Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου 2014

Π.Σ.Α.Α.Φ. Επιστολή στον υπουργό:Οριζόντια Μείωση Τιμών Αγροτικών Φωτοβολταϊ​κών

Προς:
Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Υπ’ όψη : Υπουργού κ. Ι. Μανιάτη
Υφυπουργού κ. Α. Παπαγεωργίου
Γεν. Γραμματέα κ. Κων/νου Μαθιουδάκη
 

Θέμα: ΒΑΣΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΔΙΚΗΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ
ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 4254/2014

 Αξιότιμε κε Υπουργέ, κε Υφυπουργέ και κε Γενικέ

 Με τον ν. 4254/2014 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΓ υποπαρ. ΙΓ1)« επανακαθορίστηκαν»
μονομερώς και υποχρεωτικώς οι τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, τις οποίες
είχαν συμφωνήσει οι κατ’ επάγγελμα αγρότες παραγωγοί από φωτοβολταϊκούς
σταθμούς με συμβάσεις που συνήψαν με τη ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. (ήδη ΛΑΓΗΕ Α.Ε.).

Αποτέλεσμα του υπόψη υποχρεωτικού «επανακαθορισμού» είναι η μείωση των
τιμών πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 12%. Η εν λόγω μείωση
επιβάλλεται οριζόντια σε όλους τους αγρότες παραγωγούς, ανεξάρτητα από
κρίσιμες παραμέτρους, όπως είναι ο χρόνος σύνδεσης των μονάδων και το κό-
στος κατασκευής τους. Ευθεία συνέπεια της οριζόντιας (μη αραμετροποιημένης)

μείωσης των τιμών είναι το ποσοστό απόδοσης των μονάδων που λειτουργούν οι αγρότες παραγωγοί να διαφοροποιείται κατά τρόπο δραστικό και παντελώς
αδικαιολόγητο, σε βάρος κυρίως των φωτοβολταϊκών πάρκων που κατασκευάστηκαν κατά τα έτη 2011 και 2012 (τα οποία αντιστοιχούν περίπου στο 50% του συνόλου των πάρκων που εκμεταλλεύονται κατ’ επάγγελμα αγρότες) και προς όφελος των πάρκων που κατασκευάστηκαν με πολύ μικρότερα κόστη, ιδίως το έτος 2013.
 Είναι χαρακτηριστικό ότι το ποσοστό απόδοσης των τελευταίων είναι, μετά την οριζόντια μείωση των τιμών, πολλαπλάσιο σε σχέση με τα πρώτα! Ο ενδεικτικός συγκριτικός πίνακας με τις (τεράστιες) διαφορές στις αποδόσεις που προκύπτουν μεταξύ των αγροτικών φωτοβολταϊκών πάρκων επιβεβαιώνει του λόγου το ασφαλές.

Η κατά τα ανωτέρω οριζόντια μείωση των τιμών στις φωτοβολταϊκές μονάδες
των κατ’ επάγγελμα αγροτών, η οποία προέκυψε, κατόπιν πιέσεων συγκεκριμένης
ομάδας (άκρως ωφελημένων) παραγωγών, ως τροπολογία που κατατέθηκε
κυριολεκτικά την «τελευταία στιγμή», χωρίς γνωμάτευση της επιστημονικής
επιτροπής και αιτιολόγηση της σκοπιμότητάς της, αντιτίθεται στον ίδιο τον σκοπό του ν. 4254/2014, ο οποίος είναι, όπως προκύπτει από την αιτιολογική έκθεσή του, η βιωσιμότητα του Ειδικού Λογαριασμού των Α.Π.Ε.(άρθρο40 του ν. 2773/1999), με μείωση των τιμών που επιβάλλεται επί τη βάσει αντικειμενικών και εύλογων
παραμέτρων, συνδεόμενων ιδίως με το κόστος κατασκευής των πάρκων, κατά
τρόπο ώστε να είναι αυτή δίκαιη και να επιβάλλεται αναλογικά. Ο κανόνας αυτός, ήτοι η μείωση των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζεται, μάλιστα, σύμφωνα με τον ν. 4254/2014, σε ΟΛΟΥΣ τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς ΠΛΗΝ των κατ’ επάγγελμα αγροτών παραγωγών, οι οποίοι υφίστανται, αντιθέτως, ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ μείωση των τιμών, χωρίς να εφαρμόζονται σε αυτούς οι υπόψη δίκαιοι, εύλογοι και αντικειμενικοί παράμετροι. Πρόκειται, όπως είναι σαφές, για θρίαμβο της πελατειακής πολιτικής λογικής σε βάρος της ισονομίας των πολιτών!

