Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ- ΥΠΟΓΡΑΨΕ ΚΑΙ ΕΣΥ


 • Μια ομάδα ανεξάρτητων φωτοβολταϊκών παραγωγών ενεργοποιείται και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες. Θα στείλει στην Ευρωπαϊκή επιτροπή επιστολή ζητώντας την να παρέμβει και να πάρει επιτέλους θέση. 
 • Σκοπός είναι η άσκηση πίεσης και ως προς αυτήν την κατεύθυνση. Χρειάζονται υπογραφές. Όσο πιο πολλές τόσο καλύτερα.
Και θα σκεφτεί ισως κάποιος, όπως σκέφτηκα και εγώ, θα γίνει κατι βρε αδερφέ αν  στείλουμε τώρα μια επιστολή ;  Ίσως όχι.  Προσωπική μου άποψη είναι όμως οτι ένα σύνολο ενεργειών από ΌΛΟΥΣ μπορεί να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Και αυτή φαίνεται οτι είναι μια τέτοια ενέργεια που το blog την αγκαλιάζει και την επικροτεί.   
 • Αν λοιπόν επένδυσες σε φωτοβολταϊκό πάρκο, είτε είσαι μέλος συλλόγου είτε όχι μπορείς να δηλώσεις παρών/ουσα. 
Απλά, και εύκολα σε 2 βήματα, σε 5 λεπτα για να στηρίξεις και να υποστηρίξεις την επένδυση σου.  
ηλιος. Ακολουθεί το κειμενο των παραγωγων.

Είναι ζωτικής σημασίας κατόπιν και των τελευταίων εξελίξεων όσοι θέλουν και συμφωνούν να προσυπογράψουν το παρακάτω κείμενο ώστε να δηλώσουμε βροντερό παρόν στους Ευρωπαϊκούς θεσμούς . 
 Πως προσυπογράφουμε:

1) Στέλνουμε  μήνυμα απο το  mail επικοινωνίας με τον ΛΑΓΗΕ (προς αποφυγή περίεργων και για να ενισχυθει η εγκυρότητα της κίνησης )  στο Email : mssolarfactory@gmail.com
2) Προσυπογραφεις με την επωνυμία της εταιρίας σου και αντιγραφή το κειμενο κατω "προσυπογραφω....το λινκ στη σχετική ανάρτηση" στο blog

πχ Παράδειγμα προσυπογραφής
Αποστολέας Εμαιλ : ΧΧΧΧ (από το εμαιλ του Λαγηε)
Προς Εμαιλ: mssolarfactory@gmail.com
Επωνυμία εταιρίας , Προσυπογράφω το κείμενο με λινκ στη σχετική ανάρτηση 


Aκολουθεί το κείμενο


ΕΚΚΛΗΣΗ ΛΗΨΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ
Προς: Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να θέσει δεσμευτικούς στόχους μέχρι το 2020 στα κράτη-μέλη σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος μέσο της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι θεσμοθετήθηκαν οι ανάλογες Πράσινες Ευρωπαϊκές Οδηγίες, αποφασίστηκε η επιχορήγηση ανάπτυξης των τεχνολογιών ΑΠΕ μέσο κινήτρων των γνωστών «feed in tariffs». Ο τρόπος που θα θεσμοθετηθούν (εναρμόνιση) και το οικονομικό ύψος των  «feed in tariffs» ήταν  αποφάσεις τις οποίες θα λάμβανε το κάθε κράτος-μέλος λαμβάνοντας υπόψη τις «τοπικές» ιδιαιτερότητες. Σε κάθε περίπτωση οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί είχαν και έχουν αναλάβει τον έλεγχο και την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών των στόχων ώστε τα κράτη-μέλη να μην νομοθετούν παραβαίνοντας τις βασικές ευρωπαϊκές αρχές περί κρατικής επιχορήγησης και του αθέμιτου ανταγωνισμού.
Στην Ελλάδα η εναρμόνιση του Εθνικού Συντάγματος με την Ευρωπαϊκή Οδηγία του 2009/28/ΕΚ (ΕΕL, 140/2009) έγινε με τον ν.3851 4/6/2010 αρ. Φύλλου 85 ο οποίος  όρισε το νομικό πλαίσιο που θα στηριζόταν η ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα. Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα την περίοδο εκείνη βρισκόταν στην δυσκολότερη θέση που έχει βρεθεί ποτέ χώρα στην οποία δεν έχει κηρυχτεί πόλεμος οπότε το ρίσκο επένδυσης λόγω των «ειδικών» συνθηκών ήταν σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό σε σχέση με τις επενδύσεις σε άλλες χώρες. Για να καμφθεί αυτό το σημαντικό μειονέκτημα ορίσθηκαν από τις Ελληνικές Κυβερνήσεις, εις γνώση των Ευρωπαϊκών Θεσμών, «feed in tariffs» ανάλογες με τον κίνδυνο επένδυσης στην Ελλάδα οι οποίες θα δελέαζαν τους δυνάμει επενδυτές.
Τρείς επιλογές υπήρχαν για τους επενδυτές λόγω των «ειδικών συνθηκών» στην Ελλάδα :
α) να μην επενδύσουν και να μεταφέρουν τα χρήματα τους σε πιο ασφαλείς προορισμούς,
β) οι εκτός Ελλάδος επιχειρηματίες να μην επενδύσουν στην Ελλάδα,
γ) να επενδύσουν όλοι στον πολλά υποσχόμενο τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα και να δείξουν την «υπέρ-πολύτιμη» εμπιστοσύνη στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση !! 
Το ζητούμενο από την Ελλάδα και τους Ευρωπαίους Εταίρους μας ήταν και είναι η ανάδειξη της Ελλάδας ως «ασφαλής» επενδυτικός προορισμός.
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχουμε υπογράψει όλοι σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τον ΔΕΣΜΗΕ (νυν ΛΑΓΗΕ) για 20 χρόνια με σταθερή τιμή και κατά το άρθρο 22 της σύμβασής:
Τροποποιήσεις
Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνο με έγγραφη και ρητή συμφωνία των μερών ιδίως για την εναρμόνισή της με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς.
Η σύμβαση αυτή έχει δημοσιευθεί αυτούσια στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 6/9/2010 τεύχος δεύτερο αρ.φύλλου 1497, οπότε  είναι νόμος του Ελληνικού Κράτους.
Η τιμή πώλησης της ενέργειας που παράγουμε ορίζεται από τον Πίνακα τιμών ν.3851 4/6/2010 αρ. Φύλλου 85 οπότε κατά συνέπεια και η τιμή πώλησης είναι νόμος του Ελληνικού Κράτους.
Το σύνολο των διατάξεων που ορίζουν το νομικό πλαίσιο ΑΠΕ στην Ελλάδα εναρμονίζει την ελληνική νομοθεσία με τις Πράσινες Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα μας.
Δεν  είναι δυνατόν να δημιουργήθηκε το έλλειμμα με ευθύνη και υπαιτιότητα των νόμιμων επενδυτών και όχι των  αρμοδίων φορέων που σχεδίασαν και υλοποιήσαν το πρόγραμμα των ΑΠΕ στην Ελλάδα.
Δεν είναι δυνατόν να δημιουργήθηκε το έλλειμμα με ευθύνη και υπαιτιότητα των νόμιμων επενδυτών οι οποίοι τήρησαν όλες τις υποχρεώσεις τους και υλοποίησαν τις επενδύσεις τους  σε ένα Ευρωπαϊκό περιβάλλον το οποίο  έχει ως βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες  περί Πράσινης Ανάπτυξης, τις Ευρωπαϊκές Αρχές - Αποφάσεις περί ελεύθερης επιχειρηματικότητας, δικαιώματα σύναψης συμβάσεων, προστασίας και ισονομίας των πολιτών (εν δυνάμει επενδυτών).
Στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται συνοπτικά τα στοιχεία από τα μηνιαία δελτία του ΛΑΓΗΕ (Συνοπτικά Πληροφοριακά Δελτία, Μηνιαία Δελτία Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ) σχετικά με την εγκατεστημένη – συμβολαιοποιημένη ισχύ των φωτοβολταϊκών σταθμών.
ΜΗΝΑΣ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΑ
(ΕΠΙΚΡΑΤΙΑ)
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΠΟΙ-
ΗΜΕΝΑ
(ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ-
ΠΟΙΗΜΈΝΩΝ
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2010
53,70 MW
111,07 MW
ΙΟΥΝΙΟΣ 2010
77,76 MW
207 MW
+ 95,93 MW
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2011
162,55 MW
701 MW
+ 494 MW
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011
301,03 MW
1513 MW (στόχος 2014)
+ 812 MW
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
566 MW
2233 MW (στόχος 2020)
+ 720 MW
435.1  €/MWH
ΙΟΥΝΙΟΣ 2012
821 MW
2437 MW
+ 204 MW
435.5  €/MWH
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2012
1010 MW
2787 MW
 (αναστολή αδειών)
+ 350 MW
423.1  €/MWH
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012
1238 MW
2978 MW
+ 191 MW
423     €/MWH
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013
1520 MW
2990 MW
+ 12 MW
421.2 €/MWH
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2013
2055 MW
3069 MW
+ 79 MW
397.1 €/MWH
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013
2210 MW
3081 MW
+ 12 MW
393.8 €/MWH
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014
2212 MW
3081 MW
0 MW
393.8 €/MWH

Από τον παραπάνω πίνακα τα συμπεράσματα που προκύπτουν είναι ότι:
1.       η συμβολαιοποιημένη ισχύ των φωτοβολταϊκών σταθμών έχει υπερβεί τους ενδιάμεσους στόχους 2011-2012  τουλαχιστον από τα μέσα του 2012 όπως εξάλλου έχει ενημερώσει η Ελλάδα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (απάντηση σε κ. Γεραπετρίτη 11/10/2013 ENER C1/RL/gs (2013) 3375485).
2.       παρότι υπήρξε το νομικό πλαίσιο αναστολής αδειοδότησης (ν. 3851 αρ. 1 παρ. β και υπουργική απόφαση 1/10/2010 Αρ. Πρωτ.:A.Y./Φ1/οικ.19598 αρ. 2 παρ.1 - 3) οι υπεύθυνοι καθυστέρησαν 1 χρόνο να ενεργοποιήσουν τις συγκεκριμένες διατάξεις του νομικού πλαισίου ως όφειλαν με συνέπεια την άναρχη εισροή φωτοβολταϊκών μονάδων στο σύστημα και την υπέρμετρη υποχρέωση πληρωμών του ΛΑΓΗΕ Α.Ε (100% μέτοχος το Δημόσιο).
3.       βάση της παραπάνω υπουργικής απόφασης τα έργα fast track και τα φωτοβολταϊκά στις στέγες δεν συνυπολογίζονται κατά την εκτίμηση της ενδεχόμενης υπερκάλυψης των Εθνικών στόχων, τα έργα αυτά δεν υπόκεινται σε διαδικασίες αναστολής, ανεξαρτήτως τεχνολογίας ή κατηγορίας παραγωγού, παρότι πληρώνονται από τον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ.
4.       Τα στοιχεία του πίνακα αναδεικνύουν την ασυμμετρία μεταξύ σύνδεσης φωτοβολταϊκών στο σύστημα και της μέσης τιμής πώλησης της παραγόμενης ενέργειας ιδιαίτερα κατά την περίοδο Ιανουάριος 2013 – Απρίλιος 2013.
Θα γνωρίζετε ότι είμαστε η μοναδική περίπτωση στην Ευρώπη που οι επενδύσεις μας (ειδικότερα των φωτοβολταϊκών) συνολικά έχουν υποστεί,
1)      βάση του ν. 4093 12/11/2012 και του  ν.4152/2013, αναδρομική έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης  (2 συν 1 χρόνων από 25%-42%) επί του τζίρου μας των οποίων η  νομιμότητά τους εξετάζεται από το ΣτΕ και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού. Η Ελληνική Κυβέρνηση από το 2012 θέσπισε και ψήφισε αυτούς τους νόμους υποστηρίζοντας ότι με την εφαρμογή αυτών των μέτρων θα είχαμε ως αποτέλεσμα τη σταθεροποίηση και τη βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ (λογαριασμός που πληρώνονται όλες οι ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ της χώρας  και όχι μόνο τα φωτοβολταϊκά).
2)      η «αλληλεγγύη» που δείχνουμε, για την σταθεροποίηση και άμβλυνση των προβλημάτων του ειδικού λογαριασμού των ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, μέσω της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης,  φορολογείται ως έσοδο ανά περίοδο χρήσης (με απόσβεση 20% ανα έτος).
3)      καλούμαστε να πληρώσουμε τις φορολογικές μας υποχρεώσεις για το 2013 και προκαταβολή φόρου 55% για το 2014 για ακαθάριστα εισοδήματα του 2013 τα οποία είναι «υπ’ ατμό» (διαρροές για πιστωτικά τιμολόγια)
4)      έχουμε υποστεί στις πληρωμές μας αντισυμβατική 7-8μηνη άτοκη υπερημερία από τον ΛΑΓΗΕ Α.Ε(100% μέτοχος Δημόσιο) με συνέπεια την δεινή μας θέση έναντι των πιστωτών μας χωρίς να φέρουμε καμία υπαιτιότητα
5)       η εν λόγω αντισυμβατική άτοκη υπερημερία του ΛΑΓΗΕ Α.Ε(100% μέτοχος Δημόσιο) έχει  υποχρεώσει  τους παραγωγούς βάση του φορολογικού καθεστώτος να πληρώσουν από ιδία κεφάλαια τον αναλογούντα Φ.Π.Α, το γεγονός αυτό είναι αντισυμβατικό βάση του άρθρου 19 της σύμβασης:

