Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2014

Επιστολη ΛΑΓΗΕ σε ΥΠΕΚΑ : Νομος τον Φεβρουαριο - αλλιώς Καταρρρευση


 
 • Ξεχνώντας τον λογο που δημιουργήθηκε και αυξάνεται το ελλειμα, ο ΛΑΓΗΕ επιρρίπτει την ευθύνη στις υψηλές εγγυημένες τιμές!
 • Συμμερίζεται τους παραγωγους και την επώδυνη θέση που εχουν περιέλθει, ΑΛΛΑ Νίπτει τας χειρας του για τις καθυστερήσεις πληρωμών
 • Δεν βλεπω πουθενα προτασεις...ή μήπως είναι το κούρεμα των υψηλών εγγυημένων τιμών ;;;; ηλιος 
Εάν το ΥΠΕΚΑ δεν νομοθετήσει μέσα στο Φεβρουάριο του 2014, και δεν υλοποιήσει αποτελεσματικά μέτρα για τη σταδιακή εξάλειψη του λογιστικού ελλείμματος ΑΠΕ μέχρι τέλους του 2014, και την άμεση, έστω και εν μέρει, αποκατάσταση της ρευστότητας των παραγωγών, όπως έχει ήδη δεσμευθεί, τότε ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα κινδυνεύει να καταρρεύσει (ως αποτέλεσμα των ελλειμμάτων και των
επιθέσεων που δέχεται από παραγωγούς ΑΠΕ, στη δικαιολογημένη απελπισία τους), και μαζί με αυτόν και η Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Αυτό είναι το βασικό δραματικό μήνυμα που στέλνει με επιστολή του προς τον αρμόδιο υφυπουργό ΠΕΚΑ το Διοικητικό Συμβούλιο του ΛΑΓΗΕ, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του energypress.


Στην επιστολή δίνονται στοιχεία για το τεράστιο ταμειακό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ που ανέρχεται σήμερα σε 984 εκατ. ευρώ, μη συνυπολογιζομένων σε αυτό των τόκων υπερημερίας. Και παρότι σημειώνεται ότι χωρίς τις μέχρι τώρα παρεμβάσεις του ΥΠΕΚΑ το έλλειμμα θα ξεπερνούσε τα 2 δισ. ευρώ, διατυπώνεται η εκτίμηση ότι θα υπάρξει περαιτέρω διόγκωση, λόγω των σοβαρών προβλημάτων ρευστότητας που παρουσιάζει η ΔΕΗ.
Αδύνατον να επιβιώσουν

Η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ δείχνει να κατανοεί απολύτως το σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί ΑΠΕ οι οποίοι πληρώνονται με καθυστέρηση τουλάχιστον 6 μηνών τα τιμολόγια που εκδίδουν.
«Είναι προφανές ότι οι περισσότερες επιχειρήσεις, σε οποιαδήποτε αγορά, θα ήταν αδύνατο να επιβιώσουν σε ένα καθεστώς όπου η εξόφληση του τιμήματος για την ηλεκτρική ενέργεια που εγχύθηκε στο σύστημα πραγματοποιούνται με έξι μήνες καθυστέρηση και η πρακτική αυτή διαρκεί για ένα χρονικό διάστημα περίπου 1 έτους» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή. Επισημαίνεται επιπλέον ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα οι ίδιες επιχειρήσεις πρέπει αφενός να εκπληρώνουν, στο σύνολό τους και εμπρόθεσμα, τις φορολογικές και τις δανειακές υποχρεώσεις τους αφετέρου να είναι σε θέση να καλύπτουν τα λειτουργικά τους έξοδα, ενώ η ανοχή των τραπεζών δεν είναι πάντα δυνατή, λόγω των σημερινών οικονομικών δυσχερειών του τραπεζικού συστήματος.