Δεν χωρεί ασφαλώς αμφιβολία ότι η εν λόγω οριζόντια – χωρίς παραμετροποίηση - μείωση των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας επιφέρει άνιση δυσμενή
μεταχείριση των αγροτών παραγωγών που κατασκεύασαν τα πάρκα τους ιδίως κατά τα έτη 2011 και 2012, η οποία δεν δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος. Πράγματι, το μόνο συμφέρον που εξυπηρετεί είναι εκείνο μερίδας αγροτών παραγωγών σε βάρος των υπολοίπων, δεδομένου ότι το συνολικό ποσό μείωσης των τιμών πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τα αγροτικά πάρκα και, συνακόλουθα, το όφελος για τον Ειδικό Λογαριασμό των Α.Π.Ε., είναι το ίδιο είτε με την οριζόντια, είτε με την παραμετροποιημένη μείωση των τιμών.

Υπό τους ανωτέρω όρους, η επίμαχη οριζόντια μείωση των τιμών αντίκειται
ευθέως στις συνταγματικές αρχές της ισότητας (άρθρο 4 παρ. 1 Συντ.) και της
αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 Συντ.). Επιπλέον, ενόψει της κραυγαλέας αδικαιολόγητης ανισότητας που επιφέρει μεταξύ των αγροτών παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, προσβάλλει τον ίδιο τον πυρήνα του κράτους δικαίου, βασικό στοιχείο του οποίου είναι η διασφάλιση της ισονομίας μεταξύ των πολιτών, η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους (άρθρο 5 παρ. 1 Συντ.) και ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του ανθρώπου (άρθρο 2 παρ. 1 Συντ.).

 
Παρακάμπτει επίσης την οδηγία του αρμόδιου επιτρόπου για τον κατά το δυνατόν
ίδιο βαθμό απόδοσης ομοειδών επενδύσεων.
Ο Π.Σ.Α.Α.Φ. είναι αποφασισμένος να κινηθεί τόσο νομικά,όσο και πολιτικά
προκειμένου να ανατρέψει αυτή την κραυγαλέα αδικία που επιβλήθηκε σε βάρος των μελών του. Ήδη σημαντικός αριθμός αγροτών παραγωγών που πλήττονται από την οριζόντια μείωση των τιμών συμμετέχει σε ομαδική αγωγή, η οποία κατατέθηκε

ενώπιον των αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου το περασμένο Καλοκαίρι. Σύντομα θα κατατεθούν νέες ομαδικές αγωγές, ενώ θα προσφύγει, εφόσον απαιτηθεί, στους αρμόδιους επιτρόπους και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για την προάσπιση, στον μέγιστο βαθμό, των δίκαιων αιτημάτων και συμφερόντων των μελών του. Καλεί δε όλους τους πληττόμενους παραγωγούς σε πανστρατιά προκειμένου να επιτευχθεί το αυτονόητο σε ένα κράτος δικαίου: Η ΙΣΟΝΟΜΙΑ.

