Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ- ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΞΣ
            Συνάδελφοι/σες   αγρότες –ιδιοκτήτες Φ/Β
            Σας ανακοινώνουμε την ίδρυση του Πανελλήνιου Συλλόγου Αδικημένων Αγροτικών Φωτοβολταϊκών και την απόφασή μας να αγωνιστούμε για την  αποκατάσταση  της  αδικίας  που συντελέστηκε  σε  βάρος  των  αγροτών  που  κατασκεύασαν  τα  φ/β  πάρκα  το 2011  και  2012  μετά  την  οριζόντια  μείωση  της  τιμής  που  έγινε  με  το  νόμο  4254/2014. Οι  παραπάνω  παραγωγοί  αποτελούν  το  50% περιπου  των  αγροτικών  φ/β.


         Θα διεκδικήσουμε την αυτονόητη ισονομία και θα απαιτήσουμε να

ισχύσουν  τιμές ανάλογες με τον χρόνο και  το κόστος εγκατάστασης και όχι προσαρμοσμένες στα συμφέροντα μιας μερίδας παραγωγών  συγκεκριμένης χρονικής περιόδου με  αναιτιολόγητη οριζόντια  περικοπή. Δηλαδή  απαιτούμε  να  εφαρμοστεί  η  συνταγματική  αρχή  της  αναλογικότητας. 

         Ενδεικτικά  αναφέρουμε  ότι  το  κόστος  κατασκευής  για  πάρκα  100 kw  το  δ΄ τρίμηνο  του  2011  ήταν  270.000 ευρώ, το  β΄  τρίμηνο  του  2012  230.000  ευρώ  ενώ στο  β΄ τρίμηνο  του  2013  έπεσε  στις 150.000 ευρώ.                     

         Ζητάμε  τιμές  παραμετροποιημένες  ώστε  το  ποσοστό απόδοσης  να  είναι  ίδιο μεταξύ των αγροτών παραγωγών φ/β  και  όχι  τιμές  μειωμένες  οριζόντια  που  βόλεψαν  τα  χαμηλού  κόστους  πάρκα  του  2013   (κυρίως  αυτών  που  είχαν  τιμή  0,4284  και  την  διακράτησαν  από  18  έως  21  μήνες)  σε  βάρος  των  υπολοίπων.

          Θα πετύχουμε γιατί διεκδικούμε το αυτονόητο: Να εφαρμοσθεί το ζητούμενο του νόμου όπως περιγράφεται  στην αιτιολογική του έκθεση και εφαρμόστηκε σε όλους: ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ.

           Διαφωτιστικός είναι ο  πίνακας στο τέλος της ανακοίνωσης που φαίνονται ξεκάθαρα όλες οι αδικίες από την σύγκριση των τιμων της οριζόντιας μείωσης 12% με τις τιμές +15% που έδινε η κυβέρνηση στο σχέδιο νόμου.

           Για τον σκοπό αυτόν σχεδιάσαμε και υλοποιούμε τις παρακάτω δράσεις:

ü Άσκηση αγωγών απ' τα ιδρυτικά μέλη και βοήθεια σε όσους θελήσουν να ασκήσουν νέες.

ü Επαφές με το Υπουργείο για την ανάδειξη, κατανόηση και αποκατάσταση των εις βάρος μας αδικιών.

ü Συμμετοχή στον διάλογο με την επιτροπή που θα συγκροτηθεί το προσεχές διάστημα στο Υπουργείο για να εξετάσει τις αδικίες του Ν. 4254/2014.

ü Αποστολή επιστολών -υπομνημάτων στους αρμόδιους κυβερνητικούς -πολιτειακούς παράγοντες.

ü Αποστολή επιστολών -υπομνημάτων στους αρμόδιους επιτρόπους ενέργειας και ανταγωνισμού της Ε.Ε.

                                          ΚΑΛΟΥΜΕ

όσους αδικήθηκαν από την οριζόντια μείωση των τιμών και συμφωνούν μαζί μας, να εγγραφούν στο σύλλογο, δηλώνοντας την στήριξη και την συμμετοχή τους στον αγώνα.

Η εγγραφή γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση με αποστολή των απαιτούμενων στοιχείων στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλόγου p.s.a.a.fv@gmail.com  ή επικοινωνώντας με τους παρακάτω τοπικούς αντιπροσώπους:

Πελοποννήσου: Αργυρόπουλο Κωνσταντίνο τηλ. 6947049003

Στερεά Ελλάδα: Παναγιώτου  Ευάγγελος τηλ.6937325302

Θεσσαλία: Μακρή Αθανάσιο τηλ. 6977357121

Δυτική Μακεδονία: Πελτέκη Ιωάννη τηλ. 6975831479

Κεντρική Μακεδονία: Μπαραμπάνη Γεώργιο τηλ. 6979934670

Αν. Μακεδονία & Θράκη: Μιντουράκη Βασίλειο τηλ. 6945041566

Απαιτούμενα Στοιχεία Εγγραφής:

-Ονοματεπώνυμο Ιδιοκτήτη

-Διεύθυνση

-Ημερομηνία Σύνδεσης

-Σημερινή Τιμή Πώλησης

-Στοιχεία Επικοινωνίας ( e-mail, κινητό τηλέφωνο )

 Περισσότερες πληροφορίες για τον σύλλογο θα αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες στο ιστολόγιό του:  psaaf.blogspot.gr

Αγρίνιο   26  Νοεμβρίου 2014

 

ο Πρόεδρος                                                         ο Γραμματέας

                                                         

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ                                    ΓΕΡΟΘΟΔΩΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

                Συγκριτικός Πίνακας Οριζόντιων – Παραμετροποιημένων

                                                Τιμών Αγροτών                                                                       

 
 
Περίοδος
Σύνδεσης
(Τρίμηνο)
 
 
 
Μέσο
Κόστος
Επένδυσης
              Τ      ι      μ      έ      ς  
 
Διαφορά Οριζόντιας / Παραμετρο ποιημένης  τιμής
 
Ετήσια Διαφορά Εσόδων
(Για παραγωγή 150.000 Kwh )
 
 
   Μέχρι
31/3/2014       
 
Με οριζόντια μείωση 12%   
( που πέτυχαν οι  
    ηγεσίες )
  
Παραμετροποιημένη με +15%  (που έδινε η κυβέρνηση)
Β/ 2011
  310.000
 0.45058
     0,3965104
    0.45058
   -0,0540696
         -8.110,44
 
Γ΄/ 2011
 
   290.000
 0.45058
     0,3965104
    0.45058
   -0,0540696
         -8.110,44
 0,42850
     0,37708
    0,42850
   -0,05142
         -7.713
 
Δ΄/ 2011
 
   270.000
 0.45058
     0,3965104
    0.45058
   -0,0540696
         -8.110,44
 0,42850
     0,37708
    0,42850
   -0,05142
         -7.713
 
 
Α΄/ 2012
 
 
 
   250.000
 0.45058
     0,3965104
    0,43125
   -0,0347396
         -5.210,94
 0,42850
     0,37708
    0,42850
   -0,05142
         -7.713
 0,40343
     0,3550184
    0,40343
   -0,0484116
         -7.261,74
 
 
Β΄/ 2012
 
 
   230.000
  0.45058
     0,3965104
    0,414
   -0,0174896
         -2.623,44
  0,42850  
     0,37708
    0,414
   -0,03692
         -5.538
  0,40343
     0,3550184
    0,40343
   -0,0484116
         -7.261,74
  0,3357
     0,295416
    0,3357
   -0,040284
         -6.042,60
 
 
Γ΄/ 2012
 
 
   210.000
  0.45058
     0,3965104
    0,414
   -0,0174896
         -2.623,44
  0,42850
     0,37708
    0,414
   -0,03692
         -5.538
  0,40343
     0,3550184
    0,40343
   -0,0484116
         -7.261,74
  0,3357
     0,295416
    0,3357
   -0,040284
         -6.042,60
 
 
Δ΄/ 2012
 
 
   190.000
  0,42850
     0,37708
    0,391
   -0,01392
         -2.088
  0,40343
     0,3550184
    0,391
   -0,0359816
         -5.397,24
  0,3357
     0,295416
    0,3357
   -0,040284
         -6.042,60
  0,229869
     0,2022847
    0,229869
   -0,0275843
         -4.137,65
 
 
Α΄/ 2013
 
 
   170.000
  0,42850
     0,37708
    0,32775
  +0,04933
        +7.399,50
  0,40343
     0,3550184
    0,32775
  +0,0272684
        +4.090,26
  0,3357
     0,295416
    0,32775
   -0,032334
        -4.850,10
  0,229869
     0,2022847
    0,229869
    -0,0275843
        -4.137,65
 
 
 
Β΄/ 2013
 
 
 
   150.000
 0,42850  
     0,37708
   0,31050
   +0,06658
        +9.987
  0,40343
     0,3550184
   0,31050
   +0,0445184
        +6.677,76
  0,3357
     0,295416
   0,31050
   -0,015084
        -2.262,60
  0,229869
     0,2022847
   0,229869
   -0,0275843
        -4.137,65
  0,21953
     0,1931864
   0,21953
   -0,0263436
        -3.951,54

 

79 σχόλια:

 1. Μπράβο παιδιά!
  Αργήσατε λίγο αλλά κάλιο αργά παρά ποτέ...
  Τα νούμερα του πίνακα είναι αμείλικτα και μιλάνε μόνα τους!!
  Οι μάγκες (μπλέ) και τα κορόϊδα (κόκινοι)!!!
  Καλή δύναμη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πραγματι πολυ καλη δουλεια αλλα επειδη καποιοι μπορει να χρησιμοποιησουν αυτους τους πινακες εντεχνα και αλλου εγω θα εκανα και τις εξεις παρατηρησεις:
   1)Το κοστος καθε τριμηνου αντιστοιχει κανονικα στο προηγουμενο αφου κανενας δεν εκλεινε τιμη κατασκευης με την παραδοση και τη συνδεση του εργου. Οι τιμες καθοριζοταν ενα τριμηνο πριν και σε καποιους και 4-5 μηνες πισω. Αλλα αν επαιρνες τιμη απο εταιρια στη συγκεκριμενη στιγμη αυτες ηταν οι τιμες.
   2) Οι τιμες αυτες ειναι για σταθερα παρκα καποιοι καναν με τρακερ οποτε οι τιμες σε αυτες τις περιπτωσεις ηταν υψηλοτερες.
   3) Δε νομιζω να ηταν πολλοι οι τυχεροι που ειχαν δυστιλο και μετασχηματηστη μεσα στο χωραφι τους και να πληρωσαν μονο καλωδια και χελωνα οποτε δε περιλαμβανετε και αυτο το κοστος. Φυσικα ειναι λιγο δυσκολο αφου διεφερε απο παρκο σε παρκο αλλα θα μπορουσε να υπολογιστει ενα μεσο ορο των ορων συνδεσης.
   Αυτα τα λεω γιατι πριν το New Deal τα φωναζαμε ολοι μας οποτε ποτε δε ξερεις τι γινεται στο μελλον και πρεπει να λεγονται και αυτα για αποφυγη λαθασμενων συμπερασματων.