Υπεύθυνη είναι η πολιτεία και όχι ο ΛΑΓΗΕ
Η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ, προφανώς απαντώντας, εμμέσως, και στις καταγγελίες, εξώδικα, μηνύσεις κ.λπ. που δέχεται από τους παραγωγούς ΑΠΕ, τονίζει ότι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ύπαρξη και εξέλιξη του λογιστικού ελλείμματος των ΑΠΕ είναι το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο, που διαχρονικά εκτόξευσε την παραγωγή των φωτοβολταικών μακράν πέραν των στόχων που τέθηκαν για το 2014, διατηρώντας, όμως, τις αντίστοιχες εγγυημένες τιμές πώλησης ενέργειας, που έχουν θεσπιστεί με υπουργικές αποφάσεις, σε απαράδεκτα υψηλά επίπεδα (παρά τη δραστική μείωση, διαχρονικά, του κόστους εγκατάστασης), και χωρίς να έχει εξασφαλιστεί ταυτόχρονα προϋπολογισμός αντίστοιχων πόρων για την ολοκληρωτική πληρωμή των παραγωγών αυτών, δημιουργώντας έτσι το έλλειμμα. Επίσης, επισημαίνει ότι παρά τις πολλαπλές ενημερώσεις του ΛΑΓΗΕ, της ΡΑΕ και των παραγόντων της ίδιας της αγοράς, έχει καθυστερήσει σημαντικά η λήψη μέτρων προς μια αποτελεσματική λύση του ελλείμματος. «Ο ΛΑΓΗΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για τα μέτρα που έχουν διαχρονικά αποφασισθεί και για το δημιουργηθέν έλλειμμα» αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Άμεσες κινήσεις
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ, το λογιστικό έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ ήταν στις 31 Δεκεμβρίου 2013 550 εκατ. ευρώ, πλέον τόκων υπερημερίας. Όπως αναφέρει η διοίκηση του Λειτουργού, είναι κατ' αρχάς επιτακτική η ανάγκη άμεσης λήψης και υλοποίησης νομοθετικών μέτρων (μέχρι τέλος Φεβρουαρίου όπως έχει δεσμευθεί το ΥΠΕΚΑ), για τη σταδιακή εξάλειψη του παραπάνω λογιστικού ελλείμματος μέχρι τέλους του 2014, προκειμένου ο ΛΑΓΗΕ να μπορεί να εκπληρώνει εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις του προς τους παραγωγούς.

Επισημαίνεται όμως επιπλέον ότι τα μέτρα θα πρέπει να στοχεύουν όχι μόνο στην εξάλειψη του λογιστικού ελλείμματος μέχρι τέλους 2014, αλλά και στη σταδιακή εξάλειψη του ταμειακού ελλείμματος (ταμειακό έλλειμμα = λογιστικό έλλειμμα + οφειλές τρίτων, δηλαδή κατά κύριο λόγο οφειλές της ΔΕΗ) προς αποκατάσταση της ρευστότητας της αγοράς. Η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ υπενθυμίζει ότι ο κ. Παπαγεωργίου έχει δεσμευθεί ρητά ότι θα εξασφαλισθούν επιπλέον έκτακτοι πόροι που θα αντιστοιχούν σε πληρωμές περίπου 2 μηνών, που θα καταβληθούν μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου 2014, προς κάλυψη μέρους των οφειλών τρίτων (κυρίως των ΔΕΗ / ΑΔΜΗΕ) προς το ΛΑΓΗΕ, προκειμένου, με τον τρόπο αυτό, ο ΛΑΓΗΕ να προχωρήσει σε έκτακτες πληρωμές παραγωγών ΑΠΕ μειώνοντας ανάλογα την καθυστέρηση.

Δικαστικές ενέργειες
Ο ΛΑΓΗΕ θεωρεί την εξασφάλιση και απόδοση αυτών των έκτακτων πόρων και, επίσης, την εμπρόθεσμη εφεξής απόδοση των μηνιαίων πόρων από τη ΔΕΗ / ΑΔΜΗΕ, ως απολύτως αναγκαία για την εν μέρει, έστω, άμεση αποκατάσταση της ρευστότητας και της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ. Όπως σημειώνεται όμως στην επιστολή «εάν αυτοί οι πόροι δεν μας αποδοθούν εγκαίρως, ο ΛΑΓΗΕ δεν θα έχει καμία επιλογή παρά να προβεί σε περαιτέρω δυσάρεστες δικαστικές ενέργειες κατά των άνω μεγάλων οφειλετών του (ΔΕΗ/ ΑΔΜΗΕ/ ΔΕΔΔΗΕ), στοχεύοντας στην αποφυγή κατάρρευσης του ίδιου του ΛΑΓΗΕ, αλλά και της ίδιας της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας στη χώρα μας».