 Κατόπιν των ανωτέρω, ζητούμε να μας ενημερώσετε αν προτίθεστε να προβεί-
ται σε διορθωτικές παρεμβάσεις, ώστε να αποφύγουμε την περαιτέρω οικονομική
επιβάρυνση που συνεπάγεται για τα μέλη μας η άσκηση νέων αγωγών, και την
δυσφήμιση της χώρας που θα προκαλέσει η αναγκαστική προσφυγή μας στις
ευρωπαϊκές αρχές.

 Είμαστε στην διάθεσή σας για αναλυτικότερη ενημέρωση και διεξοδικότερη
παρουσίαση των θέσεών μας επί του θέματος.

 

Με τιμή

- o -/ - ο -
πρόεδρος /γενικός γραμματέας
Παναγιώτου Ευάγγελος/ Γεροθόδωρος Θεόδωρος__
Πανελλήνιος Σύλλογος Αδικημένων Αγροτικών ΦωτοβολταΙκών
Έδρα: Αγρίνιο, e-mail: p.s.a.a.fv@gmail.com , psaaf.blogspot.gr 

15 σχόλια:

 1. Πιο ειναι το προβλημα. σας... δεν καταλαβαινω..ειστε αχαριστοι..εσεις που κανστε το πσρκο το 11 η το 12 ειχατε μεγαλιτερη ταριφα απο αυτους που. το εκαναν.το13 αυτο ειναι το προβλημα ...? Η οι πληρωμες..που δεν γεινονται

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Η δεν ξερετε τι λετε η τα θελετε ολα δικα σας κυροι..
  ολα τα αγροτικα μαζι την ιδια μερα κατεθεσαν φακελους στη δεη τελος του 10.
  υπηρξαν 3 φασεις υλοποιησεις οπως βγαιναν οι οροι συνδεσης και κλειδωναν τιμες, τουλαχιστον στο αγρινιο που ξερω!!!

  Οι πρωτοι λιγοι του 11και 12 κοστος τοτε 210000και τιμη 42λεπτα (μαγκες οπως νομιζαν τοτε )που πιεσαν δεη, τραπεζες, και κατασκευστες.πηραν δανεια απο ατε leasing και βαλαν και συμετοχες και ορους συνδεσης καποιοι...

  Η 2 φαση(τα ποιο πολλα παρκα)παλι 42 λεπτα τοτε εχει παρκα με συνδεση τελος του 12 και μεχρι απριλη του 13 ολα τα παρκα αυτα μην εχοντας επιλογες χρηματοδοτησης εγιναν με δανειο απο την πειραιος και κοστος 150000 δανειο +35000 γραμματια συνολο 185000 τα οποια βεβαια υστερουν απο θεμα ποιοτητας υλικων και κατασκευης!!!

  Η 3 και τελευταιοι ηταν αυτη που αργισαν να παρουν ορους συνδεσης κατασκευη β+γ τριμηνο του 13 και η τιμη τους ηταν 40 λεπτα..τα παρκα αυτα κοστισαν οσο ακριβως και αυτα τις δευτερης φασης 185000+ δεη μονο που εχουν περιπου εχτα κοστος 10000 για αναβαθμηση δυκτιου r22.


  Σαν αποτελεσμα του new deal εχουμε 2 κατηγοριες.αυτους που πληρωνονται με 37.7 και τους κοστησε για τους πρωτους περιπου 210000 και αυτους με 35.5 που τους κοστησε 185000..
  οι μεν πρωτοι αγορασαν 20-30χιλ παραπανο αλλα στο μελλον θα παρουν 2λεπτα*20 χρονια 40000χιλ ασε που πληρωνονται και ενα χρονο νωριτερα απο τους αλλους...

