Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2015

Κοινή επιστολή ΕΠΗΕ - ΠΟΣΠΗΕΦ προς τον Υπουργό κ. Σκουρλέτη

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για την ευκαιρία την οποία μας παρείχατε ώστε να σας γνωστοποιήσουμε τα δεδομένα και τα επιχειρήματα μας, ως προς την θεματολογία της ενημερωτικής αυτής συνάντησης και ειδικότερα για το θέμα της Διακοψιμότητας. Με ιδιαίτερο σκεπτικισμό αντιμετωπίζουμε την βούληση σας να ενεργοποιήσετε το εν λόγω μέτρο, με βάση την Υ.Α του τέως Υπουργού κ. Ασημάκη Παπαγεωργίου, παρότι γνωρίζετε ότι :
·         υπάρχουν θεμελιώδεις διαφορές της Υ.Α σε σχέση με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίες εκτινάσσουν το κόστος του μέτρου,

 
·         οι συντελεστές επιβάρυνσης τους οποίους προαναγγείλατε παρακρατούν περί των 48εκατ. ευρώ για ένα ανούσιο μέτρο, με βάση την αιτία ενεργοποίησης του, το οποίο κατά την ενημερωτική συνάντηση αναφέρθηκε από τον κ. Παπασταμόπουλο ότι  πραγματικά κοστίζει 22 εκατ. ευρώ,
 
·         το εν λόγω μέτρο έχει ως σκοπό την κρατική ενίσχυση στην ενεργοβόρο βιομηχανία και δεν εξυπηρετεί καμία ανάγκη στην ασφάλεια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.
Για τον εικονικό μέτρο της Διακοψιμότητας α) θα αναφέρουμε αριθμούς και στοιχεία για το επίπλαστο σενάριο αξιοπιστίας το οποίο κατατέθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να εκμαιευθεί η έγκριση του μέτρου και β) θα καταδείξουμε τις διαφοροποιήσεις της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την Υ.Α.
 