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και άλλοι φόροι/επιβαρύνσεις
Το τίμημα, που προβλέπεται στο άρθρο έβδομο της παρούσας, δεν περιλαμβάνει Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α). Ο φόρος αυτός θα αναγράφεται στο τιμολόγιο ξεχωριστά και θα πληρώνεται από το ΔΕΣΜΗΕ. Κάθε άλλος φόρος και επιβάρυνση βαρύνουν αποκλειστικά τον Παραγωγό. 
Θα γνωρίζετε ότι παρόλες τις παραπάνω πρωτοφανείς επιβαρύνσεις μας, ο στόχος  της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης δεν επιτεύχθηκε, γι’ αυτό βρισκόμαστε πάλι στην δυσάρεστη θέση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού.  
Ο τομέας των ΑΠΕ είναι ένα πολύ ενδεικτικό παράδειγμα των διαχρονικών λαθών της Ελλάδας (τα οποία λάθη συνεχίζονται ακόμη και τώρα με μονομερής επεμβάσεις και αλλαγές) στον σχεδιασμό, στη δημιουργία και στην υλοποίηση ενός υγιούς και ανταγωνιστικού περιβάλλοντος.  Η ανυπαρξία της έγκαιρης ανάλυσης των εξελίξεων, η ανευθυνότητα για την επίλυση των προβλημάτων, η ατολμία λήψης μέτρων στο βωμό των πολιτικών κερδών, η συνεχής αποτυχία  εύρεσης βιώσιμων λύσεων έχουν ως αποτέλεσμα ένα στρεβλό μοντέλο παραγωγή και ανάπτυξης.
Το πρόβλημα βρίσκεται ξεκάθαρα, όπως προαναφέραμε, στην αδυναμία των υπευθύνων να φτιάξουν ένα σταθερό επενδυτικό περιβάλλον, να τηρήσουν  τους νόμους ώστε να υπάρξει ισονομία και δικαιοσύνη. Αυτά τα σημαντικά προβλήματα δεν τα έχει αναφέρει κανένας υπεύθυνος, ζητάμε να λάβουμε μέρος στην εξεύρεση βιώσιμης , δίκαιης και μόνιμης λύσης χωρίς όμως αντίκρισμα. Αποτέλεσμα είναι να έχουμε αποδεδειγμένα βάσιμους λόγους να  πιστεύουμε ότι, με τις λύσεις που προτείνονται, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα βρισκόμαστε πάλι στη δυσμενή θέση του ελλείμματος του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ.
Βασική προϋπόθεση-υποχρέωση για την επίλυση του ελλείματος και της βιωσιμότητας των ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι η διαβούλευση και η από κοινού συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων. Οι παραγωγοί μαθαίναν μόνο μεσώ διαρροών (αμφιβόλου αξιοπιστίας) τις προτάσεις του ΥΠΕΚΑ και κάποιων  ΤΡΑΠΕΖΩΝ που διαμορφώνονταν πίσω από κλειστές πόρτες.
Σε αντίθεση όλων των παραπάνω λογικών συνθηκών-προϋποθέσεων που πρέπει να εξασφαλίζονται για την επίλυση ενός τόσο σημαντικού προβλήματος, το ΥΠΕΚΑ κατόπιν τουλάχιστον 8μήνης ατομικής, επικοδομητικής σκέψης έβγαλε προς διαβούλευση (για εφτά ημέρες!!!) τη λύση για το πρόβλημα των ΑΠΕ στην Ελλάδα.
Υιοθέτησε ώς λύση του προβλήματος την λογική τριτοκοσμικής χώρας η οποία είναι η εξής:

Άρθρο 4
Επέκταση - τροποποίηση συμβάσεων
2.   Ο   ΛΑΓΗΕ, ο   ΔΕΔΔΗΕ,   ή   ο   Προμηθευτής   ηλεκτρικής   ενέργειας,   κατά περίπτωση,   προβαίνουν   έως   31.10.2014   σε   μονομερή   τροποποίηση   της σύμβασης πώλησης/ συμψηφισμού με την οποία θα προσδιορίζεται η νέα τιμή αποζημίωσης βάσει των διατάξεων του παρόντος νόμου καθώς και η δυνατότητα επέκτασης της σύμβασης με δήλωση του παραγωγού και την αποστέλλουν στον αντισυμβαλλόμενο έως 31.12.2014.
Μονομερής αλλαγές-τροποποιήσεις των συμβάσεων με οποιοδήποτε προκάλυμμα, είναι άκρως καταχρηστικές, παράνομες και δεν συνάδουν σε καμία περίπτωση στην αποκατάσταση εμπιστοσύνης των επενδυτών στη χώρα μας και συνολικότερα στους θεσμούς και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η λύση των παραπάνω δομικών στρεβλώσεων θα επέλθει μόνο εάν η Πολιτεία και η Δικαιοσύνη θα στοχεύουν με τις αποφάσεις τους στην ενδυνάμωση της ασφάλειας δικαίου και της σχέσης εμπιστοσύνης που θα πρέπει να διέπει το τριμερές σχήμα Κράτος-επενδυτές-πολίτες.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολλές φορές και δημοσίως έχει εκφράσει την αντίθεσή της σε κρατικές παρεμβάσεις αναδρομικού χαρακτήρα καθώς δεν έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, δημιουργούν μεγαλύτερη ανασφάλεια στους επενδυτές  και θέτουν υπό αμφισβήτηση την αξιοπιστία των εκάστοτε κυβερνήσεων στο παρόν αλλά και στο μέλλον.
Πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι  χωρίς την βασική αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων θα δημιουργηθεί μια κατάσταση όπου καμία σύμβαση στο Κράτος – Μέλος, με το όνομα Ελλάδα, δεν θα έχει αξία. Θα υπάρξουν άμεσα νομικές ενέργειες μονομερών τροποποιήσεων υπαρχουσών συμβάσεων από όλους τους επενδυτές, λαμβάνοντας υπόψη την συγκεκριμένη παρέμβαση του κράτους.  Οποιαδήποτε μορφή αντί-κινήτρων που στόχο θα έχει τον εξαναγκασμό των επενδυτών σε «εθελοντική» αλλαγή της  σύμβασης θα έχει ανεπανόρθωτες συνέπειες στον ιδιωτικό τομέα καθώς η ζημιά θα μετακυληστεί άμεσα προς όλη την αλυσίδα που έχει δημιουργηθεί γύρω από τον τομέα των ΑΠΕ (τράπεζες-κατασκευάστριες εταιρίες κτλ). Θα προκληθεί άμεση ζημιά στα δημοσιονομικά έσοδα και στα ασφαλιστικά ταμεία της χώρας μας καθώς ήδη λόγω της δεινής μας οικονομικής κατάστασης έχουμε σοβαρές δυσκολίες να είμαστε ενήμεροι προς τις υπέρογκες φορολογικές - ασφαλιστικές υποχρεώσεις μας, πόσο μάλλον τώρα που η λύση που διαρρέει το ΥΠΕΚΑ παραγράφει βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες έχουν ληφθεί υπόψη στην οικονομική διαχείριση των επενδύσεών μας.
Πιστεύουμε ότι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ενέργειας γνωρίζοντας τα παραπάνω δεδομένα δεν θα μείνει αμέτοχος σε αυτό το μείζονος σημασίας θέμα.
1. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πάρετε σαφή θέση  και θα προασπίσετε τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες έχουν ακόμα μεγαλύτερη αξία για όλους μας στην δύσκολή εποχή που βρισκόμαστε. 
 2. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα ενισχύσετε την εμπιστοσύνη όλων μας απέναντι στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 3. Θέλουμε να πιστεύουμε ως Έλληνες πολίτες-επενδυτές ότι, οι θυσίες που έχουμε κάνει  ειδικότερα τα τελευταία χρόνια έχουν αντίκρισμα.
4. Θέλουμε να ξέρουμε αν οι αρχές και οι αξίες της Ευρώπης ισχύουν και για την Ελλάδα!
5. Θέλουμε την άμεση παρέμβασή σας και την λήψη πρωτοβουλιών για να επιλυθεί δίκαια, νόμιμα και μόνιμα το θέμα των ΑΠΕ στη χώρα μας.
6. Θέλουμε οι Ευρωπαϊκοί θεσμοί να έχουν τον συνεχή και αδιάλειπτο έλεγχο των διαδικασιών ώστε να υπάρξει η εγγύηση πως δεν θα φτάσουμε πάλι στο ίδιο σημείο.
7. Αναμένουμε την άμεση παρέμβασή σας για την αποτροπή ενεργειών που θέτουν σε σοβαρό κίνδυνο το επενδυτικό περιβάλλον στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. 

Προσυπογράφω το παραπάνω κείμενο
Με εκτίμηση
Εδω γραφετε ονοματεπωνυμο ή επωνυμια εταιρειας με το λινκ της αναρτησης ή αντιγραφή και επικόληση (copy paste) του κειμένου.

97 σχόλια:

 1. "ΕΚΚΛΗΣΗ ΛΗΨΕΙΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ", το "ΨΕΙΣ" με 'ΗΤΑ: "ΛΗΨΗΣ", δλδ --> "ΕΚΚΛΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ"

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Βγηκαν τα εκκαθαριστικα Φεβρουαριου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ..ΚΑΜΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ..ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΣΧΕΘΗΚΕ..Ο ΥΠΕΚΑ...??????????????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Οντως,την τελευταια φορα μας ειχαν πει απο το υπουργειο οτι απο 10-20 Μαρτιου θα πληρωθουμε ιουλιο-αυγουστο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. τωρα που εκδοθηκε ο εκαθαριστικος σου δεν εχεις αλλεσ kw γιατι τις ειχες χρεωθει στα εναντι τιμολογια.

   Διαγραφή
  2. ευχαριστώ Nick !!!
   Το πήρα χαμπάρι κανά 2λεπτο μετά την ανάρτηση, γι' αυτό και την κατέβασα.
   Δ.Γ.

   Διαγραφή
 6. Ακριβές κείμενο από το Μνημόνιο 2 που αφορά τις ΑΠΕ

  6.1.4 Providing for a financially sustainable development of renewable energy sources
  The Authorities commit to design and implement a comprehensive reform of renewable energy policies, also taking into account proposals in Ministry's "Plan to Reform the Sector of Renewable Energy Sources (RES)" and the view of industry, to provide long-term sustainability at zero average deficits.

  New installations will receive a fixed, comprehensive, feed-in tariff based on the current status of technology, and taking into account the size of the plant. The feed-in tariff will be revised at least on a bi-annual basis to take into account the evolution of technology in order to reflect the declining costs and ensure a sustainable rate of return consistent with EU average, taking into account Greek country specific factors, with a view to grid parity. In this process the government will take into account the opinion of RAE.


  Prior to disbursement, and to achieve sustainability of the incentives mechanism, the
  Government:

  a. initiates negotiations with the industry to introduce permanent adjustments to existing power purchasing contracts, in particular for PV installations, with a view to align rates of return to sustainable EU average levels, considering Greek-specific conditions. The results of the negotiations will have to provide the financial sustainability of the RES account after the current provisions on a solidarity contribution on incentives will have expired;

  b. publishes a detailed report on incentives to PV rooftops installations, stating inter alia average incentives per installation, average capacity, and average energy produced, and on this basis assesses the possibility to introduce permanent adjustments to existing power purchasing contracts, and align their rates of return to sustainable EU average levels, considering Greek-specific conditions;

  c. assesses and reports on the effects on the revenues of the RES account of a possible increase in the levy imposed on electricity produced with lignite and of the introduction of a levy on electricity produced with large hydro;

  d. corrects distortions in the current mechanism of contribution of suppliers to the RES account, that provides for a contribution based only on the system marginal price and not on the entire cost of energy paid by consumers, therefore ensuring the elimination of windfall profits;  195

  e. passes new legislation to reduce the number of outstanding production permits, inter alia by introducing financial measures, in full compliance with EU legislation.