  ΚΑΤΑΛΗΓΩ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΜΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΑΛΑΓΗ ΤΟΝ ΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. γιαυτα που λετε και κανετε στο τελος θα ειστε μονη σας εσεις του αγρινιου,γιαυτο φευγουνε ολοι οσοι ειναι γραμενοι σε εσας και πανε για λαρισα μερια,οταν σας εδιναν τα δανεια η ατε ηταν καλα,γιατι εμεις πηραμε δανεικα απο ολους οσους ξερουμε για να τα καταφερουμε να το στησουμε,οταν ξαφνικα η ατε μας ειπε οτι στοπ τα δανεια κλεινουμε το μαγαζακι μας,ενω εσεις το προλαβατε ολο αυτο,βλεπω τιμη 170000 χιλιαδες,εμενα μου στοιχισε 190000 χιλιαδες,και ξερω και αλλους που δεν μπορεσανε να παρουν δανειο μετα την ατε και πληρωνουν στις εταιριες που τα φτιαξανε για 240000 και πανω χιλιαδες γιατι τους βρηκαν σε αναγκη,συν τοκους κανονικα,αλλα καλα κανατε και το στειλατε αυτο το εγγραφο για να δουμε και εμεις πιοι ειστε,επρεπε να ντρεπεστε,τι φοβαστε μηπως καποιοι παιρνουν παραπανω απο εσας?εδω μας εχουν 5 μηνες απληρωτους και εσεις κοιτατε.......η αχαριστια πληρωνετε να το θυμαστε αυτο κυριοι του αγρινιου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΚΥΡΙΟΙ ΑΔΙΚΙΜΕΝΟΙ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΑΠΟΚΑΛΙΣΤΕ ΘΑ ΣΑΣ ΠΩ ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΩΣ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΣΑΦ . ΧΑΝΕΤΕ 1 . 2 ΛΕΠΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΒΑΖΕ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΕ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΑΛΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΟΙΟΣ ΣΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΕ ΤΟ 15 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΣΑΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΤΟ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΒ Η ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΟ 13 ΑΠΟ ΤΟ 26 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΧΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΜΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΚΑΠ Η ΠΙΘΑΝΗ ΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΜΑΣ Η 8 ΜΗΝΕΣ ΑΠΛΗΡΩΣΙΑΣ ΕΓΙΝΑΝ 3Η 4 ΜΕ ΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΡΓΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΚΥΡΙΟΙ ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕ ΓΙΑΤΙ ΟΤΑΝ ΕΜΕΙΣ ΤΡΩΓΑΜΕ ΔΑΚΡΥΓΟΝΑ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΕΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΕΜΑΣΤΑΝ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ..........ΣΥΜΑΖΕΥΤΗΤΕ ΕΣΕΙΣ Η 5 10 ΨΕΥΤΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΕΣ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΣΤΕ ΤΑ ΤΟΣΑ ΘΕΤΙΚΑ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΒ ΚΑΙ ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΗΤΕ ΝΑ ΔΙΑΣΠΑΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΙ ΝΟΥ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ............ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ..............

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αγαπητέ συναγωνιστή Τσιτόγλου.

  Αναταποδίδω τις ευχές σου κι επανέρχομαι.
  Χαίρομαι που είστε υπεράνω χρημάτων και τα 2 ή 4 λεπτά που λες αν τα κερδίσουμε, απο σας θα τα πάρουμε- χωρίς πρόβλημα φαντάζομαι(ανγνωρίζεις παραδόξως ότι χάνουμε- πάλι καλά).
  Αν ήμαστε επαναστάτες του καναπέ δεν θα κάναμε σύλλογο. Μαζί τα φάγαμε τα δακρυγόνα έξω από το ΥΠΕΚΑ.
  Στη Βουλή δεν ήσαστε έξω αλλά μέσα, κάναοντας ψυχολογικό εκβιασμό σε βουλευτές και υπουργούς και ανεπίτρεπτα για τον περήφανο κόσμο των αγροτών ψηφοθηρικά μαγειρέματα.
  Μπράβο σας! Ο κύβος ερρίφθη! Αναμένονται εξελίξεις και σύντομα!