Η επιστολή καταλήγει με μια επίσης δραματική επισήμανση του γεγονότος ότι δεν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος: «Γνωρίζοντας τις μεγάλες προσπάθειες που κάνετε και τον αγώνα που δίνετε προσωπικά για τη διάσωση και στήριξη της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, παραμένουμε στην διάθεσή σας για οιαδήποτε πληροφορία ή υποστήριξη, με στόχο την αντιμετώπιση όλων των υφιστάμενων εμποδίων, προς επίτευξη των ανωτέρω, καθώς δεν υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια για οποιαδήποτε καθυστέρηση».

πηγη  http://www.energypress.gr/news/Dramatikh-epistolh-LAGHE-sto-YPEKA:-Kindyneyei-me-katarreysh-h-agora-hlektrismoy2

44 σχόλια:

 1. Αν μπορεί κάποιος λογικός άνθρωπος να μας εξηγήσει πως μπορεί η μείωση του κόστους εγκατάστασης να αυξήσει το έλλειμμα του ΛΑΓΗΕ, παρακαλώ να το κάνει.
  Όταν οι περισσότερες αιτήσεις ξεκίνησαν από το καλοκαίρι του 2010 και όσοι έκαναν αίτηση είχαν προϋπολογίσει τιμές εξοπλισμού 2010 ακόμη και να μην υπήρχε η δραστική μείωση του κόστους εγκατάστασης, οι επενδύσεις μάλλον θα γινόταν ούτως η άλλως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οταν μερικοί αναφέρονται σε υψηλές ταρίφες για ποιές ακριβώς ταρίφες μιλούν και χαρακτηρίζουν ως υψηλές?
   Παραθέτω τις ταρίφες που υπήρξαν όσο κατασκευάζονταν πάρκα:0,50 / 0,45 / 0,44 / 0,42 / 0,39 / 0,32
   Παρακαλώ πολύ τους συναδέλφους και ειδικά τον ΣΠΕΦ να απαντήσει στο ανωτέρω ερώτημα.

   Ευχαριστώ

   Διαγραφή
 2. ακριβώς αυτό αν δεν υπήρχε μείωση στο κόστος εξοπλισμού πως θα μας πλήρωναν;και γιατί επικαλούνται τη μείωση εξοπλισμού αντί να μας πουν τι θα έκαναν αν δεν υπήρχε αυτή;εφόσον αυτή τι στιγμή έχουμε εισφορά από 30-40% γιατί αυξάνονται οι υπεριμεριες και πόσο πρέπει να κουραστούμε για να είμαστε εντάξει 80%τους φτανει καλά είναι.οι άνθρωποι λένε βλακειες και έξυπνα κρύβουν την αλήθεια δε μιλάνε πουθενά για την έκτακτη εισφορά και δεν θέλουν να άρουν τις στρεβλώσεις στο σύστημα.ΝΑΥΑΡΊΝΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. δεν υπογραφουμε για μειωση της ταριφας. Ας το κανουν υποχρεωτικα εαν εχουν τα κοτσια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αυτή ειναι κίνηση Ματ που έγινε στην Ισπανία... και μάλλον ακολουθούν κι άλλοι. http://www.energypress.gr/news/fwtoboltaika/Ispania:-Oi-perikopes-stis-epidothseis-APE-anagkasan-thn-IKEA-na-epistrepsei-sthn-trapeza-f-b

   Διαγραφή
 4. Δεν υπάρχει new deal. Μην τσιμπάτε στα παπαγαλάκια τους!!! Το κάνουν για να μην πληρώσουν και να τρωγώμαστε μεταξύ μας απλήρωτοι και για να μην φάμε αυτούς!!! Δεν μας συμφέρει αυτή η συζήτηση παραμονές διπλασιασμού του ετμεαρ. Μόνο οι πληρωμές είναι το θέμα!!! Ξυπνάτε και μην πέφτετε στην παγίδα τους !!! Όλοι κάτω στο ΥΠΕΚΑ αύριο!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Αυτό το σχόλιο αφαιρέθηκε από τον συντάκτη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Μήπως θα πρέπει να οργανωθούμε σιγα σιγα για ξεκινήσουμε ομαδικές αγωγές.Τα συμβόλαια μας είναι δυνατά και ΔΕΝ μπορούν να τα σπάσουν μονομερώς και γι΄αυτο μας απειλούν με υπέρογκες κρατήσεις.Εαν έχει κάποιος συμβουλές απο καποιο δικηγόρο άς μας της ανακοινώση.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναι περιμένουμε κάποια σύσταση για κάποιον εξειδικευμένο δικηγόρο με πολύ καλή γνώση των Ευρωπαικών θεσμών και λειτουργίας της δικαιοσύνης να το συζητήσουμε...

