Κυριακή, 4 Φεβρουαρίου 2018

Το 2018 κρισιμο ετος για την Ελληνική ενέργεια , νεες φωτοβολταικές δημοπρασίες


Το 2018  πρόκειται να αποτελέσει ένα σημαντικό  έτος για τον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Μια δημοπρασία για νέες ηλιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις αναμένεται να προσελκύσει το παγκόσμιο ενδιαφέρον.


 Ωστόσο, άλλες αλλαγές που βρίσκονται σε εξέλιξη αναμένεται επίσης να είναι αποτελεσματικές για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της ελληνικής φωτοβολταϊκής βιομηχανίας.

Η ΡΑΕ παρουσίασε τις προτάσεις της για νέες δημοπρασίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στην πρωτεύουσα της Αθήνας.


Η ιδέα της ΡΑΕ για το 2018 είναι να δημοπρατήσει  μεμονωμένα, 300 MW φωτοβολταικών, 300 MW αιολικής ενέργειας. και 400 MW συνδυασμένης ηλιακής  και αιολικής ισχύος, μέσω κοινής δημοπρασίας.Η ΡΑΕ προτείνει το ίδιο σενάριο για το 2019, ενώ για το 2020 εκτιμά ότι θα είναι αρκετα τα  300 MW ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας και επιπλέον 300 MW αιολικής ενέργειας, που θα δημοπρατηθούν χωριστά.Επιπλέον, για να είναι δυνατός ο ουσιαστικός ανταγωνισμός, η ΡΑΕ θα επιτρέψει τη διεξαγωγή δημοπρασίας μόνο όταν εχει υπάρξει καταγεγραμμένο ενδιαφέρον για την ελάχιστη δυναμικότητα , την οποία ο ρυθμιστής καθορίζει στο 180% της ποσότητας ισχύος που πρόκειται να δημοπρατηθεί. Για παράδειγμα, εάν η Ελλάδα πρόκειται να δημπορατήσει  100 MW ηλιακής φωτοβολταϊκής ενέργειας, η δημοπρασία θα διεξαχθεί εφόσον έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 180 MW προσφορών.Εάν μια δημοπρασία δεν αναθέσει αρκετές συμβάσεις για την εκπλήρωση της πλήρως ισχύος μιας  δημοπρασίας, τότε η υπόλοιπη χωρητικότητα θα μεταφερθεί στη δημοπρασία του επόμενου έτους, δήλωσε η RAE.Οι νέες δημοπρασίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας της Ελλάδας θα βασιστούν στη νομοθεσία της χώρας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα θεσπίστηκε το 2016. Η χώρα διεξήγαγε επίσης πιλοτική δημοπρασία τον Δεκέμβριο του 2016, απονέμοντας 40 MW χωρητικότητας φωτοβολταϊκών.Τον Ιανουάριο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο νόμος της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι σύμφωνος με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Η Επιτροπή δήλωσε ότι ενώ το 2018 «η Ελλάδα θα διοργανώσει ξεχωριστές δημοπρασίες για αιολικές και ηλιακές εγκαταστάσεις προκειμένου να καθορίσει το δυναμικό της αγοράς, από το 2019 θα πραγματοποιηθούν κοινές δημοπρασίες τόσο για αιολικές όσο και για ηλιακές εγκαταστάσεις για να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να μειωθεί το κόστος για τους καταναλωτές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα. "Το έτος 2018Παρόμοια με την πιλοτική ηλιακή δημοπρασία το 2016, η δημοπρασία του τρέχοντος έτους θα χωριστεί σε δύο κατηγορίες: η πρώτη θα περιλαμβάνει μονάδες ισχύος μέχρι 1 MW η κάθε μία. ενώ η δεύτερη αφορά μονάδες μεταξύ 1 MW και 10 MW η καθεμία.Για τις δύο αυτές κατηγορίες, συνολικού ύψους 300 MW, η ΡΑΕ δήλωσε ότι, αν το εγκρίνει η ελληνική κυβέρνηση, θα ανακοινωθεί δημοπρασία τον Απρίλιο και θα εφαρμοστεί πλήρως εντός τεσσάρων μηνών. Η ΡΑΕ προτείνει ανώτατο όριο τιμής υποβολής προσφορών ύψους 95 € ανά MWh και 85 € ανά MWh για κάθε κατηγορία, αντίστοιχα.Η ρυθμιστική αρχή προτείνει επίσης μια τρίτη κατηγορία δημοπρασιών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μεγαλύτερης των 10 MW, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί χωριστά, αργότερα εντός του έτους. Τα επιλέξιμα έργα θα περιλαμβάνουν φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις άνω των 10 MW, αιολικά πάρκα μεγαλύτερα των 50 MW, και είτε έργα φωτοβολταϊκής ή αιολικής ενέργειας με απροσδιόριστη χωρητικότητα, τα οποία σχηματίζουν ομάδες.Με ομάδες, η RAE εννοεί γειτονικές φωτοβολταϊκές ή αιολικές εγκαταστάσεις που συνδέονται με το δίκτυο μέσω του ίδιου υποσταθμού. Για παράδειγμα, τέσσερα γειτονικά έργα φωτοβολταϊκών, με ισχύ 5 MW και δυναμικότητα 20 MW, θα είναι σε θέση να υποβάλουν προσφορά στη δεύτερη δημοπρασία ως ένα έργο.Το συνολικό ύψος της προσφερόμενης χωρητικότητας κατά την τρίτη δημοπρασία το 2018 είναι 400 MW.  Μετα και την έγκριση της κυβέρνησης, θα ανακοινωθεί τον Αύγουστο και θα εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του έτους, δήλωσε η RAE.Η τρίτη δημοπρασία θα εφαρμόσει επίσης ανώτατο όριο τιμών. Στην περίπτωση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων μεγαλύτερων από 10 MW που θα δημοπρατηθούν μονες τους , το ανώτατο όριο τιμών θα είναι το σταθμισμένο μέσο κόστος του προηγούμενου πλειστηριασμού της ίδιας κατηγορίας. Έτσι, ο σταθμισμένος μέσος όρος της δημοπρασίας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις μεγαλύτερης των 10 MW το 2018 θα είναι το ανώτατο όριο τιμών για έργα που υποβάλλονται στην ίδια κατηγορία το 2019.Κρίσιμα στοιχείαΕκτός από τον κανόνα ότι ένας πλειστηριασμός πρέπει να εγγραφεί επαρκώς για να πραγματοποιηθεί, υπάρχουν και άλλα κρίσιμα στοιχεία που πρέπει να γνωρίζετε.Το πιο σημαντικό, ίσως, είναι ότι για ένα έργο που θα συμμετάσχει σε μια δημοπρασία, πρέπει να έχει εξασφαλίσει μια άδεια παραγωγής και μια συμφωνία σύνδεσης στο δίκτυο (οι Έλληνες τα αποκαλούν "ωριμα έργα").Η ΡΑΕ προτίθεται να επιτρέψει έργα χωρίς τις προηγούμενες άδειες να ανταγωνίζονται σε μελλοντικές δημοπρασίες - ίσως σε χωριστή δημοπρασία - αλλά δεν είναι ακόμα βέβαιο πότε μπορεί να συμβεί αυτό και θα αφορά μόνο συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, κυρίως όπου το δίκτυο πρόκειται να επεκταθεί.
Τέλος, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν εγγυήσεις από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες αν οι επιχειρήσεις αποτύχουν, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα καλύψουν τα βάρη. Μια εγγύηση υποβάλλεται στη ΡΑΕ, ενώ μία δεύτερη παρέχεται στον διαχειριστή του δικτύου.Επενδυτικό κλίμαΟ Στέλιος Ψωμάς, του Ελληνικού Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Εταιρειών (Helapco), λέει στο περιοδικό pv magazine ότι δεν υπάρχουν πολλά διαθέσιμα «ώριμα» έργα σήμερα και ως εκ τούτου η πρόταση της ΡΑΕ για το ελάχιστο 80% της παραγωγικής ικανότητας, επιπλέον της προσφοράς που χρειαζονται για να προχωρήσει μια δημοπρασία ως μηχανισμός μπορεί να καταλήξει χωρίς να διατεθεί επαρκής χωρητικότητα.Ο Ψώμα πιστεύει επίσης ότι μια χρηματοοικονομική εγγύηση ανά έργο είναι επαρκής, αντί για τα δύο που ζητούνται επί του παρόντος. Αμφισβήτησε περαιτέρω το σύστημα σχεδιασμού της Ελλάδας, το οποίο θεωρεί άσχετο με το νέο σύστημα υποβολής προσφορών. Με άλλα λόγια, ο Ψωμάς δήλωσε ότι για να θεωρηθεί ένα "φωτοβολταϊκό" έργο «ώριμο», πρέπει να συγκεντρώσει άδειες που η Helapco θεωρεί περιττές.Τέλος, ο Ψωμάς εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι το σχέδιο που υπέβαλε η Ρ.Α.Ε. δεν περιλαμβάνει την αποθήκευση ενέργειας.