  Υ.Σ.Θερμά ευχαριστώ για την αρνητική διαφήμιση όλων σας. Αρχίζει και αποδίδει καρπούς!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ΔΕ ΜΟΥ ΑΠΑΝΤΑΣ ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΙΕΙ .. ΣΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΕ ΚΑΝΕΙΣ ΤΟ 15 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ ΜΠΟΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΟΦΕΛΗ ΠΟΥ ΚΕΡΔΙΣΑΜΕ ΣΑΝ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΦΒ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΕΤΣΙ ΣΕ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΕΣΕΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΣ........ΤΕΛΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΜΠΗΚΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΠΣΑΦ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΣΥ ΤΗΝ ΞΕΡΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΩΣ ΑΠΟΚΡΙΠΤΕΙΣ ΤΑ ΜΙΣΑ ΚΑΙ ΛΙΓΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΧΟΥΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟ 2012 ΜΑΣ ΛΕΣ ΔΗΛΑΔΗ ΟΤΙ ΟΙ ΜΙΣΟΙ ΠΙΑΣΑΝΕ ΚΟΡΟΙΔΑ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΜΙΣΟΥΣ ΕΛΕΟΣ ΡΕ ΦΙΛΕ ΠΟΣΟ ΧΑΜΗΛΑ ΘΑ ΠΕΣΕΤΕ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΛΙΓΑ ΑΚΟΜΑ ΜΕΛΗ ΕΚΣΑΣΦΑΛΙΣΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΧΑΜΕΝΑ ΜΕΣΟΥ ΤΟΥ ΠΣΑΦ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΤΟ ΠΑΙΖΕΤΕ ΤΣΑΜΠΑ ΜΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΣΤΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΑΡΝΗΤΙΚΗ ΔΙΑΦΙΜΗΣΗ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΑΥΤΟΥΣ ΣΑΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΤΑ ΟΛΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΣ ΦΒ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΦΒ ΜΑΣ ΕΙΧΑΝ ΣΑΝ ΠΡΟΤΥΠΟ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΕΡΧΕΣΤΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΛΑΤΕ ΟΛΑ ...ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΙΓΑ ΚΥΡΙΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΟΥΒΕΝΤΕΣ ΔΕ ΚΕΡΔΙΖΟΝΤΕ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ.............................

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κύριε Τσιτόγλου
   Επειδή τα σχόλιά σου το κάνεις σαν μέλος του Δ.Σ. του ΠΣΑΦ, και παρ' ότι ως Δ.Σ. νεοϊδρυόμενου συλλόγου ο χρόνος μας είναι πολύτιμος, απαντάμε εν συντομία:
   1. Όταν αναφέρεσαι στο ζήτημα των τιμών και απευθύνεσαι σε συναδέλφους που ζημίωσες, δεν αρκεί να γράφεις μόνο το όνομά σου. Πρέπει να γράφεις και τα υπόλοιπα στοιχεία του προφίλ σου για να αξιολογούνται σωστά τα λεγόμενά σου. Και επειδή αποφεύγεις να το κάνεις τα συμπληρώνουμε:
   Ημερομηνία που συνδέθηκες: 07 Ιανουαρίου 2013
   Παραμετροποιημένη Τιμή που σου αντιστοιχεί: 0,32775 ( 0,285+15%)
   Οριζόντια τιμή που κατάφερες να πάρεις μειώνοντας την δική μας: 0,37708
   Τιμή μη αγρότη: 0,285 ( η διαφορά σου μ' αυτόν + 32,33% αντί +15% )
   Πάμε τώρα στα μέλη του δικού μας Δ.Σ.:
   Τα δύο από τα έξη (ήδη κουρεμένα με την Υ.Α. 31/01/2012):
   Σύνδεση: Αύγουστος 2012 ( 5 μήνες πριν από σένα )
   Τιμή τριμήνου μη αγρότη: 0,36
   Παραμετροποιημένη Τιμή που τους αντιστοιχεί: 0,3357 ( πλαφόν τιμής 1/1/2014 )
   Οριζόντια τιμή που τους έστειλες: 0,295416 (τα ζημίωσες 4,03 λεπτά και όχι 1-2)
   Άλλα δύο απ' τα έξη:
   Σύνδεση: Δ΄ τρίμηνο του 2011 ( 14 μήνες πριν από σένα )
   Τιμή τριμήνου μη αγρότη: 0,405
   Παραμετροποιημένη τιμή που τους αντιστοιχεί: 0,4285 ( 0,405 +15% )
   Οριζόντια τιμή που τους έστειλες: 0,37708 (τα ζημίωσες 5,14 λ. και όχι 1-2 που λες )
   Επομένως πρέπει να είσαι προσεκτικός όταν μιλάς για 1-2 λεπτά και να σέβεσαι τους ανθρώπους που ζημίωσες εσκεμμένα.
   2. Ο κίνδυνος για το + 15% είναι επικοινωνιακό εφεύρημα. Πέρνουν + 10% τα 20άρια και δεν κινδυνεύουν από κανέναν. Σε λίγες μέρες θα αναγκαστείτε σε ουσιαστικό διάλογο, χωρίς την λογοκρισία και τον επικοινωνιακό μονόλογο – προπαγάνδα του afo. Θα αναγκαστείτε να δώσετε συγκεκριμένες απαντήσεις που μέχρι σήμερα καταφέρατε να αποφύγετε. Λίγη υπομονή και θα ενημερωθούν όλοι για το πως ακριβώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα και ποιες ήταν οι επιδιώξεις σας από την αρχή.