ΣΕΝΑΡΙΟ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ (έγκριση Ευρωπαϊκής Επιτροπής παρ 51).
·         Το σενάριο αξιοπιστίας της παρ. 51 στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρότι έχει λάθος στην πρόσθεση του ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού, παρουσιάζει επίπλαστα την διαθέσιμη δυναμικότητα του Διασυνδεδεμένου συστήματος σε 6200MW.
·         Με βάση την απόφαση 344 της ΡΑΕ 23/9/2014 προβλέπονται 1734MW δυναμικότητας μονάδων φυσικού αερίου με εναλλακτικό καύσιμο πετρέλαιο. Το κόστος ηλεκτροπαραγωγής με εναλλακτικό καύσιμο πετρέλαιο θεωρήθηκε εύλογο (σε συνθήκες κρίσης στην προμήθεια φυσικού αερίου) με την τιμή του πετρελαίου να ορίζεται στα 1030€/klt, συνεπώς η μείωση τουλάχιστον κατά 50% της τιμής στην αγορά καυσίμου δικαιολογεί στο έπακρο την ενεργοποίηση των εν λόγω μονάδων.
·         Στην μελέτη Επάρκειας Ισχύoς του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2013-2020 (κεφ. 6.1.4) η συνολική ταυτοχρονισμένη ισχύς των υφιστάμενων μεγάλων υδροηλεκτρικών αγγίζει τα 2.200 MW, ενώ το σενάριο της Ελληνικής κυβέρνησης αναφέρει 1000MW. Με βάση τα ιστορικά δεδομένα των final report του ΑΔΜΗΕ από το 2011-2015, τα οποία εξετάστηκαν στους υπολογισμούς της ΕΠΗΕ για το ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό, τα μεγάλα υδροηλεκτρικά προσμετρήθηκαν με την δυναμικότητα των 2000MW .
·         Στην ίδια μελέτη, η μεταφορική ικανότητα διασυνδέσεων ορίζεται στα 1.800 ΜW (κεφ. 5.3) ενώ το σενάριο που απέστειλε η Ελληνική κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει 500MW! Τα τελευταία δύο έτη, παρότι υπήρξαν βλάβες στην διασύνδεση με την Ιταλία, η υπέρμετρη χρήση όλων των διασυνδέσεων παρουσίασε τιμές άνω των 1800MW
(ως επί το πλείστον στις βραδινές ώρες).
·         Κατόπιν μελέτης της Ε.Π.Η.Ε., στα Ημερήσια Δελτία Η.Ε.Π. του Λ.Α.Γ.Η.Ε. προκύπτει ότι η μεσοσταθμική μέγιστη διαθέσιμη ισχύς για το 2015 (AVERAGE MAX COMMITTED CAPACITY) ανέρχεται στα 9.702,31MW, η οποία είναι η χαμηλότερη των τελευταίων 5 ετών, με μέση τυπική απόκλιση της τάξης των 79,68MW.
Από τα προαναφερόμενα γίνεται αντιληπτό ότι το ρεαλιστικό ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό της χώρας, στο εξεταζόμενο σενάριο αξιοπιστίας, ανέρχεται στα 10234MW, ισχύς η οποία υπερκαλύπτει το αιχμιακό φορτίο των 8700MWH.
Ως προς το αιχμιακό φορτίο της τάξης των 8700MWH θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι ώρες στις οποίες πιθανολογείται ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα είναι το βράδυ μεταξύ 20:00 και 24:00 (σύνολο 5 ωρών). Παραθέτουμε τον πίνακα των αιχμών ανω των 8700MWH από το 2011 ως της 19/11/2015 με βάση τα ημερήσια Δελτία του Η.Ε.Π. τα οποία εκδίδει ο Λ.Α.Γ.Η.Ε.
 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΙ
ΘΕΡΙΝΟΙ
ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΙΧΜΩΝ > 8700MWH ΓΙΑ ΤΙΣ ΩΡΕΣ 20:00 – 24:00
ΕΤΟΣ*
ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΧΜΩΝ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
ΙΟΥΛΙΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ ***
33
2
6
7
18
0,371%
* Το έτος υπολογίζεται με 365ημέρες και το σύνολο δείγματος ωρών είναι 1825.
* * Το έτος 2015 υπολογίζεται με 320ημέρες και το σύνολο δείγματος ωρών είναι 1600.
*** Το σύνολο του δείγματος για τα αναφερόμενα έτη είναι 8900ώρες
 
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι τα τελευταία σχεδόν 5 χρόνια, οι ώρες στις οποίες προβλέφθηκε ζήτηση ανω των 8700MWH είναι συνολικά 33ώρες, οι οποίες διαχωρίζονται σε 15ώρες για τους χειμερινούς μήνες (Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο) και σε 18ώρες οι οποίες παρουσιάζονται τον μήνα Ιούλιο. Εάν υπολογίσουμε την ποσόστωση ανα μήνα της εμφάνιση αιχμών άνω των 8700MWH για το σύνολο των ετών, και για τις ώρες 20:00-24:00 (5ΩΡΕΣ) προκύπτει.
ΜΗΝΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
ΑΙΧΜΗ >8700MWH
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΝΑ ΕΠΟΧΗ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
124
620
2
0,323%
 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
155
775
6
0,774%
0,714%
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
141
705
7
0,993%
 
ΙΟΥΛΙΟΣ
155
775
18
2,323%
0,783%

Οι ως άνω ποσοστώσεις παρότι δεν ξεπερνούν το 1% θα πρέπει να συνυπάρξουν με κρίση στην Προμήθεια φυσικού αερίου (σενάριο αξιοπιστίας), είτε με κάποιο γεγονός το οποίο θα προκαλέσει τη μη προβλέψιμη υψηλή απώλεια ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της τάξης 3902MW (μείωση κατά 40,21%) με βάση το άρθρο 4 της Υ.Α. Σε καμία δημοσιευμένη Μελέτη Επάρκειας του Συστήματος του ΑΔΜΗΕ δεν εξετάζεται σενάριο απώλειας ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της τάξης 3902MW όχι μόνο για τα επόμενα δύο χρόνια (διάρκεια Διακοψιμότητας) αλλά ούτε μέχρι το 2024!
 
