Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δ.Ε.Η. κ. ΠαναγιωτάκηΣτις  4/5/2017 πραγματοποιήθηκε έκτακτη συνάντηση του προέδρου της Ε.Π.Η.Ε. Παπακυριακού Γιάννη και του αντιπροέδρου της Ε.Π.Η.Ε. κ. Μπογδάνη Σπύρου, οι οποίοι εκπροσωπήσαν την Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ , την Ε.Π.Η.Ε. και τον Ε.Σ.Α.Φ, με τον Πρόεδρο της  Δ.Ε.Η. κ. Παναγιωτάκη και τον διευθυντή των λογιστικών υπηρεσιών της  κ. Κουτρούλη.
Το βασικό θέμα της συζήτησης, η οποία διήρκησε περίπου 2 ώρες, ήταν η ροή των πληρωμών της Δ.Ε.Η. προς τον  Ε.Λ.Α.Π.Ε. και η αναγκαιότητα για την ύπαρξη μεσοπρόθεσμου πλάνου πληρωμών.  

 Οι ροές των πληρωμών του Λ.ΑΓ.Η.Ε., που πραγματοποιήθηκαν  τον Απρίλιο, είναι σε πλήρη αντίθεση με τις δεσμεύσεις του Υ.ΠΕ.Ν.  απέναντι στους φ/β συλλόγους του Διασυνδεδεμένου Δικτύου στις  1/3/2017, για μείωση των υπερημεριών. Οι υπερημερίες προς τους παραγωγούς Α.Π.Ε. όχι μόνο δεν μειώνονται σταδιακά,  αλλά αυξήθηκαν πλησιάζοντας τους επτά μήνες, γεγονός το οποίο έχει επιβαρύνει εκ νέου την ιδιαίτερα δύσκολη θέση που βρίσκονται οι φ/β παραγωγοί.
Κατά την άποψη του κ. Παναγιωτάκη, τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τον προηγούμενο μήνα, όπως η καθυστέρηση στην διαδικασία απόσχισης του Α.Δ.Μ.Η.Ε, η εκταμίευση του κοινοπρακτικού δανείου της Δ.Ε.Η. και η αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου αξίας 200 εκ. ευρώ, είναι οι βασικές αιτίες για την αύξηση των υπερημεριών. Αναφέραμε ότι πλέον των παραπάνω γεγονότων, υπήρξε η επιστροφή 93 εκ. ευρώ από τον Α.Δ.Μ.Η.Ε. στην μητρική εταιρία, απελευθερώθηκαν τα ποσά που κρατούσε η Δ.Ε.Η. για την αποπληρωμή του ομολόγου στην περίπτωση που δεν εκταμιεύονταν το κοινοπρακτικό δάνειο, ενώ υπάρχει βελτίωση και στην εισπραξιμότητα  της. Στο θεωρητικό σύνολο των 293 εκ. ευρώ η Δ.Ε.Η. κατέβαλε εκτός cash flow 87 εκ. ευρώ στον Ε.Λ.Α.Π.Ε. από 27/4 ως 3/5/2017. Στις 3/5/2017 ο Λ.ΑΓ.Η.Ε. εξόφλησε πλήρως τον Αύγουστο του 2016, γεγονός που υποδεικνύει την αύξηση των υπερημεριών.
Θέσαμε στον πρόεδρο της Δ.Ε.Η. την πρόταση μας για πλάνο πληρωμών το επόμενο 4μηνο με το οποίο θα μειωθούν οι υπερημερίες των παραγωγών Α.Π.Ε. τουλάχιστον κατά 2 μήνες. Το πλάνο των πληρωμών στηρίχτηκε στις παρακάτω παραδοχές, ενώ λήφθηκαν υπ΄ όψιν τα αριθμητικά δεδομένα του Η.Ε.Π. σε συνδυασμό με τα ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης και το μερίδιο λιανικής της Δ.Ε.Η., με σκοπό την ρεαλιστική προσέγγιση των αναγκαίων ροών της Δ.Ε.Η. προς τον Ε.Λ.Α.Π.Ε.
Συνοπτικά οι παραδοχές είναι:
·              Εντός του Ιουνίου θα έχει υλοποιηθεί η απόσχιση του Α.Δ.Μ.Η.Ε. και θα έχουν εισρεύσει τουλάχιστον τα 320 εκ. ευρώ από την πώληση του 24%, δεν λήφθηκε υπ΄ όψιν, στο προτεινόμενο πλάνο το μερίδιο του δημοσίου το οποίο αποτιμάται στα 295 εκ. ευρώ
·              Ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος κατά την οποία λόγω αυξημένων θερμοκρασιών και λόγω της τουριστικής περιόδου, αυξάνεται η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια
·              Οι μήνες που έχει να εξοφλήσει ο Λ.ΑΓ.Η.Ε. είναι χειμερινοί