   Δεν θα επανέλθουμε σε οποιαδήποτε απάντησή σου. Θα τα πούμε σύντομα αναλυτικά σε άλλους χώρους.

   Διαγραφή
 7. ΕΓΩ ΟΤΙ ΚΑΝΩ ΤΟ ΚΑΝΩ ΕΠΩΝΥΜΑ ΔΕΝ ΤΟ ΚΑΝΩ ΩΣ Α.Α.Ο.Φ Η ΟΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΧΡΙΣΙΜΟΠΙΕΙΣ ΚΡΗΜΕΝΟΣ ΣΕ ΠΟΛΛΑ ΨΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΦΙΛ ΕΣΥ ΛΕΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΑΣ ΕΥΘΕΩΣ ΣΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΕ ΡΩΤΑΩ ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΒΛΕΙΠΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΝΕΙ ΘΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΣΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΚΑΙ ΘΑ ΔΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΝΕΜΕΝΕ ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ ΑΓΡΟΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.. ΓΡΑΨΕ ΟΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΘΑ ΣΟΥ ΞΑΝΑΠΑΝΤΗΣΩ ΜΕ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΦΙΛ ΚΑΙ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ... ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΟΤΙ ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΣΥΝΤΟΜΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΕΡΝΑΝΕ ΣΑΝ ΚΑΙ ΕΣΕΝΑ ΕΧΩ ΔΕΙ ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΣΟΥΣ..............

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Βλεπω καποιους που ενω απο την μια φοβουνται το ενδεχομενο να ερθουν στην θεση μου δηλαδη κοντα στο 0,29 απο την αλλη ομως θελουν εγω να μην κανω τιποτα να λεω ευχαριστω και ας τιμωρουμαι με 12% μονο και μονο επειδη ειμαι αγροτης, δηλαδη ειχα 0,335 και αντι να μεινω σε αυτην την τιμη πηγα στο 0,295