   Διαγραφή
 2. Φίλε Elias
  Τα κόστη που αναφέρουν οι αγρότες είναι αυτά που υιοθέτησε το Υπουργείο για τον επανακαθορισμό των τιμών όλων. Δεν είναι δημιούργημα της φαντασίας τους, αλλά επίσημη κυβερνητική παραδοχή. Προσεγγίζουν σωστά το πρόβλημα και μπράβο τους.
  Μην τους καταλογίζεις λοιπόν σκοπιμότητες, γιατί τους αδικείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καταρχας δεν καταλογιζω σκοπιμοτητες αφου συμφωνω στο βασικο σκελος με το πινακα αυτο και επισης δεν ειμαι αγροτης οποτε δεν με αγγιζει τοσο οσο καποιον αγροτη αυτο ο πινακας. Επειτα επειδη ακριβως οπως λες και εσυ ειναι αυτα που υιοθετησε το Υπουργειο ακριβως γι αυτο κανω αυτες τις παρατηρησεις μηπως καποια στιγμη ακομα και στο υπουργειο δουν τις πραγματικες τιμες στις αγορες που κλειναν τα παρκα τοτε και οχι τις τιμες συνδεσης!!
   Πως να το κανουμε δηλαδη δε μπορει να κατασκευαζεις ενα παρκο 2-3 μηνες και να το πληρωνεις με τη τιμη που ισχυει κατα τη συνδεση... ειναι λαθος σκεψη απο το υπουργειο και δε πρεπει να τη συνεχιζουμε εμεις οι παραγωγοι. Ειναι σαν να λεμε στο υπουργειο σωστα πατε συνεχιστε... και επειτα δεν πληρωσαμε ολοι μας ορους συνδεσης αυτα δε κοστιζουν δηλαδη που κανω λαθος...?

   Διαγραφή
  2. Ρε παιδιά τι είναι αυτά που γράφετε. Την Κυριακή ήμουν στην Θεσ/νικη και άκουσα τον Σπανούλη να λέει ότι μας κούρευαν όλους 25% και κατάφεραν να το κάνουν 12. Εδώ ο πίνακας λέει άλλα πράγματα. Η ψέματα γράφετε εσείς η ψέματα λεν εκείνοι. Τι τελικά συμβαίνει;

   Διαγραφή
  3. Σταυρο παροτι δεν ειμαι αγροτης ειπα οτι συμφωνω με τα κοστη του καθε παρκου που αναγραφονται στον πινακα γιατι ανταποκρινονται στη πραγματικοτητα αλλα στη μερα συνδεσης και οχι ποσο κοστισε στο καθενα μας.
   Τωρα το τι εγινε με τους αγροτες ειναι θεμα δικο τους και προσωπικα δε με ενδιαφερει ποιος λεει την αληθεια.
   Επισης ξερω οτι το παρκο μου πηγε πισω 1.5 χρονο με ολα αυτα που ακολουθησαν και επαθα γιατι η μπιρμπιλη εδωσε προτεραιότητα στους αγροτες που τρεχαν χωρις μια στη τραπεζα και καναν αιτησεις μεγαβατ ενω η αιτηση μου ηταν 8 μηνες πριν γινει το μπαμ (Σεπτεμβριο του 10) με τους αγροτες που στεκοταν στις ουρες εξω απο τις κατα τοπο ΔΕΗ. Παρολα αυτα δε τα βαζω μαζι τους γιατι και αυτοι παρασυρθηκαν απο τους καραγκιοζηδες της κυβερνησης και επισης ξερω οτι οταν κανενας δε ωφελειται περνουμε ολοι μας ...........
   αν ομως εστω και ενας να μπορεσει να σπασει μια κυβερνηση πολυ πιθανον καποια στιγμη να υποχωρησει και σε σενα. Ασχοληθηκα με το αθλητισμο και θυμαμαι οταν ερχοταν ενας καινουργιος στην ομαδα με τρελο συμβολαιο ολοι τα βαζαμε μαζι του χωρις να βλεπουμε οτι αν την αλλη χρονια γινοταν 2-3 με μεγαλα συμβολαια καποια στιγμη θα ανεβαινε και το δικο μας συμβολαιο. Αυτο να το θυμαστε και να χαίρεστε οταν μια ομαδα επενδυτων πετυχαινει κατι γιατι μπορει να εισαι ο επομενος αντιθετα με το να ειμαστε ολοι στο πατο.

   Διαγραφή
  4. Elias εγώ δεν λέω γι αυτά που γράφεις εσύ. Λέω γι αυτά που μας είπε ο Σπανούλης και αυτά που λεν οι καινούριοι. Η έχει δίκιο ο Σπανούλης ή έχουν δίκιο αυτοί. Εγώ έπαιρνα 0,40343 και ο Σπανούλης μου λέει ότι θα έπερνα 25% λιγότερο = 0,30257. Αυτοί στον πίνακά τους μου λένε θα έπερνα 0,391 δηλαδή 9 λεπτά παραπάνω. Μπορούν να είναι και τα δύο σωστά; Ας βγούν αυτοί να μας πουν ποιος λέει αλήθεια και ποιος μας δουλεύει. Να μην κρύβονται

   Διαγραφή
 3. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 2589 15/10/2013

  Άρθρο 2:
  Έκδοση αποφάσεων υπαγωγής, ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικήςλειτουργίας
  1. α. Το Τμήμα Αξιολόγησης της Δ/νσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότη− τας προβαίνει σε έλεγχο πιστοποίησης των δηλωθέντων με την υπεύθυνη δήλωση του φορέα και το ειδικό έντυπο υπαγωγής – ολοκλήρωσης και προβαίνει στην σύνταξη είτε (α) απόφασης υπαγωγής και ολοκλήρωσης σε μία πράξη, είτε (β) απόφασης απόρριψης της αίτησης υπαγωγής, εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. Οι αποφάσεις του προηγούμενου εδαφίου αναρτώνται στο ΠΣΚΕ−Επ. και κοινοποιούνται στο φορέα του επενδυτικού σχεδίου με αποστολή στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε κατά την εγγραφή του στο ΠΣΚΕ−Επ. β. Εντός τριών μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης υπαγωγής και ολοκλήρωσης, ο φορέας του επεν− δυτικού σχεδίου υποχρεούται επί ποινή ανάκλησης της απόφασης υπαγωγής και ολοκλήρωσης, να εισάγει στο ΠΣΚΕ−Επ. το σύνολο των δικαιολογητικών που ορίζονται από την Υ.Α. 20283/3−5−2012 (ΦΕΚ Β΄/1518), όπως ισχύει.
  2. α. Το κόστος του επενδυτικού σχεδίου προσδιορίζεται αθροιστικά από το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ και την αντικειμενική βάση με κριτήρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους που προσφέρει ο κάτωθι πίνακας:…….

  β. Στο ανωτέρω κόστος προστίθεται, ανώτερο επιχορηγούμενο κόστος 0,40 ευρώ/Wp για λοιπές σταθερές δαπάνες (οικίσκο, χωματουργικά, περίφραξη κ.λπ.).
  γ. Το συνολικό διαμορφούμενο κόστος από τα ανωτέρω στοιχεία αυξάνεται κατά 10% για σταθμούς ισχύος μικρότερης των 20 KW.
  δ. Η περίοδος υλοποίησης καθορίζεται από την ημερομηνία υποβολής αίτησης ενεργοποίησης σύνδεσης με τη ΔΕΗ και αν αυτή δεν είναι διαθέσιμη, από την ημερομηνία ενεργοποίησης σύνδεσης με τη ΔΕΗ.  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 265 7/2/2014
  Αριθμ. 2990
  (3) Τροποποίηση της με αριθμ. 41766/26−09−13 απόφασης
  «Καθορισμός των δικαιολογητικών και της διαδικα− σίας διοικητικού ελέγχου για την επανεξέταση ως προς την υπαγωγή, την ολοκλήρωση και την έναρ− ξη παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχε− δίων παραγωγής ηλεκτρισμού από ηλιακή ενέργεια έως και 100 KWp των παραγράφων 1 και 2 του άρ− θρου 241 του ν. 4072/2012 (Β 2589)……

  2. Η παρ. 2 του άρθρου 2 της με αριθμ. 41766/26−09−13 απόφασης αντικαθίσταται ως ακολούθως:
  «2. α. Το κόστος του επενδυτικού σχεδίου προσδιορί− ζεται αθροιστικά από το κόστος σύνδεσης με το δίκτυο διανομής της ΔΕΗ και την αντικειμενική βάση με κριτή− ρια την περίοδο υλοποίησης, την ονομαστική ισχύ τους, το είδος του μηχανολογικού εξοπλισμού τους, καθώς και τα πρόσθετα χαρακτηριστικά τους που προσφέρει ο κάτωθι πίνακας:
  β. Στο ανωτέρω κόστος προστίθεται, ανώτερο επιχο− ρηγούμενο κόστος 0,50 ευρώ/Wp για λοιπές σταθερές δαπάνες (οικίσκο, χωματουργικά, περίφραξη, μεταφορές κ.λπ. επιλέξιμες δαπάνες).
  γ. Το συνολικό διαμορφούμενο κόστος από τα ανωτέ− ρω στοιχεία αυξάνεται κατά 25% για σταθμούς ισχύος μικρότερης των 20 KW.
  δ. Ως περίοδος υλοποίησης καθορίζεται η περίοδος 18 μήνες πριν από την ημερομηνία ενεργοποίησης σύνδεσης με τη ΔΕΗ.»
  Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Ιανουαρίου 2014

  Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

  ΣΧΟΛΙΟ
  Όποιός θέλει εκτός της προφανούς αλλαγής στην χρονική περίοδο υλοποίησης του έργου ας δει και τους πίνακες τιμών, με τους οποίους νομίμως επιχορηγήθηκαν εγκαταστάσεις!!
  Μετά ας μας εξηγήσει κάποιος, ποια κόστη ισχύουν αυτά του Υπ. Ανάπτυξης ή τα κόστη του new deal του ΥΠΕΚΑ;;;;;