  Όλο το Μνημόνιο 2
  http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2013/pdf/ocp148_en.pdf

  Η Μνημονιακή υποχρέωση αναφέρει πλήρη εναρμόνιση των μεταρρυθμίσεων με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Απο οτι κατάλαβα την φάγαμε. Δυστυχώς.
   Αν κατάλαβα κάτι λάθος ενημέρωσε με.
   Αν περιμέναμε μια υποστήριξη από Ευρώπη παει.

   Διαγραφή
 7. ΠΕΤΑΞΤΕ ΤΟ ΜΠΑΛΑΚΙ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ !!!!!!!!
  Και θέστε τις προ των ευθυνών τους!!!!
  Μην τις αφήνετε να «νίβουν τας χείρας τους ως ΠΌΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ…» υπευθυνοανεύθυνοι παρατηρητές της «σταύρωσής μας»!!
  Στην εταιρεία μου, όπως και στην συντριπτική πλειοψηφία των επενδυτών ΑΠΕ, για να υλοποιήσω την επένδυση μου, χορηγήθηκε δάνειο με τον παρακάτω κοινό για όλους όρο:
  Την εκχώρηση στην τράπεζα των απαιτήσεων της εταιρείας κατά της ΔΕΗ που απορρέουν από σύμβαση πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας που θα παράγεται από τον ΦΒ σταθμό.
  Άρα, με δεδομένο ότι η απαίτηση μου από τη ΔΕΗ ως αυτή πηγάζει από το περιεχόμενο, τους όρους και κυρίως την τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας όπως αυτή προβλέπονταν κατά τη σύναψη της αρχικής σύμβασης, έχει εκχωρηθεί στην τράπεζα προς εξασφάλισή της:
  Πως, χωρίς την συγκατάθεσή της, νομιμοποιούμε να αποδεχθώ τους όρους της νέας μονομερώς τροποποιημένης σύμβασης??
  Πως, χωρίς την συγκατάθεσή της, νομιμοποιούμε να εκδώσω πιστωτικό τιμολόγιο έκπτωσης για την πωληθείσα ενέργεια του 2013, αφού με το αντίτιμο αυτής πληρώνονται καταρχήν οι δικές της από εμένα απαιτήσεις??
  Παράλληλα, διαβάζοντας τις συμβάσεις που έχω υπογράψει με την τράπεζα (Σύμβαση δανείου, Σύμβαση παροχής πίστωσης, Σύμβαση ενεχυρίασης απαίτησης, Σύμβαση επιτοκίου όπως και οι περισσότεροι από εσάς)
  στις υποχρεώσεις του δανειζόμενου κατ επανάληψη αναφέρεται ότι:
  - Ο δανειζόμενος υποχρεούται να παρέχει στην τράπεζα οποιαδήποτε πληροφορία σε σχέση με την οικονομική του κατάσταση.
  - Να γνωστοποιεί στην τράπεζα εγγράφως οποιαδήποτε τυχόν μεταβολή της νομικής, οικονομικής ή περιουσιακής του κατάστασης.
  Συνεπώς είμαστε «υποχρεωμένοι»:
  Nα ενημερώσουμε την τράπεζα για τις συνέπειες που θα προκύψουν εις βάρος μας και κατ επέκταση εις βάρος της, από την εφαρμογή του υπό διαβούλευση νόμου για την εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού του άρθρου 40 Ν.2773/1999.
  Nα ζητήσουμε ΚΑΙ ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΚΑΘΕ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΑΣ, εγγράφως, την τεκμηριωμένη θέση – οδηγία της για την έκδοση ή όχι του πιστωτικού και την αποδοχή ή όχι από μέρους μας των παραπάνω αλλαγών.

  Μήπως έτσι τους μεταφέρουμε την ευθύνη των αλλαγών που ενώ συναποφάσισαν με τους συνεργούς τους…. περίτεχνα απέβαλαν με τον απαράδεκτο υπό διαβούλευση νόμο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνώ και επαυξάνω. Πρέπει να υποβάλουμε το δυνατόν περισσότεροι γνωστοποίηση - ερώτημα στη νομική υπηρεσία της κάθε τράπεζας με την επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματος μας,ότι ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΈΜΕΘΑ να αποδεχθούμε τους νέους ληστρικούς όρους, την μονομερή από πλευράς ΔΕΔΔΗΕ/ΛΑΓΗΕ τροποποίηση της σύμβασης καθώς και την έκδοση πιστωτικού για το 2013.... και στη συνέχεια να μας γνωστοποιήσουν εγγράφως και τεκμηριωμένα την θέση τους συνυπολογίζοντας τις συνέπειες από την αλλαγή ουσιωδών οικονομικών όρων της σύμβασης πώλησης βάση των οποίων μας χρηματοδότησε καθώς και το νομικό προηγούμενο που πλέον δημιουργείτε εις βάρος μας.

   Διαγραφή
  2. συμφωνω καμμια μονομερη αλλαγη συμβασης. τα υπολοιπα στα δικαστηρια.

   Διαγραφή
 8. Δεκτο το κειμενο για Λαγηε , αλλα εμεις του Δεδδηε που στελνουμε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Οσο για τις φωτοβολιδες του Κεφαλογιαννη και των 26 εχω να πω οτι θελω να τους δω στη ψηφιση του ΣΝ και οχι σε ανακοινωσεις για τις εντυπωσεις και αρπαγη ψηφων. Μη ξεχναμε οτι ο Κεφαλογιαννης αφησε απο εξω τα οικιακα και τα παρκα μετα το 2011 και δε μου προκαλει εντυπωση αφου οπως λεγανε οι παπουδες μας ΒΑΛΑΝΕ ΤΟ ΛΥΚΟ ΝΑ ΦΥΛΑΕΙ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ!!!
  Η κ. ΓΚΡΑΤΣΙΕΛΑ ΓΚΡΟΛΟ είναι σύζυγος του βουλευτή της ΝΔ ΜΑΝΩΛΗ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ και το όνομα της αναφέρεται 4 φορές στην «Λίστα ΛΑΓΚΑΡΝΤ» με τα 2058 ονόματα Ελλήνων πολιτών που διατηρούσαν λογαριασμούς στην ελβετική τράπεζα HSBC.
  Ο κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης είναι μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας
  της Βουλής, που ερευνά την Λίστα ΛΑΓΚΑΡΝΤ !!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Πρεπει να αντιληφθουμε ολοι οτι το παρον σχεδιο νομιυ δεν ειναι συμφωνο με τις Ευρωπαικες οδηγιες απλα ειναι μια προχειροδουλεια για να εξασφαλιστει η εκπληρωση του προαπαιτουμενο της δοσης απο την Τροικα.
  Προσυπογραψτε το κειμενο να πιεσουμε εξω γιατι απο τους "μεσα" χορτασαμε εξορθολογισμους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΓΑΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ!

  ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013,ΤΑ ΕΚΑΝΕ ΠΡΑΞΗ Η ΙΚΕΑ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2014.

  ΤΕΛΙΚΑ ΜΗΠΩΣ ΕΚΕΙ ΣΤΗΝ ΙΚΕΑ ΔΙΑΒΑΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΝΤΙΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ;


  1 Οκτωβρίου 2013 - 1:24 μ.μ.

  Αντιφωτοβολταικός speaking.

  ΕΝΑΣ ΕΞΥΠΝΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΝΑΣ ΕΞΥΠΝΟΣ ΤΖΟΓΑΔΟΡΟΣ
  ΟΤΑΝ ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΛΠΙΔΕΣ ΝΑ ΡΕΦΑΡΕΙ

  ΤΗΝ ΚΟΠΑΝΑΕΙ!

  ΕΝΑΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΙ,ΠΟΥΛΑΕΙ ΟΣΟ,ΟΣΟ
  ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΠΗΔΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΑΒΙ.
  ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΓΩΙΣΤΙΚΑ
  ΜΗ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΤΑΠΕΙΝΩΤΙΚΗ ΤΟΥ ΗΤΤΑ ΚΑΘΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
  ΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΣΤΟ ΠΑΤΟ.

  ΑΡΕ ΚΑΤΑΚΑΗΜΕΝΕ ΘΩΜΑ ΠΟΥ ΕΛΕΓΕ ΚΑΙ Ο ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΣ.

  ΞΥΠΝΑ ΕΠΕΝΔΥΤΑ! ΞΥΠΝΑ! ΠΡΙΝ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ!

  http://fotoboltaika.blogspot.com/2013/09/PliromesfotoboltaikonLAGHEPARAGOGHMARTIOS.html#more

  11/02/2014 14:15

  Ισπανία: Οι περικοπές στις επιδοτήσεις ΑΠΕ ανάγκασαν την ΙΚΕΑ να επιστρέψει στην τράπεζα φ/β

  Η μείωση επιδοτήσεων στα φ/β της Ισπανίας ώθησαν την IKEA στο να επιστρέψει φωτοβολταϊκό πάρκο 10 MW πίσω στην τράπεζα, ώστε να μειώσει τις ζημιές.

  http://www.energypress.gr/news/Ispania:-Oi-perikopes-stis-epidothseis-APE-anagkasan-thn-IKEA-na-epistrepsei-sthn-trapeza-f-b

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΒΡΕ ΚΑΛΟΣ ΤΗΝ ΤΣΟΥΤΣΟΥ ΚΑΙΡΟ ΕΙΧΕΣ ΝΑ ΦΑΝΕΙΣ

   Διαγραφή
  2. Ας μαζευόμασταν κι εμείς μερικοί να απειλήσουμε τις τράπεζες με τον ίδιο τρόπο και σου λεγα εγώ αν βρίσκανε λύσεις. Έτσι κι αλλιώς οι τράπεζες οι δικές μας δεν θα σωθούν παρά μόνο με κούρεμα καταθέσεων, αν έπαιζε κι ένα τέτοιο σενάριο να δεις πανικός και χαμός. Της ΒLACK ROCK το κάγκελο θα γινόταν

   Διαγραφή
 12. Φιλε, και παλι μπερδευεις τις βουρτσες με τις φουτσες !!!! φυσικα το κανεις επιτηδες αλλα ειπαμε, δουλεια σου, δουλεια μας !!!!!!!!!!!!! ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙΣ, ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΜΑΣ !!!! Αν η καθε ΙΚΕΑ, ειχε στο μυαλο της , να κανει τσαμπα 10 Mw, και χρεωνει ταριφες στο θεο, καλα εκανε και εχασε !!!! Η αγορα των ΑΠΕ, θα συνελθει απο τις σρεβλωσεις της, και ολα θα ακολουθησουν τον δρομο τους, αν ηθελες , ας ησουν μεσα, οχι θεατης !!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. "Η αγορα των ΑΠΕ, θα συνελθει απο τις σρεβλωσεις της, και ολα θα ακολουθησουν τον δρομο τους"

   Βρε Αία; Βρε Αία;

   Τι σνίφαρες; ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΟΣΚΟΝΗ;

   Διαγραφή
  2. ρε συ φιλε, δες σε παρακαλω λιγο τους δεικτες στην παγκοσμια αγορα των ΑΠΕ!!!!! μελετησε λιγο της αποφασεις διεθνων οργανισμων σχετικα με την εισοδο εναλλακτικων μορφων ενεργειας !!! δες λιγο, τα προβληματα, σε επιπεδο Γεωστρατηγικης, που συνεχως ανακυπτουν στον χωρο της ενεργειας !!! την προσπαθεια που ολοι καταβαλουν να απεμπλακουν απο μορφες ενεργειας, κλειστες και εξαρτημενες !!!! και μη ειρωνια σε μενα !!!!!! παρακληση να κρατησουμε τον διαλογο σε ενα επιπεδο, αλλιως, θα γνωρισεις αλλο Αια !!!!