Υπογραμμίσαμε στον κ. Παναγιωτάκη πλέον των υπολοίπων λόγων την αναγκαιότητα τήρησης του προτεινόμενου πλάνου, καθώς για πρώτη φορά οι φ/β παραγωγοί θα καταθέσουν φορολογικές δηλώσεις, χωρίς να έχουν εισπράξει στο σύνολο της  την παραγόμενη ενέργεια για το 2016 (ανεξόφλητα τιμολόγια Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016). Για να γίνει απολύτως ξεκάθαρο αναφερόμαστε για οφειλές οι οποίες όχι απλά δεν πληρώθηκαν το 2016 αλλά δεν θα έχουν καταβληθεί ως την καταληκτική ημερομηνία των φορολογικών δηλώσεων (30/6/2017).Η προτεινόμενη ροή πληρωμών συζητήθηκε εκτενώς ενώ από μέρους της Δ.Ε.Η. τέθηκαν τα ζητήματα των οικονομικών υποχρεώσεων της, πλέον των λειτουργικών εξόδων, για το επόμενο χρονικό διάστημα. Οι δανειακές υποχρεώσεις της,μέχρι το τέλος του 2017, αγγίζουν τα 300 εκ. ευρώ, ενώ από την πώληση του Α.Δ.Μ.Η.Ε. προκύπτει φόρος υπεραξίας 308 εκ. ευρώ. Ο κ. Κουτρούλης μας ανέφερε πως η εταιρεία σκοπεύει από την πώληση του Α.Δ.Μ.Η.Ε.  να κρατήσει τα 308 εκ. ευρώ στα ταμεία της, προκειμένου να εξοφλήσει τον φόρο το επόμενο έτος.
Συμφωνήθηκαν τα εξής :
-  Το ποσό  που θα συμφωνηθεί ως καταβολή στον Ε.Λ.Α.Π.Ε.  στο cash flow στις 10/05/2017, να αποδοθεί εντός 2 ημερών στον Λ.ΑΓ.Η.Ε. ώστε να μην επαναληφθεί η πρακτική των τελευταίων μηνών, με την οποία η καθυστέρηση ξεπερνούσε  έως και τις 2 εβδομάδες.
- να υπάρξει προγραμματισμένη συνάντηση σε ένα μήνα ώστε να συζητηθεί εκ νέου, υπό πραγματικές συνθήκες, η πρόταση μας για τις ροές των πληρωμών του επόμενου 4μήνου και ενδεχομένως να υπάρξει και ο αναλυτικός σχεδιασμός της Δ.Ε.Η. επί του θέματος.

Παράλληλα έγινε αναφορά στις εταιρείες που θα αναλάβουν άμεσα, να αυξήσουν την εισπραξιμότητα της Δ.Ε.Η. Ο στόχος που έχει τεθεί  από την επιχείρηση είναι αφενός μεν, να υπάρξει αύξηση της εισπραξιμότητας κατά 10% αφετέρου δε, αυτή να επιτευχθεί ως τις αρχές του Αυγούστου ώστε τα μέτρα που θα ληφθούν να βρίσκονται σε πλήρη απόδοση κατά το peak των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας της τουριστικής περιόδου. Η συζήτηση επεκτάθηκε στο μέλλον  της Δ.Ε.Η. κατόπιν της  συμφωνημένης απώλειας σημαντικού μεριδίου  στην αγορά της λιανικής, αλλά  και της πώλησης  λιγνιτικών μονάδων . Επίσης και στο θέμα των στρατηγικών κακοπληρωτών, οι οποίοι οφείλουν περίπου 500 εκ. ευρώ, αναλύοντας δράσεις για την άμεση μείωση αυτού του φαινομένου, το οποίο επιβαρύνει όλους τους καταναλωτές.
 Τέλος, υπήρξε έντονη διαμαρτυρία μας για τις συνεχόμενες δημόσιες δηλώσεις μελών της Γ.Ε.Ν.Ο.Π. οι οποίες χωρίς ίχνος ρεαλισμού και αντίληψης της κατάστασης επιτίθενται στους φ/β παραγωγούς. Είναι κοινώς αποδεκτό ότι για την κατάσταση που έχει βρεθεί η Δ.Ε.Η. όχι μόνο δεν έχουν ευθύνη οι φ/β παραγωγοί αλλά όσοι χρησιμοποιούν αυτή την «καραμέλα» προφανώς, ή δεν γνωρίζουν τα γεγονότα της τελευταίας δεκαετίας ή προσπαθούν να κρύψουν τα πραγματικά προβλήματα και τα αίτια τους «κάτω από το χαλί». Σε κάθε περίπτωση, η κατάσταση της Δ.Ε.Η. και το μέλλον της επηρεάζει άμεσα όλη την χώρα, οπότε η σημαντικότητα του θέματος δεν επιτρέπει λαϊκισμούς και κορώνες για την εξυπηρέτησή μικροπολιτικώνσυμφερόντων.       

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
(Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.)

ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Ε.Π.Η.Ε.)

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ
(Ε.Σ.Α.Φ)1 σχόλιο:

  1. Αμαν ρε παιδιά, ράγισε η ψυχή μας !
    Πως μας τα λέτε τόσο τραγικά !
    Δεν είχατε να βγάλετε από κανα χιλιάρικο να τους αφήσετε για τα επείγοντα ? Πως θα πάρουν σαντουιτσακι?

    Αει να χαθείτε άχρηστοι, που το παίζεται κι εκπρόσωποι. Λουλούδες, έ λουλούδες ...

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