Τα ιστορικά δεδομένα στην περίοδο κρίσης φυσικού αερίου τον χειμώνα του 2012, αποδεικνύουν ότι η κρίση προμήθειας αερίου μέσο αγωγών, αντιμετωπίστηκε χωρίς να υπάρξει καμία εμφανής μείωση προμήθειας φυσικού αερίου στις ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες. Από τα Μηνιαία Δελτία του ΑΔΜΗΕ προκύπτει ότι το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 - Φεβρουάριος 2013 η ηλεκτροπαραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου έφτασε τις 4.426.496MWH, παραγωγή η οποία είναι η υψηλότερη της τελευταίας τριετίας.
Περεταίρω θα πρέπει να ληφθεί υπ΄ όψιν η απόφαση της ΡΑΕ 122/2013 (ΦΕΚ Β΄ 691 26/3/2013 Έγκριση σχεδίου εκτάκτου ανάγκης σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Κανονισμού 994/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτρα κατοχύρωσης της ασφάλειας εφοδιασμού με αέριο και την κατάργηση της οδηγίας 2004/67/EK του Συμβουλίου.) Ειδικότερα στο Κεφάλαιο 3 ( Εργαλεία Διαχείρισης Κρίσεων) προβλέπεται, σε Κατάσταση Συναγερμού 2 (Επίπεδο Επιφυλακής), η διακοπή ή περικοπή παροχής φυσικού αερίου στους μεγάλους καταναλωτές (ν.4001/2011 διάφοροι των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με καύσιμο φυσικό αέριο). Είναι φυσικό επακόλουθο ότι από τι στιγμή που θα περικοπεί το φυσικό αέριο ως ¨πρώτη ύλη¨  θα μειωθεί/περικοπεί η βιομηχανική δραστηριότητα των εν λόγω πελατών με συνέπεια την μείωση της ζήτησης για ηλεκτρική ενέργεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους Διακοπτόμενους Πελάτες φυσικού αερίου θα είναι και συμμετέχοντες στις δημοπρασίες της Διακοψιμότητας.
 
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 
v  Ορίζεται ως όριο για την συμμετοχή στην δημοπρασία Υ.Δ.Φ μονάδες με τουλάχιστον 3MW (Αρ 3 παρ 3  2 , ενώ η DG COMP αναφέρει 5MW (παρ 14 – παρ 80).
Στην έγκριση της Κομισιόν παρ.35 αναφέρεται ότι περίπου 40 τόποι κατανάλωσης έχουν την δυνατότητα να προσφέρουν τις Υπηρεσίες Διακοψιμότητας όπως αυτές έχουν αναλυθεί/εγκριθεί στο εν λόγω κείμενο και οι πλειονότητα αυτών ανήκουν σε μια εταιρία. Στην παρ. 29 στην έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρεται ¨.. Σε κάθε περίπτωση, η συνολική χρηματική αποζημίωση για οποιονδήποτε μήνα δεν μπορεί να υπερβαίνει το όριο των 15 ευρώ ανά MWh ηλεκτρικής ενέργειας  που  καταναλώνει  ο  δικαιούχος  κατά  τη  διάρκεια  του  μήνα..¨. Από τα προαναφερόμενα γίνεται αντιληπτό ότι η ¨αυθαίρετη¨ αλλά στοχευμένη μείωση κατά 40% της ελάχιστης ισχύς των συμμετεχόντων στις δημοπρασίες της Διακοψιμότητας έχει ως αποτέλεσμα να ενταχθούν περισσότεροι συμμετέχοντες στις εν λόγω δημοπρασίες ώστε να εκμεταλλευτούν το υπόλοιπο ποσό το οποίο εξ ορισμού δεν μπορεί να λάβει η εν λόγω εταιρία. Γεγονός το οποίο αποδεικνύει την προσπάθεια για παράτυπη αύξηση του κόστους της Διακοψιμότητας.
 