   Διαγραφή
  3. 1.ΑΚΟΥ ΠΟΛΥ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΕΙ Ο ΟΜΙΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2:02:00 ΕΩΣ ΤΟ 2:06:00
   https://www.youtube.com/watch?v=RaZZC3D90Ek&list=PL92vCae7rJHNVm_tGA6YUFa2he7FLdexk

   2.Η Αυστραλία επιστρέφει στο κάρβουνο... Η Γερμανία παράδειγμα προς αποφυγή

   http://archaeopteryxgr.blogspot.gr/2014/02/blog-post_6995.html

   3.Ο κ. Μητρόπουλος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι από 1/1/2015 το Δημόσιο θα εγγυάται μόνο για την κατώτατη σύνταξη ύψους 360 ευρώ
   για όλους τους ασφαλισμένους, ενώ τα ταμεία θα φέρουν την ευθύνη για το αναλογικό κομμάτι της σύνταξης το οποίο
   θα υπολογίζουν ανά 3μηνο με βάση αναλογιστικές μελέτες, στην πρωινή εκπομπή του Mega.

   http://www.paraskhnio.gr/mitropoylos-to-dimosio-tha-eggyatai-mo/

   4.Οι ομοιότητες της Ρουμανίας του Τσαουσέσκου με την Ελλάδα και η επερχόμενη πτώση
   http://hellenicsunrise.blogspot.gr/2014/03/blog-post_5213.html


   ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΑΓΩΝΤΑΙ:

   1.ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΡΑΧ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

   2.ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΟΤΙ ΟΙ Α.Π.Ε. ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΠΑΤΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΛΥΣΟΥΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΣΤΟ ΚΑΡΒΟΥΝΟ

   3+4.ΑΡΓΑ Ή ΓΡΗΓΟΡΑ ΘΑ ΠΥΡΟΔΟΤΗΘΕΙ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΚΡΗΞΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
   ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ


   Υ.Γ.:Αγαπητέ Αία,για να με πείσεις οτι πέφτω έξω και οτι δεν θα συμβεί (αργά ή γρήγορα) τίποτα από τα παραπάνω συμπεράσματα μόνο ένα γεγονός
   πρέπει να συμβεί.

   ΝΑ ΣΝΙΦΑΡΩ ΚΟΥΡΑΜΠΙΕΔΟΣΚΟΝΗ!

   Διαγραφή
  4. medium δυστυχώς ή ευτυχώς, πάρε όποιο θες εσύ από τα 2, τουλάχιστον στην περίπτωση της Ελλάδας η μοναδική περίπτωση να υπάρξει κοινωνική έκρηξη είναι να μας επιβληθεί κι αυτή από έξω.
   Όχι ότι οι άλλες "επαναστάσεις" των τελευταίων χρόνων ήταν "λαϊκές".
   Κι αφήστε και οι 2 την κουραμπιεδόσκονη στους κουραμπιέδες.
   Κι όταν έρθει η ώρα για το κούρεμα των καταθέσεων η μεγάλη μάζα θα είναι αδιάφορη γιατί δεν θα έχει καταθέσεις.

   Διαγραφή
  5. Με προκαλεις ε !!!! η παραοικονομια εχει πολλα κακα, εχει ομως ΚΑΙ ΕΝΑ ΚΑΛΟ !!!!!, στηριζει το παγκοσμιο ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ , Χωρα να τρεχει με 27% ανεργια, και να ΜΗΝ ΠΕΦΤΟΥΝ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ !!!!!!!!, δεν νομιζω να υπαρχει ποιο τρανταχτη αποδειξη επι αυτου !!!! Μας λες, εμμεσα, πως καταρρεει ο καπιταλισμος εκ των εσω !!!! και ερχεται τι !!!!! ΠΕΣ ΤΟ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ !!!! ΠΕΣ ΜΑΣ ΤΙ ΕΡΧΕΤΑΙ !!! ΑΝΤΕ , ΤΙ ΝΟΜ,ΙΖΕΙΣ ΠΩΣ ΕΡΧΕΤΑΙ !!!!!!!! Με λιγα λογια, ξεδιπλωσε, το πολιτικο, ιδεολογικο σου προφιλ, για να γινεται ΔΙΚΑΙΟΣ διαολογος !!!!!!!!!! αλλιως , πετας φωτοβολιδες, και οπου φεξει, εφεξε.

   Διαγραφή
 13. Καλά είναι να κρίνεις τους ανθρώπους από αυτά που πράττουν και όχι απ αυτά που λένε .
  -Η αναφορά στους 26 και τον κεφαλογιαννη .
  Ας δούμε την εξέλιξη στην ψήφιση του νομοσχεδίου.
  Η μήπως όλα αυτά αποδειχτούν φούσκες. κουμπουριές στον αέρα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Για τα ΙΚΕΑ προφανώς το εμπόριο αφήνει περισσότερα κέρδη από ότι τα Φ/Β. Αν δεν σου δίνουν δάνειο να πάρεις εμπόρευμα γιατί έχεις βαρίδι το δάνειο για ένα Φ/Β τι θα επέλεγες; Να κρατήσεις το Φ/Β και να ζορίζεσαι στην πραγματική σου δραστηριότητα ή να μπορείς να δανείζεσαι και να "γυρίζεις" τα λεφτά σου 3 φορές το χρόνο και να έχεις πολλαπλάσια κέρδη από ότι το Φ/Β;
  Οι πολυεθνικές έχουν δείκτες για ρευστό προς δάνεια. Όσο σίγουρο και να είναι το δάνειο των Φ/Β τους αλλοιώνει την εικόνα για τις τράπεζες.
  Όποις σκέπτεται με τη λογική του χωριού του καλύτερα να γυρίσει εκεί που δεν θα τον παρεξηγούν αν μπερδεύει τη βούρτσα με ότι θέλει

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Φίλε μου,εσύ πάντως πρέπει να είσαι εξυπνότερος από την διοίκηση της ΙΚΕΑ.

   Αντίθετα,εγώ και οι διοικούντες της ΙΚΕΑ πρέπει να είμαστε από χωριό και μάλιστα από το ίδιο, για αυτό
   και είχαμε την ίδια άποψη.

   Από ποια πόλη είπαμε οτι είσαι;

   Υ.Γ.:Στη Βιλαρίμπα έχουν τελειώσει, ενώ στο Βιλαμπάχο ακόμα τρίβουν

   Διαγραφή
 15. Χαίρομαι που επιβεβαιώνεις τα λεγόμενά μου!!! Κάθε άνθρωπος με κόμπλεξ κατωτερότητας προσπαθεί να πείσει ότι είναι ανώτερος από το μέσο άνθρωπο (τον οποίο θεωρεί χαζό) και έχει κάτι κοινό (ίδια πισίνα αν είναι ψώνιο, ίδια σκέψη αν είναι εξυπνάκιας, κ.λπ.) με κάποιο σπουδαίο ή κοινωνικά αποδεκτό. Ο κομπλεξικός αυτός άνθρωπος πιστεύει ότι δημιουργώντας μία εικόνα δικιά του δίπλα σε κάποια αναγνωρισμένη προσωπικότητα (έστω εταιρεία) αυτομάτως θα αποκτήσει το κύρος ή ότι άλλες ιδιότητες έχει o άλλος. Συχνά βέβαια ο κομπλεξικός αυτός άνθρωπος σε αυτή του την προσπάθεια καταλήγει να μπερδεύει τη βούρτσα με πολλά άλλα...
  Τι κοινό είπαμε ότι έχεις με τη διοίκηση του ΙΚΕΑ; Ίδια καταγωγή; Ίδιο τρόπο σκέψης;
  Για την υπόθεση της λογική σου όσοι είναι από το ίδιο χωρίο σκέφτονται με τον ίδιο τρόπο γελάω ακόμα!!!

  Υ.Γ.: Στο Βιλαμπάχο εσύ τους έβαλες να τρίβουν και τα κάνανε μπάχαλο; Saluto mi platano!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κοιτα πραγματα !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! συμφωνω απολυτα, με τα λεγομενα σου !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!, ΑΥΤΑ, ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΣ , ΟΤΑΝ ΜΙΛΑΣ ΣΕ ΜΕΝΑ !!!!!!!!!!!!!!! (εννοω με αυτη την ταυτοτητα)

   Διαγραφή
  2. Όταν εγώ σήμερα σου προτείνω μια επενδετική πολιτική προκειμένου να σωθείς και αύριο έρχεται η ΙΚΕΑ και
   την εφαρμόζει,τότε αυτό τι σημαίνει;

   ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΙΚΕΑ ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΤΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ!

   Πως είναι δυνατόν η ΙΚΕΑ να ακολουθεί επενδυτικές πολιτικές που προτείνει ένας χωριάταρος;

   Έλα μου ντε! Δώσε μου μια ερμηνεία!


   ΜΑ ΤΙ ΒΛΑΚΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙ ΣΤΟ ΙΚΕΑ;
   ΠΑΡΑΤΗΣΑΝΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ 65 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΠΑΝΗΣΑΝΕ;

   ΚΑΛΑ ΤΟΣΟ ΚΟΠΑΝΟΙ ΕΙΝΑΙ;

   ΔΕΝ ΣΚΕΦΤΗΚΑΝΕ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΧΑΣΑΝΕ;

   Ε,ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΣΣΕΥΑΝΕ ΚΑΙ ΕΙΠΑΝΕ,ΔΕΝ ΒΑΡΙΕΣΑΙ ΑΣ ΠΑΕΙ ΤΟ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΟ.

   ΕΜ,ΔΕΝ ΕΞΗΓΕΙΤΑΙ ΑΛΛΙΩΣ.   Υ.Γ.:ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ EnergyParibus

   "Σύμφωνα με την Ένωση Ισπανικών Φωτοβολταϊκών (UNEF) το παράδειγμα της ΙΚΕΑ είναι ένα από τα πρώτα σημάδια των όσων θα ακολουθήσουν μετέπειτα."


   ΤΟ ΕΒΛΕΠΕΣ,ΤΟ ΕΠΑΙΞΕΣ;
   http://www.youtube.com/watch?v=zPw67RkMZW0

   Διαγραφή
  3. Φιλε, δωσε ΤΟ ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΟ ΣΟΥ ΣΤΙΓΜΑ !!!! ψαχνουμε που ψαχνουμε αορόπλανα !! να ψαχνουμε και για σενα !!!!! μη φοβασαι, δεν θα πονεσει, απλα ΘΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ, ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ελα α α α! καθαρα και ομορφα, μη το λυπασαι !!!! εκτος αν ντρεπεσαι για αυτα που πρεσβευεις !!!!

   Διαγραφή
  4. Στα εξηγώ ωραία; Μάθε μπαλίτσα λοιπόν!
   https://www.youtube.com/watch?v=E9cf_FdLbIs

   Διαγραφή
  5. Τελικα ντρεπεσαι !!!!!!!!!!!!!!!!!! δεν πειραζει, και η ντροπη κανει καλο, προσδιδει υγεια !!!!!