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. http://psaaf.blogspot.gr/p/blog-page_96.html
  Συνάδελφε αναγνώστη
  Ανοίξαμε αυτή την σελίδα με σκοπό την ανάδειξη της αλήθειας στο ζήτημα του κόστους επένδυσης των πάρκων. Να αποκαλύψουμε την προπαγάνδα των γνωστών κέντρων παραπληροφόρησης των αγροτών περί δήθεν μικροδιαφορών στα κόστη διαφορετικών χρονικών περιόδων. Είναι η τελευταία απεγνωσμένη τους (και μάταια) άμυνα στην προστασία την οριζόντιας περικοπής και την αποφυγή της αναπόφευκτης παραμετροποίησης των τιμών.
  Καλούμε τους συναδέλφους να συνδράμουν σ' αυτήν την προσπάθεια, στέλνοντας για ανάρτηση αντίγραφα των τιμολογίων τους. Η αλήθεια δεν φοβάται και δεν κρύβετε ποτέ!...
  Προκαλούμε όσους επιχειρούν να πείσουν για το αντίθετο, να στείλουν τα δικά τους τιμολόγια. Να τελειώνει αυτό το παραμύθι. Όλα στο φως!...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Προσπαθώ να καταλάβω το σκεπτικό των "αδικημένων". Θα κάνω άλλη μια προσπάθεια.
  Εχουμε και λέμε:
  Δεδομένο 1. Πριν το new deal υπάρχει έκτακτη εισφορά, 9 μήνες καθυστέρηση πληρωμών και η πεποίθηση ότι το ταμείο πάει για διάλυση.
  Δεδομένο 2. Σχεδιάζεται το new deal από το υπουργείο και οι πληροφορίες λένε ότι πάμε για κούρεμα 30-40%.
  Δεδομένο 3. Οι "αδικημένοι" αγρότες μαζί με όλους τους υπόλοιπους σε αυτή την φάση έχουν αρχίσει να αποδέχονται στωικά την μοίρα τους,αναγνωρίζοντας όμως την αναγκαιότητα του νόμου και ελπίζοντας απλά η σφαλιάρα να μην είναι τόσο δυνατή.
  Δεδομένο 4. Σήμερα. Εχουν κούρεμα 12%, 3 μήνες καθυστέρηση χωρίς εκτακτη εισφορά και με προοπτική η καθ. να μηδενιστεί, φορολογία από 26-33 στο 13%, παραταση σύμβασης 7 χρόνια με ΟΤΣ, κατοχυρωμένη ειδική κατηγορία στα φ/β για πάρτη τους.
  Δεδομένο 5. Στους "αδικημένους" δεν αρκεί το δεδομένο 4 θέλουνε και τα 4 λεπτάκια τους πίσω.
  Δεδομένο 6. Ελεος...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δεδομενο 7. Ο ανθρωπος αντιδραει οταν αδικειται.

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ δεν λέγεται αδικία αυτό, απληστία λέγεται.
   Με είχε καταλάβει και μένα αυτό το συναίσθημα μετά την ψήφιση του νόμου όντας 12ρης όμως μου πέρασε μετά από μερικές μέρες. Σαυτό βοήθησε οφείλω να ομολογήσω ένας φίλος και συνάδελφος αγρότης με πάρκο ιαν. του 13 που μου εξήγησε πώς ενιωσε όταν είδε να χάνει 8 λεπτά επειδή η δεη σαυτόν είχε καθυστερήσει την σύνδεση λίγες μέρες παραπάνω.
   Τέλος πάντων είναι Χριστούγεννα αυριο γι αυτό θα ευχηθώ στο εγγύς μέλλον να πορευθούμε με ομόνοια.
   Καλές γιορτές.

   Διαγραφή
 11. ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙΣ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΤΟΥΣ ΤΑ ΑΝΕΦΕΡΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΑΛΛΑ ΑΥΤΟΙ ΤΟ ΒΙΟΛΙ ΒΙΟΛΑΚΙ......ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΒΡΑΔΥ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΜΕΙΝΑΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΙΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΑΝΕ ΚΑΛΑ.......ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΟΠΩΣ ΕΙΠΕΣ ΚΑΙ ΣΥ Η ΚΟΤΑ ΠΙΝΕΙ ΝΕΡΟ ΚΟΙΤΑΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ..

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