v  Το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο ισούται με την διαφορά της τιμής της ωριαίας Μέγιστης Κατανάλωσης την τελευταία 6ετία (Ν-6) αφαιρουμένης της Μέγιστη Διατηρήσιμη Ισχύ του τελευταίου έτους (Ν-1) (Αρ 1 παρ 12), ενώ η DG COMP αναφέρει κατά τα προηγούμενα πέντε ημερολογιακά έτη. (Ν-5) (Αρ. 2,3 παρ 15).
 
Στα Μηνιαία Δελτία Ενέργειας τα οποία δημοσιεύει ο Α.Δ.Μ.Η.Ε., αναφέρονται οι συνολικές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τους πελάτες Υψηλής Τάσης (Διακοπτόμενοι Πελάτες) σε μηνιαία βάση. Παραθέτουμε τον πίνακα των συνολικών ετήσιων καταναλώσεων με πρόβλεψη για το 2015.
 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ HΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015 *
ΣΥΝΟΛΑ
7.868.168
6.003.695
6.355.223
6.620.066
6.513.000
6.599.000
6.772.000
6.700.000 -6.850.000
* Με βάση το ιστορικό και των αποκλίσεων των μηνιαίων καταναλώσεων των πελατών υψηλής τάσης, το 2016 οι καταναλώσεις τους θα κυμανθούν μεταξύ 6,7TWH  και 6,85TWH.
 
Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται αντιληπτό ότι το προσχέδιο της Υ.Α. το οποίο συντάχθηκε τον Δεκέμβριο του 2014 (έτος Ν) είχε ως σκοπό, εφόσον ενεργοποιούσε το μέτρο, να λάβει υπ΄ όψιν τις καταναλώσεις ως ιστορικό μέγιστο του 2008 (2014 Ν-6), οι οποίες σε ετήσια βάση ανήλθαν στις 7.868.168ΜWH (7.87TWH) και ως διατηρήσιμη ισχύ τις καταναλώσεις του 2013 (2014  Ν-1) οι οποίες ανήλθαν σε  6.599.000ΜWH (6,6TWH). Η διαφορά των δύο τιμών ορίζει το ποσό του προσφερόμενου φορτίου για την Διακοψιμότητα, τα οποίο και θα ήταν 1.269.168MWH (1.27TWH). Εάν υποθέσουμε ότι το μέτρο ενεργοποιείτο το 2015 (Ν), εναρμονισμένο με την έγκριση της Κομισιόν, τότε γίνεται αντιληπτό ότι πλέον το προσφερόμενο φορτίο για την Διακοψιμότητα θα οριοθετηθεί στις 250,000MWH (0.25TWH) το οποίο προκύπτει από την διαφορά των ετών 2014 (Ν-1) 6,6TWH και του 2010 (Ν-5) 6,35TWH. Η προκύπτουσα μείωση του προσφερόμενου φορτίου για την Διακοψιμότητα αγγίζει το 80%, γεγονός το οποίο αποδεικνύει την στόχευση του προσχέδιου της Υπ. Απόφασης να εκτινάξει το κόστος της Διακοψιμότητας ώστε να λάβουν μεγαλύτερη αμοιβή οι Διακοπτόμενοι Πελάτες για υπηρεσίες τις οποίες δεν μπορούν να αποδώσουν με βάση τις πραγματικές τους καταναλώσεις.
 
v  Δεν υπάρχει καμία αναφορά, στην έγκριση της Κομισιόν, για την δυνατότητα του Α.Δ.Μ.Η.Ε. να εκχωρεί απαιτήσεις προς τους Διακοπτόμενους Πελάτες έναντι εξόφλησης απαιτήσεων οι οποίες πηγάζουν από την απόδοση του αντιτίμου της Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας των παραγωγών ΑΠΕ.
 