   Διαγραφή
 16. Το σχεδιο νομου ακομα δεν εχει "κλεισει" εχουν δεχθει μεγαλες πιεσεις απο παραγωγους και οπως πληροφορουμε μεχρι και την Τριτη δεν θα εχει βγει το τελικο. Πιεζουμε ολοι απο παντου ακομα το θεμα "παιζεται" μην σταματατε !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. και τι θα κερδίσουμε βρε Σπύρο ;
  Να το γλυκάνουν ; Βαρέθηκα τόσα χρόνια να παλεύω με ένα κράτος που το μόνο που κάνει είναι να σκύβει σε βαρόνους, βαρονέτους κλπ που τους έχει φτιάξει το ίδιο με τα δικά μας τα λεφτά. Τελικά ο μοναδικός μαλάκας ήταν ο Κοσκωτάς που πήγε φυλακή.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Συναδελφε πλεον δεν εχεις να χασεις κατι αλλο (μονομερης τροποποιηση συμβασης!!!!) μονο κερδος μπορεις να εχεις. Ισως ειναι ειναι απο τις λιγες στιγμες που μπορουμε κανουμε τη "ζημια". Δεν μπορω αυτη τη στιγμη να σου πω παραπανω πραγματα απλα ακομα και τωρα "παιζονται" ολα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. http://www.econews.gr/2014/03/15/greenpeace-ape-new-deal-113252/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Ρε σεις !!! ακομα δεν καταλαβατε πως ο εφιαλτης σας, ειναι, να καταψηφιστει το Νομοσχεδιο, και να πρεπει να πεισετε τους ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΣΑΣ, (που λεει ο λογος), να ψηφισουν 125% ΕΤΜΕΑΡ !!!!!!!!!!!!!!!!!!! δηλ, ποσο μακακας πρεπει να ειναι καποιος που να το πιστευει !!!!!!! ΕΝΤΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΓΙΑ ΠΑΡΕΤΕ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΔΥΟΜΙΣΗ ΕΤΩΝ !!!!!!!!! ΣΕ ΠΟΙΑ ΧΩΡΑ, ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΠΩΣ ΖΗΤΕ ΜΩΡΕ, ΣΤΗΝ ELDORADO !!!!! ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΖΗΤΕ, ΞΥΠΝΗΣΤΕ !!!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Aν το παρον Νομοσχεδιο δεν ψηφιστει, αρα, ενα εκατομμυριο τα εκατο, ουτε 125% ΕΤΜΕΑΡ, θα δειτε λεφτα του αγιου φουτσου !!!!!!!!!!!!!, το κακο ειναι πως μαζι σας και μεις , ΨΩΝΙΑ !!!!!!!!!!! θα βαλετε τις ταριφες σας, ξερετε που !!!!!!!! ολοκληρες ομως !!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Αντιφοτοβολταικέ και εμείς στα εξηγούμε ωραία αλλά δεν θέλεις να καταλάβεις ότι για την ΙΚΕΑ με μηδέν (0%) ιδία συμμετοχή ήταν εύκολο να την κάνει. Τα δάνεια σε άλλες χώρες περιγράφουν ακριβώς τι θα σου κατάσχουν αν κάτι πάει στραβά και σε αυτούς νομίζω ότι ήταν μόνο το πάρκο οπότε την κάνουν όποτε θέλουν και είναι too big to fail.
  Στην Ελλάδα όμως μπαίνεις εγγυητής με όλη σου την περιουσία (πρωτοτυπία) οπότε αν πω ότι αποχωρώ χάνω:
  • ιδία συμμετοχή,
  • αυτά που μου χρωστάνε,
  • και αν στη δημοπράτηση το πάρκο δεν πιάσει την αξία του δανείου θα κατασχεθεί και ένα ακίνητο.
  Οπότε εγώ μάχομαι όπως μπορώ για το κόπο μου από το 2007 ως τώρα, παλεύω να διατηρηθεί η σύμβασή μου να τηρηθούν οι νόμοι και έχω γραμμένο κάθε ένα που θέλει να μου χαλάσει τη ζαχαρένια.
  Γράφεις εδώ για να μας προειδοποιήσεις; Είναι αργά δεν αλλάζει κάτι...
  Γράφεις για να μας πεις ότι το είχες προβλέψει; Αδιαφορούμε γιατί δεν μας βοηθάει... Ας αγόραζες στοίχημα ότι θα φαλιρίσουμε για να τα κονομήσεις...
  Δεν νομίζω ότι υπάρχει κοινό πεδίο για να κάνεις εσύ διάλογο εδώ μέσα με κάποιον Εκτός αν τη βρίσκεις με το να γίνεσαι προκλητικός και να μας σπας τα νεύρα οπότε θα λάβεις αντίστοιχα σχόλια και πράξεις.
  Βέβαια έχει και ένα καλό η εμφάνισή σου, μας ενώνει εναντίον σου...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Και παλι συμφωνω !!!!!!!!!!!!!!!, πολυ λογικη βρεχει και ανησυχω !! γι΄αυτα που γραφω εγω, θα πεις κατι !!!!! ή εισαι και συ οπαδος του 125% !!!!!

   Διαγραφή
  2. Η επενδυτική μου πολιτική είναι ανεξάρτητη του τρόπου χρηματοδότησης της επένδυσής.
   Είτε το 100% το έχει χρηματοδοτήσει η τράπεζα,είτε εσύ ο ίδιος,ισχύει ο ίδιος νόμος.

   ΟΤΑΝ ΤΑ ΝΟΥΜΕΡΑ ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΟΥΝ,ΤΗΝ Κ Ο Π Α Ν Α Σ!

   Η ΚΟΠΑΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟ ΛΙΓΟΤΕΡΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ.

   Η ΙΚΕΑ ΕΜΕΙΝΕ ΑΛΩΒΗΤΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ; ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΧΑΣΟΥΡΑ; ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΥΠΟΓΡΑΨΕΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ;
   ΔΕΝ ΘΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΘΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ;

   ΤΟ ΕΚΑΝΕ ΟΜΩΣ ΓΙΑΤΙ,ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΥΝΑΤΗ ΧΑΣΟΥΡΑ


   ΑΝ ΚΑΘΙΣΕΙΣ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΙΓΟΥΡΟ,ΟΤΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΘΑ ΧΑΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΕΒΑΛΕΣ
   ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙΣ ΤΟ ΔΑΝΕΙΟ,ΑΛΛΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΣΟΥ.

   Ο ΤΖΟΓΑΔΟΡΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΕΤΑΙ ΚΑΙ ΠΑΙΖΕΙ ΕΝΑ ΣΤΗΜΕΝΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ,ΧΑΝΕΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΟΥ.


   ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ! ΔΙΚΑΙΟ ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΠΟΤΕ!
   ΟΣΟ ΠΑΙΡΝΑΕΙ Ο ΚΑΙΡΟΣ ΘΑ ΧΩΝΕΣΑΙ ΑΚΟΜΗ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΧΡΕΗ.

   Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ!

   ΜΟΥ ΑΡΠΑΞΕ ΤΟ ΧΕΡΙ Ο ΚΑΡΧΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΠΑΛΕΥΩ ΝΑ ΤΟΥ
   ΤΟ ΠΑΡΩ ΩΣΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ ΝΑ ΤΟ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΩ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ.

   ΞΕΧΑΣΕ ΤΟ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΟΥ! ΠΑΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕ! ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΟΙΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙΣ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ.
   ΟΣΟ ΚΑΘΕΣΑΙ ΚΑΙ ΠΑΛΕΥΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΡΧΑΡΙΑ,ΤΟΣΟ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΘΑ ΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑ ΣΟΥ.


   ΑΠΛΗ ΛΟΓΙΚΗ! ΠΙΟ ΚΑΤΑΝΟΗΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΩ   Υ.Γ.:Υπάρχει και μια άλλη παράμετρος επενδυτικού ρίσκου και επενδυτική πολιτικής για να σωθείτε.
   Ποντάρωντας στην κατάρρευση των τραπεζών και στο σβήσιμο των δανείων.

   Σαν να λέμε, να βρεθεί κάποιος εξωτερικός παράγοντας και να σκοτώσει τον καρχαρία.

   Πολύ δύσκολο επενδυτικό ρίσκο.Το ακολουθείς μόνο αν έχεις πληροφορίες από έγκυρες πηγές
   (εκ των έσω δηλαδή) για το πότε θα καταρρεύσει το τραπεζικό σύστημα.

   ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΘΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΕΙ,ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΜΩΣ ΤΟ ΠΟΤΕ.

   Σε αυτό έγκειται και η δυσκολία του ρίσκου.Ο καρχαρίας θα πρέπει να σκοτωθεί πριν πεθάνουμε εμείς.

   Άρα, οι τράπεζες πρέπει να καταρρεύσουν πριν μας πάρουν την εγγύηση.

   Διαγραφή
 23. Να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο γιατί δεν θέλω να πληρώσω χρέη που κληρονόμησε ο ΛΑΓΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ που πληρώνει τις συμβατικές μονάδες αποκολήθηκε καθαρός αφήνοντας το Μουτζούρη στο ΛΑΓΗΕ, να δώσουν αυτά που έκλεψαν μέσω της διαστρεβλμένης ΟΤΣ, να αυξηθεί ο φόρος λιγνήτη και να μάθουμε από τη σημερινή συνάντηση σε ποιο θέμα τα βρήκαν με την Τροικα στα νερά γιατί το μνημόνιο λέει επιβολή τελών στα νερά και αυτά θα πάνε στο ταμείο του ΛΑΓΗΕ.
  http://www.naftemporiki.gr/finance/story/780787/xoris-teliki-sumfonia-gia-ta-energeiaka.
  Όχι στο στημένο σχέδιο που παρουσιάστηκε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλα δεν καταλαβαινεις ΑΚΟΜΑ , πως κανουν κοινωνικη πολιτικη με τα λεφτα μας !!!!!!!!!!!!!!!!! ή δεν ξερεις πως στην στρεβλωμενη ΟΤΣ συμμετεχουν και τα Φ/Β !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
 24. Αιας αν ψηφιστει το νομοσχεδιο για τα επομενα χρονια της συμβασης σου θα εισαι ο μεγας χορηγος της κοινωνικης τους πολιτικης. Μην κοιτας που μπορει (υποθετικα) να μην σας πιανει τωρα αλλα μην μου πεις οτι δεν καταλαβαινεις τι σημαινει μονομερης τροποποιηση συμβασης. Συναδελφε μπορει να σε βολευει αυτο που προτεινε ο Σπεφ και οικοιοποιειται το Υπεκα αλλα μην κοροιδευομαστε τα μαθηματικα που χρησιμοποιουν προφανως εχουν "τοπικες νεφωσεις".
  Δεν ειπε κανενας να πληρωσει και αλλα λεφτα ο καταναλωτης αλλα ο καθενας μας το μεριδιο του.
  Μην υποβιβαζεις την νοημοσυνη μας. Θελεις να δεχτεις την καταχρηση εξουσιας δικαιωμα σου αλλα μην μας κανεις μαθηματα δημοσιου συμφεροντος γιατι απο το 2011 οι υπευθυνοι επραταν εναντιον του δημοσιου συμφεροντος αλλα τωρα το θυμηθηκαν ολοι τους. Μπορεις να διαβασεις στο μνημονιο 2 ποια ειναι η μνημονιακη υποχρεωση και μετα ελα να μου πεις αν εκπληρωνεται με το παρον σχεδιο νομου.
  Η μελετη του Σπεφ εχει καποιες προυποθεσεις οι οποιες δεν πληρουνται στο συγκεκριμενο σχεδιο νομου αντι να βγειτε στα καγκελα και να διαμαρτυρηθειτε για την αποσπασματικη χρηση της μελετης σας για να αποφυγετε και την διαπομπευση για τα επερχομενα κουρεματα εσεις το υποστηριζετε!!!!
  Συναδελφε οτι εσπειρες θα θερισης!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Οσον αφορα εμενα οποιαδηποτε μονομερης αλλαγης της συμβασης μου αποτελει ΒΕΤΟ..ως εδω και μη παρεκει..λεει μια παροιμια εδω: "" οπως σου παιζουν το βιολι θα το παιζεις και εσυ"" και επειδη βλεπω οτι το βιολι το παιζουν ΜΑΦΙΟΖΙΚΑ,μαφιοζικα θα το παιξω και εγω,το εχω αποφασισει..ακου ΑΠΕ το φυσικο αεριο..και τοσες αλλες στρεβλωσεις,που μπορεις να γραφεις 2 σελιδες..λοιπον επειδη εχω χυσει πολυ ιδρωτα για 2 παρκα 80kw,και δεν θελω τον κοπο μου να τον καρπωνονται αλλοι ( στην Κρητη η ΔΕΗ εχει κερδος απο τα φωτοβολταικα λογω πετρελαιου) καθε μονομερης αλλαγη της συμβασης δεν θα υπογραφει απο εμενα,με αποτελεσμα μη πληρωμης μου..αρα τα παρκα θα τα παρει η τραπεζα( αλλο που δεν θελει γιατι χουν τρελη παραγωγη sanyo me trackers mechatron 400000 ευρω το παρκο μεσα του 2011)..τα παρκα οταν τα παρει η τραπεζα δεν θα τα αφησω να ξαναλειτουργησουν και ο νοων νοειτω..θα χασει η τραπεζα 500000 ευρω και το κρατος φορους..πανε με μονομερη αλλαγη συμβασεων να κερδισουν 500 εκατομμυρια..εχετε σκεφτει ποσα θα χασει το κρατος απο μελοντικες επενδυσεις παντως ειδους που θα ακυρωθουν λογω αφερεγγυοτητας του κρατους;; Ποιος θα πληρωσει αυτο το κοστος ο ασημακης;;; Ποιος ασημακης ο ασημακης και καθε αημακης εχει ασυλια ( μαφιοζικος νομος) με νομο του Ελληνικου κρατους..να ειστε ολοι καλα.ακομα και ο Ασημακης θελω να ειναι καλα.πραγματικα δεν τον μισω,τον λυπαμε στα αληθεια αυτον και τα παιδια που εχει φερει στον κοσμο..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 26. Αν θελουν συνετικη αλλαγης της συμβασης αυτο γινετε.θα με παρουν τηλεφωνο θα βρεθουμε και θα δουμε βαση οικονομοτεχνικων στοιχειων σε τι ποσοστο μπορει να αλλαξει.θα με καλεσουν βεβαια αφου αρουν ολες τις στρεβλωσεις του συστηματος.μετα εννοειτε οτι πραγματικα θελω να βοηθησω με ενα ευλογο irr βαση της επενδυσης που εκανα ΕΓΩ τοτε με βαση την τιμη που μου εδιναν( ειπαμε κοστισε 400000 ευρω πραγματικο κοστος τα 80kw trackers kai sanyo 45000 ευρω πηρε και η δεη για επεκταση δικτυου μονο στο ενα παρκο).δικαια και απλα πραγματα.δικτακτορικες αποφασεις ειδικα στην περιουσια μου που την εκανα με αιμα δεν ΔΕΧΟΜΑΙ,με οποιοδηποτε κοστος..την αξιοπρεπεια μου και την τιμη μου δεν την ξεπουλαω,επειδη αυτοι ανατραφηκαν μια ζωη στην κλεψια.εχω ιερη υποχρεωση καταρχην στον εαυτο μου και μετα στην οικογενεια μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. Συναινετικη αλλαγη συμβασης ηθελα να γραψω στην αρχη και εγραψα συνετικη..συγνωμη για το λαθος..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. Κοιταξτε το www.afo.gr που ο Μιχαλος λεει στον Υπουργο την αληθεια με Νουμερα οτι και να λεμε διαφοροι να δεχτουμε το ντηλ δυστηχως δεν θα παρουμε ας δωσουν υα κλεμενα και τοτε βλεπουμε τι θα κανουμε εμεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. Σπυρο σε ευχαριστω! τωρα το διαβασα! λεει απλα τα πραγματα οπως ειναι! το επισυναπτω κιολας..