   Διαγραφή
  2. Άσε φίλε μου κι εγώ που έκανα αγωγές και ασφαλιστικά βρήκα μπροστά μου μια δικαιοσύνη που από τυφλή … αλληθώριζε υπέρ του ΛΑΓΗΕ….

   Διαγραφή
 7. Πλεονασματικος ο λογαριασμος ΑΠΕ στην Γερμανια απο ελλειματικος που ηταν περυσι. Εκει δεν αλλαξαν τις συμβασεις τους, αλλα εκει εχουν κρατος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Σοβαρή απορία έχετε !!! Αν οι τιμή εξοπλισμού έμενε ίση με αυτή του 2010
  από όσους έκαναν αιτήσεις τότε ούτε το 30% δεν είχε την δυνατότητα να κάνει πάρκο Η πληοψηφεία έκανε αίτηση το 2010 και συνδέθηκε το 2013 με το 1/4 του κόστους.
  Ετσι ο λογαριασμός μαλλον σήμερα θα έβγαινε.

  Ολοι εσείς, που τώρα δεν θέλετε το new deal, βλέπετε, αλλά κάνετε πως δεν καταλαβαίνετε, ότι ο ΛΑΓΗΕ θα σκάσει και θα μας σκοτώσει όλους μας.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Επαναλαμβάνω και πάλι την ερώτηση:
   Οταν μερικοί αναφέρονται σε υψηλές ταρίφες για ποιές ακριβώς ταρίφες μιλούν και τις χαρακτηρίζουν ως υψηλές?
   Παραθέτω τις ταρίφες που υπήρξαν όσο κατασκευάζονταν πάρκα:0,50 / 0,45 / 0,44 / 0,42 / 0,39 / 0,32
   Παρακαλώ πολύ τους συναδέλφους και ειδικά τον ΣΠΕΦ να απαντήσει στο ανωτέρω ερώτημα.
   Ευχαριστώ

   Διαγραφή
  2. Δλδ θες να μας πεις οτι πχ απο τις 5000 αιτησεις για 100kw η αρμοδιες υπηρεσιες υπολογιζαν οτι ενα 60% δεν θα προχωρουσε σε υλοποιηση των εργων? Αυτο μας λες?

   Διαγραφή
  3. Και όμως από τον πρώην Υπουργό ΠΕΚΑ Παπακωνσταντίνου αυτό είχε λεχθεί επίσημα στην αγορά τον Γενάρη 2012. Συγκεκριμένα είχε δηλώσει πως αν υλοποιηθεί πάνω από το 30% όσων έχουν δοθεί άδειες, το σύστημα θα σκάσει! Το πρόβλημα με το λαμόγιο αυτό είναι πως δεν κατάργησε τότε το 18μηνο κρατήματος της ταρίφας και να το κάνει να παίρνεις ταρίφα με την σύνδεση. Ο λόγος που δεν έκανε τίποτα είναι πως έπαιρνε μίζα από τους μεγαλοεγκαστάτες, οπότε έβγαλε λεφτά από τα 1500 mw που έγιναν μετά. Αν καταργούσε το 18μηνο τότε ούτε το 1/3 δεν θα γινότανε από τα έργα και έτσι θα έχανε τη μίζα.

   Διαγραφή
  4. Μην ξεχνάς και τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες με τα δύο ΦΒ πάρκα των 50 και 200 MW που είχε πάρει άδειες με ψηλές ταρίφες 390+, τις κράταγε για 36μηνο έως το Νοέμβριο του 2013!! και ήθελε να τις μοσχοπουλήσει σε fund. Τότε Πρόεδρος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ήταν ο Τσιπουρίδης (Πρόεδρος ΕΛΕΤΑΕΝ σήμερα) και είχε δημόσια ασκήσει βέτο να μην καταργηθεί το 18-36μηνο διατήρησης των ταριφών ώστε να μην θιεωρηθεί κούρεμα. Και μετά φάγαμε το πραγματικό κούρεμα με την εισφορά...
   Για την ιστορία η ΔΕΗ δεν έκανε τα πάρκα... οπότε ο Τσιποιυρίδης μίλαγε με ξένο κώλο ως συνήθως! είναι γνωστό άλλωστε ότι ο ίδιος είναι μισθοσυντήρητος στον κλάδο βρέξει χιονίσει και δεν έχει βάλει ουτε ευρώ ούτε kW ανανεώσιμων ποτέ του!!