 Η εν λόγω διαφοροποίηση δύναται να υποκρύπτει ή ακόμα και να επιτρέπει συμψηφισμούς οφειλών μεταξύ ΔΕΗ και πελατών της στην υψηλή τάση (Διακοπτόμενοι καταναλωτές), χωρίς ακόμα να έχει αποδοθεί στους παραγωγούς ΑΠΕ το συμβατικό αντίτιμο της πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στο οποίο και επιβάλλεται η Διακοψιμότητα. Είναι πέρα από κάθε λογική ότι παρόλο που οι υπηρεσίες διακοπτόμενου φορτίου δεν θα αποδοθούν, οι Διακοπτόμενοι Πελάτες θα επωφελούνται τα ποσά των αποζημιώσεων τους πριν καν τα λάβει ο παραγωγός ΑΠΕ λόγω των υπερημεριών εκ μέρους της ΔΕΗ.
 
v  Ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει 3έτη διάρκεια (Αρ. 2 παρ 3) ο εν λόγω μηχανισμός στην Υπ. Απόφαση και ειδικότερα στην σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών ΑΔΜΗΕ – Διακοπτόμενοι Πελάτες αναφέρεται η διάρκεια σύμβασης αόριστη (Αρ. 11 παρ. 2).
 
Παρότι πλέον είναι κατανοητό προς όλους, ότι το μέτρο της Διακοψιμότητας ή η εξέλιξη αυτού θα επιβληθεί και θα ¨μείνει¨ δια παντός καθώς θα ενταχθεί στο European Target Model (μετάβαση ως το 2017) και ειδικότερα στην Αγορά Εξισορρόπησης, είναι απαράδεκτο οι συμβάσεις Διακοψιμότητας αντί να ορίζουν διετή πλέον διάρκεια να αναφέρουν αόριστη.
Μέρος των προαναφερόμενων στοιχείων έχουν αποσταλεί από την Ε.Π.Η.Ε. στο Υπουργείο σας από της 7/5/2015 (κατόπιν της 3ης συνεδρίασης της Επιτροπής μείωσης του βιομηχανικού κόστους). Τα επιπλέον δεδομένα εστάλησαν από της 25/9/2015. Όσον αφορά την αδικαιολόγητη ένταξη της Διακοψιμότητας ως μνημονιακή υποχρέωση στον ν.4336/2015, σας έχουμε αποστείλει από 19/8/2015 από κοινού δελτίο τύπου, εκφράζοντας τις ενστάσεις μας και την έντονη δυσαρέσκεια μας.  Παράλληλα με επιστολή μας στις 22/7/2015 τονίσαμε την δυναμική την οποία επέδειξε το εγχώριο ηλεκτροπαραγωγικό δυναμικό κατά την περίοδο της τραπεζικής αργίας ¨.. Στις πλέον αντίξοες συνθήκες που έχει βρεθεί η χώρα μας, σε συνθήκες οι οποίες ουδέποτε είχαν προβλεφθεί στα σενάρια αξιοπιστίας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, η αδιάληπτη παροχή ενέργειας έχει επιτευχθεί, σε συντριπτικό ποσοστό, στηριζόμενη στους εγχώριους πόρους (λιγνίτης, υδροηλεκτρικά, ΑΠΕ). Η παραγωγή ενέργειας των φωτοβολταϊκών διαδραματίζει τον πλέον καθοριστικό ρόλο στην εκπλήρωση, των αυξημένων μεσημεριανών αιχμιακών αναγκών (φορτίων) του συστήματος για ηλεκτρική ενέργεια..¨
 
Αξιότιμε κ. Υπουργέ, είναι παράλογο και άνευ λόγου, να επιβαρύνετε οριζόντια τους παραγωγούς των φωτοβολταϊκών για μια ανύπαρκτη υπηρεσία για την διασφάλιση επαρκούς ισχύος στην προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, πόσο  μάλλον όταν ο Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος θα αποζημιώνει 6754MW αδιάληπτης ισχύος (φυσικού αερίου και υδροηλεκτρικών) με 220εκατ ευρώ ετησίως, ενώ παράλληλα επανενεργοποιείται και ο Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους.
 