  Ας δημοσιεύσουν τις μελέτες α) του ν.4254 new deal και β) την μελέτη που αποδεικνύει το δημοσιονομικό όφελος για να μπορούν να επικαλούνται λόγους δημοσίου συμφέροντως...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ο πίνακας είναι πλασματικός και αυτό το ξέρουν όλοι ακόμη και του ΥΠΕΚΑ και αυτό γιατί τα κόστη δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και στην συνολική επένδυση-η "όροι σύνδεσης για τα αγροτικά " σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι εώς και 1000% παραπάνω από όλους αφού οι αγρότες δεν είχαν την δυνατότητα να αγοράσουν οικόπεδο αλλά έκαναν εγκατάσταση στο αγροτεμάχιο που ειχαν διαθέσιμο.-δεύτερο ο πίνακας αναγράφει τις τιμές που έπαιζαν οι εταιρείες στις περιοδους 2011 -2013 ας μας πεί το υπουργείο αλλά και οι ανεγγέφαλοι αγρότες του νεοσύστατου συλλόγου ΠΟΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΟΥΣΑΝ και πόσα δάνει έδωσαν σε αγρότες το 2012 από Δεκέμβριο μεχρι Δεκέμβριο? και πόσο ήταν το επιτόκιο....εκ του ασφαλούς παίρνωντας δάνειο το 2011 με επιτόκιο 4-5% ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΙΛΑ ΚΑΝΕΙΣ. για όσους αγρότες δεν κατάφεραν να πάρουν δάνειο (και είναι οι πάρα πολλοί) τους πιστωσαν με επιταγές και συναλαγματικές οι κατασκευαστικές τους εταιρείες............ΔΥΣΤΙΧΩΣ με επιτόκια 12-13-14% αφού ο χρόνος πίεζε.......επίσης...................Η ΔΕΗ ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΥΣ δεν συνδεσε τα πάρκα με την ολοκλήρωσή τους λόγω έλειψης προσωπικού .........καθυστέρηση 2-3-4-5 μηνών. αυτά τα έχει συνυπολογίσει ο ηλίθιος αγρότης που ΄προσπαθεί να στήσει σύλογο? επίσης πληρώνονται ΟΛΟΙ οι αγρότες με 0.37 θα ήθελαν να πάνε στο 0.21 όπως όλοι οι άλλοι? ΑΝΟΗΤΟΙ ΜΕΧΡΙ ΗΛΙΘΙΟΙ θα χαρακτηριζόταν αφού πανε να πάρουν στο λαιμό τους με ηλίθια επιχειρήματα πάνω από 1600 παρκα. ας το κάνουν και θα βρούν μπροστά τους μία ΘΥΕΛΑ από τον εβρο μέχρι την κρητη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. αγαπητε ARPITSA η εισαι ασχετος η εξυπηρετεις συμφεροντα[ισως και τα δικα σου].τα νουμερα που γραφεις δεν εχουν καμια σχεση με την πραγματικοτητα,οσων αφορα για τις βρισιες αυτο δειχνει ελειψη ψυχραιμιας........φοβασαι κατι?????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Πραγματικά απορώ με τον μυωπικό τρόπο που μερικοί βλέπουν τα πράγματα.
  Ασχολήστε ρε παιδιά με τα 4-5λεπτά που σας έκοψαν πέρυσι αντί να βάζετε και έσείς πλάτη για να ισχυροποιήσουμε τον
  σύνδεσμο μήπως μπορέσουμε και αναχαίτήσουμε τις επικείμενες επιθέσεις που όλες οι απε θα δεχθούν.
  Αυτός ο σύλλογος καμικάζι που ιδρύθηκε για ενα και μόνο στόχο στην καλύτερη των περιπτώσεων εκτός από διάσπαση θα καταφέρει να κάνει τι?
  Να μετατρέψει το νομοσχέδιο μόνο στις διατάξεις που τον αφορούν και οι άλλες ομάδες που έχουν πληγεί πολύ περισσότερο να κάθονται να τους χαζεύουν?
  Ευτυχώς λοιπόν που δεν θα έχει καμία τύχη γιατί αν είχε πολύ φοβάμαι ότι θα γύριζε μπουμερανγκ σε όλους τους αγρότες. Θα ρίσκαρε τα κεκτημένα μας με σημαντικότερο το τελευταίο του φορολογικού συντελεστή.
  Αλήθεια 13% κάτω στην φορολογία δεν υπερκαλύπτουν τα χαμένα 4-5 λεπτα της κιλοβατώρας? Η μήπως κύριοι του νέου
  συλλόγου θεωρήτε ότι το 13% θα υπήρχε χωρίς τον σπαφ?
  Κλείνω σημειώνοντας ότι είμαι αγρότης με πάρκο συνδεμένο το μαιο του 2012.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. φίλε πέτρο που βλέπεις το λάθος σε αυτά που γράφω? μιλάμε για αγροτικά φωτοβολταικά? ή για μαιμού αγροτικα? παραμετροποιηση ποτέ κανένας αγρότης δεν δέχτηκε .....είναι θεωρίες ΛΟΥΜΑΚΗ και λουμάκιου θεωρήματος. Ο ΜΌΝΟΣ ΧΑΜΕΝΟΣ ΒΓΗΚΕ Ο ΛΟΥΜΑΚΗΣ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ τώρα οι ανεγκέφαλοι αγρότες του συγκεκριμένου συλόγου τι θέλουν ? ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ? ε είναι ΜΑΛΑΚΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ αφού αυτό περιμένει ο ΥΠΕΚΑ για να τους πηδήξει συνολικά και να τους πάει στα 21 λεπτά ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΜΈΝΑ τυφλός μόνο δεν το βλέπει...........όλα αυτά που γράφω αντικρουσέτα με επιχειρήματα όχι με γεννικότητες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Αγαπητέ ARPITSA ο μόνος που δεν έχασε ούτε 1 λεπτό είναι ο Λουμάκης ειδικά αυτός...
  Όσο για τα αγροτικά, ένα πάρκο του 2011 χάνει όντως 20% και μη ζωρίζεις άλλο το μυαλό σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΦΙΛΕ ΛΕΟΝ ΑΣΤΟΥΣ ΝΑ ΛΕΝΕ ΜΛΚ. ΕΓΩ ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΑ 285000 ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2011 ΚΑΙ ΠΕΡΝΩ 0,377. ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΑ ΠΙΟ ΛΙΓΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΞΑΔΕΡΦΟ ΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΕΙ 0,43 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΓΡΟΤΗΣ. ΑΥΤΟΙ ΒΟΛΕΥΤΙΚΑΝ ΓΙΑΤΙ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 0,377 ΚΑΙ ΤΑ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΤΟ 2013 ΤΟ ΠΟΛΥ ΜΕ 150000. ΔΗΛΑΔΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ 10 ΛΕΠΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΟ ΑΠΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΟΥ ΠΕΡΝΕΙ 27 ΚΑΙ ΓΩ ΝΑ ΠΑΙΡΝΩ 5 ΛΙΓΟΤΕΡΟ. ΟΙ ΕΞΗΠΝΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΟΙΔΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Ανδρέα λές ανακριβιες πόσοι "αγρότες" είναι αυτοί που έκαναν και συνδεσαν έργο το 2011? τόσο γρήγορα τέλειωσες τα γραφειοκρατικά ? αλλά και δανεισμό από τράπεζες που βρήκες? με δικά σου λεφτά το έκανες? αρα η παραμετροποίηση να γίνει και προς αυτή την κατεύθυνση .....ΜΕ ΔΑΝΕΙΣΜΟ Η ΟΧΙ? και εκεί να δείς κεφάλια που θα πέσουν 285000 ευρώ αγρότης είναι ΔΥΣΚΟΛΟ ας κάνουν και ένα τσεκαρισμα για μαυρο χρήμα σε αυτους.... όπως και να έχει όμως ο κύριος όγκος των αγροτικών άρχισε να συνδέεται από το ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 2013 ίσως και μερικά το 2014....όλα τα άλλα ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΑ με ελάχιστες εξαιρέσεις....γιαυτό σου λέω θα πάμε αλλού και θα σας κλαίνε και οι ΡΕΓΓΕΣ......ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΤΙ ΕΝΝΟΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. ΛΕΟΝ χάνει 12-13% και μη παραπληροφορείς.......όσο για τις λογιστικές αλχημίες σας αφήστε τες για αλλού ....ποσότητα μπορείς να απαντήσεις πόσα πάρκα ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΤΟ 2011 Ή ΤΟ 2010 εδώ είναι το ζουμί της υπόθεσης....να ΠΗΔΗΞΟΥΜΕ 2000 ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΛΥΤΩΣΟΥΝ ΟΙ 40-50 ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ που όλα τα τελείωσαν γρήγορα και άσπρισαν το ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑΤΟΥΣ.......

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Οταν σε παλαιότερη ανάρτηση σε αυτό blog απαντώντας στους κύριους jann και leon σχετικά με το όφελος ( της διεκδίκησης τότε ) της φορολόγησης στο 13% , η αντιμετώπιση τους ήταν τουλάχιστον απαξιωτικη και μας παρουσιαζαν σαν πρόβατα που πιστεύουμε ότι μας ταΐζει ο πσαφ. Βέβαια όταν ανακοινώθηκε η φορολόγηση στο 13% οι κύριοι δεν σχολίασαν κάτι. Όπως είχα πει και παλιότερα να μην χάνουμε το δάσος κοιτώντας το δέντρο και το δάσος είναι ένας ενωμένος σύλλογος που να μπορεί να προασπίζει τα συμφεροντα των μελών του οσο το δυνατόν πιο δίκαια για όλους.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 13. ARPITSA λες ότι οι αγρότες του 2011 και του 2012 ήταν πλούσιοι και κατασκεύασαν τα πάρκα τους...
  Πώς εξηγείς εσύ το φαινόμενο μια μερίδα από τους φτωχούλιδες αγρότες του 2013 έχουν από δύο έως επτά πάρκα;
  Μήπως είναι και αυτό παραπληροφόριση;
  Για αυτό σου λέω φίλε μου μη ζορίζεις πολυ το μυαλό σου θα το κάψεις!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. Από τα στοιχεία που έχει δημοσιεύσει στο παρελθόν ο ίδιος ο βλακο-ΠΣΑΦ, τα αγροτικά πάρκα του 2011 και 2012 είναι 1382 !!!, δηλαδή τα μισά αγροτικά σφάχτηκαν οριζόντια για τα μάτια του σπανούλη,του γιωτάκου και των άλλων αγροτοπατέρων!! Βλέπεις μιλούν πολύ και ξεχνούν τι έχουν δημοσιεύσει!!! Το internet όμως δεν ξεχνάει ποτέ!!! Ιδού λοιπόν τα νούμερα από παλαιότερη δημοσίευση τους:

  2o τριμ. 2011 5 πάρκα
  3o τριμ. 2011 25 πάρκα
  4o τριμ. 2011 74 πάρκα
  1o τριμ. 2012 141 πάρκα
  2o τριμ. 2012 259 πάρκα
  3o τριμ. 2012 568 πάρκα
  4o τριμ. 2012 310 πάρκα
  1o τριμ. 2013 973 πάρκα
  2o τριμ. 2013 491 πάρκα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Άσε το τελευταίο έκτρωμα του ΠΣΑΦ, που για να χτυπήσουν δήθεν τον Κουτσουπιά δέχονται λέει να γράψουν μέλη του με ψεύτικο όνομα... Σε λίγο λοιπόν η προπαγάνδα του ΠΣΑΦ θα εγγράφει δέντρα, θάμνους ακόμα και ονόματα από τηλεφωνικούς καταλόγους ίσα για να δείχνουν όγκο ψευτομελών και να ψηφίζουν τον σπανούλη και τον γιωτάκο!! Καλά σπανούλη ποιο βλάκας πεθαίνεις... αν νομίζεις ότι τα τρώει ο κοσμάκης τα καραγκιοζηλίκια αυτά!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Giorgos Harmanis μην ξεχνάς μαζί παλεύαμε στην Αθήνα.
  Επίσης ήμουνα μέλος στο συλλογό που εκπροσωπείς.
  Εσείς όμως όταν εμείς τα σπάγαμε έξω από το υπουργείο, οι 5 από εσάς επιμένατε στο οριζόντιο κούρεμα, όμως δεν το δέχτηκε ο υπουργός.
  Τότε στήσατε μια πολιορκία μόνοι σας οι 2 σύλλογοι έξω και μέσα από τη Βουλή και πιέσατε τον υπουργό, με μερικούς πουλημένους βουλευτές να περάσει στο παρά δέκα το οριζόντιο κούρεμα 12%