   Διαγραφή
  5. απαιχθανομαι τα internetika νταηλικια οσο τιποτε, αλλα επειδη σε καποιους εχει γινει ψυχωση η τιμη κατασκευης των παρκων, παλιοι νεοι και οτι αλλο μπορει να φανταστει κανεις εχω παρκο φτιαγμενο το '12 φερε τα τιμολογια σου να τα βαλουμε κατω και να δουμε ποιος πληρωσε περισσοτερα ή λιγοτερα, να τελιωνουμε αηδια εχετε καταντισει...Εδω ο κοσμος χανετε και το μου** χτενιζεται αυτο ξερω εγω. Και οσο και αν σας εχει δωσει το κομα γραμη σε οσους εχετε παρει τις αδειες του '05 να κλαιγεστε παλι εισαστε οι πιο ευνοημενοι. Στεφανος

   Διαγραφή
  6. αιτηση 2010 . συνδεση 6/2012 Κοστος 210000 . Δηλαδη το 2010 το 100αρη ειχε 640000 ?

   Διαγραφή
  7. 5:07 Εν μέρει έχεις δίκιο όπως και το πρώτο post.
   Όντως το 30% των αιτήσεων έγινε τελικά γιατί σταμάτησαν να εκδίδονται όροι για τις υπόλοιπες αιτήσεις.
   Λίγοι όμως από αυτούς που πήραν όρους και σύμβαση δεν τα κατασκεύασαν (πχ. ΔΕΗ, ορισμένοι αγρότες). Όλοι οι υπόλοιποι ή τα κατασκεύασαν (με budget 2010) ή τα πούλησαν και κατασκευάστηκαν από άλλους. Οπότε κατά τη γνώμη μου όσοι έκαναν αιτήσεις το 2010 θα τα κατασκεύαζαν στη συντριπτική ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ανεξαρτήτως πτώσης κόστους.

   Διαγραφή
 9. Το ζήτημα είναι το τι ακριβώς θα πράξουν Οι τράπεζες Οι οποίες έχουν ενεχυριάσει τις συμβάσεις μίας μεγάλη μερίδας παραγωγών. Αν λοιπόν o Σάλας πει new deal τότε θα υποχρεωθούν Οι δανειολήπτες να τροποποιήσουν τις συμβάσεις τους για να μη χαθούν οι εγγυήσεις που αφορούν κυρίωςσε ακίνητα και χρήματα. Οπότε ό, τι και να γίνει περίπου το 75 % των παραγωγών θα το ακολουθήσει. Το θέμα είναι οι υπόλοιποι που δεν έχουν δάνεια τι θα κάνουν και κυρίως αυτοί που έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν την υπερημερία με άλλους πόρους τι θα πράξουν?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. 4:27 άνοιξες ενδιαφέρουσα κουβέντα.
   Δηλαδή οι τελευταίοι που ανάφερες χωρίς πλέον δανειακές υποχρεώσεις,γιατί θα πρέπει να κάνουν κάτι? ή τι σκέφτονται γι'αυτούς? Εχουν λόγο οι τράπεζες και γι'αυτούς που δεν έχουν δάνειο?

   Διαγραφή
  2. Για να ανοίξει το θέμα τοποθετήθηκα. Και για να μάθω αν υπάρχει κάποιο σχέδιο για αυτούς τους επενδυτές που δε συζητούν λογικά τη λύση του κουρέματος.