Αν για οποιαδήποτε άλλο λόγο διάφορου της ασφάλειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να δοθεί οικονομική ενίσχυση στην ελληνική βιομηχανία, αναγκαστικά μέσο του μέτρου της Διακοψιμότητας, αυτή θα πρέπει
α) να αντανακλά το πραγματικό κόστος του μέτρου (22εκατ ευρώ) και να κατανεμηθεί με δίκαιο και αναλογικό τρόπο ως προς την οικονομική επιβάρυνση την οποία φέρει και
β) να υπάρχει δέσμευση των εν λόγω βιομηχανιών ότι θα υπάρξουν νέες θέσεις εργασίας ώστε η οικονομική ενίσχυση να έχει αναπτυξιακή πνοή και να μην κατευθυνθεί για την κάλυψη επιχειρηματικών ζημιών.

2 σχόλια:

 1. Θα ήθελα πρώτα από όλα να συγχαρώ τους συναδέλφους που συντέλεσαν για να φτιαχτεί αυτή η μελέτη και να αποδειχτεί τελικά το δίκιο με πραγματικά νούμερα , επίσης και τον κάτοχο αυτού του μπλοκ που κοινοποίησε αυτήν την μελέτη. Παράλληλα θα ήθελα να εκφράσω την λύπη μου και την δυσαρέσκεια μου για όλους τους συναδέλφους και τους συλλόγους που έμειναν και μένουν άπραγη και κρατούν απόσταση από τα ίδια τα συμφέροντα μας .
  Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει , να έχει γίνει μια τέτοια δουλειά και να μην υπάρχει ούτε ένα σχόλιο από κανέναν, σαν να μην έγινε και τίποτε το σπουδαίο.
  Θα προσπαθήσω να εξηγήσω, ίσως όμως γίνω γραφικός και λαϊκός αλά ελπίζω να γίνω κατανοητός από κάποιους που δεν έχουν καταλάβει.
  Αποφάσισαν από την προηγούμενη κυβέρνηση να εφαρμόσουν μια μελέτη αλλά δεν πρόλαβαν και την διαδέχτηκαν και οι τωρινοί χωρείς να την παραμετροποιήσουν , το θεμα της μελέτης ήταν με κάποιο τρόπο να επιδοτήσουν την ενεργοβόρο βιομηχανία που έχει πρόβλημα (;;;;; πολλά ερωτηματικά άλλα δεν είναι το θέμα μας ) αφού με άμεση κρατική ενίσχυση απαγορεύεται από την ΕΕ άλλα δεν υπάρχουν και τα χρήματα , γι΄ αυτό εμπνευστήκαν να το κάνουν με έμμεσο τρόπο με την λεγόμενη Διακοψιμότητα , αλλά με ποιον τρόπο ;
  Με το να εμφανίσουν ψευδείς μελέτες και πλασματικά νούμερα που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, και σε ποιανού τις πλάτες ;
  Πρωτίστως στις δικές μας που είμαστε ο ποιο αδύναμο κρίκος όπως είχε αποδειχτεί και επί εποχής NEW DEAL, γιατί ;
  Γιατί ακόμα και τώρα αφού δεν μάθαμε το μάθημα μας εξακολουθούμε να είμαστε ανοργάνωτοι και πρόβατα σκόρπια έξω από το μαντρί οι περισσότεροι ή έχουμε παραδώσει σε λύκους τα κλειδιά για να μας φυλάμε , δηλαδή σε συλλόγους που πραγματικά είναι να ερωτείται κανείς ποιον πραγματικά εκπροσωπούν; και τι πρεσβεύουν ; και αν η διάσπαση που επιδιώκουν με πρόφαση το συμφέρον του σύλλογο τους πραγματικά βοηθά το σύνολο του κλάδο μας και κατ΄ επέκταση τους ίδιους, αφού έχει αποδειχτεί πώς δίνουν ένα τυράκι σε ένα μέρος του κλάδου μας και μετά εμείς τρωγόμαστε μεταξύ μας, γιατί εσύ και όχι και εγώ και μετά μας την φοράνε κανονικά όλων μας με ένα νέο μέτρο.
