα χρόνια θησαυρίζουν από τη στρεβλή λειτουργία της αγοράς. Τσεκουρώνει τα μικρά και χαϊδεύει τα μεγάλα . Φτάνει σε σημείο να έχει χαμηλότερη μείωση τιμής ένα 500 kW από ένα 10 kW στέγης

   Όμως συνάδερφοι μην μπαίνετε στη λογική να κοιτάξετε το πινακάκι στην πρώτη και δεύτερη σελίδα του νομοσχεδίου για να δείτε αν το δικό σας πάρκο έχει μικρή ή μεγάλη μείωση τιμής. Αύριο μπορεί να το ξανααλλάξει και να σας την ξαναμειώσει. Από τη στιγμή που εισάγει την έννοια της μονομερούς τροποποίησης της σύμβασης, αυτό το νομοσχέδιο πρέπει να αποσυρθεί .

   Συνάδελφοι ετοιμαστείτε για δυναμική κινητοποίηση στην πρωτεύουσα .

   Θα πρέπει όλοι οι σύλλογοι και η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων να συνεργαστούμε έτσι ώστε να μην περάσει ένα νομοσχέδιο που σμπαραλιάζει την επενδυτική αξιοπιστία της χώρας και τη βιωσιμότητα χιλιάδων ελληνικών επιχειρήσεων .

   Θα ακολουθήσει αργά σύντομα ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της Ομοσπονδίας.

   ΠΟΣΠΗΕΦ

   Διαγραφή
 99. Σιγά τη μπουρδα τεκμηρίωση.
  Πως προκύπτουν τα IRR; με ποιές παραδοχές για τις τιμές του εξοπλισμού;
  Είναι δυνατό η στέγη να χει χαμηλότερη ταρίφα από το 1000άρι και το IRR να είναι ίδιο;
  Σωρεία αυθαίρετων συμπερασμάτων και ανακριβειών ενδεδυμένων με πίνακες excel και γραφήματα.
  Επιστημοσύνη με την οκά.
  Α, την επιμήκυνση των 8,5 ετών τη διεκδικούν και για τα πάρκα πριν το 2009 (αυτά με τα πολύ χαμηλά IRR που δε πρέπει να κουρευτούν ντε)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 100. Τι έγινε ρε συνάδελφοι…. ποιος δεν συμφωνεί με τον ‘πουλημένο’ ΣΠΕΦ…??????
  Το σκούξιμο δεν βοηθάει κανένα μας… χαλαρά και συνδυασμένα… λοιπόν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 101. Επειδη εγω αναρτησα την ειδηση και το διαβασα αυτο που καταλαβαινει κανεις εκτος και το κρυβει σκοπιμως ειναι οτι υα παλαια παρκα ειναι ακομα καταφορα αδικημενα και πρεπει να πληρωσουν λιγοτερη επιστροφη και μαλιστα να πριμοδοτηθουν κιολας και πραγματικα αυτο που θα ηθελα αντι να μας μπερδευει με σεναριο α,β,γ να και επειδη τα εχει με τα παρκα του 12 και 13 να βγαλει ενα σεναριο να εκαθαριστει του 2009-2011 και μετα να μπουν οι υπολοιποι γιατι θελει να πληρσουμε εμεις τα 200 εκ ελλειμα των παλαιων να εκαθαριστει το χρεος απο αυτους που σημμετειχαν σε αυτο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 102. ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ!!! ΟΧΙ ΠΑΛΙ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