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. Επειδη πλεων ολοι ασχολουμαστε με αλλα τελικα ξερει καποιος κανενα νεο για πληρωμες..? Καποιοι ειχαν πει οτι θα αρχιζαν τη Τεταρτη που περασε με τις πληροφοριες να τις εχουν εκ των εσω....???
  Αν παντως μεινουμε απληρωτοι και τις γιορτες αρχιζει και βρωμαει το πραγμα γιατι το υπουργειο για να χωνεψουμε κατι νεο ποιο ευκολα σιγουρα θα μας αφησει απληρωτους ωστε να δουμε μια πληρωμη συνδιασμο με κατι νεο ως σωτηριο και χωρις μεγαλες αντιδρασεις. Παντως τους περισσοτερους μας εχουν κουρεψει και δε παιρνει αλλο κατι νεο γιατι θα κοκινησουν και τα δανεια αν θελησουν κατι πιστευω ξερουν σε ποιους θα το βρουν και πιστεψτε με δε θα ασχοληθω καν οπως καναν και αυτοι οταν καλυπταν τον κωλο τους και προδωσαν ολο το κλαδο!!!!
  Ας ελπισω να ειναι απλες υποθεσεις και να δουμε χρημα μεσα στο μηνα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Giorgos Harmanis
  Κάνεις τα πάντα για να στηρίξεις τον κυρίαρχο στόχο του ΠΣΑΦ. Τον αποπροσανατολισμό δηλαδή του 55% των αγροτών που αδικήθηκε για χάρη σου. Φυσικά αυτό είναι θεμιτό δικαίωμά σου και το αναγνωρίζω. Γνωρίζω όμως και τους λόγους που το κάνεις. Και επειδή έχουν την σημασία τους τους παραθέτω για αξιολόγηση και στους αναγνώστες :
  α. Το πάρκο σου συνδέθηκε την 07/01/2013 (δηλ. 1ο τρ..2013)
  β. Το πάρκο της μητέρας σου και αδελφής του προέδρου του ΠΣΑΦ συνδέθηκε επίσης την 07/01/2013
  γ. Η ανατροπή της παραμετροποίησης ανέβασε την τιμή των δύο πάρκων της οικογένειας από 0,32775 ( 0,285 +15% ) σε 0,37708. Ίδια με του ΑΓΡΟΤΗ Ανδρέα που συνδέθηκε 6 τρίμηνα πριν από σένα (Σεπ. 2011) και διαμαρτύρεται στο προηγούμενο σχόλιο. Ωφέλησε τον εαυτό σου σε βάρος του. Ενώ με την παραμετροποίηση δεν κουρεύονταν, ο Κουτσουπιάς και η παρέα του θείου σου του μείωσαν την τιμή 12% και παίρνει 4,3 λεπτά λιγότερα ακόμη και από τα 0,43 του επαγγελματία ενώ εσύ παίρνεις 9 λεπτά παραπάνω από τα 0,285 αυτουνού.
  δ. Ανήκεις στο στενό συγγενικό περιβάλλον του προέδρου (ανεψιός).
  ε. Το προσωπικό σου συμφέρον στο κυρίαρχο θέμα των τιμών ( το δάσος ), εξυπηρετήθηκε απόλυτα γιατί είναι κοινό με το συμφέρον της πλειοψηφίας του Δ.Σ. του ΠΣΑΦ, του Δ.Σ. του ΕΣΑΦ ( στα αρχεία του ΔΕΔΔΗΕ Αγρινίου - Κέρκυρας υπάρχουν 5-6 πάρκα με το επίθετο Κουτσουπιάς και της συζύγου που συνδέθηκαν όλα το 1ο & 2ο 2013 ) και του 45% των αγροτών
  Τα αναφέρω αυτά επειδή η οριζόντια διαφοροποίηση που επιβλήθηκε εκβιαστικά στο παρά 5΄ από τον θείο σου και τον Κουτσουπιά, αφαίρεσε εισόδημα του 55% των αγροτών και το μετέφερε σε σένα. Άρα δεν νομιμοποιείσαι να του καταλογίζεις διασπαστικές προθέσεις και να τους συμβουλεύεις να δουν τα δάση και τα όρη.....
  Ήταν επιλογή σου να κάνεις τον Ανδρέα αντίπαλό. Δεν φταίει αυτός. Εσύ επέβαλες (με την παρέα του θείου) την οριζόντια και ισοπεδωτική λύση που τον έβλαψε. Εκτός και αν θεωρείς φυσιολογικό να κάτσει να του πάρεις και τα .....σώβρακα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Giorgos Harmanis
  Στο θέμα του 13% που επαναφέρεις προφανώς αποπροσανατολιστικά.
  Δες την απάντηση μου στο σχόλιό σου. Σου ζήτησα το άρθρο του νόμου που το θεσμοθετεί. Δεν απάντησες γιατί δεν έχεις απάντηση. Άκουσα τον θείο σου στο ραδιόφωνο του Γιωτάκου να λέει πως είναι θέμα 7 – 10 ημερών η ψήφισή του με το πρώτο Ν/Σ του Υπουργείου Οικονομικών που θα κατατεθεί. Κήρυξε και προσκλητήριο για την περίπτωση που δεν συμβεί σ' αυτό το διάστημα. Πέρασε πάνω από μήνας και δεν έγινε. Επομένως μην επείγεσαι να δημιουργήσεις θετικό κλίμα εκ του μη όντως. Μπορεί να μείνει μόνο εξαγγελία. Επικοινωνιακή που εξυπηρετεί όλους αποπροσανατολίζοντας.
  Προς το παρόν πρέπει να απαντήσετε στο κυρίαρχο ερώτημα Γιατί ανατρέψατε την παραμετροποίηση στο παρά 5¨και υποχρεώσατε το 55% των αγροτών σε μικρότερη τιμή αυξάνοντας την δική σας. Επιβαρύνοντάς τους μάλιστα με επί πλέον βάρος 2.400.000 ευρώ. Την διαφορά δηλαδή από το αρχικό 11% του μεσοσταθμικού μέχρι το 12% που τελικά προσφέρατε για να πετύχετε την οριζόντια ανατροπή )

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Κ. jann αν και προχωράτε σε προσωπική επίθεση καθώς γράφω επώνυμα και όχι κρυμμένος πίσω από ψευδώνυμα και όπως λέτε " έχουν τη σημασία τους " θα σας απαντήσω ότι :

  α) τα στοιχειά αυτά είναι γνωστά , καθώς το έχω γράψει ο ίδιος σε αυτό το blog, ότι το έργο μου ολοκληρώθηκε μέσα Δεκεμβρίου του '12 και συνδέθηκε 7/1/2013 , οπότε δεν είναι κάποια τρομερή αποκάλυψη αυτή που κάνατε, απλά να σημειώσω ότι εσάς ουδέποτε σας ενόχλησε ότι το κλείδωμα τιμής του new deal βασιζόταν στην ημερομηνία σύνδεσης και όχι στην ολοκλήρωση του έργου. Ίσως να σας βόλευε έτσι καθώς δεν πειραζόταν η δική σας τιμή . Έτσι απλά μια επισήμανση καθώς από τα λεγόμενα σας καταλαβαίνω ότι θέλετε να είστε δίκαιος.

  β) μάλλον οι πήγες πληροφοριών που έχετε θέλουν μια επαναξιολογηση , καθώς η μάνα μου δεν βρίσκεται σε αυτόν τον κόσμο από το 2008 οπότε είναι λίγο απίθανο να έχει κάποιο Φ/Β πάρκο είτε το '11 είτε το '12 είτε το '13.

  γ) όπως λες η ανατροπή της παραμετροποιησης στο 1και μοναδικό τελικά πάρκο που έχει η οικογένεια μου επιβάρυνε το Φ/Β του κ. Ανδρέα . Ωραία αφού εξακολουθείς να επιμένεις στους διαχωρισμούς , να ρίξω και εγώ μια ιδέα : τα μη μέλη του πσαφ να φορολογούνται κανονικά σαν επιχείρηση , καθώς δεν έτρεξαν το ίδιο με τα μέλη του πσαφ για το θέμα αυτό, πως να το κάνουμε εμείς ιδρώσαμε και λίγο παραπάνω. Δεν το κρίνεις δίκαιο αυτό?

  δ) εδώ τι να πω , μάλλον ο πρόεδρος έχει πολύ μεγάλο σόι αφού ο σύλλογος έχει 1500+ μέλη που όλα επωφελούνται της συγγένειας αυτής.

  ε ) ακόμη δεν έχεις καταλάβει ότι το " δάσος " δεν είναι η τιμή , αλλά η ενότητα και αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενώνει είναι ο πσαφ που προσπαθεί να διεκδικεί κάποια αυτονόητα σε αυτό το παράλογο κράτος και να προασπίζεται τα συμφέροντα των αγροτικών Φ/Β. Είμαστε στην αρχή ακόμη του ταξιδιού ( 20+) χρόνια θα τρέχουμε για τα πάρκα μας , εσείς νομίζετε οτι δεν θα υπάρξουν άλλες αλλαγές ( δες new deal ) στο μέλλον , με οποιαδήποτε μορφή? Νομίζετε ότι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα σαν μονάδες ?

  Όσον αφορά το θέμα της φορολόγησης του 13% , δεν σας απάντησα γιατί πολύ απλά δεν είδα ότι ποσταρατε καθώς σας ρώτησα στις 8/11 και απαντήσατε στις 30/11. Με ενοχλεί πραγματικά όταν κάποιος προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις από το πουθενά. Και όσον αφορά για το αν θα υλοποιηθεί το 13% , κάνετε λίγο υπομονή , κοντά σιμά που λεν και στο χωρίο μου.

  ρωτάτε συνεχώς για την ανατροπή της παραμετροποιησης , έχετε αναρωτηθεί ποτέ τα αγροτικά πάρκα που έγιναν όλα από τέλη του '12 και έπειτα με τι όρους έχουν γίνει ? ( επιτόκια , συμφωνίες με κατασκευαστικες , συναλαγματικες κτλ )
  Αναρωτηθείτε αυτό και συνδυάστε το με την ενότητα ( το δάσος ) και θα καταλάβετε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

 21. 2o τριμ. 2011 5 πάρκα
  3o τριμ. 2011 25 πάρκα
  4o τριμ. 2011 74 πάρκα
  1o τριμ. 2012 141 πάρκα
  2o τριμ. 2012 259 πάρκα
  3o τριμ. 2012 568 πάρκα
  4o τριμ. 2012 310 πάρκα
  1o τριμ. 2013 973 πάρκα
  2o τριμ. 2013 491 πάρκα
  δεν έχω λόγο να αμφισβητήσω τον πίνακα αλλά ΚΟΥΦΙΟΚΕΦΑΛΕ που τον δημοσίευσες δεν είναι ο πίνακας σύνδεσης των έργων αλλά ο πίνακας ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ και το μιρασε η ΔΕΗ αλλά ή ανοησία πρεπει να έχει ένα όριο.............από το δεύτερο τρίμηνο του 2012 πολλά συνδέθηκαν το 2013 αρχές γιαυτο ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΛΑΜΟΓΙΑ ...ναι υποστιρίζω την άποψή μου ότι πολλά από τα πάρκα του 2011 γίνανε από άτομα που ήχαν μεγάλη πιστοληπτική ικανότητα ή ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. ΠΟΙΟ ΠΑΝΩ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΓΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΟΝ ENERGY το κόστος ενός αγροτικού το δεκεμβριο του 2012 (που σίγουρα συνδέθηκε το 2013 ) ήταν 195000 ευρώ σύν τα λοιπά έξοδα 205000 ευρώ συνολικά.......πού το είδατε ρε λαμόγια το 150000? γιαυτό ξαναγράφω ότι η πιστοληπτική σας ικανότητα ή το μαυρο χρήμα σας δεν σας αφηνουν ή σας αφησαν να δείτε τι γίνοταν στην αγορά εκείνο το διάστημα...γιαυτό και σήμερα ψάχνεστε να στήσετε συλόγους τέτοιου είδους........θυμηθείτε με ΘΑ ΤΗΝ ΦΑΤΕ ΚΑΙ ΘΑ ΚΛΑΙΤΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ.........αν ξεκινήσουν οι έλεγχοι για το πώς και πότε τα φτιάξατε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 23. ARPITSA καταλαβαινεις τι γραφεις; τα ξαναδιαβαζεις αυτα που γραφεις; και φυσικα να γινουν οι ελεγχοι των παρκων!! και φυσικα ενα παρκο του Δ΄ τριμηνο του 2011 κατασκευαστηκε 3 μηνες νωριτερα 305.000 μαζι με ΔΕΗ, σταθερες βασεις.