   Διαγραφή
 10. Το πιο πιθανό σενάριο για Ελλάδα, είναι να μην κάνουν τίποτα και να μείνουμε με τις συμβάσεις και τις ταρίφες μας, αλλά χωρίς πληρωμές... Η χώρα είναι φουλ τέτοια παραδείγματα!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Στη τραπεζα που εχουμε βαλει ενεχυρο την συμβαση 'η οτιδηποτε αλλο στη θεση του ενεχυρου δεν εχει δικαιωμα να κανει οποιαδηποτε ενεργεια η οποια θα μειωση την αξια του ενεχυρου. Προσεξτε γιατι τα πραγματα φλερταρουν με την ανομια. Να ζητησουμε γραπτως τις προτασεις των τραπεζων ωστε οταν ερθει η ωρα που δεν θα μπορουμε να πληρωσουμε να τα πουμε καλυτετα με τις τραπεζες!!!
  Σπυρος Μ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανομία ή όχι τι θα γίνει αν κοκκινίσουν τα δάνεια;; ας ζητήσει ο καθένας τις όποιες προτάσεις αν υπάρχουν από την τράπεζα.

   Διαγραφή
 12. Το κρατος ειναι αναξιοπιστο μας εβαλε να επενδυσουμε με συμβολαια απτο ιδιο το κρατος κ τωρα τα αναιρη. Αν στην πορεια βγαλουνε κ αλλες πατεντες οπως τα φβ η αλλα πως θα πεισουνε το κοσμο να επενδυσει? Μηπως μαζι με τα συμβολαια θα ορκιζονται κιολας? Ντροπη τους. .................. κ κριμα για ολυς τους παραγωγους ενεργειας που πιστεψαν στο ελληνικο το κρατος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εγώ πάντως συνάδελφοι με πόνο ψυχής αλλά και οργή θα διηγούμαι το πάθημα και τις περιπέτειες μ'αυτή μου την επένδυση μέχρι να πεθάνω.Θα τη διηγούμαι σε όλους τους γνωστούς,αγνώστους,φίλους ή συγγενείς μέσα κι'εξω απο την χώρα,ώστε να μη τολμήσει ποτέ κανείς και επενδύσει έστω και ένα ευρώ σ'αυτό το τόπο μ'αυτούς τους προδότες είτε αυτοί παραμείνουν στη κυβέρνηση είτε αλλάξουν με τον Σύριζα ή με οποιοδήποτε άλλο κόμμα. Εχω ξορκίσει τα παιδιά μου να θυμούνται για πάντα τα ονόματα των δημίων μας όπως και το κίνδυνο αυτά να υποστούν τα ίδια απο τους απογόνους αυτών...

   Διαγραφή
 13. Το κρατος ειναι αναξιοπιστο κ το διχνει καθε μερα αλλωστε. Μας εβαλαν να επενδυσουμε στα φβ με συμβολαια απο το ιδιο το κρατος κ τωρα τα αναιρουνε. Αν βγαλουνε κ αλλες πατεντες οπως τα φβ κ αλλα πως θα πεισουνε τον κοσμο να επενδυση? Με τα συμβολαια που θα κανουνε θα ορκιζονται κιολας? Ντροπη στο κρατος ................

  Κ. Κριμα στους 30000 επειχηρηματιες που πιστεψαν το ελληνικο κρατος.
  Παναγιωτης Γ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ανώνυμε 6:42
   2 φορές κρίμα γιατί ηταν ένα ιδιαίτερα υγιές και αισιόδοξο κομμάτι του επιχειρηματικού κόσμου.

   Διαγραφή
  2. Να θυμάστε πάντα τα ονόματα αυτών που μας καταστρέψανε:Ασημάκης Παπαγεωργίου/Μανιάτης/Βενιζέλος/Σαμαράς

   Διαγραφή
  3. Μα κύριοι συνάδελφοι στο μέλλον δε θα χρειαστεί να μας πείσει κανένας να επενδύσουμε...Διότι πολύ απλά θα επενδύουν αυτοί και οι ημέτεροι τους με τα δικά μας λεφτά...Απλό είναι.Αυτοί το κέρδος της επένδυσης μονοπωλιακού χαρακτήρα και μείς ως λαός θα αποπληρώνουμε την επιδότηση και τα θαλασσοδάνειά τους με τη ανακφαλοποίηση των τραπεζών.