 
Ένας κορυφαίος ευρωπαίος επενδυτής ΦΒ, που προτιμα να παραμείνει ανώνυμος, λέει στο περιοδικό pv magazine ότι ενδιαφέρον παρουσιάζει κάθε προσφορά που δεσμεύεται για περισσότερα από 500 MW. Ωστόσο, πρόσθεσε, η Ελλάδα δεν φαίνεται ακόμα ελκυστική.Η χώρα δεν έχει σταθεροποιήσει οικονομικά τα προβλήματά της, βασίζεται σε δάνεια από τους ευρωπαίους ομολόγους της και δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι μπορεί να σταθεί στα πόδια της όταν λήξει το τρέχον πρόγραμμα οικονομικής στήριξης της ΕΕ φέτος.


"Δεν βλέπουμε την ελληνική κυβέρνηση να οικοδομεί ένα επαρκές οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον που να ενθαρρύνει αρκετά κάποιον για να επενδύσει. Αυτή εξακολουθεί να είναι μια χώρα υψηλού κινδύνου ", κατέληξε.

Ανεξάρτητα από τις λεπτομέρειες του τελικού σχεδίου υποβολής προσφορών, είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τους δανειστές της Ελλάδας.

Τόση είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης της Επιτροπής προς τους Έλληνες, ώστε  η μελλοντική ιδιωτικοποίηση περίπου 1 GW των ανθρακωρύχων της χώρας στους επόμενους μήνες, θα διοικούνται και θα αποφασίζονται μόνο από την Επιτροπή μέσω του λεγόμενου «διαχειριστή παρακολούθησης- Μοnitoring Trustee».

Ο διαχειριστής θα πληρώνεται  από την Ελλάδα, αλλά θα λογοδοτεί και θα αναφέρετε μόνο στην Επιτροπή.

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα θα μεταμορφωθεί εντελώς το 2018 και είναι κρίσιμο για την Επιτροπή να γίνουν όλα σωστά.


Ilias Tsagas

https://www.pv-magazine.com/2018/02/01/2018-pivotal-year-for-greek-energy-new-pv-auctions-planned/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