  εσυ δεν εχεις μυαλο...εχεις ματσακονι στο κεφαλι!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Giorgos Harmanis
  Ζητώ ταπεινά συγνώμη για το λάθος μου. Διορθώνω σε “θεία και αδελφή του προέδρου”. Αλλάζει όμως αυτό την ουσία του σχολίου μου;.
  Οι απαντήσεις σου είναι “στρογγυλεμένες”. Τα επιχειρήματα αστεία και δεν αντέχουν κριτική. Όπως λέει και ο φίλος Καζάκος Κ. μιλάτε πολύ και αυτοδιαψεύδεστε. Προσπαθείς να πείσεις ότι τα πάρκα του 13 είναι ακριβότερα απ' του 11, ότι η ΔΕΗ καθυστερούσε την σύνδεση και δεν πρέπει να γίνει παραμετροποίηση, οι όροι και τα επιτόκια των πάρκων του 2013 είναι χειρότεροι από του 11 & 12, ο κύκλος είναι τετράγωνος και άλλα τέτοια φαιδρά.
  Αφού νοιάζεστε για το σύνολο των 13άρηδων και όχι μόνο του Ιανουαρίου, γιατί στην διαβούλευση προτείνατε μικρότερη τιμή για τους μετά την 31/1/2013 απ' την δική σας και σκοτωθήκατε με τον Κουτσουπιά;
  Επιδίωξη της παρέας από την αρχή ήταν να σώσει τον Ιανουάριο του 2013. Δεν σκοτωθήκατε για τους 11άρηδες και 12άρηδες. Προσπαθείτε τώρα να γλυκάνετε τους πονεμένους με καραμέλες φορολόγησης, επιτοκίων, μεταφορές ενημεροτήτων κ.λ.π.
  Αυτός είναι ο τελευταίος χρόνος που σπαταλώ για χάρη σου.
  Καλή αντάμωση στην παραμετροποίηση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. αφού δεν φοβάστε τον έλεγχο λέον .....και τόσος ντόρος? ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ όλα τα αγροτικα που δήλωσαν κόστος κατασκευής πάνω από 250000 ευρώ ΠΩΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΙ ΛΕΦΤΑ ΕΓΙΝΑΝ και δανεισμό από πού? εάν έγινε δανεισμός........όπως επίσης και ή ισχύς του ΄κάθε πάρκου..............είναι 100kw? ή 110-120 κτλ...γιατί από ότι μου είπε ένα πουλάκι έχετε τέτοια θέματα το 2011 .........μεγάλες παραγωγές με 100αρια πάρκα.................χωσατε το ταμείο κάτι εκατομύρια πρίν κάν συνδεθούν τα υπόλοιπα.ΚΑΙ ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ΤΩΡΑ ΟΤΙ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΓΡΑΦΩ? ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ ΣΑΣ ΘΑ ΣΑΣ ΠΕΙ.........ΠΟΣΑ KW ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΑΤΕ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τώρα τι κάνεις εσύ; Συμψηφισμό και διαγραφή λαμογιάς;

   Διαγραφή
 26. το αντίθετο .........επαναφέρω το θέμα .....εχει ξαναγραφτεί παλιότερα εδώ με΄σα για τα μέλη του ΣΠΕΦ που ήταν παλιοί και ξέρανε τα μονοπάτια......τα έδειξαν στους πρώτους αγρότες (ή επαγγελματίες που το έπαιξαν αγρότες και πήραν τις άδειες και έχοντας την πείρα συνοπτικές διαδικασίες το 2011 έκαναν άμεσα τα πάρκα) γιαυτό λέω ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΣ. ποιος τον φοβάται?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 27. ARPITSA το μόνο που μπορώ να σου πω είναι ότι το δικό μου πάρκο είναι 98,90 Kw και εσείς μου κλέψατε 25Kw και τα προσθέσατε στα πάρκα του 2013.
  Όσο για το πουλάκι που ξέρεις πες του να σου φέρει την επόμενη φορά κανένα μαντίλι γιατί θα το χρειαστείς όταν θα κλες εσύ και όχι εμείς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 28. ..ARPITSA απο αυτα που γραφεις καταλαβαινω οτι δεν ξερεις τι σου γινεται η μαλλον εισαι παραπληροφορημενος.βεβαιως ελεγχο των παρκων αλλα ολων,γιατι μιας και μιλας για ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ να ξερεις οτι δεν υπαρχει πλαφον

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 29. αγαπητε ΚΑΖΑΚΟΣ,κανεις λαθος οταν αναφερεσαι σε συγκεκριμενο συλλογο με τον ορο ΒΛΑΚΟ-ΣΠΑΦ.μονο βλακες δεν ειναι.κανουν πολυ καλα τη δουλεια τους,μονο που δεν ενδιαφερονται για ολους παρα μονο για τα παρκα του 2013,ειναι δε τοσο τυφλωμενοι απ΄την κονομα που δεν τους ενδιαεφερει τιποτα αλλο,ειδες εσυ καμμια αναφορα στα παρκα του 2011 και του2012,τυχαιο?....δεν νομιζω??ΣΠΑΦ 2013 λοιπον ειναι η σωστη επωνυμια.υστερογραφο.μου αρεσει που μιλανε για αισχροκερδεια των τραπεζων αυτοι που αισχροκερδουν σε βαρος συναδελφων

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 30. Επειδη γνωριζω πολυ καλα την αγορα ξερω παρκα μεγαλυτερα απο την επιτρεπομενη ισχυ τους,αρκετα απο αυτα δε ειναι αγροτικα.οριζμενους τους εχει μεινει κουσουρι απο τις δηλωσεις καλλιεργειας να δηλωνουν περισσοτερα απο αυτα που τους αναλογουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 31. Εγώ και ο αντρας μου κατασκευάσαμε το πάρκο μας τον Ιανουάριο του 2012 και η ΔΕΗ μας συνέδεσε αρχές Φεβρουαρίου. Με γερμανικά υλικά είχαμε ένα κόστος σχεδόν 200.000 ευρώ.
  Ο μικρός  αδερφός του άντρα μου,ο οποίος να ΄ναι καλά ,μας παρακίνησε να φτιάξουμε κι εμείς πάρκο, κι όχι μόνο αυτό ,αλλά μας έκανε και δωρεά διπλανό χωράφι στο δικό του που είχε σχετικά υποφερτή απόσταση από τις κολώνες της ΔΕΗ, δεν κατάφερε παρά να πάρει έγκριση δανείου αρκετά καθυστερημένα. Άρχισε να κατασκευάζει το Νοέμβριο του 2012 αλλά λόγω καιρού δεν μπορουσε να μπει μηχάνημα μέσα, είχαν γίνει όλα βούρκος! Τα δε συνεργεία δεν μπορουσαν να ανταπεξέλθουν με τις δουλειές που είχαν αναλάβει γιατί εκείνη την περίοδο έβγαλε εκείνη την  απόφαση το υπουργείο και έπρεπε όλα τα πάρκα να υλοποιηθούν μέχρι το Μάρτιο του 2013.Δε μπορούσε να τηρηθεί χρονοδιάγραμμα, το ξέρω πολύ καλά αυτό γιατί τον βοηθούσαμε .Μιλάμε για τρέλα . Και θυμάμαι ότι κι ο καιρός ήταν τόσο βροχερός που δα του έδινε περιθώριο παρά 3-4 μέρες ,που κι αυτές δεν ήταν αρκετές για να στεγνώσει ο βούρκος

  Τελικά ήταν έτοιμος μέσα Ιανουαρίου και δήλωσε ετοιμότητα. Και τον συνέδεσαν αρχές Απριλίου!!! Γιατί δύο άτομα ήταν υπεύθυνα να συνδέσουν 200 πάρκα στην περιοχή, αγροτικά αλλά και των υπολοίπων που μπήκαν άρον-άρον  λόγω της απόφασης του υπουργείου που προανέφερα.

  Βάλαμε τα ίδια υλικά και στα δύο πάρκα και το κόστος δεν είχε πολύ μεγάλη διαφορά. Περίπου 20-25 χιλιάδες ευρώ λιγότερο του στοίχισε του κουνιάδου.
  Αν ίσχυε το +15% στους αγρότες, τότε εμείς από 0,375 του Α τριμήνου του 2012 θα ανεβαίναμε στο 0,43125. Ο κουνιάδος μου που τον συνέδεσαν το Β΄του 2013 από 0,27 θα ανέβαινε στο 0,3105.
  Δηλαδή αν ίσχυαν τα παραπάνω ο κουνιάδος μου θα εισέπραττε κάθε χρόνο 0,43125-0,3105= 0,12075 ευρώ ανά κιλοβατώρα. Αν το πολλαπλασιάσεις χοντρικά το 0,12 επί το 150,000 που είναι μια μέση παραγωγή αυτό μεταφράζεται σε μεικτά κέρδη πάνω από 18,000 ευρώ το χρόνο! Δηλαδή μέσα σε ένα με ενάμιση χρόνο εμείς θα κάναμε απόσβεση τη διαφορά του κόστους εγκατάστασης , και για τα υπόλοιπα έτη μέχρι τα 20 ,εμείς θα πληρωνόμασταν αθροιστικά 335.000 ευρώ παραπάνω από τον κουνιάδο μου!  Σας φαίνεται λογικό ρε παιδιά αυτό; Δε λέω ,δε θα με χαλούσε καθόλου, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα είχε καμία μα καμία λογική βάση....Πώς να το κάνουμε!
   
  Αφήστε που δεν είμαι καθόλου σίγουρη αν θα δικαιούμασταν όλοι το +15% ! Το σχέδιο νόμου που είχε βγει ανέφερε οτι το +15% θα το δικαιούνταν μόνο όσοι η τιμή της ταρίφας τους μετά την προσαύξηση δεν ξεπερνούσε την τιμή αναφοράς του Ιανουαρίου το 2014. Εμείς αν θυμάμαι καλά τον Ιανουαριο του 2014 είχαμε τιμή περίπου 0,4285. Το 0,4285 όμως είναι μικρότερο του 0,43125 ! Δηλαδή μάλλον δεν θα την παιρναμε την προσαύξηση!!!!!! Και το τελικό 0,377 που πήραμε φαίνεται πως δεν ηταν χειρότερο για μάς σε σχέση με το 0,375 αλλά έστω και ελάχιστα, καλύτερο!

  Συνεχιζω παρακατω

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 32. Σίγουρα κάποιοι άλλοι πιθανόν να ευνοούνταν.
  Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως το μόνο που θα ήταν σίγουρο είναι οτι αυτοί που συνδέθηκαν το 2013 θα αδικούνταν κατάφορα αν έμενε η περίπτωση του +15%. Σας ανέλυσα παραπάνω τις χαοτικές διαφορές που θα προέκυπταν αναμεταξύ μας μόνο και μόνο για 1 χρόνο διαφορά στην υλοποίηση των αγροτικών πάρκων.
  Η διοίκηση του συλλόγου πιστεύω πως έπραξε το καλύτερο δυνατό υπό την πίεση του χρόνου εκείνη τη μέρα που όλοι είχαμε αγωνία για τις τύχες μας. Από πολλούς διαφεύγει οτι τα αγροτικά πάρκα του 2013 είναι πάνω από το 50% των συνολικών αγροτικών. Και οτι το 2013 το μεγαλύτερο ποσοστό των εκατοσταριών πάρκων με καλές ταρίφες που συνδέθηκαν ήταν τα αγροτικά,καθώς εκείνα που συνδέονταν από λοιπόυς μη αγρότες είχαν συμβολαιοποιήσει με πολύ χαμηλότερες ταρίφες και με τις τιμές του πίνακα βάλλονταν λιγότερο. Ο νόμος δηλαδή είχε εξαρχής πολύ πονηρά στόχο να πλήξει αγροτικά φωτοβολταικά. Ή τουλάχιστον είχαν συμπαρασυρθεί μέσα στη γενικότερη προσπάθεια της κυβέρνησης να μειώσει τις τιμές των λοιπών  πάρκων που έμπαιναν σωρηδόν εκείνη την εποχή στο σύστημα.
  Τα αγροτικά υποχρεούνταν βέβαια να τα προστατέψουν όπως και να έχει γιατί κανονικά εως το 2014 δεν έπρεπε να μπούν στο σύστημα πάνω από 1500 MW συνολικά ,εκ των οποίων τα 500 MW  ΑΝΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ!
  Αυτοί που φωνάζουν πιστεύω οτι στην ουσία δεν φωνάζουν γιατί αδικήθηκαν ,φωνάζουν γιατί για λίγες ώρες πίστεψαν πως έπιασαν το τζακ-ποτ.
  Ούτε καν οι του 2011 αξίζει στο τέλος-τέλος να φωνάζουν ιδιαίτερα.
  Το 2011 συνδέθηκαν 104 αγροτικά πάρκα, εξ των οποίων 25 συνδέθηκαν το Γ τρίμηνο του 2011 και με την απλή λογική μπορούμε να πουμε οτι οι περισσότεροι είχαν κατοχυρώσει 0,441 λεπτά που λόγω πληθωρισμού είχε διαμορφωθεί τουλάχιστον 0,45. Αυτοί λοιπόν με -12% παίρνουν περίπου 0,40 .Δηλαδή κάπου 2 λεπτά παραπάνω από τους περισσότερους. Σίγουρα είχαν και κάπως μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης.Ενδεικτικά με το κλειδί στο χέρι και τα ίδια γερμανικά υλικά η εταιρεία ζητούσε λιγότερο από 240.000 ευρώ τον Ιούλιο του 2011 και 215.000 τον Νοέμβριο. Και μιας και ανέφερα Νοέμβριο, το ίδιο και περισσότερο ισχύει και για τα 74 πάρκα που συνδέθηκαν το Δ τρίμηνο του 2011. Σίγουρα υπήρχαν κοστολογικές διαφορές ,αλλά όχι και τα δακρύβρεχτα περί "καταστροφής" και ''κατάφορης αδικίας" . Αν θέλετε τη γνώμη μου ,ναι ίσως αναλογούσαν σε μερικούς από εσάς 2-3 σεντς παραπάνω. Αλλά μέχρι εκεί! Δεν είναι δυνατόν να γκρινιάζετε στα φόρα και να κάνετε ακραίους θεατρινισμούς, ωσάν να είσαστε μικρά παιδιά που δεν τους αγόρασαν γλειφιτζούρι. Στην τελική κύριοι συνάδερφοι, πηγαίνετε να μιλήσετε με τη διοίκηση του συλλόγου για να δείτε τι θα μπορείτε να κάνετε και να πάρετε αυτά τα επιπλέον 1-2-3 λεπτά.
  Αλλά συμπεριφορές και εκφράσεις του στυλ ,να χαντακωθούν οι του 2013 και να πάρουν 31 λεπτά κι εμείς να πάρουμε 43, είναι απαράδεκτες και εντελώς αντικοινωνικές .Τέτοια άτομα δεν έχουν καμία θέση σε κανένα σύλλογο ,ούτε τους αξίζει να λέγονται συνάδερφοι.
  Σταματήστε την γκρίνια λοιπόν και αναθεωρήστε τη στάση σας μερικοί . Δεν θα πάνε δέκα για φούντο επειδή ο ένας δεν ξέρει τι απαιτεί και από ποιόν το απαιτεί.