   Διαγραφή
  4. Μα κύριοι συνάδελφοι στο μέλλον δε θα χρειαστεί να μας πείσει κανένας να επενδύσουμε...Διότι πολύ απλά θα επενδύουν αυτοί και οι ημέτεροι τους με τα δικά μας λεφτά...Απλό είναι.Αυτοί το κέρδος της επένδυσης μονοπωλιακού χαρακτήρα και μείς ως λαός θα αποπληρώνουμε την επιδότηση και τα θαλασσοδάνειά τους με τη ανακεφαλοποίηση των τραπεζών.Ετσι ενοούν τις επενδύσεις τους οταν πρόκειται για τους εαυτούς τους.

   Διαγραφή
 14. Πραγματικά δεν θα ήθελα να ξανακούσω κανέναν να αναφέρεται στο κόστος κατασκευής του κάθε πάρκου.
  Ο κάθε ένας από εμάς έχοντας δεδομένα από τους νόμους αποφάσισε να κάνει την επένδυση εκμεταλλευόμενος το χρονικό περιθώριο που είχε στην διάθεση του για την υλοποίηση του έργου.
  Γιατί πρέπει να τιμωρηθεί αν έχει καταφέρει να πετύχει την καλύτερη δυνατή τιμή κόστους στον χρόνο που είχε?
  Γιατί δεν το γενικεύουμε και σε άλλες επιχειρήσεις? Θα πρέπει με την λογική αυτή να φορολογούμε διαφορετικά τον κάθε επαγγελματία και να του επιβάλλονται εισφορές κλπ ανάλογα με κόστος την αρχικής του επένδυσης?
  Για τι επιχειρηματικότητα μιλάμε τότε?

  Η προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν θα έπρεπε να «τιμωρούνται» τα πάρκα με μεγαλύτερη έκτακτη εισφορά (χαράτσι) ανάλογα με την ημερομηνία κατασκευής.

  Πραγματικά θα ήθελα την τοποθέτηση όλων αυτών που μιλάνε για το κόστος κατασκευή του κάθε πάρκου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μαζί σου 7:43 και έγω έχω την περιέργεια να μου αναλύσουν τις σκέψεις τους για το θέμα αυτο

   Διαγραφή
  2. Αν μεχρι σήμερα ρουφιάνε δεν δίαβασες τίποτα απο όσα έχουν γραφτεί, πάρε τον Παναγή να σε φλομοσει στη μακακία...

   Διαγραφή
  3. ΣΩΣΤΟΣ Ο 8.17. Ο ΜΑΚΑΚΑΣ 7.48 ΘΑ ΘΕΛΕ ΛΕΙΝΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙ ΑΠΟΨΕΙΣ. ΡΕ ΟΥΣΤ ΚΟΥΦΑΛΑ ΑΠΟ ΔΩ, ΠΟΥ ΔΗΘΕΝ ΔΕΝ ΔΙΑΒΑΣΕΣ ΔΕΝ ΕΙΔΕΣ ΔΕΝ ΞΕΡΕΙΣ... ΠΟΥ Τ ΠΟΥΛΑΣ ΑΥΤΑ ΡΕ ΑΛΗΤΑΡΑ ΤΣΙΚΟΥΡΑ ΤΗΣ ΒΡΩΜΟ ΠΟΣΠΗΕΦ!!! ΑΝΤΕ ΡΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙΣ ΚΑΝΑ ΤΡΑΚΕΡ!!!!

   Διαγραφή
  4. 8.19 ετσι νομιζεις οτι γινεσε πιστικος?Ελληναρα,,,,,,,βλσχαδερο!