  http://www.afo.gr/psaf/index.php/syn/3849-mixalos-16032014

  μαλλον καποιοι παιζουν με την νοημοσυνη μας,αν νομιζουν οτι δεν εχουμε καταλαβει τι γινετε...αν τα ψαξει καποιος εισαγγελεας (πατριωτης) ολα αυτα,θα δειτε ειμαι σιγουρος, τι μιζες πεφτουν, μεσω των σκοπιμων στρεβλωσεων και στα χερια πολιτικων..και τα λεφτα ειναι παρα πολλα! θα γινει πιστευω καποια στιγμη ερευνα,γιατι εχει ξεσκεπαστει το θεμα..και το θεμα ξεσκεπαστηκε ακομα πιο πολυ,με την απληστια τους και την κουταμαρα τους,να βγαλουν ενα τετοιο εκτρωμα για διαβουλευση..μπορουσα τουλαχιστον να κρατησουν καποια προσχηματα! αλλα οι ανθρωποι αυτοι ειναι τοσο διαβολεμενοι και απληστοι,που πλεον εχουν γινει παραφρονες,και αυτο θα τους καταστρεψει θα το δειτε ειναι θεμα χρονου..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οχι φιλε μου, σας ΞΑΝΑΓΛΥΦΕΙ !!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
  2. και ΞΑΝΑΤΣΙΜΠΑΤΕ !!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
 30. Φιλε μου μην ασχολεισαι μενα,γραφε γενικα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Φιλε μου μην ασχολεισαι με μενα..γραφε γενικα.βλεπεις να ασχοληθηκα μαζι σου ποτε στα οσα γραφεις;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Πλεον τα αρθρα ειναι καταιγιστικα σε πολλα site..ακουει τιποτα- διαβαζει κατι κανεις απο την κυβερνηση;
  Κυριε Σαμαρα δεν σας νοιαζουν μαλλον ολα αυτα ετσι φαινετε..

  http://www.news.gr/oikonomia/oikonomika-nea/article/134848/fotovoltaika-oi-mikromesaioi-plhronoyn-dipla-to-m.html

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Πίεση στους βουλευτές και με το κείμενο του Μίχαλου που είναι και δικός τους κιόλας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Κατι ξεκινησε εδω στα Χανια..καλιο αργα παρα ποτε.μαζευτηκαμε 100 ατομα,με παρκα σχεδον ολοι, και αποφασισαμε να παμε στους βουλευτες των Χανιων ολοι μαζι.πηγαμε στους τρεις το Σαββατο,αυριο θα παμε στον αλλον.τους εξηγησαμε πως εχουν τα πραγματα.ελπιζω να κανουν κατι.μακαρι να μπορουσε να γινει κατι πιο μαζικο ατην Αθηνα.παντως κατι εχει ξεκινησει απο οτι βλεπω σε ολη την Ελλαδα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Κώστα έχετε άλλους 3 νομούς εκεί κάτω.Και είστε από τους λίγους που μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στους βουλευτές τους.Μην περιοριστείτε μόνο στο νομό Χανίων.
  Υ.Γ. Ακρωτήρι,ελαφονήσι,λιμνοθάλασσα του Μπάλου,φαλάσσερνα,γραμβούσα και δίπλα η Πρέβελη και η λίμνη του Κουρνά...στο πιο ωραίο σημείο της Ελλάδας μένεις τυχερέ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Κύριε Αία δεν νομίζω να υπάρχει παραγωγός που να διαφωνεί με το κείμενο του κυρίου Μίχαλου(εξαιρώ το σχόλιο που έκανε για τον ΣΠΕΦ).Συνεπώς τι σας ενοχλεί;Οτι κατηγόρησε τον ΣΠΕΦ;Με τις υπόλοιπες απόψεις του κειμένου συμφωνείτε ή όχι;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  2. Ναι kostas kriti εχεις δικαιο, δεν ξανασχολουμε μαζι σου !!! Τωρα Γιαννη Παπακυριακου, με ρωτας να κρινω το περιεχομενο της επιστολης του κ. Μιχαλου, οταν την ιδια στιγμη, απαξιωνει ενα ολοκληρο συνδικαλιστικο φορεα , ΚΑΙ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ, ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΝΑ ΠΕΙ ΤΙΠΟΤΕ !!!!! γι΄αυτο και εκτιμησα την επησημανση που εκανες για τον ΣΠΕΦ !!!!
   Ρε Κωστα, βαρεθηκε η ψυχη μου να το λεω!!!! ο ειδικος λογαριασμος ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΑ 450.000.000 ΕΥΡΩ !!!!!!, εσυ στην επιστολη, τι διαβασες για τον μηδενισμο του !!!!!!!!!!!!!!!!!, τι διαβασες για την καλυψη , οχι του λογιστικου, του πραγματικου ελλειματος των 550.000.000 ευρω, που σημερα καταγραφεται στον ειδικο λογαριασμο !!!!!! ! τι απαντησεις εδωσε ο κ. Μιχαλος, στα δυο αυτα βασικα, που σε καλυψε !!!!!!!!!!!!!! Ασε ρε Κωστα, εντυπωσεις επι εντυπωσεων !!!!!!

   Διαγραφή
 37. Δε'ιτε και το http://www.econews.gr/2014/03/14/eletaen-new-deal-fotovoltaika-113210/.
  Τελικά στο ΥΠΕΚΑ αποφάσισαν μόνοι τους μετά από 5-8 μήνες αδράνειας στο πρόβλημα ?Φωστήρες μουυυυυυυυυ.
  Το ίδιο θέμα το έχει και το energy press .14/03/2014 09:19 ΕΛΕΤΑΕΝ: Το ΥΠΕΚΑ να εξηγήσει πώς κατέληξε στο New deal

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. Ευχαριστουμε πολυ τις 98 εταιριες, παραγωγους για την αμεση προσυπογραφη του παραπανω κειμενου. Ελπιζουμε να συνεχιστει με την ιδια ενταση η προσυπογραφη του κειμενου και απο αλλους παραγωγους, φορεις.
  Ειμαστε ολοι μαρτυρες των πολιτικων ευθυνων τοσα χρονια στην Ελλαδα στις Απε, θα πρεπει καποια στιγμη να συμφωνησουμε ολοι εστω και σε αυτο το κοινα αποδεκτο γεγονος και να αφησουμε στην ακρη τους διαχωρισμους!!!
  ΤΟΥΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΑΜΕ .......
  ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΡΑΤΟΥΣ-ΜΕΛΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ-ΕΠΕΝΔΥΤΗ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. http://energypress.gr/news/fwtoboltaika/SPEF:-Anakribeies-kai-aithmata-diakriths-metaheirishs-sthn-diaboyleysh-toy-New-Deal

  Και ο ΣΠΕΦ το βιολι του.... αν και προσωπικα δε ειμαι σε αυτους που τα χωνει πιστευω δεν ειναι καλη αντιμετωπιση να χωριζομαστε σε μικρες ομαδες και ο καθενας να κοιταει τη παρτη του και να μη ειμαστε ολοι μαζι. Για ακομη μια φορρα διαιρει ολους οσους επενδυσαν στα ΦΒ με διαφορετικο τροπο ο καθενας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αφου κυκλοφορει η πληροφορια για ευνοικη μεταχειριση απο το υπεκα στο κουρεμα των αγροτων καιτοων στεγων εισβαρος των υπολοιπων

   Διαγραφή
  2. Ναι αλλα ελα στη θεση ενος βουλευτη.. Πως θα αντιδρουσες αν σε επισκεπτοταν μια επιτροπη απο ολους οσους ασχοληθηκαν με φβ και μιλουσες για το εκτρωμα με τη ονομασια New Deal και την αναγκη αποσυρσης και απο την αλλη αντι αυτου να σε επισκεπτοταν διαφορες ομαδες οι οποιες η μια εθαβε την αλλη και μιλουσε οτι μονο αυτη αδικουνταν εις βαρος της αλλης και θετανε επιχειρηματα για το ποσο ευνοημενοι ειναι οι αλλοι εκτος απο αυτην την ομαδα τι συμπερασμα θα εβγαζες..? Εγω αμα ημουν βουλευτης θα σκεφτομουνα οτι ειμαστε ολοι καραγκιοζηδες που προσπαθουν να σωσουν το κωλο τους και στο τελος θα μου μενανε τα επιχειρηματα εις βαρος της καθε ομαδας και οτι τελικα ολοι ειμαστε ευνοημενοι αφου θα εχουμε φροντισει γι αυτο μονοι μας λεγοντας τεκμηριωνοντας και με επιχειρηματα ποσο καλα ειναι ο αλλος!

   Διαγραφή
  3. και να ψηφισει και 125% ΕΤΜΕΑΡ !!!!!!!!!

   Διαγραφή
 40. συμφωνώ απόλυτος μαζί σου.η ισχύς εν τι ενώσει και διαιρεί και βασίλευε.κανένα νέο με πληρωμές;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. http://www.pospief.gr/enhme%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%80%CE%B7%CE%B5%CF%86-%CF%83/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν ομως Γιαννη, και παλι ακουσεις τα περι εσωτερικου δανεισμου, πες σε παρακαλω, τουλαχιστον το τεκμηριωμενο !!!!! ΔΕΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ !!!!! με τιποτε ομως.

   Διαγραφή
 42. Διαβάστε τι υποστήριζε τότε ο πρόεδρος του ΣΠΕΦ ως αιτία του προβλήματος και πείτε μου αν έχουν σχέση με αυτά που προτείνει ο ΣΠΕΦ τώρα.
  http://www.sunblog.org/eidiseis/2012/10/%CF%83%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%BB%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82-%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%B3%CF%87%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7-7722.html
  Μήπως με τις νέες προτάσεις του αποδέχεται το έλλειμα να το πληρώσουν μόνο οι μετά του 2011 και δεν πιέζει για τη λύση του αλλά αφήνει να διαιωνίζεται εις βάρος των νεότερων;
  Αία δες τι ζημιά έχει κάνει η ψεύτική χαμηλή ΟΤΣ σύμφωνα με τα λεγόμενα του προέδρου του ΣΠΕΦ και πές μου πως συμμετέχουν και τα Φ/Β στη χαμηλή ΟΤΣ; Διάβασε ένα μηνιαίο δελτίο ΛΑΓΗΕ για ενέργεια και δες πως υπολογίζεται η ΟΤΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ειπα ποτε εγω, πως δεν υπηρξαν παχνιδια με την ΟΤΣ !!!!! το ειπαμε, το καταγγειλαμε και εν πολλοις ,με δικη μας και παλι παρεμβαση, διορθωθηκε !!! ασε λοιπον το 1 Δις, πες μου για το πραγματικο ελλειμα των 550.000.000 !!! ποσο τις εκατο πιστευεις πως η ΟΤΣ το επιβαρυνε !!!! και μετα, αφου απαντησεις, πες μου πως θα μηδενιστουν τα 450.000.000 πρωτογενους ελλειματος που παραγονται στον ειδικο λογαριασμο !!!!