  Φιλικα
  Αθηνα

  ΥΓ. Ο πινακας ειναι εντελώς στημένος,μπραβο συναδερφοι,αρχισαμε τα σχεδια του κυριου Λουμακη κι εμεις.Καλο αλληλοσπαραγμο να εχουμε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 33. Πονεμένη ιστορία. Προτείνω να τα μαζέψετε όλα μαζί και να τα λειτουργήσετε από κοινού. Έσοδα - έξοδα δια 2,000 άτομα. κολχόζικη ιδιοκτησία δηλαδή. Ο ιδιώτης που θα πάρει 9 λεπτά λιγότερα και θα φορολογηθεί το διπλάσιο δεν έχει έστω ένα δάκρυ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 34. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 35. Athina Nikolaou το εργο σου, σου κοστισε 200.000. -20.000 ΔΕΗ κτλπ,αρα 180.000 κατεσκευη του εργου.30% εβαλες ιδια κεφαλαια 54.000.Οποτε πηρες δανειο 126.000 περιπου για δεκα χρονια, αρα εχεις δωσει 15.000 εως 17.000 το χρονο.Το παρκο σου κανει τζιρο 60.000 το χρονο, αρα εχεις υπολοιπο 43.000 μικτα.
  Το δικο μου παρκο του 2011, γερμανικης κατασκευης στοιχισε,χωρις ΔΕΗ 285.000, ιδια κεφαλαια 84.000, υπολοιπο δανιου 191.000. Για δεκα χρονια δωση 32.000, υπολοιπο μικτο 28.000.
  ΄Η εχεις τρελαθει απο τα λεφτα που περνεις ή κοψε το δουλεμα και μην ζητας να ζησω εγω κουναδια και γαμπρους σου, και να πεινανε εμενα τα δικα μου τα παιδια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 36. Athina Nikolaou Υ.Σ.: ολοι οι επαγκελματιες επενδυτες (ιδιοτες) περνουν 41 λεπτα, την ιδια ημερομηνια με εμενα, και εγω 37,7 και μου λες να καμαρωνω για τον συλλογο σας;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 37. Πρώτα πρώτα ,δε λέτε πότε συνδεθήκατε. Επίσης δεν υπάρχει ιδιώτης που παίρνει 41 λεπτά. Επειδή όμως το Δ’ τρίμηνο του 2011 είναι κοντά στην τιμή που λέτε, προφανώς συνδεθήκατε Δ’ τρίμηνο του 2011 ,όπου οι λοιποί ιδιώτες πληρώνονται με 40,5 λεπτά κι όχι 41 όπως είπατε.
   
  Τώρα αν θέλετε να με πείσετε ότι όντως πληρώσατε πάρκο το Δ’ τρίμηνο του 2011 με 285.000 ευρώ + έργα σύνδεσης ,ξεκινήστε για να μην μακρηγορούμε, να απαριθμείτε τα κόστη σας αναλυτικά. Εμείς το Νοέμβριο του 2011 που ζητήσαμε τιμολόγηση μας στοίχιζε , με γερμανικά πάντα υλικά, 215.000 ευρώ περίπου.
   
  Δεν με ενδιαφέρει η ανάλυση που κάνετε περί του δανείου, γιατί τα ίδια ισχύουν για όλους.
   
  Αλλά μιλήστε μου αναλυτικά για τα επιμέρους κόστη σας, γιατί προφανώς για να λέτε πως πληρώσατε τόσα λεφτά ,προφανώς κοροϊδέψατε εσείς κι ο εγκαταστάτης την τράπεζα με φουσκωμένα τιμολόγια  για να φτιάξετε το πάρκο με λεφτά της τράπεζας χωρίς να βάλετε καμιά ίδια συμμετοχή από μέρους σας.
   
  Μην ξεκινήσετε να με βρίζετε και να πετάτε την μπάλα στην εξέδρα.
  Πρώτα θα μου αναλύσετε τα κόστη σας για να πάει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του, και μετά το ξανασυζητάμε.
   
  Όχι τίποτε άλλο δηλαδή, αλλά επειδή δεν φημίζομαι για τα παζάρια μου κι επειδή αποκλείω η εταιρεία εγκατάστασης να μας έκανε ειδική τιμή για τα γλυκά μας μάτια ,δυσκολεύομαι αρκετά να πιστέψω ότι  εσείς πληρώσατε τόσα την ίδια περίοδο.
   
  Κι αυτά περί καθυστέρησης στην διασύνδεση δεν δικαιούμαστε να τα λέμε εμείς που σε 20 μέρες ερχόταν η ΔΕΗ να την κάνει. Έπρεπε να βλέπεις τι γίνεται αρχές 13 που έχανε η μάνα το παιδί.
   
  Επειδή σου λέω τα έχω ζήσει όλα αυτά από πολύ κοντά ,προφανώς και να  μου πεις τα δικά σου, δύσκολα θα με πείσεις.
   
  Αλλά έτσι για να γίνεται συζήτηση, ξεκίνα να μιλάς με ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ τρόπο για τα επιμέρους κόστη του πάρκου σου

  Αθηνα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 38. leon ασε τα μαθηματικά που έχεις επινοήσει στην άκρη του τύπου
  "αρα εχεις δωσει 15.000 εως 17.000 το χρονο" ΠΑΠΑΡΙΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΄δανειο με 156000 ευρώ το 2012 και επιτόκιο 9-10%(πράγμα που ξεχνάς να αναφέρεις γιατί σίγουρα δεν εχεις πάρει δάνειο) με όλα τα έξοδα είναι 27000 ευρώ το χρόνο.................αλλά τα είχατε βουτήξει τα επιτόκια από 4-4.5 γιαυτό και δεν μπορείτε να κάνετε σωστά τους υπολογισμούς......ούτε 60000 ευρώ καθαρά έσοδα του πάρκου υπάρχουν στην πλειοψηφία των αγροτικών..........(το ανέφερα και ποιο πάνω) ότι η επιλογή των πάρκων(αγροτεμαχίων ) έγινε με ότι είχαν διαθέσιμο όχι με ότι αγόρασαν όπως τα επαγγελματικά......ΑΥΤΟΔΙΑΨΕΥΔΕΣΕ φίλε λέων αφού ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΙΔΕΑ ΑΠΟ ΕΠΙΤΟΚΙΑ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟ. η κ. Αθηνα Νικολάου προσπαθεί να σε πείσει για κάτι που δεν έχεις βιώσει.........ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΕΛΕΓΧΟΣ.........ετσι για να το βιώσεις και εσύ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 39. η ΔΕΗ ρε λέον που εσκεμενα την αναφέρεις είναι σε όλους του πίνακες ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ σε πολλούς ήταν πάνω από 20000 το ξέρεις αυτό? ....αυτά θα τα λύση το υπουργείο σύμφωνα με τη φόρμα που συμπληρώσαμε ....και εκεί θα δίξει το τι έγινε και πώς έγινε ....και αν οι υπεύθυνες δηλώσεις είναι αληθινές ......τότε θα ηρεμησετε όλοι και θα κλαίνε πολλοι....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 40. θα μιλήσω εγώ κ.Αθηνά για κόστος πάρκου το 2012 οκτώμβριος εώς Νοέμβριος και σύνδεση ιανουάριος του 2013.......
  ΕΞΟΠΛΙΣΜΌΣ πανελς ινβέρτερ βασεις και όλα γεννικά που αφορούν την εταιρεία.....κόστος 176000 ευρώ και να λέω ευχαριστώ γιατί αν δεν υπήρχε εγκριση δανείου δεν γίνοταν παραγελεία.......(τους χρωστω χάρη δηλαδή αλλιώς δεν θα έκανα πάρκο) ΑΥΤΟ ΤΟ ΞΕΧΝΑΕΙ ΠΑΛΙ Ο ΛΕΩΝ......ΤΟ 2012 εάν δεν έδινες τα λεφτά εκ των προτέρων δεν ΄γίνονταν παραγγελία στο 99% των κατασκευαστικών.....(έχει κανείς άλλη άποψη?)
  ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΔΕΗ 26000 ΕΥΡΩ
  ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ (συμφωνα με υπόδειξη της ΑΤΕ ΛΙΖΙΝΓΚ) 10000 ΕΥΡΩ
  ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΣΕΙΣ (ΣΕ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΛΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ) 5200 ΕΥΡΩ......γιατί και αυτό το ξεχνάνε μερικοί ότι το κόστος των μελετών ο μέσος αγρότης το χρυσοπλήρωσε σε συμβεβλημένη με την ΠΑΣΕΓΕΣ εταιρεία.......(ΟΛΑ ΑΥΤΑ Ο ΚΑΘΕ ΛΕΩΝ ΔΕΝ ΤΑ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗΝ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙΜΕΤΟΠΙΣΕΙ)
  ΣΥΝΟΛΑ κυριε λεων 217000 ΕΥΡΏ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2012 ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΟ 150.000 ΚΑΙ ΙΔΙΑ ΣΥΜΕΤΟΧΗ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΜΕ ΕΠΙΤΟΚΙΟ 9.5 %
  ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΤΡΙΜΗΝΟΥ ............ΑΡΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕ ΕΚΠΛΗΞΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΝΑΜΕ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ......το κοστος του οικοπέδου που ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ δυστυχως κανείς δεν το βάζει γιαυτό και εγώ δεν το βάζω ....παρόλα αυτά είναι ένα πραγματικό κόστος που θα ανέβαζε κατά πολύ τον πήχη........