  Τι κόστος θα έχει για εμάς αυτό το μέτρο αν περάσει έτσι όπως έχει σχεδιαστεί ;
  Περίπου μισός μήνας απώλεια κερδών στον χρόνο.
  Συνεχίζετε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πιστεύω να το έχετε διαπιστώσει οι περισσότεροι πως για το υπόλοιπο τις σύμβασης μας θα έχουμε έναν διαρκεί πόλεμο με σκοπό να μας περικόπτουν τις τιμές μας, για αυτό μην περιμένετε να φτάσουμε στο παρά πέντε κάθε φορά όπως με το NEW DEAL και να βγούμε στους δρόμους με σπρωξίματα, κλοτσιές και χημικά (όσοι ήταν στην συγκέντρωση θα το θυμούνται ) ούτε να συζητάμε αν πρέπει να κατεβάσουμε τους διακόπτες από τα πάρκα μας. Το πράγμα θέλει συλλογικότητα και διπλωματία πρωτίστως, να τρέχουμε εμείς μπροστά από τις εξελίξεις και όχι να τρέχουμε από πίσω και ότι προλάβουμε .
  Σκοπός του σχόλιου μου είναι να προβληματίσω και να κάνω όλους εσάς που παρακολουθείτε αυτό το μπλοκ το τι πρέπει να κάνετε για το συμφέρον των επενδύσεων μας, και αν είδη έχετε κινητοποιηθεί και ανήκετε σε κάποιον σύλλογο τότε ρωτήστε τους γιατί δεν γίνετε τόσο καιρό λόγος για το πάρων θέμα, πώς ενήργησαν για να το αποτρέψουν , ποια είναι η δική τους άποψη , πάρτε απαντήσεις και κρίνετε , επιπροσθέτως όλοι γνωρίζουμε κάποιον συνάδελφο ο οποίος απέχει , ενημερώστε τον , παρακινείστε τον να ξυπνήσει για την επένδυση του και κατ επέκταση και τις δική μας.
  Δώστε την δυνατότητα μέσο της εγράφη σας σε συλλόγους όπως του συλλόγου ΕΠΗΕ που αποτελείτε από σοβαρούς συναδέλφους που πραγματικά έχουν την γνώση και την εμπορία να μας εκπροσωπήσουν συνεισφέροντας στο καλό των επενδύσεων μας, μην αφήνετε τα πράγματα να φτάνουν στο απροχώρητο για μια ακόμα φορά. Ακόμα και αν πιστεύετε για τον Α+Β λόγο ότι δεν σας εκφράζει ο σύλλογος που κατέβασε αυτήν την μελέτη βρείτε κάποιον άλλον που σας εκφράζει και μπορεί να σας εκπροσωπεί καλύτερα , μην μένετε αμέτοχοι. Έκτος από το ποτέ θα μας πληρώσουν πρέπει να ενδιαφερόμαστε εξίσου το ίδιο και πόσο θα μας πληρώσου και αύριο και μεθαύριο, μην καθηλωνόσαστε μόνο στο σήμερα και μόνο στον τρέχον μήνα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχολιασε , πες τη γνωμη σου, τι περιμενεις;;
Ισως ολοι μαθουμε κατι ...

Οποια σχόλια ειναι υβριστικά θα κοβονται, όπως επίσης οσα σχόλια δεν συμβάλουν στην συζήτηση και ενημέρωση. Ευχαριστώ