   Διαγραφή
 43. Φιλοι, μια προταση αξια προσοχης υπηρξε και αυτη ηταν του ΣΠΕΦ, ο Προεδρος Στελιος Λουμακης, ως οφειλε απο το καταστατικο του Συλλογου, την ανακοινωσε !!! ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ !!!! αντι να βριζεστε μεταξυ σας , ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ !!, βριζετε τον ΣΠΕΦ !!!! Αντι να κανετε την στοιχειωδη αυτοκριτικη, ΓΙΑΤΙ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ ΕΜΕΙΣ, ΔΕΝ ΚΑΤΑΘΕΣΑΜΕ ΣΤΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ, ΕΣΤΩ ΑΝΤΙΛΟΓΟΥ, κατηγορειτε με απυθμενο θρασος ενα ολοκληρο συλλογο !!!!!!!!!!! βριζετε τον Προεδρο του, εμας ολους, ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ !!!!!!!! ε!! ε! κι΄ο Θεος βλεπει λεμε !!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. Λοιπόν συνάδελφοι αφού κάποιοι προτείνουν την αντισυνταγματικότητα ως λύση εμείς λέμε το εξής :

  Κυρίες και κύριοι Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων,
  είστε εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των Ελλήνων πολιτών με σκοπό την προάσπιση των δημοκρατικών και κοινωνικών θεσμών-αξιών του Ελληνικού Συντάγματος. Το σχέδιο νόμου που τέθηκε προς διαβούλευση από το ΥΠΕΚΑ στις 7/3/2014 με στόχο τον εξ ορθολογισμό του ειδικού λογαριασμού των ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ και με βασικό του άξονα την μονομερή τροποποίηση ήδη υπογεγραμμένων συμβάσεων μεταξύ Πολιτείας και Επενδυτών, είναι μια άκρως αντισυνταγματική, αντιευρωπαϊκή και καταχρηστική ενέργεια η οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν συνάδει με ένα ευρωπαϊκό κράτος δικαίου, ισονομίας και ελευθερίας.

  Δεν χρειάζεται να αποφανθεί η δικαιοσύνη για να δεχτούμε όλοι μας ότι αυτή η προκλητική κατάχρηση εξουσίας από τους Διοικούντες όχι μόνο δεν είναι σύννομη με το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό Δίκαιο αλλά θέτει υπό σοβαρή αμφισβήτηση την αντικειμενικότητα της νομοθετικής εξουσίας και συνάμα υπονομεύει πλήρως την όποια σταθερότητα στο επενδυτικό περιβάλλον της χώρας.

  Δεν σας επιτρέπετε σε καμία περίπτωση να αφήσετε να "συγκαλυφθούν" πολιτικές ευθύνες εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος, οι υπαίτιοι δεν γίνεται για να αποποιηθούν τις ευθύνες τους να διαλύουν την Ευρωπαϊκή εικόνα της Ελλάδος και να εμφανιζόμαστε σε όλο τον κόσμο ως μια τριτοκοσμική περιοχή που λειτουργεί με την εξουσία του "Φύλαρχου".

  Δεν θα επιτρέψουμε οι Διοικούντες να μας μετατρέψουν σε Σομαλία.

  Αγαπητοί συνάδελφοι αν γίνουμε Σομαλία όντως θα λυθούν όλα τα προβλήματα!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 45. Καλά όλα αυτά για μετά,για το σήμερα,ΠΟΤΕ θα πληρωθούμε???Γνωρίζει κανείς??

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Αυτό που βλέπω είναι ότι όλοι έχουν εξαφανιστεί ακόμα και οι σύλλογοι. Ακόμα και τώρα αντί να ενωθούν ο καθένας παλεύει να περάσει τα δικά του εις βάρος των άλλων. Για πληρωμές δεν λέει κανένας τίποτα. Έχει 18 ο μήνας και οι επιταγές του κ.Παπαγεωργιου είναι ακάλυπτες τι θα κάνουν οι σύλλογοι για αυτό. Ο κ. Λουμακης φώναζε ότι είναι επιταγές και τώρα δεν λέει τίποτα που μας έμειναν στο χέρι και είναι ακάλυπτες. Μόνο από πίνακες και irr ξέρει αλλά τώρα δεν πάει κανένας κόντρα στον υπουργό για να μπορέσει να περάσει τα δικά του. Αυτό μας έφαγε σε αυτή τη χωρά πρώτα την πάρτη μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αλλα συμβαινει κατι φοβερο !!!!!! τα αγροτικα, δεν καλυψαν το ποσοστο τους, δεν επιβαρυνουν το συστημα !!! τα οικιακα, λογο μεγεθους επενδυσης κλπ δεν επιβαρυνουν, τα ΜΔΝ, επισης λογο κοστους κατασκευης, χωροθετησης, ΔΕΔΔΗΕ κλπ δεν επιβαρυνουν, τα αιολικα, επειδη ΓΕΝΙΚΑ αδικουνται, δεν επιβαρυνουν, ΣΗΘΥΑ, Φ/Α με ΑΔΙ ή χωρις, εξορθολογιστικαν, δεν επιβαρυνουν, οι μισοι του 2012 και ολοι του 2013, δεν προλαβαν να επιβαρυνουν το συστημα. ΑΡΑ, ΟΛΟ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΑ ΤΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΠΕΦ !!!!!!!!!!!!!!!!!
   ΗΘΕΛΑΝ ΛΕΕΙ, ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ, ΣΚΟΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ !!!!!!!!!!!
   Η κοροιδια, εχει κοντα ποδαρια φιλοι μου !!!!

   Διαγραφή
 47. Την Πέμπτη 20 Μαρτίου και ώρα 19.30 στην Αίθουσα του Πρώτου Ορόφου του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών Ακαδημίας , 18 η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας απο Φωτοβολταικά ( ΠΟΣΠΗΕΦ ) θα πραγματοποιήσει :
  1) Παρουσίαση της Πρότασης της για το αντιμετώπιση του Ελλείματος του Ειδικού Λογαριασμού .
  2) Ενημέρωση των Παραγωγών πάνω στις τρέχουσες Εξελίξεις .

  Όσο για τις πληρωμές ελπίζω αύριο να έχω καλά νέα.Θετικό επίσης το οτι εγκρίθηκε το δάνειο στη ΔΕΗ.Για να δούμε..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 48. To μόνο σίγουρο είναι οτι αυτοί που ευθύνονται για αυτή τη κατάσταση βρίσκονται ακόμα μέσα στο ΥΠΕΚΑ και ΣΙΓΟΥΡΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΟΥΝ!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 49. Καλημερα! Προσπαθουμε για 3000 χιλιαδες μηνυσεις (κοστος 250 ευρω η μηνυση) κατα συγκεκριμενων πολιτικων προσωπων του ΥΠΕΚΑ,για να δουμε τελικα σε ποιες τσεπες καταληγουν οι τεχνιτες στρεβλωσεις του συστηματος..για να κινηθει ο εισαγγελεας χρειαζετε αυτο τον αριθμο μηνυσεων..ασυλια ξεασυλια τουλαχιστον να βγουν καποια πραγματα στη φορα..μην νομιζουν οτι ειμαστε και βλακες δηλαδη..και μονο που τολμησαν να βγαλουν αυτο το εκτρωμα για διαβουλεση,αν υπηρχε εστω Ελαχιστο κρατος η ηγεσια του ΥΠΕΚΑ θα ηταν στη φυλακη..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συμφωνω αλλα αμα πας να καταθεσεις μια μυνηση χρειαζεσαι 100 ευρω. Επειτα οταν θα ειναι να εκδικαστει τοτε βαζεις δικηγορο και αν προκειται για κοινο δικηγορο με 3000 πελατες δε νομιζω να θελει αλλα 150 απο τον καθενα.....!! Ενταξει ειπαμε καταστρεφομαστε αλλα πανω στο πονο μας μη γινουν πλουσιοι καποιοι δικηγοροι αρκετοι βγαλαν στην πλατη μας λεφτα.

   Διαγραφή
  2. 3.000 Χ 150 = 450.000 Ευρώ. Στην Ελβετία νομίζω μάζευαν υπογραφές για να γίνει αποδεκτό το αίτημα για δημοψήφισμα. Εδώ γιατί δεν μαζεύονται υπογραφές ώστε να γίνει άρση της ευθύνης υπουργών; Μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο; Εγώ αυτό θα ρωτούσα ένα συνταγματολόγο της Ελλάδας για το πως μπορεί με βάσεη το σύνταγμα να υλοποιηθεί δημοψήφισμα.
   Υπάρχει έλληνας που να μην θέλει να πληρώνει ο κάθε ψεύτης Μπ@στ@ρδος για τις πράξεις του;

   Διαγραφή
 50. http://www.b2green.gr/main.php?pID=17&nID=10749&lang=el

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. Οχι συναδελφε Αια καποιοι αλλοι ξεκινησαν τον χορο ποιος φταιει και ποιος πρεπει να πληρωσει αλλα στον δρομο ξεχασαν τις στρεβλωσεις και την επιβαρυνση του λογαριασμου, μετα ξεχασαν να αναφερουν οτι δεν γινεται να παραγραφουμε λεφτα της energa hellas power και να απαλλασουμε τους κλεφτες!!

  Θα σου θυμισω παλι "οτι εσπειρες θα θερισης". Μην αναρρωτιεδαι το γιατι!!
  Το σχεδιο νομου ακομα δεν βγαινει υπαρχουν πολλες αντιδρασεις! Θα συνεχισω και θα επαναλαβω πιεζουμε ολοι !!!! Αυτο που τους δημιουργει προβλημα δεν ειναι τοσο τα Ελληνικα δικαστηρια που υπαρχει δεδομενη αμφιβολια απονομης δικαιοσυνης αλλα σε επιπεδο Ευρωπαικων θεσμων!!
  Δεν θα γινουμε Σομαλια επειδη καποιοι δεν θελουν να "πληρωσουν".
  Τωρα που ειμαστε ολοι στο τραπεζι θα βαλουμε το χερι στην τσεπη να πληρωσουμε πριν καποιοι την "κανουν"!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 52. Γι΄αυτο θα καταπεσει η αυξηση 125% ΕΤΜΕΑΡ, και θα περασει με τις προβλεπομενες αλλαγες το παρον Σ/Ν.

  ΣYNTAΓMΑ THΣ EΛΛAΔAΣ

  Αρθρο 106: (Κράτος και εθνική οικονομία)
  2. H ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. Δεν είναι αναγκαίο να αναφέρω τα άρθρα του Συντάγματος 4-5 όπως και το θέμα της μονομερής αλλαγής των συμβάσεων σε ελληνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, θα πρέπει επίσης να καταλάβεις ότι το θέμα του ΕΤΜΕΑΡ δεν ψήφιστηκε χθές (υπ. αποφ 19/11/2012 λοιπές διατάξεις μεσοπρόθεσμου), όπως επίσης επικαιροποίηση μνημονίου Φεβρουάριος 2013 (153) και Ιούλιος 2013 (159). Απλά τον να ακολουθείς την πεπατημένη των τελευταίων 4 χρόνων, δεν κάνουμε τίποτα για να διορθώσουμε τα πράγματα και στο τέλος προτάσουμε το δημόσιο συμφέρον όχι μόνο δεν τιμά κανένα αλλά υπονομεύει κάθε έννοια δημοκρατίας. Που ήταν οι προστάτες του δημοσίου συμφέροντος πριν 3 χρόνια να κάνουν αναστολή αδειών, που ήταν πριν δύο χρόνια να πουν όπως λες ότι "Αρθρο 106: (Κράτος και εθνική οικονομία)
  2. H ιδιωτική οικονομική πρωτοβουλία δεν επιτρέπεται να αναπτύσσεται σε βάρος της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας ή προς βλάβη της εθνικής οικονομίας.", και να μην ψηφίσουν σύνδεση του ελλείματος με το ετμεαρ, που είναι τώρα να πουν ότι τα ποσά που χρωστάνε οι προμηθευτές στον ΛΑΓΗΕ θα συνυπολογιστούν στον ορισμό του πραγματικού ελλείματος που πρέπει να μηδενιστεί. Δεν πιστεύω ότι είσαι από αυτούς που θέλουν να χαριστούν τα κλεμμένα όπως επίσης να νομιμοποιηθούν οι παράνομες επιδοτήσεις των ορυκτών εις βάρος των ΑΠΕ με συνέπεια την υπέρμετρη επιβάρυνση του καταναλωτή.
  Μου κάνει εντύπωση ότι σου αναφέρω ένα σωρό στοιχεία "διασπάθισης δημοσίου χρήματος" και εσύ αναφέρεις μόνο το ετμεαρ. Για να σε βοηθήσω σου παραθέτω την παράγραφο του επικαιροποιημένου μνημονίου :

  1 Adjust the RES levy every six months (July 2013, January and July 2014) to eliminate the projected RES account debt by end-December 2014 (continuous). (6ΜΗΝΗ ΑΥΞΗΣΗ ΕΤΜΕΑΡ)

  2. Complete by September 2013 the negotiations with the industry for introducing permanent adjustments to existing power purchasing contracts, in particular for PV installations, with a view to align rates of return to sustainable EU average levels, considering Greek-specific conditions (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2013 ΤΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΗ ΜΕΣΟΥ ΟΡΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ). The results of the negotiations will have to provide the financial sustainability of the RES account to avoid an extension of the “special solidarity contribution”, without putting an excessive burden on consumers.(ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ)

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ρε Σπυρο, επειδη ακριβως ειμαι απο αυτους που, ¨δεν θέλουν να χαριστούν τα κλεμμένα όπως επίσης να νομιμοποιηθούν οι παράνομες επιδοτήσεις των ορυκτών εις βάρος των ΑΠΕ με συνέπεια την υπέρμετρη επιβάρυνση του καταναλωτή.¨, ΛΕΩ ΝΑ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΤΕΙ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΠΑΝΤΟΥ ΟΜΩΣ !!!!!!!!!!!!!!!!! ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΑΡΙΦΕΣ. Ναι Σπυρο, και στις αποσβεσεις των 2,5 ετων !!!!!