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 41. ARPITSA & Athina Nikolaou ευχαριστώ πολύ που με διορθώνετε, όντως η τιμή του Δ΄ τρίμηνο του 2011 στους ιδιώτες είναι 40,5 άρα τους ξέρετε καλά τους πίνακες ξεχάσατε το + 15%.
  Όσο για τα κόστη κάντε λίγο υπομονή και θα τα δείτε όλα και τα δικά μου και τα δικά σας.
  ARPITSA το κόστος του έργου έβαλα ( εξοπλισμό περίφραξη )
  Εσύ μπορείς να πεις ότι το έφτιαξες στο φεγγάρι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 42. leon κάνε μου μια χάρη σε παρακαλώ και πες μου με τι τιμή έκοψες το τιμ του ιανουριου 14 και τι τιμή πήγαινες με το +15%?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. souks τι σημασία έχει αν έπαιρνε 0,45 η ο,428. Αφού το έκανε το 2011 με το +15% δεν κουρεύονταν καθόλου και τώρα πήγε η στο 0,3965 η στο 0,37708. Στα ίδια δηλαδή με τον Κουτσουπιά που τα έκανε με 150000 τον Μάρτη - Απρίλη του 2013 και τον Γιωτάκο που το έκανε τον Γενάρη με 170.000. Εγώ το έκανα απ' τους πρώτους το 2011, πλήρωσα 314.000, έπαιρνα 0,45058 και με το +15% δεν κουρευόμουνα. Αυτοί με πήγαν στο 0,396 για να πάνε απ' το 0,3105 (Κουτσουπιάς) και 0.32775 (Γιωτάκος) στο 0,37708. Τι θέλεις δηλαδή, να κάτσω φρόνιμα και να παίρνω λιγότερα απ' τον επαγγελματία που παίρνει 0,43; Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα.

   Διαγραφή
  2. Τεράστια σημασία έχει. Εγώ στον νόμο του new deal διάβασα ότι όποιο αγροτικό μαζί με το 15% ξεπερνάει την τιμολόγηση ιανουαρίου 2014 μένει χωρίς την προσάυξηση.
   Οι του α τριμήνου 2012 και κάτω το ξεπερνούσαν επομένως γιατί θεωρείτε ότι θα μένατε ακούρευτοι?
   Ο πίνακας πιό πάνω έχει τις τελικές τιμές του +15% να μένουν ακριβώς στις τιμές ιανουαρίου. Από που ανάγεται αυτό το συμπέρασμα?
   Αν η δική σου ανάγνωση του νόμου είναι διαφορετική παρακαλώ διαφώτησέ με.

   Διαγραφή
  3. Φίλε souks
   Όπως λες η διατύπωση του νόμου θα μπορούσε να είναι καλύτερη. όμως τον ερμηνεύεις λάθος. Θέλω να πιστεύω όχι σκόπιμα (το λέω γιατί ξέρω πολλούς που το κάνουν σκόπιμα για αποπροσανατολισμό)
   Εξ' άλλου εφαρμόζεται στα 20άρια (έχουν αντί 15 έχουν 10% προσαύξηση) και είναι εύκολο να ρωτήσεις κάποιον τι εννοεί η διάταξη και πως εφαρμόζετε σ' αυτούς.

   Διαγραφή
 43. Προσεξτε αλλη μια περιπτωση αγροτικου παρκου.Συνδεθηκα αρχες Σεπτεμβρη του 2012 με τιμη 0,335, συμφωνα με το νεο νομοσχεδιο οσοι ειχαν μεχρι 0,36 δεν αλλαζε η τιμη τους αρα και εγω εμενα στο 0,335, λογο του οτι ειμαι αγροτης ομως χανω 12% και παω στο 0,295

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 44. ΙΔΟΥ ΤΟ ΠΗΔΗΜΑ ΙΔΟΥ ΚΑΙ Η ΡΟΔΑ ....γραφτείτε στο σύλλογο και πείτε μας πόσα μέλη είσαστε ....100 το πολύ 200 ...ε σε σ΄χεση με του Σπανούλη που είναι 1200 θέλετε πολλά καρβέλια ακόμα να τους φτάσετε .νομίζετε ότι ο κόσμος είναι μαλάκες και να πιστεύουν ότι εσείς θα μείνετε αλόβητοι?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ARPITSA
   Η λογική σου είναι λογική ζούγκλας και όχι ευνομούμενης πολιτείας. Εκεί επικρατούν οι πολλοί και κατασπαράσσουν τους λίγους. Στα ευνομούμενα κράτη υπάρχουν Συντάγματα που προστατεύουν τους λίγους από τις ορδές των πολλών, αρκεί να έχουν δίκιο

   Διαγραφή
  2. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
 45. Διαβαζοντας τα σχολια εντοπιζω οτι καποιοι ειναι παραπληροφορημενοι,καποιοι εντελως ανημερωτοι και καποιοι θελουν να πουν'τα δικα τους' κατα οπως τους βολευει στο θεμα των τιμων.ο παρακατω πινακας δειχνει την πραγματικοτητα και την αδικια σε βαρος των παρκων του 2011 και του 2012 σε ωφελος των παρκων του 2013
  Συγκριτικός Πίνακας Οριζόντιων – Παραμετροποιημένων
  Τιμών Αγροτών
  Περίοδος
  Σύνδεσης
  (Τρίμηνο)


  Μέσο
  Κόστος
  Επένδυσης Τ ι μ έ ς

  Διαφορά Οριζόντιας / Παραμετρο ποιημένης τιμής

  Ετήσια Διαφορά Εσόδων
  (Για παραγωγή 150.000 Kwh )  Μέχρι
  31/3/2014


  Με οριζόντια μείωση 12%
  ( που πέτυχαν οι
  ηγεσίες )
  Παραμετροποιημένη με +15% (που έδινε η κυβέρνηση)
  Β/ 2011 310.000 0.45058 0,3965104 0.45058 -0,0540696 -8.110,44

  Γ΄/ 2011
  290.000 0.45058 0,3965104 0.45058 -0,0540696 -8.110,44
  0,42850 0,37708 0,42850 -0,05142 -7.713

  Δ΄/ 2011

  270.000 0.45058 0,3965104 0.45058 -0,0540696 -8.110,44
  0,42850 0,37708 0,42850 -0,05142 -7.713


  Α΄/ 2012  250.000 0.45058 0,3965104 0,43125 -0,0347396 -5.210,94
  0,42850 0,37708 0,42850 -0,05142 -7.713
  0,40343 0,3550184 0,40343 -0,0484116 -7.261,74


  Β΄/ 2012


  230.000 0.45058 0,3965104 0,414 -0,0174896 -2.623,44
  0,42850 0,37708 0,414 -0,03692 -5.538
  0,40343 0,3550184 0,40343 -0,0484116 -7.261,74
  0,3357 0,295416 0,3357 -0,040284 -6.042,60


  Γ΄/ 2012


  210.000 0.45058 0,3965104 0,414 -0,0174896 -2.623,44
  0,42850 0,37708 0,414 -0,03692 -5.538
  0,40343 0,3550184 0,40343 -0,0484116 -7.261,74
  0,3357 0,295416 0,3357 -0,040284 -6.042,60


  Δ΄/ 2012


  190.000 0,42850 0,37708 0,391 -0,01392 -2.088
  0,40343 0,3550184 0,391 -0,0359816 -5.397,24
  0,3357 0,295416 0,3357 -0,040284 -6.042,60
  0,229869 0,2022847 0,229869 -0,0275843 -4.137,65


  Α΄/ 2013


  170.000 0,42850 0,37708 0,32775 +0,04933 +7.399,50
  0,40343 0,3550184 0,32775 +0,0272684 +4.090,26
  0,3357 0,295416 0,32775 -0,032334 -4.850,10
  0,229869 0,2022847 0,229869 -0,0275843 -4.137,65


  Β΄/ 2013

  150.000 0,42850 0,37708 0,31050 +0,06658 +9.987
  0,40343 0,3550184 0,31050 +0,0445184 +6.677,76
  0,3357 0,295416 0,31050 -0,015084 -2.262,60
  0,229869 0,2022847 0,229869 -0,0275843 -4.137,65
  0,21953 0,1931864 0,21953 -0,0263436 -3.951,54
  Περίοδος
  Σύνδεσης
  (Τρίμηνο)


  Μέσο
  Κόστος
  Επένδυσης Τ ι μ έ ς

  Διαφορά Οριζόντιας / Παραμετρο ποιημένης τιμής

  Ετήσια Διαφορά Εσόδων
  (Για παραγωγή 150.000 Kwh )  Μέχρι
  31/3/2014


  Με οριζόντια μείωση 12%
  ( που πέτυχαν οι
  ηγεσίες )
  Παραμετροποιημένη με +15% (που έδινε η κυβέρνηση)
  Β/ 2011 310.000 0.45058 0,3965104 0.45058 -0,0540696 -8.110,44

  Γ΄/ 2011
  290.000 0.45058 0,3965104 0.45058 -0,0540696 -8.110,44
  0,42850 0,37708 0,42850 -0,05142 -7.713

  Δ΄/ 2011

  270.000 0.45058 0,3965104 0.45058 -0,0540696 -8.110,44
  0,42850 0,37708 0,42850 -0,05142 -7.713


  Α΄/ 2012  250.000 0.45058 0,3965104 0,43125 -0,0347396 -5.210,94
  0,42850 0,37708 0,42850 -0,05142 -7.713
  0,40343 0,3550184 0,40343 -0,0484116 -7.261,74


  Β΄/ 2012


  230.000 0.45058 0,3965104 0,414 -0,0174896 -2.623,44
  0,42850 0,37708 0,414 -0,03692 -5.538
  0,40343 0,3550184 0,40343 -0,0484116 -7.261,74
  0,3357 0,295416 0,3357 -0,040284 -6.042,60


  Γ΄/ 2012


  210.000 0.45058 0,3965104 0,414 -0,0174896 -2.623,44
  0,42850 0,37708 0,414 -0,03692 -5.538
  0,40343 0,3550184 0,40343 -0,0484116 -7.261,74
  0,3357 0,295416 0,3357 -0,040284 -6.042,60


  Δ΄/ 2012


  190.000 0,42850 0,37708 0,391 -0,01392 -2.088
  0,40343 0,3550184 0,391 -0,0359816 -5.397,24
  0,3357 0,295416 0,3357 -0,040284 -6.042,60
  0,229869 0,2022847 0,229869 -0,0275843 -4.137,65


  Α΄/ 2013


  170.000 0,42850 0,37708 0,32775 +0,04933 +7.399,50
  0,40343 0,3550184 0,32775 +0,0272684 +4.090,26
  0,3357 0,295416 0,32775 -0,032334 -4.850,10
  0,229869 0,2022847 0,229869 -0,0275843 -4.137,65


  Β΄/ 2013

  150.000 0,42850 0,37708 0,31050 +0,06658 +9.987
  0,40343 0,3550184 0,31050 +0,0445184 +6.677,76
  0,3357 0,295416 0,31050 -0,015084 -2.262,60
  0,229869 0,2022847 0,229869 -0,0275843 -4.137,65
  0,21953 0,1931864 0,21953 -0,0263436 -3.951,54

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 46. Αγαπητε kyriakidis μερικοι νομιζουν οτι βρισκονται στον κομβο της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πέτρο
   Ελπίζω να μην με συμπεριλαμβάνεις στους μερικούς σου!!

   Διαγραφή
  2. ΑΓΑΠΗΤΕ ΠΕΤΡΟ ΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΤΗΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΝ ΠΙΑΝΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΙΕΡΟΣΥΛΙΑ ΕΚΕΙ ΔΟΘΗΚΕ ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΠΟΛΛΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΒΡΗΚΑΝ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΜΑΣ ΕΙΡΩΝΕΥΕΣΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΕΣ ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΤΟ ΣΥΝΕΣΘΗΜΑ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΑΓΡΟΤΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ...........................................