   Διαγραφή
 15. Νάτος πάλι ο Ασημάκης με τα τσιράκια του για να μας διχάσει... ενόψει της αυριανής συγκέντρωσης!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Τσιράκια του Ασημάκη και της ΠΟΣΠΗΕΦ το θέμα μας είναι οι πληρωμές!!! Τέλος!!!! Οποίος θέλει να συζητήσει τα υπόλοιπα, ας διαβάσει όσα κατά χιλιάδες έχουν γραφτεί και προφανώς δεν αλλάζουν στο μυαλό του καθενός. Αν δεν πληρωνόμαστε όμως δεν υπάρχει ούτε επιβίωση για όσους δεν ´εχουν λίπος αλλα ούτε και κέρδος για όσους έχουν. Πάρτε το χαμπάρι πως η συζήτηση δεν έχει τέλος!!! Εξυπηρετεί μόνο τον Ασημάκη να ασχολούμαστε ανέξοδα μαυτό και όχι με τις πληρωμές μας!!! Αφήστε λοιπόν οι πονηρούλιδες διχαστές της ΠΟΣΠΗΕΦ να σπέρνεται ζιζάνια για το new deal!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ ΠΩΣ ΤΟ Θ´ΕΜΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ!!!!!! ΟΛΑ ΤΑΛΛΑ Ε ΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΣΤΕ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΡΩΜΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΕΙΚΟΝΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΟΧΙ ΦΑΙ. ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ !!! ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΥΠΕΚΑ ΑΥΡΙΟ!!! ΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΔΕΝ ΠΑΙΡΝΕΙ Ε3 ΑΛΛΑ ΑΛΛΑ ΛΕΦΤΑ. ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΒΡΙΣΚΟΥΜΕ ΜΟΝΟ ΑΝ ΠΛΗΡΩΝΟΜΑΣΤΕ!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. λοιπόν ο λαγηε έχει λογιστικό έλειπα γύρω στα 500 εκατ. ευρώ και ταμειακό γύρο στο 1 δις ευρώ.εμείς τι έχουμε λογιστικά κέρδη υποχρεώσεις και ταμειακά είμαστε μειων μήπως πρέπει κανένας μας να μην πληρώνει τίποτα και να τα βρούμε στα δικαστήρια,δεν πληρώνουμε εφορία δεν παίρνουμε φορολογική ενημερότητα ο λαγηε οτα το θυμάται δεν δε θα μας πληρώνει η τράπεζα δε θα παίρνει τη δόση μια νέα γενιά κόκκινων δανείων οι τράπεζα θα μας πληρώνει πάει δικαστικα και εκεί εμείς δείχνουμε τα τιμολόγια που είναι απληρωτα και δεν τηρείτε η σύμβαση μας από το λαγηε και αδυνατούμε να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας όχι με δίκη μας υπαιτιότητα ότι απαιτήσεις έχει η τράπεζα από εμάς να έχουμε και εμείς από το λαγηε με τα επιχειρήματα των τραπεζών

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αυτό που λες 9:38 είναι μια λύση αλλά εχει ρίσκο. Το έχω σκεφτεί πολλές φορές αλλά το πρόβλημα ειναι ότι πρέπει να υπάρχουν άλλοι πόροι για να μπορούμε να ζήσουμε και αυτή τη στιγμή δυστυχως δεν υπάρχουν. Είμαστε προς το παρόν εγκλωβισμένοι.

   Διαγραφή
 19. Το άγχος του κου Γκαρή (διευθ. Συμβούλου του ΛΑΓΗΕ)δεν είναι η κατάρρευση του ΛΑΓΗΕ και της Ηλεκτρικής αγοράς , αλλά η ποινική δίωξη σε προσωπικό επίπεδο (για παράβαση καθήκοντος) που έχει ασκηθεί εναντίον του. Επειδή μια τέτοια δικαστική απόφαση θα τον βάλει οριστικά στο ράφι (σαν επαγγελματία) λερώνοντας το ποινικό του μητρώο, ξύπνησε και κάνει ότι κάνει νομίζοντας ότι έτσι θα σωθεί. Από την άλλη πλευρά γλύφει και λίγο τον εργοδότη του Ασημάκη, προτρέποντας τον να προχωρήσει μονομερώς στο NEW DEAL. Έτσι άρχισε τις μηνύσεις και τα ασφαλιστικά εναντίον των άλλων εργοδοτών του ΔΕΗ ,ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΙΕ, κινήσεις που θα έπρεπε να είχε ξεκινήσει 1,5 χρόνο πριν.
  Άσχετα με όλα αυτά, συνεχίζει να παρανομεί έναντι ημών των παραγωγών, γιατί αρνείται με κάθε τρόπο (κάνοντας το κορόϊδο) να εκδίδει βεβαιώσεις ληξιπροθέσμων οφειλών του ΛΑΓΗΕ προς τις επιχειρήσεις μας, που μας είναι άκρως απαραίτητες για αναδιάρθρωση των δανειακών μας συμβάσεων με τις τράπεζες. Την κίνηση αυτή την χαρακτηρίζω ως επαγγελματική αλητεία και σε εύθετο χρόνο (διάσιμο σε 2,5 χρόνια δυστυχώς)θα κινήσω ποινική δίωξη του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