   Διαγραφή
 54. Τα φωτοβολταικα τους πειραξαν! Σε αλλες συμβασεις ειμαστε ενταξει ε; (Διοδια-εργα δημοσιου- αεροδρομια-παραχωρησεις δημοσιων εκτασεων σε ιδιωτες,εξοπλιστικα και πολλα αλλα) δεν γινετε να πειραχθουν εκει;..τι να πειραξουν τους δικους τους; Πανε να πειραξουν εμας που τα χρηματα που παιρνουμε τα ξαναγυρναμε στην Ελληνικη οικονομια,γιατι ειμαστε μικροι και πολλοι διασπαρτοι σε ολη την επικρατεια.πιστευω οτι αυτο το νομοσχεδιο ανεξαρτητα αν περασει η οχι και μονο που βγηκε για διαβουλευση,εχει κανει ανεπανορθωτη ζημια στο Ελληνικο Κρατος,και ολα αυτα λογω της απληστιας τους να πληρωσουν μονο τα φωτοβολταικα..τα λομπυ της ενεργειας μεσω των στρεβλωσεων τιποτα ε; πιστευω επισης οτι το εκτρωμα αυτο θα κανει και τεραστια ζημια στην κυβερνηση σε οτι αφορα τα ποσοστα της."κοντος ψαλμος αλληλουια" ,ερχονται εκλογες..39000 στεγες..15000 εταιριες με παρκα.. Συνολο αν βαλουμε 3 ψηφοι ανα οικογενεια και 3 ψηφοι ανα εταιρια=164000 χιλιαδες ψηφοι..σεβαστο νουμερο νομιζω.μονομερη αλλαγη συμβασης δεν δεχομαι το καταλαβατε εκει στο ΥΠΕΚΑ; Κατα τα αλλα απο το πρωι μας εχουν ζαλισει τα μεσα ενημερωσης οτι εχουμε ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ!! Ρε μηπως δεν τους νοιαζει καθολου το Ελληνικο Κρατος και ειναι μονο υπαλληλοι που εξυπηρετουν συμφεροντα των αφεντικων τους ΚΟΡΑΚΙΩΝ-ΣΙΟΝΙΣΤΩΝ-ΔΙΕΘΝΩΝ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ; Εχουν βεβαια στα ποδια τους παντα και τους απλους δοσιλογους (που παντα υπηρχαν στο Ελληνικο Κρατος,π.χ επι γερμανικης κατοχης προδιδαν τους πατριωτες που εκαναν αντισταση για μερικα αργυρια απο τον κατακτητη) και ετσι κανουν μια χαρα την δουλεια τους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. Κατοπιν επικοινωνιας με Λαγηε σημερα ακομα πληρωνουν τον Ιουνιο καμια γνωση για πληρωμες Ιουλιου και Αυγουστου οπως ειχε υποσχεθει ο πιο αφεργγυος υπουργος και ερχετε τωρα να λυση το προβλημα των ΑΠΕ ποιος λογικος και συνετος ανθρωπος μπορει να συνομιλσει με ενα καραγκιοζη και απατεωνα σε κοροιδεψε μια,δυο τρεις ποσες φορες θα το ανεχθουμε ηρθε η ωρα να τους στειλουμε σπιτακι τους Αη στο διαλο αλητες του κερατα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. Kostas KRITI γινε φίλος στο προφιλ του facebook Σύλλογος Φωτοβολταικών Στέγης.
  Θέλω να τα πούμε. Εκφράζεις το 100% του συλλόγου μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 57. Kostas Kriti
  Συνάδελφε μην γελιέσαι τα μνημόνια έχουν έντονη μυρωδιά "εσωτερικών" επεμβάσεων για την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Νομίζει κανένας ότι η Τροϊκα έχει θέμα με το γάλα ημέρας και τις ασπιρίνες!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 58. Ομοιοπαθούντες μου έχουν τελειώσει τα φύλλα του τιμολογίου πώλησης και πρέπει να συμπληρώσω πλέον τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών. Δεν υπάρχει πρότυπο στον ΛΑΓΗΕ και δεν απαντούν. ΒΟΗΘΕΙΑ. Ευχαριστώ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 59. Φιλε Ιωαννη δεν χρειαζετε να ειναι θεωρημενο απο την εφορια πηγαινε στο βιβλιοπωλειο και παρε ενα και κοψε το στειλε το αθεωρητο τα δικα μου ειναι ολα αθεωρητα και τα θεωρημενα τα κραταω για αναγκη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 60. Καλημέρα θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις επί του κειμένου:
  1. Θεωρώ πως θα πρέπει να αναφερθούν ονομαστικά οι μέχρι τώρα αθετήσεις της σύμβασης και να τονιστεί ότι ήταν προπομπός των αθετήσεων που θα επιφέρει το "new deal". Αυτό δείχνει ότι η μονομερής αθέτηση και αλλαγή των όρων μίας σύμβασης μεταξύ επενδυτών και ενός κράτους μέλους της ΕΕ είναι πλέον πραγματικότητα. Δεν είναι καταστροφολογικό σενάριο, αλλά μπορεί ναα οδηγήσει σε ντόμινο αλλαγών συμβάσεων μονομερώς, ελέω της κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που διέπουν και άλλες χώρες κράτη μέλη. Αν δεν επέμβει η ΕΕ τώρα, με τη στάση της δίνει το πράσινο φως για μια τέτοια επέλαση σε όλα τα είδη επενδύσεων. Αυτή η λογική "νίπτω τας χείρας μου" που τηρεί μέχρι τώρα η Κομισιόν, θα επιφέρει σοβαρό πλήγμα στο ενδιαφέρον για επενδύσεις σε κάθε χώρα της ΕΕ.
  2. Οι ιδιοφυίες του ΥΠΕΚΑ σε όλες τους τις δηλώσεις στον τύπο, αναφέρουν ότι με τις αλλαγές που θα επιφέρει η μονομερής αθέτηση των συμβάσεων, λύνεται το πρόβλημα του ελλείμματος των ενεργειακών ταμείων μέχρι το 2020. Δηλαδή σε 6 χρόνια από τώρα. Τότε που πολλές δανειακές τραπεζικές συμβάσεις θα λήγουν ή θα ετοιμάζονται να λήξουν. Πονηρά σκεπτόμενη θα έλεγα ότι επίκειται ένα καινούργιο "new deal" και την ευλογία της ΕΕ.
  3. Οι προγενέστερες αθετήσεις οδηγούν σε νέες διευρυμένες αθετήσεις, που αναφέρονται πλέον σε πλήρη αλλαγή του επενδυτικού σχεδίου. Η αλλαγή δρομολογείται σαφώς κατά των επενδυτών και υπέρ του κράτους και των τραπεζικών ομίλων, καθώς μας ζητάνε να χαρίσουμε 35% του τζίρου από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας προς το κράτος, το οποίο την πούλησε κανονικά στους δικούς του πελάτες και δεν τη χάρισε και οι τραπεζικοί όμιλοι εισέπραξαν κανονικά τα τοκοχρεωλύσιά τους και δεν τα χάρισαν. Οι μέχρι τώρα αθετήσεις σύμφωνα με την υπογεγραμμένη με το ΛΑΓΗΕ σύμβαση και μόνο είναι οι εξής:
  - Άρθρο 12, παράγραφος 3: Τόκοι υπερημερίας για τις καθυστερημένες πληρωμές δεν έχουν καταβληθεί.
  Οι νέες αθετήσεις που προτείνει το ευφυές νομοσχέδιο εξυγίανσης είναι οι εξής:
  - Άρθρο 15, ολόκληρο: Αν δεν καταθέσουμε εντός 2 μηνών το πιστωτικό τιμολόγιο, θα σταματήσουν να μας πληρώνουν. Έχουμε συμφωνήσει με το κράτος ότι θα η αθέτηση των υποχρεώσεων για πληρωμή είναι αποδεκτή μόνο σε περιπτώσεις πλημμήρας, κεραυνού, σεισμού, πυρκαγιάς, έκρηξης, πολέμου, κατάστασης εθνικής ανάγκης και απρόβλεπτα γεγονότα που βρίσκεται εκτός της σφαίρας υπαιτιότητας των μερών.
  - Άρθρο 22, ολόκληρο: Η μονομερής τροποποίηση των συμβάσεων από την πλευρά του ΛΑΓΗΕ μπορεί να γίνει μόνο όταν ο σκοπός της αλλαγής είναι η εναρμόνιση με τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ο κώδικας αν δεν κάνω λάθος δεν έχει σχέση με τις τιμές και με τα όσα αναφέρει το ευφυές νομοσχέδιο.Αν κάνω λάθος ας με διορθώσει κάποιος με περισσότερες γνώσεις.

  Εν κατακλείδι νομίζω ότι πρέπει να τονιστεί η σημασία της αλυσιδωτής επίδρασης της στάσης της στροθοκαμήλου της Κομισιόν και σε άλλες διμερείς συμβάσεις επενδυτών - κράτους και να τονιστεί ο αντίκτυπος στο επενδυτικό ενδιαφέρον από παγκόσμια κεφάλαια προς την ΕΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 61. Συνάδελφε dalam1915 το κείμενο αυτό έχει δημιουργηθεί από της 18/2/2014 ως κείμενο κοινής αποδοχής από όλους τους φορείς ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο στο επερχόμενο new deal. Οι σύλλογοι δεν το δέχτηκαν ο καθένας για τους δικούς του λόγους παρότι γνώριζαν ότι έρχεται "σεισμός". Εμείς μέσο του συναδέλφου κ. Δανίκα είμαστε σε διαρκή επικοινωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ενέργειας και έχουμε αναφέρει το νομικό πλαίσιο όπως και τις συνέπειες. Το μόνο που προστέθηκε είναι το άρθρο 4 του new deal γιατί μόνο αυτό έχει πραγματική νομική βάση που να "στέκεται" στην Ευρώπη. Όλα τα υπόλοιπα είναι θέμα Ελληνικού Συντάγματος!!
  Η έκτακτη εισφορά ήδη βρίσκεται σε "έλεγχο" από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού.
  Το ντόμινο των μονομερών αλλαγών αναφέρεται συγκεκριμένα στο κείμενο.
  Τα λεγομενά μου μπορεί να τα επιβεβαιώσουν αν θέλουν και οι σύλλογοι και ο HLIOS.
  Το άρθρο 22 της σύμβασης με τον Δεσμηε αναγράφει εναρμόνιση με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 62. ...το παρακάτω είναι γνωστό σε όλους μας (αυτούς φυσικά που έχουν πάρκα)

  Άρθρο εικοστό δεύτερο

  Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνο με έγγραφη και ρητή συμφωνία των δύο μερών ιδίως για την εναρμόνησή της με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό καθεστώς.

  ...θα ήθελα την άποψη κάποιων εδώ μέσα (όπως π.χ. Αίας, κλπ) σχετικά με αυτό.
  Και για να προλάβω σχόλια όπως "θέλουμε προτάσεις για την επίλυση του προβλήματος, κλπ), απλά θα ήθελα το κράτος και όποιοι νομοθετούν να σεβαστούν την γνώμη μου (...και την υπογραφή τους).
  Θα περίμενα προτάσεις απο τους νομοθέτες "ειδικούς" που να μου δίνουν την δυνατότητα να ασκήσω το νόμιμο δικαίωμα μου να συμφωνήσω ή να διαφωνήσω με αυτές...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 63. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/3 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ .

  ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΕΙΤΕ ΕΧΟΥΝ ΜΙΚΡΑ ΕΙΤΕ ΜΕΓΑΛΑ ΠΑΡΚΑ ΕΙΤΕ ΕΙΝΑΙ ΣΚΕΠΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28/3 ΚΑΙ ΩΡΑ 12.00 ΝΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ ΝΑ ΔΙΑΤΡΑΝΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ .
  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΗΣ ΠΟΣΠΗΕΦ,ο ΠΑΣΥΦ, ο ΘΕΣΙΦ, ο ΠΣΑΦ , τα ΌΙΚΙΑΚΑ και ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