   Διαγραφή
 47. ετοιμαστείτε για τον έλεγχο των υπεύθυνων δηλώσεων από το ΥΠΕΚΑ μετά τις εκλογές.
  και όσα γράφετε παραπάνω είναι φουμαρα και μεταξωτές κορδέλες. 300000 σύμφωνα με πληροφορίες ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΡΚΟ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΑΛΕΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ μόνο τράκερ αλλά η παραγωγή των τράκερ ανέρχεται από 170000 εώς 200000 κιλοβατώρες.....ειδωμεν !!!!!!!!!!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ARPITSA
   Τελικά τα κατάφερες και το κατάλαβες ότι όταν λέμε 330.000 μιλάμε για διαξονικά-μονοαξονικά τράκερ ακριβά πάνελ (όχι κινέζικα) με περίφραξη και συναγερμό-κάμερες το 2011-2012 έτος.
   Καλά σε πληροφόρησαν για παραγωγή περίπου στις 200000kw αλλά πάλι αγράμματος πιάστηκες διότι δεν σου
   είπαν πως για 2 χρόνια πιο μπροστά από εσένα που το έκανες με πολύ μικρότερη τιμή (170000 περίπου) εμείς
   του 2011-2012 πληρώσαμε θα πληρώνουμε πολύ μεγαλύτερο δάνειο και τόκους καθώς και 2 χρόνια σχεδόν πάνω από εσένα έκτακτη εισφορά με 25% και φόρο εισοδήματος σύνολο σχεδόν 80000€ υπέρ πίστεωσς και πατρίδος.
   Λοιπόν μην μας λες για έλενχο και διάφορες ιστορίες την στιγμή που εσύ ( του 2013) εις βάρος μας (του 2011 και 2012) μαζί με το σόι σου (σύλλογος Σπανούλη ) έχετε την ίδια τιμή/kw με εμάς και δεν πληρώσατε μία στο
   κράτος 2 χρόνια με τα μισά χρήματα κόστος και δάνειο.
   Έτσι έχω κάθε δικαίωμα και εγώ να σου πω ότι είσαι βαλτός (κοινώς τσιράκι) ,λασπολόγος του συλλόγου που
   λέει ότι έχει 1200 μέλη και δεν έχει ούτε καν τα μισά και αυτά δεν πληρώνουν συνδρομή και κάποια στιγμή θα
   αποχωρήσουν διότι σας πήρανε χαμπάρι και όσο για εσένα να πας να φας μία φασολάδα και έλα να μας τα
   κλάσεις μαζί με τον έλενχο που μας απειλείς κιόλας για το τίποτα.

   Διαγραφή
 48. http://www.afo.gr/2015/index.php/psaf/100-ar/179-gero-ladas-10122014

  εδώ φίλε μου λέει άλλα .......................και νομίζω ότι το AFO.GR EXEI ΑΠΟΛΥΤΟ ΔΙΚΙΟ ...........να είσαστε ποιο προσεκτικοί με τα προφίλ που κάνετε στο google σας εκθέτουν απεριόριστα και σας αποκαλύπτουν και εμένα βεβαια δικαιώνουν τους ισχυρισμούς μου για ΜΑΥΡΟ ΧΡΗΜΑ και μη ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ή κάποιες ολίγες με πολύ μικρό επιτόκιο.....

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μαύρο χρήμα? Μάλλον φιλαράκο δεν πας καλά έχεις προβλημα.

   Διαγραφή
 49. Το τέλος του οριζόντιου Σπανούλη και η διάλυση του ΠΣΑΦ

  http://www.energypress.gr/news/Ti-yposthrizoyn-oi-adikhmenoi-agrotikoi-fwtoboltaikoi-gia-thn-orizontia-meiwsh-timwn

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κανονικα πρεπει και καποιοι να οργανωθουμε οπως οι αγροτες και για τις μεγαλες διαφορες σε αποδοση βορειας Ελλαδας και νοτιας. Ας πουμε οτι τελη του 12 ενα παρκο σταθερο στοιχησε 200.000 και ενα με τρακερ 260.000
   Στη βορεια Ελλαδα τα σταθερα δινουν γυρω στις 150.000 Kwh ενω τα τρακερ στη Κρητη που εχουν και οι περισσοτεροι 210.000 Kwh. Οποτε με μια τιμη ας πουμε 0,30 (τυχαιο παραδειγμα) εχουμε ο ενας εχει τζιρο 45.000 ευρω ενω αυτος στη Κρητη 63.000 ευρω. Δανειο ΟΑΕΕ και αλλα εξοδα 40.000 στο πρωτο στο δευτερο 45.000. Δηλαδη ο ενας εχει εσοδα 5.000 ευρω ενω η εφορια ερχεται 6.000 ευρω (ειναι μεσα) ενω ο αλλος 18.000 ευρω εσοδα μειον εφορια 8.000 ενα καλο 10χιλιαρακι στη τσεπη.
   Που βλεπετε ισοτητα στο New Deal..? Για να μην αισθανονται μονο οι αγροτες αδικημενοι!!
   Και δε βαζω τα παλια εργα που δεν πειραχτηκαν καθολου και εχουν υπερκερδη και εχουν κανει ηδη αποσβεση!!
   Ενταξει ηταν πρωτοποροι αλλα οχι εγω φυλακη και αυτοι με τις mercedes.
   Πρεπει να γινει αναθεωρηση του New Deal η ενα νεο για να παψουν οι αδικιες και στους αγροτες και στους εππαγελματιες.
   ΥΓ Ειμαι κατα του New Deal και γενικα ολος ο κλαδος ενωμενος αλλα οταν βλεπω καποιοι παλιοι να συνεχιζουν εδω να ειναι προκλητικοτατοι και κραζουν ολη μερα ενω ειναι ευνοημενοι εεεε οχι θα κοιταξω και εγω τη πλευρα μου.

   Διαγραφή
  2. Και όχι μονο αυτό, να πουμε ότι παρκα που γερνουν προς το βορρα εχουν 20% λιγοτερη αποδοση από τα νοτιου προσανατολισμου.
   Δεν μπορει αυτος που επελεξε καλο οικοπεδο να βγαζει περισσοτερα από τον αλλον που πηγε και το εφτιαξε μεσα σε χαραδρα.

   Αντι να πολεμισουμε ολοι την λογική του IRR, και να στηρίξουμε τις οριζόντιες περικοπές για ολους, όπως στην περιπτωση των αγροτων πετουμε στην παγιδα που μας εστησαν.

   Τι IRR και μαλακιες, και αν εσυ εισαι μαλακας και το εκανες στην Ξανθη και εδωσες ένα καρο λεφτα σε αρχιλαμογιο εργολαβο, τι με νοιαζει εμενα.
   Ελεος πια, δεν μπορει το κρατος να εξεταζει τις αποδοσεις μου. Εγω όταν το εκανα εξετασα ολες τις παραμέτρους και πηρα την αποφαση μου, τι ερχεσε ρε καραγκιοζη εκ των υστερων και με πετσοκόβεις.
   Το κρατος εχει το δικαιωμα να αλλαζει τις ταριφες του αρχικου πινακα, δεν μπορει να αλλαζει πινακα όμως.

   Διαγραφή
  3. Τις κλισεις του εδαφους εξυπνε μονο με ΕΓΣΑ μπορει να τις υπολογισεις και ειναι δυσκολο για τοκαθε παρκο.. αλλα προσεξε το να χωριστει σε ζωνες η Ελλαδα ειναι πολυ μα παρα πολυ ευκολο. Δηλαδη απο τα συνορα μεχρι την Λαρισα και οτι ειναι στη ιδια ευθεια μια ζωνη μια μετα μεχρι Κορινθο και μια τελευταια μεχρι τη Κρητη. Πανευκολο οπως μας βαλαν να κανουμε υπευθηνες δηλωσει ΜΕ και ΧΕ να δηλωνεις σε ποια απο τις 3 ζωνες ανηκεις... και δε νομιζω να εχεις απαιτηση επειδη ζω στη Βορεια Ελλαδα να κανω παρκο στην Κρητη για να ειμαι εξυπνος και να πηγαινοερχομαι Θεσσαλονικη Κρητη για οτι συμβαινει που παντα συμβαινει!!

   Διαγραφή
 50. Γνωριζει καποιος αν εχεις αδικαιολογητα σπασμενα πανελ και το εργοστασιο των πανελ ειναι κλειστο για να στα αντικαταστησει αν μπορεις να αποζημιωθεις απο την ασφαλιστικη σε αλλη μαρκα πανελ...?
  Επισης εαν γινεται υπαρχει κατι που πρεπει να προσεξω στο ασφαλιστικο συμβολαιο για να αποφυγω αρνηση αντικαταστασης απο την ασφαλιστικη..?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 51. ο παραπάνω που γράφει για τις αγωγές......ας κοιτάξει τις αγωγές που έκαναν οι καθαρίστριες και οι υπόλοιποι φωτοβολταικοί ...τι κατάληξη είχαν.η επιπολεότητα σας δεν έχει όριο..θα στήσετε μία πιλοτική δίκη ούτως ώστε οι επόμενοι φωτοβολταικοί που θα πάνε για άλλους ΄λόγους ή μεταγενέστερο κόψιμο τιμών...θα τα βρούνε σκούρα. και όλο αυτό το σκηνικό επειδή εσείς.....οι 10-20 σας την έδωσε 1 χρόνο αργότερα να αντιδράσετε.....ε θα πάρετε ξέρετε τι μη το γράψω.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ποτε δεν είναι αργα για εξορθολογισμό στις ταριφες, και τοτε θα μειωθουν καταλληλα οι αποδοσεις σε οσους ειχουν σημερα υπεραποδοσεις !! 20 χρονια είναι αυτά, δεν είναι ρουλετα στο καζινο. Μερικοί εχουν μαθει ετσι χρονια τωρα και θα τους κακοφανει λιγο. Είναι αυτοί που μας λενε θα παρουμε τα μπαλακια τους. ARPITSA είσαι πολύ προκλητικός και θα το μετανιώσεις.

   Διαγραφή
 52. Πιο ειναι το προβλημα. σας... δεν καταλαβαινω..ειστε αχαριστοι..εσεις που κανστε το πσρκο το 11 η το 12 ειχατε μεγαλιτερη ταριφα απο αυτους που. το εκαναν.το13 αυτο ειναι το προβλημα ...? Η οι πληρωμες..που δεν γεινονται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 53. εχω κάνει δήλωση στο λαγηέ με όλα τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ και ακριβώς τις ΤΙΜΕΣ και μάλιστα έχω γνήσια αντίγραφα που περιμένουν τι στιγμή που θα μου κάνουν έλεγχο.....ελπιζω να έχετε κάνει και εσείς το ίδιο........ο νοών νοήτω ΕΡΧΕΤΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

   Διαγραφή
  2. Έκανες αυτό που έκαναν όλοι.Εσύ όμως κερδίζεις ηλεκτρικό λουκούμι
   για να μην πω τίποτα άλλο!!!!!!!!!!!!!!!!

   Διαγραφή
 54. αγαπητε ΑRPITSA δεν εχεις εσυ μονο αποκειστικοτητα στη .............νομιμοτητα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 55. ARPITSA O νεοσύστατος σύλλογος μας έχει στείλει- αν διάβασες καλά- αίτημα στο ΛΑΓΗΕ και ΥΠΕΚΑ ζητώντας τον έλεγχο για τον οποίο είσαι από καιρό έτοιμος!
  Διαφωνούμε κάπου?

  Υ.Σ. Επιτέλους βρήκαμε κι ένα κοινό σημείο επαφής!!!


  ΑπάντησηΔιαγραφή
 56. το ξέρουν τα μέλη σου? αλήθεια πόσα μέλη έχει ο σύλλογός σας ....ο νεοσύστατος????έτσι για να καταλάβουμε πόσοι νιώθουν αδικημένοι......του Σπανούλη 1300 και ακούγονται διάφορα ότι θα συνενοθεί και με τον Ηπειρου.......δηλαδή πάει για 1600 στο σύνολο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ εννοείτε πως μιλάμε όχι φούσκες η πλασματικά μέλη. για πες έχει ενδιαφέρον και βέβαια να αναρτηθούν τα ονοματεπώνυμα τους όπως στου Σπανούλη.....αλλιώς ότι θέλει γράφει ο καθένας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αγαπητέ ARPITSA είσαι φερέφωνο του παραπάνου κολητού σου που στο site του χόρτασε
   τον καημένο αγροτόκοσμο με ψέματα όπως με τις πληρωμές και τον εμπαίζει χριστουγεννιάτικα
   που είναι απλήρωτος και εσύ τραγουδάς σαν τσιράκι που είσαι τον ίδιο σκοπό.

   Διαγραφή

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